Документ z1276-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
07.11.2007 N 257
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2007 р.
за N 1276/14543

Про внесення змін до Правил охорони праці
для працівників лісового господарства
та лісової промисловості

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 13.07.2005 N 119 ( z1084-05 ) "Про затвердження
Правил охорони праці для працівників лісового господарства та
лісової промисловості", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 22.09.2005 за N 1084/11364, такі зміни:
1.1 у преамбулі наказу слова та цифри "Положення про
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29"
вилучити.
2. Унести до Правил охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості, затверджених наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
13.07.2005 N 119 ( z1084-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 22.09.2005 за N 1084/11364, такі зміни:
2.1 у підпункті 2.1.2 пункту 2 та далі за текстом слова та
цифри "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 20.08.2002 N 409 (далі - ДНАОП 0.00-1.03-02)"
замінити словами та цифрами "Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за
N 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07)";
2.2 у підпункті 4.4 пункту 4 та далі за текстом слова та
цифри у дужках "(далі - НПАОП 0.00-4.36-05)" замінити словами та
цифрами у дужках "(далі - НПАОП 0.00-4.12-05)";
2.3 у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 та далі за текстом слова
та цифри у дужках "(далі - НАПБ Б. 01.002-2004)" замінити словами
та цифрами у дужках "(далі - НАПБ А. 01.002-2004)";
2.4 у підпункті 12.1.3 пункту 12.1 слова та цифри "Положення
про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за
N 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94)" замінити словами та цифрами
"Порядком проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо включення цього
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Голова ЦК профспілки працівників
лісового господарства України С.Й.Кривов'язий
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник директора з наукової
роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.В.Крівцов
Заступник Голови Державного комітету
лісового господарства України В.Г.Лозицькийвгору