Про недержавне пенсійне забезпечення
Закон України від 09.07.20031057-IV

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (Всі визначення терміна — 3)

Адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі — адміністратор) — юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ануїтет (Всі визначення терміна — 3)

Ануїтет — періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Відкритий пенсійний фонд (Всі визначення терміна — 2)

Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Відкритий пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Вкладник недержавного пенсійного фонду (Всі визначення терміна — 2)

Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Вкладник недержавного пенсійного фонду (далі — вкладник фонду) — особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Власний капітал (Всі визначення терміна — 21)

Власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Власний капітал — різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення (Всі визначення терміна — 2)

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення — сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Діяльність з управління активами (Всі визначення терміна — 6)

Діяльність з управління активами — професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Довічна пенсія (довічний ануїтет) (Всі визначення терміна — 2)

Довічна пенсія (довічний ануїтет) — пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду (Всі визначення терміна — 2)

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду — юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Зберігач пенсійного фонду (Всі визначення терміна — 2)

Зберігач пенсійного фонду (далі — зберігач) — банк, який провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та відповідає вимогам цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.07.2012

Зберігач пенсійного фонду- Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Здійснення контролю за юридичною особою (Всі визначення терміна — 2)

Під здійсненням контролю за юридичною особою в цьому Законі слід розуміти нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння або користування всіма активами або більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління юридичної особи, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Інвестиційна декларація (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна декларація - документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Інвестиційна декларація — документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Індивідуальний пенсійний рахунок (Всі визначення терміна — 2)

Індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Індивідуальний пенсійний рахунок — персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Істотна участь (Всі визначення терміна — 12)

Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Компанія з управління активами (Всі визначення терміна — 6)

Компанія з управління активами — юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Корпоративний пенсійний фонд (Всі визначення терміна — 2)

Корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Корпоративний пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Недержавний пенсійний фонд (Всі визначення терміна — 9)

Недержавний пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення — недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування (далі — пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Недержавний пенсійний фонд (далі — пенсійний фонд) — юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2017

Недержавний пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення

Недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Одиниця пенсійних активів (Всі визначення терміна — 4)

Одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Одиниця пенсійних активів — показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Одноразова пенсійна виплата (Всі визначення терміна — 2)

Одноразова пенсійна виплата — пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійна виплата (Всі визначення терміна — 2)

Пенсійна виплата — грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійна схема (Всі визначення терміна — 2)

Пенсійна схема — документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійний контракт (Всі визначення терміна — 3)

Пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійний контракт — договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійні активи (Всі визначення терміна — 3)

Пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійні активи — активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Пенсійні депозитні рахунки (Всі визначення терміна — 2)

Пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Пенсійні депозитні рахунки — вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору