Документ z1277-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2018, підстава - z0330-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
07.11.2007 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2007 р.
за N 1277/14544

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 293 ( z0330-18 ) від 26.02.2018 }

Про внесення змін до Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 25.04.2005 N 65 ( z0539-05 ) "Про затвердження
Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового
господарства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
19.05.2005 за N 539/10819, такі зміни:
1.1 у преамбулі наказу слова та цифри "Положення про
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29"
вилучити.
2. Унести до Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства, затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.2005 N 65
( z0539-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
19.05.2005 за N 539/10819 (далі - Норми), такі зміни:
2.1 перше речення пункту 1.3 розділу 1 викласти в новій
редакції: "1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
лісовому господарстві, згідно з Національним класифікатором
України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженим наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами та доповненнями)";
2.2 у назвах колонок 2 таблиць розділів 2, 3, 4, 5, 6 та 7
слова та цифри "Код згідно з Класифікатором професій (ДК 003-95)"
замінити словами та цифрами "Код згідно з Класифікатором професій
(ДК 003:2005)";
2.3 у назвах колонок 3 таблиць розділів 2, 3, 4, 5, 6 та 7
слова "Назва професії (посади)" замінити словами "Професійна назва
роботи";
2.4 у колонці 2 таблиці 2 розділу 2 "Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам на лісовпорядних роботах"
цифри "1222.2" замінити цифрами "1229.7".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо внесення цього
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК профспілки працівників
лісового господарства України С.Й.Кривов'язий
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Перший заступник директора Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Заступник Голови Державного комітету
лісового господарства України В.Г.Лозицькийвгору