Про затвердження Змін та доповнень до Норм
Держгірпромнагляд; Наказ від 05.12.2007289
Документ z1384-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.03.2017, підстава - z0238-17

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
05.12.2007 N 289
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2007 р.
за N 1384/14651

Про затвердження Змін та доповнень до Норм
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною
праці N 12 ( z0169-04 ) від 21.01.2004, до якого вносились
зміни }

З метою приведення нормативно-правових актів з питань охорони
праці у відповідність до чинного законодавства України та
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ) "Про
затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768, зокрема
вилучити в преамбулі слова і цифри "Положення про
Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента
України від 16 січня 2003 року N 29/2003 ( 29/2003 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 року N 43 ( 43-94-п )
"Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про
охорону праці".
2. Затвердити Зміни та доповнення до Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту
України ( z0169-04 ), що додаються.
3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки
(Морозов В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.) унести відповідні зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Міністр транспорту та зв'язку
України Л.Сергієнко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.М.Ткачов
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Бут
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
05.12.2007 N 289
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2007 р.
за N 1384/14651

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
залізничного транспорту України
( z0169-04 )

1. У пункті 1.1 Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (далі - Норми), вилучити
слова і цифри "постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня
1994 року N 43 ( 43-94-п ) "Про деякі питання забезпечення
виконання Закону України "Про охорону праці" та".
2. У пункті 1.5 Норм ( z0169-04 ) слова і цифри
"Держстандарту України від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 )"
замінити словами і цифрами "Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 )".
3. У розділі 2 Норм ( z0169-04 ):
3.1. У колонці 2 заголовка таблиці букви та цифри "ДК003-95
( v0257217-95 )" замінити буквами та цифрами "ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 )".
3.2. У позиції 17 таблиці внести такі зміни: 3.2.1 у колонці 3 слова "Токар-фрезерувальник" замінити
словом "Токар"; 3.2.2 у колонці 4 слова "На роботі з обточування колісних пар
з-під рухомого складу" замінити словами "На роботі з обточування
бандажів колісних пар без викатки колісних пар з-під рухомого
складу".
3.3. У колонці 3 позиції 42 таблиці слова "електромонтер СЦБ"
замінити словами "електромонтер з ремонту та обслуговування
пристроїв сигналізації, централізації та блокування".
3.4. Позицію 47 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |47 | 7129.2 |Бригадир |Костюм бавовняний |Ми |12 | | | |(звільнений) з |оранжевого кольору | | | | | |поточного |із | | | | | |утримання й ремонту|світловідбивальними| | | | | |колій та штучних |смугами на куртці, | | | | | |споруд |рукавах та штанях | | | | | 7129.1 |Монтер колії |Черевики шкіряні на| | | | | |Електромеханік, |підошві з | | | | | |зайнятий на |нафтостійкої гуми |Нм |12 | | | |утриманні рейкових |або | | | | | |ланцюгів (кіл) |чоботи кирзові |Нм |12 | | | | |Напівчеревики |Нм |12 | | | | |жіночі (для жінок) | | | | | | | | | | | | | |Куртка з |Вн |24 | | | | |плащ-намету | | | | | | |(оранжевого | | | | | | |кольору) | | | | | | |Комплект |Вн |24 | | | | |водозахисного | | | | | | |спецодягу з | | | | | | |плащового полотна | | | | | | |або бавовняної | | | | | | |прогумованої | | | | | | |тканини оранжевого | | | | | | |кольору | | | | | | |Рукавиці |Ми |1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет сигнальний із|Со |6 | | | | |світловідбивальними| | | | | | |смугами (зимовий) | | | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу | | | | |закриті | | | | | | | | | | | | | |При роботі з | | | | | | |електроінструментом| | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | | | | | | | | |При виконанні робіт| | | | | | |з водоборотьби і | | | | | | |очищення | | | | | | |підкюветних | | | | | | |дренажів, прорізів,| | | | | | |галерей, штолень, | | | | | | |лотків і ремонті | | | | | | |колії на пунктах | | | | | | |вантаження солі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | | |або прогумованої | | | | | | |тканини | | | | | | |Каска захисна |"Труд" |до зносу | | | | |Чоботи гумові |В |чергові | | | | | | | | | | | |При роботі в | | | | | | |тунелях додатково: | | | | | | |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | | |або прогумованої | | | | | | |тканини замість | | | | | | |куртки з | | | | | | |плащ-намету | | | | | | |Каска захисна |"Труд" |до зносу | | | | | | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний |Тн |36 | | | | |костюм "Колійник" | | | | | | |Чоботи утеплені |Нм |36 | | | | |Шапка-вушанка із |Тн, Вн |36 | | | | |звукопровідними | | | | | | |вставками | | | | | | |Рукавиці ватяні |Тн |12 | | | | | | | | | | | |При виконанні | | | | | | |вантажно- | | | | | | |розвантажувальних | | | | | | |робіт додатково: | | | | | | |Каска захисна |"Труд" |до зносу | | | | |Рукавиці |Ми |1 | | | | |комбіновані | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.5. Позицію 49 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |49 | 1226.2 |Начальник |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |відокремленого |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | |структурного |світловідбивальними| | | | | |підрозділу |смугами | | | | | |(колійної машинної | | | | | | |станції, дистанції |Узимку додатково: | | | | | |захисних |Теплозахисний |Тн |36 | | | |лісонасаджень, |костюм типу | | | | | |дистанції колії) |"Колійник" | | | | | |Начальник Центру |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | |механізації |утеплені | | | | | |колійних робіт | | | | | | 1226.2 |Заступник | | | | | | |начальника | | | | | | 1226.1 |Головний інженер | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.6. Позицію 53 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |53 | 8311.1 |Машиністи колійних |Костюм бавовняний |Ми |9 | | | |машин та їх |Напівплащ з плащ- |Вн |36 | | | |помічники |намету оранжевого | | | | | 8332.1 |Машиністи |кольору | | | | | |залізнично- |Чоботи кирзові |Мп |12 | | | |будівельних машин |Рукавиці |Ми |1 | | | |та їх помічники |комбіновані | | | | | 8332.2 |Машиністи |Рукавички |Эн |чергові | | | |хопер-дозаторів |діелектричні | | | | | |і їх помічники |Калоші діелектричні|Эн |чергові | | | |Машиністи |Окуляри захисні |ЗП |до зносу | | | |думпкарів і їх |закриті | | | | | |помічники |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | 7223.1 |Наладчик колійних |світловідбивальними| | | | | |машин і механізмів |смугами | | | | | 7233.2 |Слюсар з ремонту | | | | | | |колійних |Узимку додатково: | | | | | |машин і механізмів |Теплозахисний |Тн |36 | | | 8113.2 |Машиніст |костюм типу | | | | | |пересувних |"Колійник" | | | | | |компресорних |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | |установок |утеплені | | | | | |Машиніст |Шапка-вушанка із |Вн, Тн |36 | | | |пересувних |звукопровідними | | | | | |електростанцій |вставками | | | | | |Машиніст | | | | | | |пересувних |При виконанні | | | | | |зварювальних |налагоджувальних | | | | | |агрегатів з |робіт: | | | | | |двигунами |Комбінезон замість |Нм |12 | | | |внутрішнього |костюма бавовняного| | | | | |згорання | | | | | | 1226.2 |Майстер колійної | | | | | | |машини | | | | | | 2149.2 |Інженер колійної | | | | | | |машини | | | | | | 1226.2 |Начальник колійної | | | | | | |машини | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.7. Позицію 54 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |54 | 8332.1 |Машиніст |Комбінезон |Пм |12 | | | |екскаваторів |бавовняний з | | | | | |одноковшових |пилонепроникної | | | | | |Машиніст |тканини | | | | | |бульдозера |Рукавиці |Ми |1,5 | | | 8331.1 |Тракторист |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу | | | | |закриті | | | | | | |Респіратор |Пульс-М |до зносу | | | | |Чоботи кирзові |Ми |12 | | | | | | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний |Тн |36 | | | | |костюм типу | | | | | | |"Колійник" | | | | | | |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | | |утеплені | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.8. У позицію 60 таблиці внести такі зміни: 3.8.1 у колонку 2 включити цифри "7129"; 3.8.2 у колонці 3 слова "Робітники, зайняті на ремонті
штучних споруд" замінити словами "Ремонтник штучних споруд".
3.9. Позицію 62 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |62 | 1226.2 |Колійний (шляховий)|Костюм бавовняний |З |12 | | | |майстер з поточного|Плащ з плащ-намету |Ву |36 | | | |утримання колії, |або брезенту | | | | | |земляного полотна і|Чоботи кирзові |Ми |12 | | | |штучних споруд |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | |Колійний (шляховий)|світловідбивальними| | | | | |майстер колійної |смугами | | | | | |машинної станції | | | | | | 1226.2 |Тунельний майстер |Узимку додатково: | | | | | 1222.2 |Майстер з ремонту |Теплозахисний |Тн |36 | | | |колійних машин і |костюм типу "Гудок"| | | | | |механізмів |Шапка-вушанка із |Вн, Тн |36 | | | |Виконавець робіт |звукопровідними | | | | | |дистанції колії |вставками | | | | | |Виконавець робіт |Рукавиці ватяні |Тн |12 | | | |колійної машинної |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | |станції |утеплені | | | | | 1226.2 |Майстер цеху | | | | | | |дефектоскопії | | | | | | 1226.2 |Начальник вагона | | | | | | |(колієвимірю- | | | | | | |вального) | | | | | | |Заступник | | | | | | |начальника вагона | | | | | | |(колієвимірю- | | | | | | |вального) | | | | | | |Начальник вагона | | | | | | |(дефектоскопного) | | | | | | |Заступник | | | | | | |начальника вагона | | | | | | |(дефектоскопного) | | | | | | 1222.2 |Начальник | | | | | | |виробничої | | | | | | |(дефектоскопної) | | | | | | |лабораторії | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.10. Таблицю доповнити позицією 63 у такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |63 | 3152 |Інспектор з |Комбінезон |Вн |12 | | | |контролю якості |бавовняний | | | | | |продукції |Рукавиці |Ми |1 | | | |Інспекції |комбіновані | | | | | |з приймання |Куртка бавовняна на|Тн |36 | | | |матеріалів |утепленій прокладці| | | | | |верхньої будови |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |колії залізничного |Каска "Труд" | |До зносу | | | |транспорту |Окуляри захисні | |До зносу | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.11. У зв'язку з цим позиції 63-124 вважати відповідно
позиціями 64-125.
3.12. Позицію 65 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |65 | 7241.2 |Майстер |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | |Старший майстер |або прогумованої | | | | | 3113 |Старший |тканини для | | | | | |електромеханік |працівників ЛЕП | | | | | 3113 |Електромеханік |і ТП | | | | | 7241.2 |Електромонтер |Напівплащ або плащ |Вн |36 | | | |контактної мережі |з плащ-намету, або | | | | | |(уключаючи |з прогумованої | | | | | |сигналіста) |тканини для | | | | | 7241.2 |Електромонтер, |працівників | | | | | |який обслуговує |контактної мережі | | | | | |високовольтні і |Костюм для |Ми |12 | | | |низьковольтні |електромонтерів | | | | | |лінії, що живлять |Рукавиці брезентові|Ми |1 | | | |пристрої СЦБ, |Черевики жіночі |Нм |12 | | | |освітлення, лінії |полегшені | | | | | |повздовжнього |нафтомасло- | | | | | |електропостачання, |жиростійкі | | | | | |у тому числі і на |Напівчоботи юхтові |Нм |12 | | | |неелектрифікованих |з підвищеними | | | | | |ділянках залізниць |берцями нафтомасло-| | | | | 3113 |Електромеханік |жиростійкі або | | | | | |Електромонтер РРД, |чоботи кирзові | | | | | |які обслуговують |(чоловікам) | | | | | |дистанційне |Чоботи гумові |В |36 | | | |управління |Рукавички |Эв |чергові | | | |щогловими |діелектричні | | | | | |роз'єднувачами |Калоші діелектричні|Эв |чергові | | | 1226.2 |Начальник |Пояс запобіжний |ПМ-Нл |черговий | | | |дистанції |Жилет сигнальний із|Со |6 | | | |електропостачання |світловідбивальними| | | | | 1222.1 |Заступник |смугами | | | | | |начальника |Каска текстолітова |"Труд" |до зносу | | | |дистанції |або поліетиленова | | | | | 1222.1 |Головний інженер |Рукавички бавовняні|Ми |6 | | | |дистанції | | | | | | 1226.2 |Начальник району |Узимку додатково: | | | | | |контактної мережі |Теплозахисний |Тн |36 | | | |Начальник району |костюм для | | | | | |електропостачання |електромонтера | | | | | | |контактної мережі | | | | | | |типу "Енергетик" | | | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 |24 | | | | |Рукавиці хутряні |Тн |12 | | | | |або рукавички | | | | | | |двопалі утеплені | | | | | | |Шапка-вушанка із |Вн, Тн |36 | | | | |звукопровідними | | | | | | |вставками | | | | | | | | | | | | | |При роботі на | | | | | | |стовпах, просочених| | | | | | |антисептиками | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм брезентовий |Нм |черговий | | | | | | | | | | | |При виїзді на лінію| | | | | | |для перевірки стану| | | | | | |обладнання, при | | | | | | |виконанні робіт з | | | | | | |усунення | | | | | | |пошкоджень: | | | | | | |Плащ з прогумованої|Вн |36 | | | | |тканини | | | | | | |Чоботи кирзові |Мп |24 | | | | |Теплозахисний |Тн |48 | | | | |костюм "Енергетик" | | | | | | |Рукавиці ватяні |ТН |12 | | | | |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | | |утеплені | | | | | | |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | | |світловідбивальними| | | | | | |смугами | | | | | | |Каска "Труд" | |до зносу | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.13. Позицію 66 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |66 | |Працівники тягової |При виконанні | | | | | |підстанції: |роботи на тяговій | | | | | 3113 |Старший |підстанції: | | | | | |електромеханік |Костюм |Ми |12 | | | 3113 |Електромеханік |електромонтера | | | | | |(крім чергового) |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | 7241.2 |Електромонтер |або прогумованої | | | | | | |тканини | | | | | |Працівники |Рукавиці |Ми |1 | | | |ремонтно- |комбіновані | | | | | |ревізійного цеху: |Рукавички |Эв |чергові | | | 3113 |Старший |діелектричні | | | | | |електромеханік |Калоші діелектричні|Эв |чергові | | | 3113 |Електромеханік |Пояс запобіжний |ПМ-Нл |черговий | | | 7241.2 |Електромонтер |Черевики |Ми |12 | | | | | | | | | | |Працівники |На зовнішніх | | | | | |підрозділу |роботах узимку | | | | | |"Енергозбут": |додатково: | | | | | 3113 |Старший |Теплозахисний |Тн |36 | | | |електромеханік |костюм для | | | | | 3113 |Електромеханік |електромонтера | | | | | 7241.2 |Електромонтер |контактної мережі | | | | | 3152 |Старший інспектор |"Енергетик" | | | | | 3152 |Інспектор |Чоботи утеплені |Тн20 |36 | | | | |Рукавички бавовняні|Ми |6 | | | | |Рукавиці двопалі |Тн |12 | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.14. У позиції 74 таблиці внести такі зміни: 3.14.1 у колонці 2 цифри "4133" замінити цифрами "9332".
3.15. Позицію 75 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |75 | 9322 |Станційний робітник|Костюм бавовняний |Ми |12 | | | | |Рукавиці |Ми |1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Напівчеревики |Ми |12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Плащ з прогумованої|Вн |36 | | | | |тканини | | | | | | |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | | |світловідбивальними| | | | | | |смугами | | | | | | | | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Теплозахисний |Тн |36 | | | | |костюм | | | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 |36 | | | | | | | | | | | |Станційним | | | | | | |робітникам, | | | | | | |зайнятим усуненням | | | | | | |комерційних | | | | | | |несправностей: | | | | | | |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | | |замість | | | | | | |напівчеревиків | | | | | | | | | | | | | |При обслуговуванні | | | | | | |водогрійного котла | | | | | | |на станції | | | | | | |додатково: | | | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу | | | | |закриті | | | | | | | | | | | | | |При виконанні | | | | | | |роботи із | | | | | | |заправлення і | | | | | | |обслуговування | | | | | | |гасових ліхтарів і | | | | | | |сигналів додатково:| | | | | | |Фартух прогумований|Нл |6 | | | | |Нарукавники |Нл |чергові | | | | |прогумовані | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
3.16. У колонці 6 позиції 96 таблиці цифру "15" замінити
цифрою та словом "15 днів".
