Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2012  № 962


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2012 р.
за № 1259/21571

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу; підземна газифікація вугілля, нафтобази), затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 18 липня 1980 року № 241/П-9, зі змінами і доповненнями згідно з постановою Держкомпраці СРСР від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 вересня 1998 року № 193 (НПАОП 11.1-3.24-80), та розділ III "Газове господарство" Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10, зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та від 06 листопада 1986 року № 476/П-12 (НПАОП 0.00-3.02-90).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби гірничного
нагляду та промислової безпеки України

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Центральної ради
профспілки працівників нафтової
і газової промисловості України

Перший заступник
головного ученого секретаря
Національної академії наук України
О.І. Хохотва


Р.В. Богатирьова


В. Надрага


Ю.А. БойкоМ.Ю. Бродський


О.А. Миколайчук


Е.М. Улинець
Ю. Мельников
Г. ОсовийО. МірошниченкоВ.І. ДмитришинВ.О. Ємельянов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних
ситуацій України
09.07.2012 № 962


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2012 р.
за № 1259/21571

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з нафтогазовою промисловістю.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у нафтогазовій промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 "Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів".

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств нафтогазової промисловості.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств нафтогазової промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до законодавства.

1.7. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які віднесені до категорії "практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання", повинні забезпечуватись ЗІЗ відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а якщо на підприємстві не створено професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

1.11. Зважаючи на особливості виробництва роботодавець з метою посилення захиту працівників за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх захисних властивостей та умов праці працівника.

Усі ЗІЗ, які призначені для захисту працівників, повинні відповідати рівню безпеки, визначеному Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

Таблиця


з/п

Код згідно з ДК 003

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей

Строк носіння (місяців)

1

2

3

4

5

6

2.1. Буріння нафтових і газових свердловин на суші та на акваторії морів

1

8340

Боцман

При роботі на плавучих
бурових установках
(СПБУ):
Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені
ЗМиНм

З
З
ЗМи

Ми

ЗН
Тн
Тн


Тн30См
9

6
9
9

15 днів

до зносу
до зносу
12


36
36


24

2

9311

Готувач бурового розчину

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені

ЗМиНм

З
З
ВнНм
ЗМи

Ми

ЗН
Тн
Тн


Тн30

12

6
12
24
12

15 днів

до зносу
до зносу
12


36
36


36

3

8113


8113

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

Бурильник плавучого бурильного агрегата в морі

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час проведення робіт
на суші додатково:
Накомарник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та вітру
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

Рукавички утеплені

НсВуЭсТо
З
ВнНсЭс

Со
НсСмМвМун100

В
МиНсВу
ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс


Тн
Тнв

Тн30

Тн30

ТнНсВу

9
6
36

до зносу
9

18
10 днів

до зносу
12


до зносу


36
36


12
12

48

36

12

4

7233

7241

7212

Вишкомонтажник

Вишкомонтажник-
електромонтер

Вишкомонтажник-
зварник

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Вишкомонтажнику-
електромонтеру:
Костюм бавовняний
замість
Костюма
Вишкомонтажнику-
зварнику додатково:
Костюм для зварника
Чоботи шкіряні
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Щиток захисний
лицьовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та
вітру

МиНсВуЭс
З
СмМиМун100

В
МиМпВу

Эн

ЗМиНсВу

МиНсВуЭс


МиТрТоВу
ТрМун100
МиТрТп
Эв
ЗН
ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНсВу
Тнв

12
6
9

12
15 днів

чергові
до зносу
12
черговий


12
12
12
1
чергові
до зносу
до зносу36
36


12

48


36
12
12

5

9311

Гірник

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗМи
ЗМи
В
Ми

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

24
1

до зносу
12


36
36


12

48

36

6

7241

Електромонтер з обслуговування бурових

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та вітру

МиНсВуЭс
З
ЗМиНсМвСм

В
Эн
Эн
МиНсВу

ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс
Тн

Тн30

Тн30

ТнНсВу
Тнв

12
6
9

18
чергові
чергові
15 днів

до зносу
12


36
36
12

48

36

12
12

7

7233

Комплектувальник виробів та інструменту

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМи

МиТнв

12
6
12

136

8

9311

Лаборант-колектор

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуНс
З
НсМвСм

В
Ми

ТнвНсВу
ТнвНсВу
Тн30

Тн30

12
6
12

18
1

до зносу
12


36
36
48

36

9

8113

8113

Машиніст бурової установки

Машиніст бурових установок на нафту й газ

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та
вітру

ТоНсВуЭс
З
НсСмМвМун100

МиНсВу

ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс


Тн

Тн30
Тн30
Тн
Тнв

9
6
12

15 днів

до зносу
12


36
36


12

48

36
12
12

10

8113

8113

8113

8113

8113


8113

8113

Машиніст з цементування свердловин

Машиніст підіймача для випробування свердловин

Моторист бурової установки

Моторист цементувального агрегата

Моторист цементопіскозмішувального агрегата

Оператор з цементажу свердловин

Оператор-моторист станції контролю цементажу

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та
вітру

ЗМиНсВуЭс
З
Со
НсСмМвМун100

МиНсВу

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн
Тнв

12
6
до зносу
9

15 днів

до зносу
12


36
36


12

48

36
12
12

11

7233

7221

7233

Обпресувальник труб

Правильник на машинах

Установник бурильних замків

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Обпресувальнику
труб додатково:
Фартух прогумований
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиНсВуЭс
З
ЗМиВу

Ми

Вн


ТнвЭс
Тн30

12
6
12

1

до зносу
12


черговий


36
36

12

8113

Оператор з випробування свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНсЭс
З
ВнНсЭс

ЗМи

Ми

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12

1

до зносу
12


36
36


12

48

36
12

13

81138113

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

Помічник бурильника плавучого бурильного агрегата в морі

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та
вітру

ЗНсВуТоЭс
З
ВнНс

НсСмМвМун100

В
МиНсВу

ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНс
Тнв

12
6
36

9

18
10 днів

до зносу
12


36
36


12

48

36
12
12

14

8231

Ремонтувальник гумових виробів

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

Ми

ЗН


Тнв
Тнв
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

1

до зносу


36
36
12

48

36

15

7233

Слюсар з обслуговування бурових

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду та
вітру

ЗМиНсВуЭс
З
З
НсСмМвМун100

В
МиНсВу

ТнвНсВуЭс
ТнвНсВуЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНсВу
Тнв

9
6
9
12

18
15 днів

до зносу
12


36
36


12

48

36
12
12

16

7124

Тесляр

Костюм
Фартух
Головний убір
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи
МиВу

ЗН


Тнв
Тнв


Тн

Тн30

Тн30

12
12
12
12
1

до зносу


36
36


12

48

36

17

5122

5122

9132

7412

Шеф-кухар

Кухар

Кухонний робітник

Пекар

При роботі на плавучих
бурових установках
(СПБУ):
Костюм або
Халат
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗМи

ЗМиТн
12

1236

2.1.1. Керівники, професіонали, фахівці

18

1223.2

1237.1

2114.2

2149.2

2147.2

2149.2

2147.2

2149.2

2149.2

3152

2149.2

2143.2

2149.2

1222.2

1222.2

1222.2


3115

1232

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Виконавець робіт вишкобудування

Головний геолог

Провідний геолог

Провідний інженер

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів

Інженер з кріплення свердловин

Інженер з охорони праці

Провідний інженер з охорони праці

Інженер з технічного нагляду

Інженер з транспорту

Інженер-енергетик

Інженер-технолог

Майстер буровий

Помічник майстра бурового

Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

Старший механік

Начальник відділу охорони праці

Начальник дільниці

Заступник начальника дільниці

Начальник зміни

Заступник начальника служби

Начальник установки (бурової)

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
ВнНс
ЗМи

В
Ми

Тнв
Тнв
Тн30

24
6
36
24

18
1

до зносу
36


36
36
48

19

2114.2

1222.1

1222.1

3113

1229.7

2149.2

2147.2


1222.2

1222.2


3115

1222.1

1229.7

1222.2

1239

1222.2

1222.1

1222.1

3119

Геолог

Головний енергетик

Головний інженер

Енергетик

Завідувач лабораторії

Інженер

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

Майстер (майданчика інструментального)

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

Механік

Головний механік

Начальник відділу

Начальник лабораторії з контролю виробництва

Начальник охорони (сторожової)

Начальник служби

Начальник управління

Заступник начальника управління

Технолог

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн

ЗМи

В
Ми

Тнв
Тнв
Тн

Тн30

24
6
36

12

18
1

до зносу
12


36
36
12

48

20

3115


3115


3115

3115

Механік (з обслуговування та ремонту обладнання гідропідйомника)

Механік (з обслуговування та ремонту бурового обладнання)

Механік (з ремонту двигунів внутрішнього згоряння)

Механік (з обслуговування та ремонту електрообладнання)

Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
ЗМи
Ми

Тн
Тн
Тн30
Тн

12
12
12
1

до зносу
12


36
36
36
36

21

1226.2

4223

Начальник радіостанції

Радіооператор

При роботі на плавучих
бурових установках
(СПБУ):
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗМи
ЗМи
МиТн
18
18
636

2.2. Видобуток нафти, газу і газового конденсату на суші та на акваторії морів

22

9311

Замірник дебітів свердловин

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
З
ЗМи

В
МиНс

ЗН

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
12
6
12

24
1

до зносу
до зносу
36
36


12

48

36

23

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер зміни

Провідний інженер

Старший майстер з добування нафти, газу та конденсату

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн

ЗМи

МиНс

ЗН
ТнвНсЭс
ТнвНсЭс
Тн30

Тн30

18
12
36

12

1

до зносу
до зносу
12


36
36
48

36

24

8113

Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

ЗНТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12

1

до зносу
до зносу


до зносу
6


36
36


12

48

36

25

8113

8113

Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки

Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Жилет сигнальний
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з кислотами
та лугами додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
ЗМиМв

Со
МиНс

НсНм
ЗН
К80Щ50

К50Щ50


ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

до зносу
1
2
1
до зносу
до зносу
6до зносу

до зносу


36
36

12

48

36

26

8113

Машиніст промивального агрегата

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

Со
ЗМи

МиНс

Нм
НсНм
ЗНТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

до зносу
12

2

15 днів
2
до зносу
до зносу


до зносу
6


36
36


12

48

36

27

8159

Обхідник лінійний

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн

ЗМи

МиНс

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12

1

до зносу
12


36
36


12

48
48

36
12

28

8113

8113

Оператор з гідравлічного розривання пластів

Оператор з хімічного оброблення свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Респіратор газозахисний
Під час роботи з
кислотою додатково:
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Щиток захисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ЗМи

МиНс


К80
К80ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
12

1

до зносу
12
до зносу


до зносу
2
до зносу


36
36


12

48

36
12

29

8113

8113

Оператор з добування нафти й газу

Оператор із збирання газу

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт
з наливу нафти в
автоцистерни додатково:
Рукавиці
При роботі з одорантом
та на нафтових
родовищах додатково:
Фартух прогумований
Рукавиці або
Рукавички
Нарукавники
Під час проведення
робіт на суші додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

ЗН


МиНсНмЗМиНм
Нм

НлНм


В


ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн30
Тн30
Тн

12
6
36

12

20 днів

до зносу
до зносу
12
1черговий
чергові

чергові


24


24
24


48
36
12

30

8113

Оператор з дослідження свердловин

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи
В
МиНс

НсНмТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

9
9
6
36

12
18
1

1
до зносу


до зносу
12


36
36


12

48

36
12

31

8113

Оператор з підтримування пластового тиску

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн

ЗМи

МиНс

ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12

20 днів

до зносу
12


36
36


12

48

36
12

32

8113

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ЗМи

К50Щ20Нм
НсНм
ЗНТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
12

1
1
до зносу
до зносу


до зносу
12


36
36


12

48

36
12

2.2.1. Керівники, професіонали, фахівці

33

2114.2

2114.2

1237.1

1222.1

1222.1

1222.1

1237.1

1237.1

3113

1222.1

1226.2

2149.2

2143.2

2147.2


2142.2

2149.2

2149.2


2146.2


2149.2

3152

2149.2

2149.2

2149.2

1222.2

1222.2

1222.2

1223.2

1222.2

1222.2

1222.2

1226.2

1222.2


1222.2

1222.2

1222.2

2147.2

3115

1222.1

1226.2

1226.2

1231


1231


1232

1237.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2


1222.2


1222.2

1222.2

1223.2

3111

3119

Геолог

Провідний геолог

Головний геолог

Головний енергетик

Головний інженер

Заступник головного інженера

Головний метролог

Головний технолог

Енергетик

Заступник начальника управління

Завідувач складу

Інженер

Інженер-енергетик

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

Інженер з нагляду за будівництвом

Інженер з охорони навколишнього середовища

Інженер з охорони праці (при контролі на об'єктах добування нафти й газу)

Інженер з паливно-мастильних матеріалів

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічного нагляду

Інженер-технолог

Провідний інженер-технолог

Провідний інженер (сектора дослідження свердловин)

Майстер

Помічник майстра

Старший майстер

Майстер будівельних та монтажних робіт

Майстер виробництва

Майстер з добування нафти, газу та конденсату

Майстер з дослідження свердловин

Майстер навантажувально-
розвантажувальних робіт

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

Майстер з підготовки та стабілізації нафти

Майстер з ремонту технологічного устаткування

Майстер з ремонту устаткування

Маркшейдер

Механік

Головний механік

Начальник бази

Заступник начальника бази

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

Заступник начальника відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

Начальник відділу охорони праці

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

Начальник дільниці

Заступник начальника дільниці

Начальник зміни

Начальник району (мережевого)

Начальник служби (буріння свердловин)

Начальник служби (центральної інженерно-
технологічної)

Заступник начальника служби (центральної
інженерно-технологічної)

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Старший виконавець робіт

Технік-геолог

Технолог

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн

ЗМи

МиНс

ЗН
ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн30

Тн30

18
6
36

12

2

до зносу
до зносу
12


36
36


48

36

34

2149.2

3152

2412.2

2412.2

1229.7


1222.2

1226.2

1226.2

3115


3119

3119

Інженер (комплексного відділу проектування об'єктів)

Інженер з безпеки руху

Інженер з нормування праці

Інженер з організації та нормування праці

Начальник відділу (комплексного проектування об'єктів)

Начальник дільниці

Начальник майстерні

Начальник служби (з безпеки дорожнього руху)

Старший механік автомобільної колони (гаража)

Технік

Технік з обліку

Костюм
Черевики шкіряні
Плащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМи
Вн


Тн
Тн30

24
24
24


36
36

2.3. Транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу
2.3.1. Транспортування нафти магістральними та міжпромисловими нафтопроводами. Зберігання нафти в резервуарах

35

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

К50

З
К80
К20Щ20

В
Ми

К50 Щ50
О або ООТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12

6
черговий
12

18
2

2
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

36

7136

Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Ву

ЗМи

МиВуТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
24

12

236
36


12

48

36

37

7112

Вибуховик

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ прогумований або
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена або
Напівкомбінезон
утеплений
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн

СмМун50

МиВу

О або ООТн


Тн
Тн

Тн30

12
6
36

12

3

до зносу
до зносу


до зносу
12


36


36
12

48

38

8322

Водій автотранспортних засобів (автобус, легковий автомобіль)

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена

ЗМи
З
Со
ЗМи

МиВуТн
Тн


Тн

12
6
12
12

336
36


12

39

7212

7212

7212

7212

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Білизна натільна
Чоботи шкіряні або
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Шолом захисний
Окуляри захисні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний (з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТр

З
ТрМун100

ТрТи
Ми
Эн
ЭнЗН


ТнТр
ТнТр


Тн

Тн30Тр

12

6
12

1
1
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу
черговий
черговий
чергова36
36


12

48

40

3113

3113

7241

Електромеханік

Старший електромеханік

Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

ЗМи

Эн
Эн
Ми

ЗПТн
Тн

Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12

чергові
чергові
3

до зносу
до зносу

до зносу
12
до зносу


36
36

12

48

36

41

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

ЗМи

В
МиНм

Нм
Эн
Эн
О або ОО

ТнТо
ТнТо


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
36

12

24
1

1
чергові
чергові
до зносу
до зносу
6
черговий


36
36


12

48

36

42

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Під час виконання робіт
на електроживильних
установках:
Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Під час виконання робіт
в лужних акумуляторних
додатково:
Фартух прогумований
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
ЗМиТо
З
ЗМи


Эв
Эв
МиЩ20


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30
12
6
12


чергові
чергові
3черговий


36
36


12

48

36

43

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Під час виконання робіт
безпосередньо в
технологічних цехах:
Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Під час обслуговування
електрообладнання
нафтопроводів в польових
умовах додатково:
Костюм бавовняний
Калоші діелектричні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
ЗМиТо
З
ЗМи
Ми

Эн
О або ОО

ЗМиВу
Эв


ТнТо
ТнТо


Тн

Тн30

Тн30
24
6
12
1

чергові
до зносу

24
чергові
до зносу
до зносу
12
черговий


36
36


12

48

36

44

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн

ЗМи
Ми


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12
15 днів


36
36


12

48

36

45

8282

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Наколінники
На гарячих роботах
та при роботі в мокрому
ґрунті додатково:
Костюм
Фартух
Черевики шкіряні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний (з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи
МиМп

МиТп400
Ву
Тп


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12
1
1
6черговий
черговий
12черговий
черговий

чергова36
36


12

48

36

46

8155

Контролер з якості нафти й нафтопродуктів

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена

ЗМиНсЭс
З
Нс
ЗМиНс

Нс
О або ОО

ТнНсЭс
ТнНсЭс
Тн

12
6
12
12

1
до зносу
до зносу
до зносу
12


36
36
12

47

8332

8332

8332

8111

8333

8332

8332

8311

8331

Машиніст бульдозера

Машиніст бітумоплавильної пересувної установки

Машиніст грейдера причіпного

Машиніст екскаватора

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст трубоочисної машини

Машиніст трубоукладача

Машиніст тягового агрегата

Тракторист

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Під час роботи на
машинах без кабін
додатково:
Плащ або
Напівплащ
Під час роботи з гарячим
бітумом та клеючими
речовинами додатково:
Костюм
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Респіратор газопилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗМи

МиВу


Вн
НмВу
О або ОО
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

1
до зносу

36
12
до зносу
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

48

8161

Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння

Комбінезон бавовняний
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

ЗМи

МиТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12

336
36


12

48

36

49

8161

Машиніст електростанції пересувної

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавички гумові
Рукавиці
Під час роботи на трасі
додатково:
Плащ або
Напівплащ
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

Эн
Эн
Вн
Ми


Вн

В


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

чергові
чергові
1
3


36

36


36
36


12

48

36

50

8290

Машиніст машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи

МиНм

ЗПТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12

1

до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

51

8159

Машиніст устаткування розподільних нафтобаз

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Протигаз фільтруючий
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Комбінезон утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНс

З
Вн

ЗМи

Ми
Эн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12

6
до зносу

12

15 днів
чергові
до зносу
до зносу


до зносу
12


36
12

48

36

52

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВу
З
Вн

ЗМи
Эн
Эн
МиНм

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12
чергові
чергові
1
до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

53

8159

Обхідник лінійний

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВуЭс
ЗМи
З
ЗМи
ЗМи
В
МиВу

Эн
Г


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12
18
24
15 днів

чергові
до зносу
до зносу
до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

54

8159

8159

8159

8159

8159

Оператор нафтоперекачувальної станції

Оператор товарний (АЗС, нафтобази)

Старший оператор товарний (АЗС, нафтобази)

Оператор товарний (головної нафтоперекачувальної станції)

Старший оператор товарний (головної нафтоперекачувальної станції)

Під час роботи з
перекачування нафти та
нафтопродуктів:
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи зі зливу,
наливу, при шланговці,
заправці цистерн,
автомобілей,
нафтопосудин:
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
МиТоЭс
З
ЗМи

Ми

О або ОО
НмТоЭс
З
Вн

ЗМи
МиВу

О або ООТнв Эс
Тнв Эс


Тн

Тн30

Тн30
12
6
12

2

до зносу
до зносу
до зносу
12

12
6
36

12
1

до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

55

8155

Оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи
Ми


Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
2


36
12

48

36

56

8159

Оператор товарний (приймально-здавального пункту, дільниці)

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи

В
Ми

Вн
Эн
О або ОО


Тнв
Тнв


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12

12
1

1
чергові
до зносу


36
36


12

48

36

57

7136

Трубопровідник лінійний

Комбінезон або
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання
роботи у мокрому
ґрунті додатково:
Костюм
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиТоЭс

З
Ву

МиМун100

МиВуМиВу
В


Тн Эс
Тн Эс


Тн

Тн30

Тн30

12

6
12

12

1
до зносу

до зносу
1212
12


36
36


12

48

36

2.3.1.1. Керівники, професіонали, фахівці

58

1222.1

1226.2

1222.2

1222.2

1235

1222.2

1222.1

1222.1

1222.2

1226.2

Головний інженер

Начальник бази

Начальник виробництва

Начальник зміни

Начальник складу (нафтопродуктів)

Начальник служби

Начальник управління

Заступник начальника управління

Начальник цеху

Начальник цеху електрозв'язку

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн
ЗМи
ЗМи
Тн
Тн
Тн30

18
36
18
24
до зносу
12


36
36
36

59

2149.2


2131.2


3152

2147.2

2145.2


2142.2

2412.2

2149.2

2149.2

2412.2

2149.2

2147.2

2149.2

1229.7

1229.7

Інженер (з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту)

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Інженер з безпеки руху

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів

Інженер з механізації та автоматиизації виробничих процесів

Інженер з нагляду за будівництвом

Інженер з організації праці

Інженер з охорони праці

Інженер з охорони навколишнього середовища

Інженер з підготовки кадрів

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічної діагностики

Інженер з транспорту

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс
Вн
ЗМи

Тн
Тн
Тн

Тн30
Тн

18
до зносу
24

до зносу
12


36
36
12

48
36

60

2147.2

2149.2

2147.2

2149.2

3152

2149.2

Інженер з експлуатації нафтогазопроводів

Інженер з налагодження й випробувань

Інженер з підготовки та транспортування нафти

Інженер з ремонту

Інженер з технічного нагляду

Інженер-технолог

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
Вн
ЗМи

Ми

Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

18
черговий
18

12

до зносу
12


36
36
12

48

36

61

2149.2

2144.2

Інженер з метрології

Інженер-електронік

Халат або
Костюм
Тапочки шкіряні
Під час виконання
робіт у польових умовах:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиЭс

ЗМи


ТнЭс
Тн Эс
Тн

Тн30

18

12


36
36
12

36

62

2131.2

2132.2

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

Інженер-програміст

Халат або
Костюм
Тапочки шкіряні або
Черевики шкіряні

ЗМиЭс

ЗМи

18

12

63

2149.2

2144.2


2149.2

Інженер із впровадження нової техніки й технологій

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку

Інженер з організації експлуатації та ремонту

Під час виконання
обов'язків при ремонті,
монтажі та
обслуговуванні
обладнання і
апаратури:
Халат або
Костюм
Футболка бавовняна
Калоші діелектричні або
Чоботи діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Під час виконання
обов'язків на
радіостанціях та в
ремонтних майстернях додатково:
Тапочки шкіряні
Рукавиці азбестові
Маска захисна
Під час виконання
обов'язків при
обслуговуванні лінійних
споруд зв'язку:
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утепленіЗМиЭс

З
Эн

Эн
О або ОО

ЗМи
Ти

Вн
ЗМи

В


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн3018

12
чергові

чергові
до зносу

12
чергові
до зносу
36
12

12


36
36
12

48

36

64

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер

Старший майстер

Майстер виробничої дільниці

Майстер дільниці

Майстер з електрохімічного захисту

Майстер з ремонту устаткування

Майстер з ремонту приладів та апаратури

Майстер опорного аварійно-відновного пункту

Майстер резервуарного парку

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
Вн
ЗМи

МиНмТн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12

336
36
12

48

36

65

1222.2

1222.2

Майстер (електрогосподарства)

Майстер дільниці (електротехнічної)

Під час виконання робіт
з ремонту, монтажу
та обслуговування
обладнання і апаратури:
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні або
Боти діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці
Окуляри захисні
Під час виконання робіт
на радіостанціях та
в ремонтних майстернях
додатково:
Тапочки шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
ЗМи
Эн

Эн
Ми
О або ОО
ЗМи


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
чергові

чергові
6
до зносу
12


36
36
12

48

36

66

1222.2

Майстер цеху (фарбувального)

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена

ЗМи
З
ЗМи

МиОаВн


Тн
Тн
Тн

12
6
12до зносу

до зносу


36
36
12

67

3115 

3115

3115

Механік (шляхобудівних машин)

Механік дільниці

Механік з ремонту транспорту

Костюм або
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМиВу
З
Вн

Со
ЗМи

Ми

О або ОО
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
12
6
36

черговий
12

3

до зносу
до зносу
12


36
36


12

48

36

2.3.2. Зберігання нафтопродуктів у резервуарах
(нафтобази, автозаправні станції (АЗС))

68

8152

Машиніст мийних машин

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн
ЗМи
В
Вн


Тн
Тн


Тн

Тн30

12
6
12
12
24
2


36
36


12

36

69

8159

8155

Машиніст устаткування розподільних нафтобаз

Оператор технологічних установок

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Протигаз фільтруючий
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Комбінезон утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНс

З
Вн

ЗМи

Ми
Эн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12

6
до зносу

12

1
чергові
до зносу
до зносу


до зносу
12


36
12

48

36

70

8155

8155

Оператор заправних станцій

Старший оператор заправних станцій

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Жилет сигнальний
Під час роботи з
етилованим бензином
додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Шапка утеплена

МиНмЭсВу
З
З
Вн

ЗМиНм

МиНм

СоНлНм
Нм
Нм
О або ООТнЭсНм
Тн


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
36

12

2

1212
12
3
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36
36

2.3.2.1. Керівники, професіонали, фахівці

71

1226.2

1222.2

1235

1222.2

1222.2

Начальник бази

Начальник зміни (АЗК)

Начальник складу (нафтопродуктів)

Начальник служби

Начальник цеху

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн

ЗМи
ЗМи
Тн
Тн
Тн30

18
36

18
24
до зносу
12


36
36
36

72

2149.2

2149.2

2412.2

2149.2

2147.2

Інженер з охорони праці

Інженер з охорони навколишнього середовища

Інженер з підготовки кадрів

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічної діагностики

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс
Вн
ЗМи

Тн
Тн
Тн

Тн30
Тн

18
до зносу
24

до зносу
12


36
36
12

48
36

73

2149.2

2149.2

3152

2149.2

Інженер з налагодження й випробувань

Інженер з ремонту

Інженер з технічного нагляду

Інженер-технолог

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
Вн
ЗМи

Ми

Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
черговий
12

12

до зносу
12


36
36
12

48

36

74

2149.2

2144.2

Інженер з метрології

Інженер-електронік

Халат або
Костюм
Тапочки шкіряні

ЗМиЭс

ЗМи

18

12

75

2131.2

2132.2

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

Інженер-програміст

Халат або
Костюм
Тапочки шкіряні або
Черевики шкіряні

ЗМиЭс

ЗМи

18

12

76

2149.2

Інженер з організації експлуатації та ремонту

Під час виконання
обов'язків при ремонті,
монтажі та
обслуговуванні
обладнання і апаратури:
Халат
Калоші діелектричні або
Чоботи діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Під час виконання
обов'язків на радіостанціях та в
ремонтних майстернях
додатково:
Тапочки шкіряні
Рукавиці азбестові
Маска захисна
Під час виконання
обов'язків при
обслуговуванні лінійних
споруд зв'язку:
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені


ЗМиЭс
Эн

Эн
О або ОО
ЗМи
Ти

Вн
ЗМи

В


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30


12
чергові

чергові
до зносу
12
чергові
до зносу
36
12

12


36
36
12

48

36

77

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер

Старший майстер

Майстер з ремонту устаткування

Майстер з ремонту приладів та апаратури

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
Вн
ЗМи

МиНм

Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12

3

до зносу
12


36
36
12

48

36

78

3115

3115

Механік (шляхобудівних машин)

Механік дільниці

Костюм або
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМиВу
З
Вн

Со
ЗМи

Ми

О або ОО
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
12
6
36

черговий
12

3

до зносу
до зносу
12


36
36


12

48

36

2.3.3. Транспортування природного газу магістральними газопроводами

79

7136

Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуНм

З
З
Вн

ЗМи

МиВу
Тн
Тн


Тн30

Тн30

12

6
12
36

12

2
до зносу
12


36
36


48

36

80

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Эн
Эн
МиТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
12

чергові
чергові
136
36


48

36
36

81

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

12

1

до зносу
12


36
36


48

36

82

8161

8161

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

Машиніст контактно-
зварювальної установки пересувної для зварювання магістральних газонафтопродуктопроводів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиТрТо
З
З
Вн
ЗМи

Ми

Тр
Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
черговий
12

1

3
до зносу
12


36
36


48

36
36

83

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Щиток захисний
лицьовий
Респіратор
газопилозахисний
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
гарячими ізоляційними
матеріалами:
Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Шолом захисний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

ЗМи

В
Эн
Эн
Ми

ЗН


МиТп100
Тп

Тп
ЗН


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
черговий

12

18
чергові
чергові
1

до зносу
до зносу

до зносу

до зносу
до зносу
1212
12

12
до зносу


36
36


48

24
36

84

8159

7136

Обхідник лінійний

Трубопровідник лінійний

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Костюм
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи із
зварником
трубопровіднику
лінійному додатково:
Костюм для зварника
Під час роботи з
метанолом додатково:
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

МиВуТо
З
З
ЗМи
Ву

ЗМи

В
МиВу
МиЗМиТрТо


Вн
ВнТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
12
24

12

18
2
1

до зносу
12
до зносу


черговий
чергові
до зносу


36
36


48

24
24

85

8159

Оператор газорозподільної станції

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Респіратор газозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
одорантом додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиТо
З
З
Вн

ЗМи

Ми
Вн
В
ВнТн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
черговий

12

1
до зносу


до зносу
до зносу
12


черговий
чергові
чергові
до зносу


36
36
48

24
24

86

8113

8159

8159

Оператор із збирання газу

Оператор із збирання та очищення конденсату

Оператор магістральних газопроводів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

Нм

Ми


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
8
12
36

12

1

до зносу
12
до зносу


36
36


48

36
36

87

8155

Оператор технологічних установок

Під час виконання робіт
з очищення, осушення та
одоризації газу:
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
ЗМи
З
З
ЗМи

МиВу

Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн
12
6
12
12

1

до зносу
12


36
36
48

24
24

88

7233

7233

7232

Слюсар-ремонтник

Слюсар з механоскладальних робіт

Слюсар з ремонту агрегатів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт
на гарячих дільницях
додатково:
Черевики шкіряні
Під час виконання
робіт на мокрих
дільницях додатково:
Чоботи гумові
Під час виконання робіт
з ремонту обладнання
гальванічних цехів
і травильних ванн:
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи гумові
Рукавиці
Рукавички гумові
Під час виконання робіт
на станції очищення
промислових стічних
вод:
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Головний убір
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиТо
З
З
ЗМи

МиВу


ТпВ
ЗМи
З
З
В
Ми
Вн
ЗМи
З
З
З
Вн
В
Ми

ВнТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

9
6
9
12

1

до зносу
121212
9
6
9
12
1
чергові
9
6
9
6
черговий
12
1

3
черговий
черговий

чергова36
36


48

36
36

2.3.3.1. Керівники, професіонали, фахівці

89

1222.1

1210.1

1210.1

3119

3119

3119

1222.1

1222.1

Головний інженер

Директор підприємства

Заступник директора підприємства

Диспетчер

Головний диспетчер

Заступник головного диспетчера

Начальник управління (лінійного виробничого)

Заступник начальника управління (лінійного виробничого)

Костюм
Плащ
Головний убір
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавички утеплені
Головному інженеру на
зовнішніх роботах
узимку додатково:
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
Вн
З
ЗМи
В
Тн
Тн
ТнТн30

24
черговий
12
24
чергові
до зносу
12


36
36
3636

90

3439

2149.2

2149.2

2149.2

2149.2

2149.2

2149.2

3152

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1229.7

1229.7

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Головний фахівець

Диспетчер з транспортування газу

Інженер

Змінний інженер

Провідний інженер

Інженер з охорони праці

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічного нагляду

Майстер

Майстер дільниці

Майстер зміни

Майстер з комплексної автоматики та телемеханіки

Майстер з підготовки газу

Майстер служби

Майстер цеху

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Начальник дільниці

Заступник начальника дільниці

Начальник зміни

Заступник начальника зміни

Начальник служби

Заступник начальника служби

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
З
Вн
ЗМи

В
Ми
Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
36
12

до зносу
1
до зносу
12


36
36
48

36
36

91

2144.2

2132.2

Інженер-електронік

Інженер-програміст

Халат або
Костюм
Черевики шкіряні

ЗМи

ЗМи

18

18

92

2149.2

Інженер-технолог

Халат або
Костюм
Плащ
Фартух
Тапочки шкіряні або
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиТо

Вн
Вн
ЗМи

К20Щ20
ЗН


Тн
Тн
Тн30

18

черговий
24
12

2
до зносу


36
36
36

2.3.4. Транспортування природного і нафтового газу розподільними газопроводами та обслуговування споруд на них

93

7241

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

Костюм бавовняний

ЗМи

12

94

8232

Зварник пластмас

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Наколінники
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
Вн

ЗМи

Ми
Ми

Эн
ЗНТн
Тн
Тн30
Тхп

12
черговий

12

чергові
2

чергові
до зносу
черговий
черговий

чергова36
36
36
12

95

8282

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМи

МиМп

ЗН

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
12

1

до зносу
до зносу

черговий
черговий

чергова36
36


48

36

96

7136

Контролер газового господарства

Халат або
Костюм
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Чоботи гумові

ЗМи

Со
ЗМи

В

24

черговий
24

до зносу

97

8332

Машиніст барової установки

Костюм
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМи
В
МиТн
Тн


Тн30

Тн30

12
12
чергові
336
36


48

36

98

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавиці діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
Вн

Со
ЗМи

В
Эн
Эн
МиТн
Тн


Тн30

Тн30
Тхп

12
до зносу

до зносу
12

до зносу
чергові
чергові
236
36


48

36
12

99

8231

Ремонтувальник гумових виробів

Костюм
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички

ЗМи
ЗМи
В
Ми

12
12
до зносу
1

100

8163

Роздавальник Нафтопродуктів

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Респіратор протигазовий
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений

ЗМиНс
Вн

Нс

ЗМиНс

МиНс

О або ОО

Тн
Тн

12
черговий

до зносу

12

3

до зносу
до зносу
до зносу
черговий


36
36

101

7233

7136

Слюсар аварійно-
відновлювальних робіт

Слюсар з аварійно-
відбудовних робіт у газовому господарстві

Костюм або
Халат
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Респіратор
пилозахисний
Каска захисна
Пояс рятувальний
Канат рятувальний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу


ЗМиМп

МиМп

ЗН
Тн
Тн
Тн30

Тн30

12

до зносу
12

2

до зносу
черговий
до зносу

чергова
черговий
черговий


36
36
48

36

102

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Під час виконання робіт
з обслуговування
внутрішньобудинкового
газового обладнання:
Костюм або
Халат
Рукавиці або
Рукавички
Під час виконання
технічного огляду стану
ГРП, ШРП, ГРУ:
Халат
Плащ або
Напівплащ
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Під час роботи зі
зварником додатково:
Костюм або
Костюм для зварника
Під час обходу
газопроводів:
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Під час ремонту або
монтажу зовнішніх та
внутрішньобудинкових
газопроводів та споруд
на них зі зварником:
Костюм або
Костюм для зварника
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Респіратор
протипиловий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Під час роботи в
аварійно-диспетчерській
службі (АДС):
Костюм
Жилет сигнальний
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Респіратор
пилозахисний
Каска захисна
Пояс рятівний
Канат страхувальний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи

Ми
ЗМи
Вн

В
МиТрТоВн

Со
В
МиТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

ТрТо

ЗМиМп

МиМп

ЗНТн
Тн


Тн30

Тн30
ТнЗМи
Со
Вн
ЗМиМп

В
Ми

ЗН
Тн
Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

18

2
24
до зносу

до зносу
6до зносудо зносу

до зносу
до зносу
636
36


48

36
12

до зносу

12

2

до зносу
черговий
до зносу

до зносу
12


36
36


48

36
1212
черговий
черговий
12

до зносу
2

до зносу
черговий
до зносу

чергова
черговий
черговий


36
36
36
48

36
12

103

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

Під час ремонту
підземних газопроводів,
споруд на них та
виконанні врізок в
існуючі газові мережі:
Костюм
Плащ
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
Канат страхувальний
Під час роботи зі
зварником додатково:
Костюм або
Костюм для зварника
Під час обходу підземних
газопроводів:
Костюм або
Халат
Плащ
Жилет сигнальний
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені


ЗМи
Вн
Со
ЗМи

Ми

Эн


ЗН

ТрТоЗМи

Вн
Со
В
МиТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн


12
черговий
до зносу
12

1

чергові
чергова
12
до зносу
черговий
черговий
черговий


до зносу18

черговий
до зносу
до зносу
636
36


48

36
12

104

7232

Слюсар з ремонту агрегатів

Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник

ЗМи
ЗМи
Ми

ЗН

12
12
1

до зносу
до зносу
12

2.3.4.1. Керівники, професіонали, фахівці

105

4131

2149.2

Агент з постачання

Інженер

Костюм або
Халат
Плащ
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи

ВнТн

18

3636

106

1223.2

2149.2

2144.2

2149.2

1222.2

3115

3119

3439

Виконавець робіт

Змінний інженер

Інженер-електронік

Інженер-технолог

Майстер

Механік

Технік

Фахівець з протипожежної безпеки

Костюм
Черевики шкіряні
Плащ або
Напівплащ
Чоботи гумові
Інженеру-електроніку
додатково:
Рукавички діелектричні
При проведенні
технагляду на об'єктах
систем газопостачання
додатково:
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
Вн

В


Эс
В
ЗМи


Тн

18
12
24

до зносу


чергові
12
12


36

107

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер дільниці

Майстер служби

Старший майстер

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
При проведенні
технагляду на об'єктах
систем газопостачання
додатково:
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
При проведенні аварійно-
відновлювальних робіт
додатково:
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн

ЗМи

В
Ми

В
ЗМи


ТнТн
Тн30

Тн30

18
до зносу

18

до зносу
6

12
12


3636
48

36

108

1222.2

1222.2

Начальник дільниці

Начальник зміни

Костюм
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
При проведенні
технагляду на об'єктах
систем газопостачання
додатково:
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
ЗМи
В
В
ЗМи


Тн
Тн

12
12
до зносу
12
12


36
36

2.3.5. Транспортування зрідженого газу і конденсату залізничним та автомобільним транспортом

