Гірничий закон України
Закон України від 06.10.19991127-XIV

Аварійно-рятувальна служба (формування) (Всі визначення терміна — 3)

Аварійно-рятувальна служба (формування) - професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Аварійно-рятувальна служба (формування) — професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Вибій (Всі визначення терміна — 3)

Вибій - поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її виїмка

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вибій — поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її виїмка.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Вибухові матеріали (речовини) (Всі визначення терміна — 2)

Вибухові матеріали (речовини) - хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширюваного перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вибухові матеріали (речовини) — хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширюваного перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відкрита розробка родовищ (Всі визначення терміна — 3)

Відкрита розробка родовищ - видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Відкрита розробка родовищ — видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Газодинамічні явища (Всі визначення терміна — 2)

Газодинамічні явища — швидкоплинне руйнування масиву порід і вивільнення газу під дією природних сил (раптові викиди, гірничі удари тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Газодинамічні явища - швидкоплинне руйнування масиву порід і вивільнення газу під дією природних сил (раптові викиди, гірничі удари тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірнича (гірничодобувна) промисловість (Всі визначення терміна — 2)

Гірнича (гірничодобувна) промисловість - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр землі та збагачення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірнича (гірничодобувна) промисловість — комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр землі та збагачення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірнича виробка (Всі визначення терміна — 4)

Гірнича виробка - порожнина у гірничому масиві після виймання корисних копалин та інших порід

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірнича виробка — порожнина у гірничому масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірнича наука (Всі визначення терміна — 2)

Гірнича наука — система наукових знань про умови залягання, способи і засоби розвідки, видобутку та збагачення корисних копалин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірнича наука - система наукових знань про умови залягання, способи і засоби розвідки, видобутку та збагачення корисних копалин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірнича справа (Всі визначення терміна — 2)

Гірнича справа - діяльність, пов'язана з видобуванням з надр корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірнича справа — діяльність, пов'язана з видобуванням з надр корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірниче законодавство (Всі визначення терміна — 2)

Гірниче законодавство - сукупність правових норм, які регулюють гірничі відносини та встановлюють правила ведення гірничих робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірниче законодавство — сукупність правових норм, які регулюють гірничі відносини та встановлюють правила ведення гірничих робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірниче підприємство (Всі визначення терміна — 2)

Гірниче підприємство - цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірниче підприємство — цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничий масив (Всі визначення терміна — 3)

Гірничий масив - ділянка земної кори, яка характеризується єдиними умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірничий масив — ділянка земної кори, яка характеризується єдиними умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничий об'єкт (Всі визначення терміна — 4)

Гірничий об'єкт - окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також будівлі (споруди), які технологічно пов'язані з ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірничий об'єкт — окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також будівлі (споруди), які технологічно пов'язані з ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничі відносини (Всі визначення терміна — 2)

Гірничі відносини — правовідносини, пов'язані з використанням та охороною надр і врегульовані законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничі відносини - правовідносини, пов'язані з використанням та охороною надр і врегульовані законами України та іншими нормативно-правовими актами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірничі породи (Всі визначення терміна — 3)

Гірничі породи — природні агрегати однорідних або різних мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничі породи - природні агрегати однорідних або різних мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Гірничі роботи (Всі визначення терміна — 3)

Гірничі роботи — комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Гірничі роботи - комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Завал виробки (Всі визначення терміна — 2)

Завал виробки — довільний вивал у діючу гірничу виробку з перекриттям її перерізу та руйнуванням кріплення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Завал виробки - довільний вивал у діючу гірничу виробку з перекриттям її перерізу та руйнуванням кріплення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Кар'єр (Всі визначення терміна — 3)

Кар'єр — гірниче підприємство, що добуває рудні та нерудні корисні копалини відкритим способом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Кар'єр - гірниче підприємство, що добуває рудні та нерудні корисні копалини відкритим способом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Консервація (Всі визначення терміна — 8)

Консервація - припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Консервація у гірничій діяльності

Консервація — припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Копальня (Всі визначення терміна — 3)

Копальня — місце видобутку рудних та нерудних корисних копалин підземним або відкритим способом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Копальня - місце видобутку рудних та нерудних корисних копалин підземним або відкритим способом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Корисні копалини (Всі визначення терміна — 9)

Корисні копалини - природні мінеральні речовини, які можуть використовуватися безпосередньо або після їх обробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Корисні копалини — природні мінеральні речовини, які можуть використовуватися безпосередньо або після їх обробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Обвалення (Всі визначення терміна — 2)

Обвалення — порушення цілісності гірничого масиву, що супроводжується вивалом його частини у гірничу виробку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Обвалення - порушення цілісності гірничого масиву, що супроводжується вивалом його частини у гірничу виробку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Особливо небезпечні підземні умови (Всі визначення терміна — 2)

Особливо небезпечні підземні умови — умови в шахтах і рудниках, пов'язані з дією важкопрогнозованих проявів гірничогеологічних і газодинамічних факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх працівників (виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Особливо небезпечні підземні умови - умови в шахтах і рудниках, пов'язані з дією важкопрогнозованих проявів гірничогеологічних і газодинамічних факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх працівників (виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Охорона гірничих виробок (Всі визначення терміна — 2)

Охорона гірничих виробок - заходи, що вживаються для запобігання деформаціям гірничих виробок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Охорона гірничих виробок — заходи, що вживаються для запобігання деформаціям гірничих виробок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Підривні роботи (Всі визначення терміна — 2)

Підривні роботи — роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Підривні роботи - роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору