Документ z1299-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2009, підстава - z0807-09

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.09.2004 N 396
( z1295-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2004 р.
за N 1299/9898
{ Документ втратив чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 480 ( z0807-09 ) від 22.05.2009 }

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61
(зі змінами та доповненнями)
( vr061312-98 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 61 ( vr061312-98 ) від 26.05.98,
до якого вносились зміни }

1. Пункти 5.9.1 і 5.9.2 викласти таким чином: "5.9.1. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо
на ньому обліковуються належні депоненту (клієнту) цінні папери. 5.9.2. Закриття рахунку у цінних паперах відбувається за
ініціативою та за письмовим розпорядженням депонента (клієнта)
та/або згідно з чинним законодавством. У разі припинення здійснення зберігачем професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів рахунок у цінних паперах депонента може
бути закритий зберігачем без розпорядження депонента відповідно до
умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах".
2. Абзац чотирнадцятий пункту 11.33 викласти у новій
редакції: "бути депонентом у іншого зберігача, крім випадку припинення
здійснення ним професійної діяльності на ринку цінних паперів -
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".
Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів О.Науменковгору