3.17. Позицію 123 таблиці викласти в такій редакції: " -------------------------------------------------------------------------------------- |123| 1232 |Начальник відділу |Костюм бавовняний |Ми |12 | | | |охорони праці |Чоботи |Ми |24 | | | |Начальник сектору | | | | | | |охорони праці |Узимку додатково: | | | | | 2149.2 |Інженер з охорони |Теплозахисний |Тн |48 | | | |праці |костюм типу "Гудок"| | | | | | | | | | | | | |На підприємствах, | | | | | | |пов'язаних з рухом | | | | | | |поїздів: | | | | | | |Жилет сигнальний із|Со |12 | | | | |світловідбивальними| | | | | | |смугами | | | -------------------------------------------------------------------------------------- "
4. У таблицю розділу 3 "Норми спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту, які видаються на об'єкти як
інвентар" унести такі зміни:
4.1 після позиції 48 слова "Геофізичні станції і їх філії,
лабораторії з контролю за забрудненням атмосфери повітря (для
виконання робіт на лініях). На геофізичну станцію, філіал або
лабораторію" замінити словами "Геофізичні, гідрометеорологічні
станції, лабораторії і їх філії та синоптичні групи, лабораторії з
контролю за забрудненням атмосфери повітря (для виконання робіт на
лініях), габаритообстежувальні, мостовипробувальні і
тунельно-обстежувальні групи та колієобстежувальні станції. На
геофізичну станцію, філіал або лабораторію, інженерно-геологічну
базу з перевірки профілю і плану колії (у тому числі відділ з
перевірки земляного полотна, габаритно-обстежувальний відділ,
відділ з перевірки плану і профілю колії, відділ перевлаштування
станцій)";
4.2 після позиції 55 слова "Колієвимірювальні вагони і
вагони-дефектоскопи" замінити словами "Колієвимірювальні вагони,
вагони контролю колії, лабораторії рейкової дефектоскопії,
ультразвукові вагони-дефектоскопи, вагони-дефектоскопи,
дефектоскопні автомотриси".
5. Доповнити Норми ( z0169-04 ) розділом 4 в такій редакції:
"4. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам воєнізованої охорони
залізничного транспорту
--------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позна- | Строк | |з/п| Класифікатором| назва роботи |спецодягу, спецвзуття| чення | носіння | | | професій | | та інших засобів | захисних |(місяців)| | | (ДК 003:2005) | | індивідуального |властиво- | | | |( vb375609-05, | | захисту |стей (тип,| | | | vc375609-05 )| | | марка) | | | | | | | ЗІЗ | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 1 | 5169 |Стрілець на |Теплозахисний костюм |Тн |36 | | | |охороні вантажів|типу "Зима" | | | | | |у парках станцій|Чоботи юхтові |Тн20 |36 | | | |та на шляху |утеплені | | | | | |прямування |Чоботи гумові |В |12 | | | |Рядовий і |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | |начальницький |Рукавиці ватяні |Тн |12 | | | |склад |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |спеціалізованих | | | | | | |оперативних груп|На Донецькій, | | | | | | |Південній, | | | | | | |Конотопському | | | | | | |регіоні Південно- | | | | | | |Західної залізниці і | | | | | | |гірських районах: | | | | | | |замість | | | | | | |теплозахисного | | | | | | |костюма типу "Зима" | | | | | | |Кожушок |Тн |60 | | | | |Штани бавовняні з |Тн |24 | | | | |утепленою підкладкою | | | | | | | | | | | | | |Стрільцю: | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |роботи з прийому | | | | | | |вантажів у поїздах на| | | | | | |станціях додатково: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|Вн |12 | | | | | | | | | | | |Під час охорони | | | | | | |вантажів на шляху | | | | | | |прямування взимку: | | | | | | |Кожушок |Тн |черговий | | | | |Окуляри захисні |типу |до зносу | | | | |закриті з прямою |ЗП1-90 | | | | | |вентиляцією | | | | | | |Валянки |Тн |чергові | | | | | | | | | | | |У Кримському загоні | | | | | | |Придніпровської | | | | | | |залізниці та Одеських| | | | | | |загонах Одеської | | | | | | |залізниці замість | | | | | | |кожушків: | | | | | | |Куртка утеплена з |Тн |36 | | | | |плащової тканини з | | | | | | |капуром | | | | | | | | | | | | | |На тунельних | | | | | | |дільницях додатково: | | | | | | |Протигаз | |до зносу | | | | |фільтрувальний | | | | | | | | | | | | | |Під час охорони | | | | | | |нафтопродуктів: | | | | | | |Костюм бавовняний з |Нм |12 | | | | |маслонафтожиростійким| | | | | | |просоченням | | | | | | |Костюм брезентовий |Ву |24 | | | | |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | | |Черевики шкіряні на |Нм |12 | | | | |підошві з | | | | | | |нафтостійкої гуми | | | | | | |Фартух прогумований |Нл |черговий | | | | |Нарукавники |Нл |чергові | | | | |прогумовані | | | | | | |Пояс запобіжний |ВМ |черговий | | | | |Рукавиці комбіновані |Нм |3 | | | | | | | | | | | |Стрільцю на | | | | | | |стаціонарному | | | | | | |зовнішньому посту з | | | | | | |охорони штучних | | | | | | |споруд та інших | | | | | | |об'єктів: | | | | | | |Плащ з плащ-намету |Вн |черговий | | | | |(2 комплекти) | | | | | | |Рукавиці комбіновані |Нм |3 | | | | | | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм |Тн |36 | | | | |типу "Зима" | | | | | | |Кожушок |Тн |черговий | | | | |Валянки |Тн |48 | | | | |Калоші на валянки |В |24 | | | | |Рукавиці ватяні |Тн |12 | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 2 | 5169 |Вожатий |Комбінезон бавовняний|Мп |12 | | | |службових собак |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | |Провідник |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |службових | | | | | | |собак |Узимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм |Тн |36 | | | | |Чоботи кирзові |Тн20 |36 | | | | |утеплені | | | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавиці ватяні |Тн |12 | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 3 | 8322.2 |Водій |Комбінезон бавовняний|Вн |12 | | | |автотранспортних|Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |засобів | | | | | | |(пожежного | | | | | | |автомобіля) | | | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 4 | 8322.2 |Водій |Комбінезон бавовняний|Вн |12 | | | |автотранспортних|Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |засобів |Куртка бавовняна на |Тн |24 | | | |(спеціального |утепленій прокладці | | | | | |призначення) | | | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 5 | 1222.2 |Командир |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | |(начальник) | | | | | | |стрілецької, |Узимку додатково: | | | | | |стрілецько- |Теплозахисний костюм |Тн |48 | | | |пожежної, |"Гудок" | | | | | |спеціалізованої | | | | | | |команди, | | | | | | |відділення | | | | | | |Заступник | | | | | | |командира | | | | | | |(заступник | | | | | | |начальника) | | | | | | |стрілецької | | | | | | |команди | | | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 6 | 3151 |Інструктор з |Плащ з плащ-намету |Вн |36 | | | |протипожежної |Чоботи гумові |В |24 | | | |профілактики | | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм |Тн |48 | | | | |"Гудок" | | | | | | |Чоботи з високими |Тп |24 | | | | |берцями шкіряні | | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 7 | 5161 |Пожежний |Костюм пожежний |То |до зносу | | | |(пожежники та |брезентовий або із | | | | | |старші |спеціально просоченої| | | | | |пожежники) |тканини | | | | | | |(вогнестійкий) | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |24 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Тепловідбивний костюм|Тп |до зносу | | | | |Рукавиці брезентові |Ми |12 | | | | |Пояс пожежний | |до зносу | | | | |рятувальний | | | | | | |Каска пожежна | |до зносу | | | | |Підшоломник | |36 | | | | |трикотажний | | | | | | |Чоботи з високими |В |24 | | | | |берцями шкіряні | | | | | | |Чоботи гумові |В |24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20 |48 | | | | |утеплені | | | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 8 | 8163.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний|Вн |12 | | | |насосних |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |установок | | | | | | 9322 |Ремонтувальник |Узимку додатково: | | | | | |респіраторів та |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |протигазів |утепленій прокладці | | | | | | |Черевики шкіряні |Ми |12 | |---+---------------+----------------+---------------------+----------+---------| | 9 | 1222.2 |Командир |Плащ з капюшоном з |Вн |36 | | | |(начальник) |прогумованої тканини | | | | | |пожежної |Пояс пожежний | |до зносу | | | |команди, |рятувальний | | | | | |відділення |Чоботи з високими |В |24 | | | |Заступник |берцями шкіряні | | | | | |командира |Каска пожежна | |до зносу | | | |(заступник |Підшоломник | |36 | | | |начальника) |напіввовняний | | | | | |пожежної | | | | | | |команди, |Узимку додатково: | | | | | |відділення |Теплозахисний костюм |Тн |48 | | | | |"Гудок" | | | --------------------------------------------------------------------------------- "
Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах
і об'єктах підвищеної небезпеки В.М.Морозоввгору