Документ z1335-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
16.11.2007 N 274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1335/14602

Про внесення змін до Положення про порядок трудового
і професійного навчання неповнолітніх професіям,
пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими
умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок трудового і професійного
навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із
шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної
небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
30.12.94 N 130 ( z0014-95 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу
Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244 ( z1257-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за
N 1257/8578), такі зміни:
1.1. У пункті 1.8 слова "згідно з Положенням про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
установах і закладах освіти" замінити словами "згідно з Положенням
про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
( z0969-01 )".
1.2. У пункті 2.1 розділу 2 слова та цифри "відповідно до
Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів
України, затверджених наказом Міністерства освіти України від
28.05.98 N 191 ( z0381-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15.06.98 за N 381/2821" замінити словами та
цифрами "відповідно до Типових правил прийому до
професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 N 441
( z0790-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05.07.2006 за N 790/12664".
1.3. Пункт 3.2 розділу 3 викласти у такій редакції: "3.2. У процесі навчання неповнолітніх їх знання поповнюються
і закріплюються за допомогою інструктажів з охорони праці та
безпеки життєдіяльності, що проводяться і реєструються відповідно
до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, та Положенням про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160".
1.4. У пункті 5.9 розділу 5 слова та цифри "Переліку робіт з
підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці
України від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 )" замінити словами та
цифрами "Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ),
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512".
1.5. В абзаці першому пункту 6.2 розділу 6 слова та цифри
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджених Міненерго СРСР 21.12.84" замінити словами та цифрами
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
25.07.2006 N 258 ( z1143-06 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017".
2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Унести відповідні зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
2.3. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Суслова Г.М.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр з питань
житлово-комунального господарства
України О.П.Попов
Т.в.о. Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Антонець
Заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Голови Державного комітету
ядерного регулювання України М.Х.Гашев
Заступник Міністра аграрної
політики України С.І.Мельник
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України Л.Г.Сергієнко
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Ю.Зюков
В.о. директора Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України Л.Новіцький
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Т.в.о. Міністра освіти
і науки України Б.М.Жебровський
Міністр палива та енергетики
України Ю.А.Бойковгору