109

8311

Машиніст тепловоза

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
ЗМи
Ми

ЗН


ТнЭс
ТнЭс
Тн30

Тн30

12
6
12
2

до зносу


36
36
48

36

110

8159

Оператор товарний

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час обслуговування
цистерн додатково:
Костюм
Рукавички утеплені
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
ЗМи

Ми

ЗМиЭс
Тн


ТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
6
6

15 днів

до зносу
24


12
12


36
36


48

36

111

7233

8312

Слюсар з ремонту рухомого складу

Складач поїздів

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНмЭс
З
ЗМи
Ми

ТнЭс
ТнЭс
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
15 днів

до зносу
24


36
36
48

36
12

2.3.5.1. Керівники, професіонали, фахівці

112

2149.2

1222.1

1222.2

Інженер (виробничо-
технічного відділу)

Головний інженер

Начальник виробничого відділу (технічного)

Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиЭс
ЗМиТнЭс

36
3636

113

2149.2

2149.2

1222.2

1222.2

1232


1232

1222.2

Інженер з охорони праці

Провідний інженер з охорони праці

Майстер

Старший майстер

Начальник відділу охорони праці (екології, пожежної безпеки)

Начальник відділу (технічного нагляду)

Начальник дільниці

Костюм
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час проведення
технічного нагляду за
станом обладнання
інженеру та провідному
інженеру додатково:
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиЭс
Вн
ЗМиВн

Ми
ТнЭс

24
36
12

2

до зносу
24

черговий
черговий


36

2.3.6. Підземне зберігання природного газу

114

8113

8113


8113

8113

8113

Бурильник капітального ремонту свердловин

Помічник бурильника капітального ремонту свердловин

Машиніст з цементування свердловин

Моторист цементувального агрегата

Моторист цементопіскозмішувального агрегата

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
хімреагентами
додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
ЗМи

Ми


ВнК20Щ20
В
ВнК20Щ20
ЗН
Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
12

10 днів

до зносу
12черговий
12
чергові
до зносу
до зносу
до зносу


36
36


48

36

115

9311

Замірник дебітів свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
12

2

до зносу
12


36
36


48

36

116

8113

Машиніст бурової установки

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ТоНсВуЭс
З
НсСмМун100

МиНс

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30
Тн

9
6
12

1

до зносу
12


36
36


12

48

36
12

117

8113

Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
кислотами та лугами
додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсВуЭс
З
Со
ЗМиМв

МиНс

НсНм
ЗНК50Щ50


ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

9
6
до зносу
12

1

1
до зносу
до зносу
6до зносу

до зносу


36
36


12

48

36

118

8113

Оператор з випробування свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

9

1

до зносу
12


36
36


48

36

119

8113

Оператор з добування нафти й газу

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВуНмТо
З
З
Вн

ЗМиНм

В
Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
36

12

до зносу
1

до зносу
12


36
36


48

36

120

8113

Оператор з дослідження свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
В

ЗМиНм

В
Ми
Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

12

до зносу
2
до зносу
12


36
36


48

36

121

8113

Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

12

1

до зносу
12


36
36


48

36

2.3.6.1. Керівники, професіонали, фахівці

122

2114.2

2114.2

2149.2

2149.2

2149.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2


1222.2

Геолог

Старший геолог

Інженер

Провідний інженер

Старший інженер

Майстер з випробування свердловин

Майстер з добування нафти, газу та конденсату

Майстер з дослідження свердловин

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
Вн

ЗМи

В
Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

18
6
36

12

чергові
1

до зносу
12


36
36


48

36

123

1210.1

1210.1

2149.2

2149.2

3152

1222.1

1222.2


1222.2

1222.2

Директор підприємства

Заступник директора підприємства

Інженер з охорони праці

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічного нагляду

Головний інженер

Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби

Начальник зміни

Начальник цеху

Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Каска захисна
Підшоломник
Начальнику
диспетчерської служби,
начальнику зміни,
начальнику цеху при
виконанні
газонебезпечних робіт
додатково:
Костюм
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

Вн

ЗМи
В

ЗМиВуТо


Тн

18

18

до зносу
1224


36

2.3.7. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС)

124

8163

8163

Машиніст компресорних установок

Наповнювач балонів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНм
З
З
Вн

Со
ЗМи

МиНмТн
Тн


Тн30

Тн30
ТнНм

9
6
9
черговий

24
12

3

до зносу

до зносу
12


36
36


48

36
12

2.3.7.1. Керівники, професіонали, фахівці

125

1222.2


1222.2

Майстер автомобільної газонаповнювальної станції (АГНКС)

Начальник автомобільної газонаповнювальної станції (АГНКС)

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиНм
З
З
ЗМи

Тн

12
6
12
12

до зносу
12


36

2.3.8. Газонаповнювальні пункти (ГНП) та газонаповнювальні станції (ГНС)

126

9333

Вагар

Халат

ЗМиЭс

12

127

8163

8163

7311

8163

Випробувач балонів

Наповнювач балонів

Наповнювач приладів газами

Приймальник балонів

Костюм
Фартух з нагрудником
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс
Вн
ВнЭс

ЗМиМпМун100

МиМп

ЗН або ЗН
ТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30
ТхпМи

12
до зносу
черговий

12

1

до зносу
черговий
до зносу


36
36


48

36
12

128

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Протигаз шланговий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуЭс
ВнЭс

ЗМи

МиВу

ЗНТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
черговий

12

1

до зносу
до зносу
черговий
до зносу
12
черговий


36
36


48

36

129

8282

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
ЗМи

МиМп

ЗН

ТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
12

1

до зносу
до зносу

черговий
черговий

чергова36
36


48

36

130

7141

7142

Маляр

Фарбувальник приладів і деталей

Костюм або
Комбінезон
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівкомбінезон
утеплений

ЗМиЭс

З
ОМиСм
ОаЯжМи
ЗН


ТнЭс
ТнЭс

12

12
12
1
до зносу
до зносу

до зносу
12


36
36

131

8155

Машиніст газороздавальної станції

Костюм
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
ЗМи

Ми

О або ОО
ТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
12

2

до зносу
до зносу
12


36
36


48

36

132

7233

7136

Слюсар аварійно-
відновлювальних робіт

Слюсар з аварійно-
відбудовних робіт у газовому господарстві

Костюм або
Халат
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз шланговий
Респіратор
пилозахисний
Каска захисна
Пояс запобіжний
Канат страхувальний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс

ЗМиМп

В
Ми

ЗН
ТнЭс
ТнЭс
Тн30
ТхпМи

12

12

36
3

до зносу
черговий
до зносу

чергова
черговий
черговий


36
36
36
12

2.3.8.1. Керівники, професіонали, фахівці

133

1223.2

2149.2

2144.2

2149.2

1222.2

3115

3119

Виконавець робіт

Змінний інженер

Інженер-електронік

Інженер-технолог

Майстер

Механік

Технік

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиЭс
ВнЭс

ЗМи
В


ТнЭс

18
24

12
чергові


36

2.3.9. Стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти (АГЗС та АГЗП)

134

1222.2

8155

8155

Начальник зміни

Оператор заправних станцій

Старший оператор заправних станцій

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені
Шапка утеплена
Рукавички утеплені

ЗМиНмЭс
З
ВнЭс

Со
З
ЗМиНм

МиНм

О або ОО


ТнЭс
ТнЭс


Тн30
Тн
ТнНм

12
6
черговий

до зносу
12
12

2

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
12


36
36


48
36
12

2.3.10. Транспортування конденсату технологічними трубопроводами

135

3113

3113

Електромеханік

Старший електромеханік

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

ЗМи

Эн
Эн
Ми

ЗПТн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12

чергові
чергові
3

до зносу
до зносу

до зносу
12
до зносу


36
36
12

48

36

136

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Під час виконання робіт
у лужних акумуляторних
додатково:
Фартух прогумований
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

Эв
Эв
Ми

Щ20


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

чергові
чергові
3

черговий


36
36
12

48

36

137

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Під час виконання робіт безпосередньо в
технологічних цехах:
Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Під час обслуговування
електрообладнання
технологічних
трубопроводів у
польових умовах
додатково:
Костюм бавовняний
Калоші діелектричні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
ЗМиТо
З
ЗМи
Ми

