Документ z1334-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
16.11.2007 N 273
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1334/14601

Про внесення змін до Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. У преамбулі наказу Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ) "Про
затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.02.2005 за N 231/10511, слова та цифри "Указу
Президента України "Питання Державного комітету України з нагляду
за охороною праці" від 16.01.2003 N 29 ( 29/2003 )" вилучити.
2. У пунктах 2-5 наказу та в пунктах 1.6, 5.2 Типового
положення ( z0231-05 ) слова "Держнаглядохоронпраці України" та
"Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у
відповідних відмінках.
3. Унести до Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, такі зміни:
3.1. У пункті 1.3 та далі за текстом слова "суб'єктами
господарської діяльності" замінити словами "суб'єктами
господарювання" у відповідних відмінках.
3.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити
навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів
господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання
робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це
територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі -
Держгірпромнагляд). До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає
інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне
забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної
освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного
законодавства".
3.3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції: "3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації
навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування
навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм,
форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо)
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства".
3.4. Пункт 3.14 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з
питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам
мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується
роботодавцем".
3.5. В абзаці першому пункту 4.2 слова "який отримав в
установленому порядку відповідний дозвіл" замінити словами "який в
установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне
навчання".
3.6. В абзаці першому пунктів 5.3 та 5.4 слова "які отримали
відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці" замінити
словами "які в установленому Типовим положенням порядку проводять
відповідне навчання".
3.7. В абзаці п'ятому Програми Теми 1 "Законодавство України
про охорону праці" ( 2694-12 ) додатка 4 до пункту 5.1 Типового
положення слова ( z0231-05 ) "Типове положення про навчання"
замінити словами "Типове положення".
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4.2. Унести відповідні зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
4.3. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Суслова Г.М.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Генеральний директор Федерації
роботодавців України В.О.Грищенко
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України Л.Г.Сергієнко
В.о. директора Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України Л.Новіцький
Т.в.о. Міністра освіти
і науки України Б.М.Жебровський
Міністр палива та енергетики
України Ю.А.Бойко
Т.в.о. Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Антонець
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Міністр з питань
житлово-комунального господарства
України О.П.Попов
Заступник Міністра аграрної
політики України В.К.Моцний
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Заступник Голови Державного комітету
ядерного регулювання України М.Х.Гашев
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Ю.Зюковвгору