Документ z1299-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.10.2018, підстава - z1090-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
06.11.2007 N 254
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2007 р.
за N 1299/14566
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1240 ( z1090-18 ) від 29.08.2018 }
Про внесення змін до Правил охорони праці
у тваринництві. Велика рогата худоба, затверджених
наказом Держнаглядохоронпраці України
від 06.12.2004 N 268

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу від 06.12.2004 N 268 ( z0226-05 )
Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про
затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Велика рогата
худоба", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005
за N 226/10506, такі зміни:
1.1. У преамбулі наказу від 06.12.2004 N 268 ( z0226-05 )
Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про
затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Велика рогата
худоба" слова та цифри "Положення про Державний комітет України з
нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України
від 16.01.2003 N 29 ( 29/2003 )" вилучити.
2. Унести до Правил охорони праці у тваринництві. Велика
рогата худоба, затверджених наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 06.12.2004 N 268 ( z0226-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 226/10506, такі зміни:
2.1. В абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 слова та
цифри "Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123
( z0196-93 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.12.93 за N 196 (ДНАОП 0.00-8.02-93)" замінити словами та
цифрами "Переліком робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ),
затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512
(НПАОП 0.00-8.24-05)".
2.2. У підпункті 2.2.2 слова та цифри "Положення про медичний
огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45
( z0136-94 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.94 за N 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94)" замінити словами та
цифрами "Порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".
2.3. У підпункті 2.3.1 пункту 2.3: слова та цифри "Типового положення про навчання з питань
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.04.99 за N 248/3541 (ДНАОП 0.00-4.12-99)"
замінити словами та цифрами "Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511
(НПАОП 0.00-4.12-05)"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах,
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ),
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), проходять
спеціальне навчання і перевірку знань відповідно до вимог
нормативно-правових актів з охорони праці".
2.4. Підпункти 2.3.2-2.3.4 пункту 2.3 вилучити. У зв'язку з
цим підпункти 2.3.5-2.3.7 вважати відповідно підпунктами
2.3.2-2.3.4.
2.5. У пункті 11.51 розділу 11 після слів "Правил устройства
електроустановок (ПУЭ)" доповнити словами та цифрами "затверджених
Міненерго СРСР 04.07.84".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Заступник Міністра аграрної
політики України В.С.Гуменюк
Голова профспілки
працівників АПК України В.Чепур
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.О.Грищенко
Директор Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України Ю.Мельниковвгору