Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 176 кб відкрито зараз d388610.htm / Текст для друку
Редакція від 19.02.2019, підстава - z0093-19
Редакції документа (12 редакцій)
Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Положення
Титульний аркуш
Форма
Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Форма, Довідка
Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Перелік, Форма
Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Перелік, Форма
Довідка про вартість чистих активів
Форма, Довідка
Титульний аркуш
Форма
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
Форма, Інформація
Інформація про пайовий інвестиційний фонд
Форма, Інформація
Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Форма, Довідка
Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Форма, Довідка
Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації
Форма, Інформація
Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації
Форма, Інформація
Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації
Форма, Інформація
Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації
Форма, Інформація
Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Форма
Титульний аркуш
Форма
Інформація про недержавний пенсійний фонд
Форма, Інформація
Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Форма, Довідка
ВІДОМОСТІ про аудиторський висновок (звіт)
Бланк звітності

Історія документа та редакції

Публікації документа

Класифікація документавгору