Про внесення змін до нормативно-правового акта
Антимонопольний комітет; Розпорядження від 08.02.201174-р
Документ zb235-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2018, підстава - zb830-18

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
08.02.2011 N 74-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 235/18973
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 11-рп ( zb830-18 ) від 21.06.2018 }
Наказу Фонду державного майна
N 856 ( z0830-18 ) від 21.06.2018 }
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 428 ( za830-18 ) від 21.06.2018 }
Про внесення змін
до нормативно-правового акта

Відповідно до Закону України від 22.12.2010 N 2850-VI
( 2850-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо статутного капіталу", керуючись статтями 7 і 13
Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ),
Антимонопольний комітет України П О С Т А Н О В И В:
1. Внести зміни до Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.98 N 2141/297/9
( z0798-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.12.98 за N 798/3238 (із змінами), а саме: у тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і
числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку і числі та абревіатуру "СФ" замінити абревіатурою "СК".
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комітету В.Цушковгору