Эн
О або ОО


ЗМиВу
Эв


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30
24
6
12
1

чергові
до зносу


24
чергові
до зносу
до зносу
12
черговий


36
36


12

48

36

138

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн

ЗМи
Ми


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12
1


36
36
12

48

36

139

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВуЭс
З
Вн

ЗМи
Эн
Эн
МиНм

ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12
чергові
чергові
1
до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

140

8159

Обхідник лінійний

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВуЭс
ЗМи
З
ЗМи
ЗМи
В
МиВу

Эн
Г


ТнЭс
ТнЭс
Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12
18
24
1

чергові
до зносу
до зносу
до зносу
12
до зносу


36
36
12

48

36

141

8155

Оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи
Ми


Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
2


36
12

48

36

142

8159

8159

Оператор товарний

Старший оператор товарний

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн

ЗМи
Ми


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

12
1


36
36


12

48

36

143

7136

Трубопровідник лінійний

Комбінезон або
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання
роботи у мокрому
ґрунті додатково:
Костюм
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиТоЭс

З
Ву

МиМун100

МиВуЗМиВу
В


ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12

6
12

12

1
до зносу

до зносу
1212
12


36
36


12

48

36

2.4. Переробляння природного і нафтового газу, газового конденсату та нафти
2.4.1. Деемульсація та знесолювання нафти

144

8155

8155

Оператор технологічних установок

Старший оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
Під час виконання робіт
зі зливу конденсату
з автоцистерн:
Фартух прогумований
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсТоЭс
З
ЗМи

МиВуВнНс
МиНмНсТнНсЭс
ТнНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

2

до зносу
12
до зносу12
236
36


12

48

36

2.4.2. Виробництво нафтобітумів та бітумних мастик

145

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові
Рукавиці з крагами або
Рукавички з крагами
Окуляри захисні або
Щиток захисний
лицьовий
Каска захисна
Підшоломник
Респіратор протигазовий
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсЭс Тп100
З
ЗМиМун50
МиНсТп100

ЗН
ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

6
3
12
1

до зносу
до зносу

до зносу
12
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

146

8155

8155

Оператор технологічних установок

Старший оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсЭс Тп100
З
ЗМи Мун50

МиНсТп100


ТнЭс
ТнЭс

Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

1

до зносу
12
до зносу


36
36

12

48

36

2.4.3. Компримування, осушування, низькотемпературна сепарація та масляна абсорбція газу, газофракціонування.
Виробництво гелію, етану та рідких вуглеводнів

147

8155

8155

Оператор технологічних установок

Старший оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

Нс Эс Тп100
З
ЗМи Мун50

МиНсТп100


Тн Эс
Тн Эс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

1

до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

2.4.4. Очищення від сірчаних сполук газу та конденсату.
Стабілізація конденсату і виробництво сірки

148

8155

8155

Оператор технологічних установок

Старший оператор технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсЭс
З
Нс
ЗМи

МиВу


ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12

2

до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

2.4.5. Очищення нафтопродуктів

149

8155

8155

Оператор технологічних установок (зайнятий на роботах з лужного та діетиленглікольового очищення бензинів-
розчинників)

Старший оператор технологічних установок (зайнятий на роботах з лужного та діетиленглікольового очищення бензинів-
розчинників)

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсЭс
З
Нс
ЗМи

МиВу


ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12

2

до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

2.4.5.1. Керівники, професіонали, фахівці

150

1223.2

1222.1

1237.1

3113

1222.1


1210.1


2149.2

1222.1

2149.2

2149.2

2149.2

1222.1

3152

2149.2

2149.2

2149.2


2149.2

3152

2143.2

2149.2

1222.2

1222.2

3115

1222.1

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1226.2

1222.2


1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

3119

3119

1237.1

Виконавець робіт

Головний енергетик

Головний метролог

Енергетик

Заступник директора (з охорони праці та екологічної безпеки)

Заступник начальника управління (з охорони праці та промислової безпеки)

Інженер

Головний інженер

Змінний інженер

Провідний інженер

Старший інженер

Заступник головного інженера

Інженер з безпеки руху

Інженер з метрології

Інженер з охорони праці

Інженер з охорони навколишнього середовища (екологічної безпеки)

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з технічного нагляду

Інженер-енергетик

Інженер-технолог

Майстер

Майстер з ремонту

Механік

Головний механік

Начальник відділення

Начальник виробництва

Заступник начальника виробництва

Начальник дільниці

Начальник зміни

Начальник парку

Начальник служби (оперативного управління виробництвом)

Начальник служби (технічного нагляду)

Начальник установки

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Технік

Технолог

Головний технолог

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
Вн
ЗМи


Тн

24
до зносу
24

до зносу
12
до зносу


36

2.5. Обслуговування основних виробництв
2.5.1. Обслуговування основного виробництва під час буріння нафтових і газових свердловин

151

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
К80Щ50

В
Ми

К50Щ50
ЗНТн
Тн30

Тн30

12
черговий

12
1

3
до зносу
до зносу


до зносу
12


36
48

36

152

8322

Водій автотранспортних засобів

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

Со
ЗМи

В
Ми

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

36
12

36
1

до зносу
12


36
36


12

48

36

153

7212

7212

7212

7212

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Головний убір
Білизна натільна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Напівчоботи шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТрТо

З
З
Вн

ТрМун100

В
ТрТи
Ми
Эн
Эн


О або ОО

ТнТр
ТнТр
Тн

Тн30Тр

12

12
6
36

12

18
1
1
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу
12
черговий
черговий

чергова36
36
12

36

154

7243

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи

В
Эн
Эн
Ми

ЗНТн
Тн
Тн30

Тн30

12
12
6
36

12

18
чергові
чергові
3

до зносу
до зносу


до зносу
12


36
36
48

36

155

7241

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
З
Вн

ЗМи

В
Ми

Эн
Эн
О або ОО

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
36

12

24
1

чергові
чергові
до зносу
до зносу
6
черговий


36
36


12

48

36

156

7134

Ізолювальник з термоізоляції

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці
Рукавички
Наколінники
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
На гарячих роботах
та при роботі в мокрому
ґрунті додатково:
Костюм
Фартух
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиТпЭс
ЗМиЭс
З
ЗМи
Ми
Ми
Ми
ЗН

Тп400
Ву
Тп
В


ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12
1
1
6
до зносу
до зносу
черговий
черговий
12
до зносу


36
36


12

48

36

157

8332

8332

8332

8333

8332

8332

8331

Машиніст бульдозера

Машиніст грейдера причіпного

Машиніст екскаватора

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст скрепера (скреперист)

Машиніст трубоукладача

Тракторист

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Під час роботи на
машинах без кабін
додатково:
Плащ або
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНмВу
З
Со
ЗМи
МиВу

Нм
ВнТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36
12
1

3
до зносу
12
до зносу

3636
36


12

48

36

158

8124

8163

Машиніст гідропневматичної установки

Машиніст насосних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНс
З
Вн

ЗМи

Ми

ВнТн
Тн30

Тн30

12
6
36

12

1

3
до зносу


до зносу
12


36
48

36

159

8161

Машиніст електростанції пересувної

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавички гумові
Рукавиці
Під час роботи на
трасі додатково:
Плащ або
Напівплащ
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

Эн
Эн
Вн
Ми


Вн

В


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

чергові
чергові
1
3


36

36


36
36
12

48

36

160

8159

Оператор товарний

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсВуЭс
З
ЗМи

В
Ми

НмНс
ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

до зносу
1

1
до зносу
12


36
36


12

48

36

161

7233


7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Слюсарю з такелажу й
вантажозахватних
пристроїв додатково:
Фартух
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
З
ЗМи

В
Нм

Ми

ЗН

Ми


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
12
6
12

12
1

1

до зносу
до зносу
12черговий


36
36


12

48

36

162

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМиНсВу
З
З
Вн

ЗМи

В
НмНс

К50Щ50

Ми

ЗН
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
12
6
36

12

12
1

1

1

до зносу
до зносу


до зносу
12
черговий
черговий

чергова36
36


12

48

36

2.5.2. Обслуговування основного виробництва під час видобування нафти, газу і газового конденсату

