Документ z1307-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2013  № 453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1307/23839

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 серпня 1980 року № 241/П-9.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

Е.А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр охорони здоров'я України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони УкраїниО.І. ХохотваГ.В. ОсовийО. Мірошниченко


М. Болотських
В. Акопян


О.А. МиколайчукМ.Ю. Бродський

Р. Богатирьова


О.М. Олійник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.07.2013  № 453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1307/23839

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролізного та лісохімічного виробництва.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи у гідролізному та лісохімічному виробництві, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (із змінами).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи в гідролізному та лісохімічному виробництві, а також порядок їх видачі та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

№ з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

ЗМиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2

8152

Апаратник бісульфатування ваніліну

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

3К20

12

Чоботи

3МиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

3

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм

3МиВу

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗВу

12

Чоботи

ЗВМиСм

12

Рукавиці

ВнМи

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Нарукавники

К50Щ20Ми

6

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

4

8154

Апаратник дегідратації

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТи

12

Рукавиці

МиТи

2

5

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

З

12

Чоботи

ЗК20Щ20Ми

12

Рукавиці

Ми

2

Респіратор протигазовий

До зносу

6

8154

Апаратник кристалізації

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

7

8154

Апаратник окислення

Костюм

К80ЗМи

12
Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6


8151

Кислотник (гідролізне виробництво)

Берет

ЗК20

12

Черевики

3К20Щ20Ми

12

Чоботи

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

К80Ми

1

Рукавички

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

8

8152

Апаратник перегонки

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

Черевики

ЗМиК20

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ20

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

9

8152

Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну

Костюм

3МиК20

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

ЗМи

12

Чоботи

К50Щ20Ми

Чергові

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

Тп100

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

10

8153

Апаратник фільтрації

Костюм

3МиК20

12

Берет

3К20

12

Черевики

3Ми

12

Чоботи

ЗК20В

Чергові

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

11

8152

Варник

Костюм

ТнЗМи

12


8142

Варник бавовни

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6


8142

Варник ганчір'я

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Тп100Ми

Черговий

Черевики

ТиМиЗСм

12

Рукавиці

Тп100Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

12

8151

Варник воскової, клейової маси та просочувальної суміші

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К20З

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Вн

Черговий

Чоботи

К50Щ20ВСмМи

12

Рукавиці

К50Щ20Тп100

6

Рукавички

Ми

2

Протигаз фільтрувальний

До зносу

13

8142

Випарювальник луговини

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Чоботи

К50Щ20МиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20МиВн

Чергові

Окуляри захисні відкриті

До зносу

14

8142

Дифузорник целюлози

Костюм

К50Щ20МиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К50Щ20З

12

Чоботи

К50Щ20ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Протигаз фільтрувальний


Черговий

15

8152

Ливарник каталізатора

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К20З

12

Чоботи

К20Щ20СмМи

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20

6

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ50

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

16

8152

Машиніст мийних машин

При виконанні робіт з промивання фільтрувальних полотен та сіток:

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВуМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСм

12

Рукавиці

ВуМиМп

До зносу

Рукавички

Ми

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

17

8154

Нейтралізаторник

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

12

Чоботи

ВК20МиСмЗ

12

Рукавиці

ВуМи

2

Рукавички

Ми

4

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

18

8154

Оператор вирощування дріжджів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

19

8159

Оператор відстоювання та теплообміну

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

3

20

8153

Оператор іонообміну

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К20Щ20МиЗ

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

21

8151

Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

З

12

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Фартух з нагрудником

К50ВнМи

Черговий

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

22

8142

Промивальник целюлози

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20

Черговий

Чоботи

ВК20Щ20МиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

23

8154

Реакторник

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К20Щ20Ми

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20ВнМи

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

24

8153

Сепараторник біомаси

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

ВуЗМи

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Чоботи

ВЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

25

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Черевики

ЗМиСмМун5

12

Чоботи

К20Щ20ЗМиСм

12

Шкарпетки

Ми

3

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

К20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

Черговий

26

8159

Сушильник ваніліну

Костюм

ЗМиТи

12

8152

Сушильник дріжджів

Берет

ЗТи

12

Напівчеревики

ЗМи

12

Рукавиці

МиТиТп100

2

27

7122

Футерувальник (кислототривник)

Костюм

ЗМиМпПм

12

Берет

ЗПм

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавиці

МиМп

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Під час виконання робіт усередині апаратів, реакторів, цистерн у виробництвах, пов'язаних з кислотами та лугами:

Костюм

К80ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Шолом

К50

12

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Рукавиці

К50

12

Рукавички

К50Щ50

2

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз ізолювальний шланговий

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

28

8162

Чистильник

Комбінезон

ЗМиПм

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

З

12

Черевики

З

12

Чоботи

К50Щ20В

Чергові

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

К50Щ20

Чергові

Каска захисна

До зносу

Шолом

К50З

Черговий

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Керівники, професіонали, фахівці

29

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм

К20ЗМи

12
Берет

ЗК20

12


2149.2

Інженер-технолог

Черевики

К20Щ20МиСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

30

1222.2

Майстер виробничої дільниці

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

1222.2

Майстер зміни

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Рукавички

Ми

4

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

31

1222.2

Майстер з ремонту

Костюм

К20ЗМи

12

3115

Механік

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Каска захисна з підшоломником

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

2. Лісохімічне виробництво

2.1. Піроліз деревини

32

8152

Апаратник піролізу

Костюм

ТиЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ТиЗ

12

Черевики

ТиТпМиЗ

12

Рукавиці

ТиМи

1

Каска захисна

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

33

8152

Апаратник сушіння

Костюм8112

Апаратник приготування брикетної суміші

Білизна натільна бавовняна

ТиЗМиПн

12

Берет

ЗМи

6

Черевики

ТиТпМиЗ

12

9212

Випалювач деревного вугілля

Рукавиці

ТиМи

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

34

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

ТиЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ТиЗ

12

Черевики

ТиТпМиЗ

12

Рукавиці

ТиМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:Куртка утеплена

Тн

36

35

8162

Кочегар технологічних печей

Костюм

ТиМиЗ

12

Берет

ТиЗ

12

Черевики

ТиМиЗ

12

Рукавиці

ТиМи

2

Під час обслуговування печей з ручним завантаженням твердого палива додатково:

Фартух з нагрудником

ТиТоМиЗ

Черговий

Рукавиці

ТиТРТп

2

Чоботи

ТпТиМиСм

Чергові

Капелюх

ТиТо

Черговий

Щиток захисний

Черговий

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

36

8262

Оператор стрічкового устаткування

Костюм

ТиЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ТиЗ

12

Черевики

ТиТпМиЗ

12

Рукавиці

ТиМи

1

Каска захисна

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

37

7222

Пилкоправ

Костюм

ТиЗМиПн

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ТиЗПн

12

Черевики

ТиТпМиЗ

12

Рукавички

МиМпВу

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

38

9322

Підсобний робітник

Костюм

ТиЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

9322

Укладальник-пакувальник

Берет

ТиЗ

12

Черевики

ТиТпМиЗ

12

Рукавиці

ТиМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.2. Виробництво оцтової кислоти та ацетатів

39

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

К50МиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

8154

Апаратник етерифікації

Берет

ЗК50

12

Черевики

К20Щ20МиЗСм

12

Рукавиці

К80Ми

До зносу

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

40

8154

Апаратник очищення газу

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

41

8152

Апаратник перегонки

Костюм

К50ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К50З

12

Черевики

Щ20К20МиСм

12

Рукавиці

К80Ми

До зносу

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

42

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм

К50МиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

К50З

12

8153

Апаратник промивання

Черевики

К20Щ20МиСм

12

Чоботи

К50Щ20МиСм

Чергові

8154

Апаратник розкладання

Рукавиці

К80Ми

До зносу

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

43

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

К20МиЗ

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К50Щ20МиСм

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Шкарпетки

ЗМи

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

44

8290

Зливальник-розливальник

Костюм

К20МиЗ

12

Берет

К20Ми

12

Чоботи

К50Щ20МиСм

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

6

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

45

8152

Машиніст мийних машин

Під час промивання флаконів з-під оцтової кислоти:

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

ВМиК20См

12

Фартух з нагрудником

ВнМиК50Щ20

12

Рукавички

ВнМиК50Щ20

До зносу

Нарукавники

ВнМиК50Щ20

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

46

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Фартух

ВнМиЗМп

12

Рукавички

Ми

До зносу

Рукавички

ВнМиМпЗ

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

47

8162

Чистильник

Костюм

К80МиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

З

12

Чоботи

К50Щ20МиЗСм

12

Рукавички

МиМп

1

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Каска захисна

До зносу

Шолом

К50Щ20МиЗ

До зносу

Онучі

ЗМи

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

2.3. Виробництво оцтово-кальцієвого порошку

48

8154

Апаратник нейтралізації

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К50Щ20

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

49

8154

Апаратник очищення газу

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

См

12

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.4. Виробництво карбамідоформальдегідних смол

50

8154

Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол

Костюм

К50ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К50З

12

Черевики

К20Щ20МиСм

12

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Рукавиці

К80

1

Рукавиці

К50Щ50Ми

До зносу

Рукавички

Ми

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Каска захисна

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.5. Виробництво формаліну

51

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

ТиЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ТиТпЗМи

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавиці

ТиТп100Ми

3

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2.6. Виробництво карбюризатора

52

8152

Апаратник варіння

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ТпМиСм

12

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

Ми

2

Рукавиці

Тп100Ми

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

53

8152

Апаратник випаровування

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

ТиМиТп100

1

Рукавички

К20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

54

8152

Апаратник сушіння

Костюм

ТиЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиТи

12

Рукавиці

МиТи

2

55

8151

Машиніст млинів (хімічне виробництво)

Комбінезон

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

2.7. Виробництво антиокислювача, антиполімеризатора, дерево-смоляних, флотаційних, дігтярних масел та ливарних скріплювачів (закріплювачів)

56

8152

Апаратник варіння

Костюм

ТиЗМи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ТпМиСм

12

Фартух з нагрудником

Тп100Ми

Черговий

Рукавиці

Ми

2

Рукавиці

Тп100Ми

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

57

8152

Апаратник випаровування

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Тп100Ми

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

58

8152

Апаратник перегонки

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиК20

12

Рукавиці

Ми

1

Рукавички

К20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

59

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.8. Каніфольно-екстрактове виробництво

60

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

К20Щ20ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

61

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:Куртка утеплена

Тн

36

62

8152

Машиніст мийних машин

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

МиСм

12

Фартух з нагрудником

ВуМиЗ

Черговий

Рукавиці

МиВу

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

63

8151

Машиніст рубальної машини (дубильно-екстрактове виробництво)

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.9. Каніфольно-терпентинове виробництво

64

8159

Апаратник охолодження

Костюм

ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Шкарпетки

ЗМи

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

65

8152

Апаратник перегонки

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

66

8152

Апаратник плавлення

Костюм

ТиЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ТиЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

67

8153

Апаратник фільтрації

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ВЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВуЗМи

12

Рукавиці

Ми

2

Шкарпетки

ЗМи

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

68

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Чоботи

ЗМиК20См

12

Рукавиці

К50Щ20Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

69

8152

Машиніст мийних машин

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Рукавиці

ВуЩ20Ми

1

70

8162

Чистильник

Костюм

ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

З

12

Чоботи

К50Щ20ВМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

К20Щ20ВнМи

До зносу

Каска захисна

До зносу

Шолом

К20Щ20ЗМи

До зносу

Онучі

ЗМи

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

2.10. Виробництво абієтинової смоли з ялинової сірки

71

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

72

8154

Апаратник окислення

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

З

12

8152

Апаратник перегонки

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

Напівчеревики

ЗМиК20МиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

73

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

ЗПм

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМпПм

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:Куртка утеплена

Тн

36

2.11. Виробництво хвойного екстракту, соляно-хвойного брикету та хвойної муки

74

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

ЗМиТн

12

Берет

ЗТн

12

8153

Апаратник сепарування

Фартух з нагрудником

К50Щ20Пм

Черговий

Напівчеревики

ЗМиСм

12

8152

Апаратник сушіння

Рукавиці

МиТнТп100

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

75

8151

Дробильник (хімічне виробництво)

