Документ z1298-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.10.2018, підстава - z1090-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
06.11.2007 N 253
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2007 р.
за N 1298/14565
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1240 ( z1090-18 ) від 29.08.2018 }
Про внесення змін до Правил охорони праці
у тваринництві. Свинарство, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 N 269

Відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ) та з метою приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 06.12.2004 N 269 ( z0227-05 ) "Про затвердження
Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 227/10507, такі
зміни:
1.1. У преамбулі наказу слова та цифри "Положення про
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29
( 29/2003 )" вилучити.
2. Унести до Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство,
затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 06.12.2004 N 269 ( z0227-05 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 227/10507, такі
зміни:
2.1. Абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 викласти в такій
редакції: "2.1.1. До виконання робіт допускаються працівники, які не
мають медичних протипоказань, пройшли навчання і перевірку знань з
питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511
(НПАОП 0.00-4.12-05)".
2.2. В абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 та в тексті
цих Правил слова та цифри "Переліком робіт з підвищеною
небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від
30.11.93 N 123 ( z0196-93 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 23.12.93 за N 196 (ДНАОП 0.00-8.02-93)" замінити словами
та цифрами "Переліком робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ),
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05)".
2.3. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 та в тексті цих Правил
слова та цифри "Положення про медичний огляд працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами
ДНАОП 0.03-4.02-94)" замінити словами та цифрами "Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".
2.4. У підпункті 2.3.1 пункту 2.3: слова та цифри "Типового положення про навчання з питань
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.04.99 за N 248/3541 (ДНАОП 0.00-4.12-99)" замінити
словами та цифрами "Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05)"; доповнити підпункт 2.3.1 абзацом другим такого змісту: "Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах,
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ),
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), проходять
спеціальне навчання і перевірку знань відповідно до вимог
нормативно-правових актів з охорони праці".
2.5. Підпункти 2.3.2-2.3.4 вилучити. У зв'язку з цим
підпункти 2.3.5-2.3.7 вважати відповідно підпунктами 2.3.2-2.3.4.
2.6. У підпункті 2.4.1 пункту 2.4 слово та цифри
"ДНАОП 0.00-8.02-93 ( z0196-93 )" замінити словом та цифрами
"НПАОП 0.00-8.24-05 ( z0232-05 )".
2.7. У пункті 7.24 розділу 7 після слів "Правил устройства
електроустановок (ПУЭ)" доповнити словами та цифрами "затверджених
Міненерго СРСР 04.07.84".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Заступник Міністра аграрної
політики України В.С.Гуменюк
Голова профспілки
працівників АПК України В.Чепур
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.О.Грищенко
Директор Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України Ю.Мельников
вгору