Документ z1530-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.09.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2013  № 624


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1530/24062

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної авіаційної служби України

Відповідно до Указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 «Про Положення про Міністерство інфраструктури України», від 06 квітня 2011 року № 398 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України» та від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної авіаційної служби України (далі - Положення), що додається.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

К.О. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної авіаційної служби України

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики
А.А. КолісникЮ.М. КуликО. Мірошниченко


Ю. Ладний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
16.08.2013  № 624


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1530/24062

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної авіаційної служби України

I. Загальні положення

1. Державна авіаційна служба України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Державної авіаційної служби України (далі - Подяка) (додатки 1, 2);

Почесна грамота Державної авіаційної служби України (далі - Почесна грамота) (додатки 3, 4);

нагрудний знак Державної авіаційної служби України «Знак Пошани» (додатки 5, 6).

Нагородженому одночасно з врученням нагрудного знака Державної авіаційної служби України «Знак Пошани» видається посвідчення до нагрудного знака Державної авіаційної служби «Знак Пошани» (далі - нагрудний знак) за підписом Голови Державіаслужби України (додатки 7, 8).

2. Відомчі заохочувальні відзнаки Державної авіаційної служби України запроваджені для відзначення кращих працівників Державіаслужби України за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток авіаційної галузі, розробку і впровадження досягнень науки, техніки і прогресивної технології з вдосконалення функціонування системи авіаційного транспорту, а також за самовіддані дії, пов’язані із забезпеченням безпеки польотів повітряних суден, охорони праці, вантажів, багажу, довіреного майна та збереження життя пасажирів.

3. Відомчими відзнаками нагороджуються працівники Державіаслужби України, які бездоганно працюють та мають стаж роботи в авіаційній галузі:

Подякою - три роки;

Почесною грамотою - п’ять років;

нагрудним знаком - десять та більше років.

В окремих випадках за рішенням Голови Державіаслужби України Подякою можуть бути нагороджені особи, стаж яких в авіаційній галузі становить один рік, Почесною грамотою - три роки, нагрудним знаком - п’ять років.

4. Почесною грамотою нагороджуються особи, які раніше заохочувались Подякою.

5. Нагрудним знаком нагороджуються особи, які раніше заохочувались Почесною грамотою, Подякою.

6. Нагородження нагрудним знаком вдруге не проводиться. Нагородження Почесною грамотою або Подякою проводиться не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.

II. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно, у трудовому колективі, де працює особа, і оформлюється відповідним поданням.

2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови Державіаслужби України керівниками структурних підрозділів, де працює особа.

До подання на нагородження Подякою та Почесною грамотою надається характеристика на особу із зазначенням конкретних заслуг, що стали підставою для порушення клопотання.

Для представлення на нагородження нагрудним знаком до подання додається нагородний лист для представлення на нагородження нагрудним знаком «Знак Пошани» (додаток 9), у якому зазначаються трудові досягнення та конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.

3. Подання про нагородження відомчими відзнаками разом з нагородними матеріалами передається Голові Державіаслужби України.

4. Рішення про відзначення або відмову у відзначенні приймається Головою Державіаслужби України, а у разі його відсутності - першим заступником Голови або заступником Голови, на якого покладено виконання обов’язків Голови, про що видається відповідний наказ.

5. Подання про нагородження відомчими відзнаками з нагоди державного або професійного свята вносяться не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

III. Порядок вручення відомчої відзнаки

1. Вручення відомчої відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Головою Державіаслужби України або за його дорученням першим заступником Голови Державіаслужби України або заступником Голови Державіаслужби України.

2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол вручення (передачі) відомчих відзнак Державної авіаційної служби України (додаток 10), зберігання якого забезпечується кадровою службою Державіаслужби України.

3. В особову справу та трудову книжку нагородженого відомчою відзнакою вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення.

4. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути нагороджені працівники протягом календарного року:

нагрудних знаків - 18 одиниць;

Почесних грамот та Подяк - по 27 одиниць кожної відзнаки.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчої відзнаки

1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

2. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого.

3. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

В. о. Міністра

К.О. Єфименко
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ
Подяки Державної авіаційної служби УкраїниДодаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної авіаційної служби України - Подяки Державної авіаційної служби України

Відомча відзнака Державної авіаційної служби України - Подяка Державної авіаційної служби України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з однієї сторони. Фон бланка блакитного кольору.

На всій площині бланка нанесена фактурна сітка синього кольору. У верхній частині Подяки розташовано зображення емблеми Державної авіаційної служби України.

Подяка обрамлена хвилястою рамкою сірого кольору.

Під зображенням емблеми темно-синім кольором виконується напис «Державна авіаційна служба України», нижче напис сірого кольору -«Подяка».

У центральній частині бланка розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Далі - текст Подяки, який вказує на заслуги особи, яка нагороджується.

У нижній частині бланка передбачено місце для підпису Голови Державної авіаційної служби України, дати та номера наказу про нагородження.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ
Почесної грамоти Державної авіаційної служби УкраїниДодаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної авіаційної служби України - Почесної грамоти Державної авіаційної служби України

Відомча відзнака Державної авіаційної служби України - Почесна грамота Державної авіаційної служби України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з однієї сторони. Фон бланка блакитного кольору.

На всій площині бланка нанесена фактурна сітка синього кольору. У верхній частині розташовано зображення емблеми Державної авіаційної служби України.

Почесна грамота обрамлена хвилястою рамкою жовтого кольору.

Під зображенням емблеми темно-синім кольором виконується напис «Державна авіаційна служба України», нижче напис жовтого кольору -«Почесна грамота», нижче виконується напис темно-синім кольором «Нагороджується».

У центральній частині бланка Почесної грамоти розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Далі - текст Почесної грамоти, який вказує на заслуги особи, яка нагороджується.

У нижній частині бланка передбачено місце для підпису Голови Державної авіаційної служби України, дати та номера наказу про нагородження.Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ
нагрудного знака Державної авіаційної служби України - «Знак Пошани»Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 1 розділу I)

ОПИС
відомчої відзнаки Державної авіаційної служби України - нагрудного знака «Знак Пошани»

Нагрудний знак «Знак Пошани» виготовляється з металу жовтого кольору та має форму восьмипроменевої зірки розміром 45 х 45 мм.

У центрі знака розташовані елементи емблеми Державної авіаційної служби України.

Центр знака обрамляє лавровий вінок жовтого кольору. У нижній частині вінка розміщено стрічку синього кольору, на якій розміщено напис жовтого кольору «Знак Пошани».

Зворотний бік нагрудного знака плоский, має напис «Державіаслужба України», порядковий номер та застібку для кріплення до одягу.

Усі зображення і написи рельєфні.Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 2 розділу III)

ЕСКІЗ
посвідчення до нагрудного знака Державної авіаційної служби України «Знак Пошани»Додаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 2 розділу III)

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної авіаційної служби України - нагрудного знака «Знак Пошани»

Посвідчення являє собою бланк розміром 75 мм х 110 мм із твердого картону в обкладинці синього кольору.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис фарбою у два рядки чорного кольору великими друкованими літерами «Державна авіаційна служба України».

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної авіаційної служби України - нагрудного знаку «Знак Пошани».

Нижче під цим зображенням посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщується в один рядок напис фарбою чорного кольору «№ _____».

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче - напис чорного кольору «наказом Державіаслужби України від «___»_______20__р. №_____».

Під цим написом посередині виконується напис чорного кольору в одному рядку «НАГОРОДЖЕНО», у другому - «відомчою заохочувальною», у третьому - «відзнакою - нагрудним знаком», у четвертому - «Знак Пошани».

Нижче розміщено напис «Голова_____________» для підпису, під цим написом літери «М.П.» - для печатки.Додаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 2 розділу II)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення на нагородження нагрудним знаком «Знак Пошани»


Додаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної авіаційної служби України
(пункт 3 розділу III)

ПРОТОКОЛ
вручення (передачі) відомчих відзнак Державної авіаційної служби Українивгору