Документ z1278-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
07.11.2007 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2007 р.
за N 1278/14545

Про внесення змін до Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам деревообробної промисловості

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 31.01.2005 N 19 ( z0257-05 ) "Про затвердження
Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної
промисловості", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
22.02.2005 за N 257/10537, такі зміни:
1.1 у преамбулі наказу слова та цифри "Положення про
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29"
вилучити.
2. Унести до Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам деревообробної промисловості, затверджених наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
31.01.2005 N 19 ( z0257-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 22.02.2005 за N 257/10537 (далі - Норми), такі
зміни:
2.1 перше речення пункту 1.3 розділу 1 викласти в новій
редакції: "1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих
обробленням деревини, перелік яких відповідає Національному
класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами та
доповненнями)";
2.2 у назві колонки 2 розділу 2 "Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту" слова та цифри "Код згідно з
Класифікатором професій (ДК 003-95)" замінити словами та цифрами
"Код згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2005) ( vb375609-05,
vc375609-05 )";
2.3 у назві колонки 3 розділу 2 "Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту" слова "Назва професії (посади)" замінити
словами "Професійна назва роботи".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо включення цього
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Головний державний санітарний
лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України С.П.Бережнов
Голова ЦК профспілки працівників
лісових галузей України В.Д.Сібільов
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Перший заступник директора Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельниковвгору