Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.07.2012  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2012 р.
за № 1406/21718

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 116 від 10.02.2017}

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважений орган) спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (далі - спеціальна перевірка).

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо стану здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі особисто надані відомості.

3. Міністерство охорони здоров’я України здійснює спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, апаратах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших органів державної влади вищого рівня.

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, крім осіб, які зазначені в абзаці першому цього пункту.

4. Спеціальна перевірка проводиться при надходженні до уповноваженого органу від органу державної влади або органу місцевого самоврядування (далі - орган) запиту про проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - запит).

До запиту додаються копії:

письмової згоди на проведення спеціальної перевірки;

паспорта;

медичної довідки про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з формою № 133/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578.

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту уповноважений орган залишає без розгляду документи, надані для проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про що у триденний строк листом інформується відповідний орган, який направив запит із зазначенням причин залишення документів без розгляду.

5. Спеціальна перевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до уповноваженого органу належно оформленого запиту та доданих до нього документів, визначених пунктом 4 цього Порядку.

6. Спеціальна перевірка проводиться відповідним структурним підрозділом уповноваженого органу, який визначений наказом керівника.

7. При проведенні спеціальної перевірки уповноваженим органом встановлюється проходження особою медичного огляду відповідно до Порядку проведення медичного огляду особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578, з визначенням її придатності за станом здоров’я до роботи (служби) та врахування рекомендацій МСЕК при наявності групи інвалідності.

8. Інформація про результати спеціальної перевірки за підписом керівника органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов’язків доводиться до органу, який надіслав запит, не пізніше семи днів із дати надходження запиту шляхом направлення відповідного листа на адресу, що зазначена у запиті.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.К. Хобзей


Публікації документа