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиПн

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

76

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

2

2.12. Виробництво камфори (синтетичної та медичної)

77

8152

Апаратник випаровування

Костюм

ЗВуМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

Черговий

Рукавиці

ВуМи

2

Рукавички

ВнОаМи

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

78

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнМиО

12

Черевики

ВМиЗСм

12

Рукавиці

МиВу

2

Рукавички

ВнМиОа

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

79

8154

Апаратник етерифікації

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

8154

Апаратник ізомеризації

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ОК50Щ20Ми

Черговий

8152

Апаратник перегонки

Черевики

ОК20МиЗСм

12Рукавиці

Ми

2

Рукавички

ОаК50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

80

8151

Апаратник змішування

При виконанні робіт у виробництві медичної камфори:

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Туфлі

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

ОаМиВн

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

81

8154

Апаратник кристалізації

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ВнК20ЗМи

12

Черевики

К20Щ20ЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

2

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

82

8154

Апаратник нейтралізації

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

К20МиЗСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ20ЗМи

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

83

8154

Апаратник омилення

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнК20ЗМи

12

Черевики

ВЩ20ЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Рукавички

ВнК20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

84

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

К20ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20ЗМи

12

Чоботи

К50Щ20ЗМи

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20ВнМи

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

85

8153

Апаратник промивання

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

86

8154

Апаратник розкладання

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

К50Щ20ЗМи

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

87

8151

Апаратник розчинення

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20Ми

12

Чоботи

ВК50Щ20Ми

12

Рукавиці

ВуМи

3

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

88

8152

Апаратник сушіння

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

ВуЗ

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

12

Черевики

ВЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Респіратор протипиловий

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

89

8153

Апаратник центрифугування

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

12

Черевики

ВМиСм

12

Рукавиці

ВуМиМп

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

90

9322

Підсобний робітник

Костюм

ВуЗМи

6

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

12

Черевики

ВМиЗ

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

91

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

2.13. Виробництво окситерпенової смоли, окситерпенового розчинника та меблевих терпеноколоксилінових лаків

92

8152

Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ОМи

Черговий

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

93

8154

Апаратник окислення

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

2.14. Виробництво ефірів каніфолі

94

8154

Апаратник дегідрування

При виконанні робіт у виробництві соснового масла:

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

ЗК20

12

Напівчеревики

К20ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

95

8154

Апаратник етерифікації

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку
додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Керівники, професіонали, фахівці

96

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

К20Щ20МиСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

97

1222.2

Майстер

Костюм

К20ЗМи

12

1222.2

Майстер виробничої дільниці

Берет

ЗК20

12

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

1222.2

Майстер зміни

Рукавички

Ми

4

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

98

1222.2

Майстер з ремонту

Костюм

ЗМиК20

12

3115

Механік

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

3115

Механік виробництва

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

3115

Механік цеху

Каска захисна з підшоломником


До зносу

Окуляри захисні відкриті


До зносу

3. Загальні професії гідролізного та лісохімічного виробництва

99

8152

Апаратник нагрівання теплоносіїв

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

6

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиТн

2

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

100

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Черговий

Калоші діелектричні

Эн

Черговий

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

101

7134

Ізолювальник з термоізоляції

Комбінезон

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

7134

Ізолювальник на гідроізоляції

Черевики

ЗМиСмПс

12

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Шкарпетки

ЗМиПс

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20

48

102

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

ЗМиК20См

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

103

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМиК20

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Черевики

ВК20Щ20МиСм

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною температурою в технологічних процесах:

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТи

12

Рукавиці

МиТиТп100

1

Усім слюсарям-ремонтникам додатково:

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Пояс запобіжний

До зносу

На зовнішніх роботах та в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

104

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

К20ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

2

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

105

7122

Футерувальник (кислототривник)

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗПм

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМп

2

Шкарпетки

ЗМи

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Заступник директора департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики -
начальник управління

І. Ященко

вгору