163

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
К80Щ50

ЗМиМун100

В
Ми

К80Щ50
ЗН


Тн
Тн30

Тн30

12
24

12

12
1

3
до зносу
до зносу


до зносу


36
48

36

164

7213

Бляхар

Костюм
Фартух
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗВу
ЗМиМун100

Ми

ЗН


Тн
Тн30

Тн30

12
6
12

1

до зносу


36
48

36

165

8322

Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля, автобуса)

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
Со
ЗМи

МиМпТн

12
12
до зносу
24

236

166

8322


8113


8113

8332

Водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля, автокрана, автоцистерни, масловоза, паливовоза, заправника, самоскида, трубовоза, штанговоза)

Машиніст агрегатів для обслуговування нафтогазо-
промислового устаткування

Машиніст бурової установки

Машиніст бурильно-
кранової самохідної машини

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Водію автотранспортних
засобів (вантажного
автомобіля при
перевезенні небезпечних
вантажів) додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭсВу
З
Вн
Со
ЗМи

Ми
НлНм
Нм
НмТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36
до зносу
12

1

до зносу
12

12
24
6
до зносу


36
36


12

48

36

167

8334

Водій навантажувача

Костюм
Головний убір
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Шапка утеплена

ЗМи
З
Со
ЗМиМун100

МиМп

НмНс
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30
Тн
Тн

12
12
до зносу
12

1

3
до зносу
12


36
36


12

48

36
12
24

168

7212

7212

7212

7212

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Плащ або
Напівплащ
Білизна натільна
Чоботи шкіряні або
Напівчоботи шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Килимок діелектричний
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТрТо

Вн

З
ТрМун100

В
ТрТи
Ми
Эн
Эн


О або ОО


ЭнТнТрТо
ТнТрТо
Тн

Тн30ТрТо

12

36

6
12

12
1
15 днів
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу
12
до зносу
черговий
черговий

чергова36
36
12

48

169

7242

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір із
просвинцьованої гуми
Фартух із просвинцьованої
гуми
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавички з
просвинцьованої гуми
Рукавички діелектричні
Рукавиці
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
РзРи

РзРи

ЗМи

РзРи

Эн
Ми
ЗН
Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
чергова

черговий

12

чергові

чергові
2
до зносу
до зносу
12


36
36
12

48

36

170

7241

7241

Електомонтажник-
налагоджувальник

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиМун50

В
Ми

МиНс
Эв
Эв
О або ОО


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12

12
1

2
чергові
чергові
до зносу
до зносу
12
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

171

7241

7244

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиТо
З
Вн

ЗМи

В
Ми

Эв
О абоОО
ТнТо
ТнТо
Тн30

Тн30

12
6
36

12

24
1

чергові
до зносу
до зносу
12


36
36
48

36

172

7241

7241

Електромонтер з обслуговування підстанції

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуЭс
З
Вн

ЗМи
В
Ми

НсНм
Эв
Эв
О або ОО
Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
36

12
12
1

1
чергові
чергові
до зносу
до зносу
12


36
36


48

36

173

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн
ЗМи
К20Щ20
Ми

К50Щ50
ЗН


ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36
12
до зносу
1

1
до зносу
до зносу


до зносу


36
36


12

48

36

174

8332

8332

8332

8333

8332

8332

8332

8331

Машиніст автогрейдера

Машиніст бульдозера

Машиніст екскаватора

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст крана автомобільного

Помічник машиніста крана автомобільного

Машиніст трубоукладача

Тракторист

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Під час роботи на
машинах без кабін
додатково:
Плащ або
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНмВу
З
Со
ЗМи
В
МиВу

Нм
ВнТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12
24
1

2
до зносу
12
до зносу

3636
36


12

48

36

175

8161
8163

Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння

Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНмВу
З
Со
ЗМи

Ми
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
до зносу
12

1

до зносу
6
до зносу
36
36


12

48

36

176

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
Вн
ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
черговий
12

1

до зносу
6


36
36


12

48

36

177

8163

8163

Оператор на фільтрах

Оператор очисних споруд

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи

В
Ми

Вн
О або ООТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12

12
1

1
до зносу
до зносу


до зносу
6


36
36


12

48

36

178

8159

Оператор товарний

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Жилет утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсВуЭс
З
ВнЭс

ЗМи

В
МиНмНс

К80Щ50

ТнЭсНс
ТнЭсНс


Тн

ТнЭсНс
Тн30

Тн30

9
6
36

12

12
1

1
до зносу
12
до зносу


36
36


12

36
48

36

179

8113

Оператор із збирання газу

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
При роботі з одорантом
додатково:
Фартух прогумований
Рукавички
Нарукавники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВуТо
З
З
Вн

ЗМи

Ми


ЗМиНм
Нм
НлНм


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
36

12

1

до зносу
12
до зносу


черговий
чергові
чергові


36
36


48

36
12

180

7233

Слюсар з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
метанолом та кислотами
додатково:
Костюм прогумований або
Напівкомбінезон
прогумований та
Куртка прогумована
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиМп
З
К80
ЗМи

МиМп

К80Щ50К20Щ20
К80Щ50
ГТн
Тн
Тн30

Тн30

6
6
черговий
12

15 днів

до зносу


до зносу
12до зносудо зносу
1
до зносу
до зносу


24
24
48

36

181

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт
безпосередньо на
об'єктах видобування
нафти і газу, при ремонті
бурового та
нафтопромислового
обладнання і споруд
додатково:
Костюм
Плащ або
Напівплащ
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
З
ЗМи

МиНм

ЗН

НсВу
Вн

В
К50Щ20

НсНм


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

9
9
6
12

15 днів

до зносу
до зносу


до зносу
12
12
36

12
1

1


36
36


12

48

36

2.5.2.1. Керівники, професіонали, фахівці

182

2149.2

3115

Інженер (з КВПіА)

Провідний механік

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн
ЗМи

Ми

Тн
Тн
Тн30

Тн30

24
черговий
24

6

до зносу
24


36
48
48

36

183

2148.2

Інженер-землевпорядник

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн
ЗМи

Ми
Тн
Тн
Тн30

24
36
12

6

до зносу


36
48
36

184

1226.2

1226.2

3115

Начальник гаража

Начальник колони

Старший механік автомобільної колони (гаража)

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиТн
Тн
Тн30

18
6
18

636
48
36

185

1222.2

2149.2

2149.2

Начальник компресорної станції (дожимної)

Старший інженер (із захисту від корозії)

Старший інженер з налагодження й випробувань

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиНсВуЭс
Вн
ЗМи

Ми

ЗН
Тн
Тн
Тн30

Тн30

24
48
24

1

до зносу
до зносу
24


36
48
48

36

186

2114.2

2149.2

2147.2

2146.2

2149.2

2149.2

2149.2

Старший геолог

Старший інженер

Старший інженер з видобутку нафти й газу

Старший інженер з електрохімічного захисту

Інженер з метрології

Старший інженер з метрології

Старший інженер з ремонту

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНс
Вн

ЗМи
МиНс

Тн
Тн
Тн30

Тн30

24
48

24
1

до зносу
12


36
36
48

36

2.5.3. Капітальний та підземний ремонт свердловин на суші та на акваторії морів

187

8113

Бурильник капітального ремонту свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Під час проведення
робіт на суші додатково:
Чоботи гумові
Накомарник
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду
та вітру
Під час роботи з
кислотами та лугами
додатково:
Костюм прогумований
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

К50Щ20НмВ

Тнв

К50Щ20
К80Щ50
Г


ТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНс

9
6
36

6

10 днів

15 днів
до зносу


до зносу
6


24
до зносу
до зносу

12
2
до зносу
до зносу


24
24


12

48

36
12

188

8333

Машиніст підіймача

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
Вн

Со
ЗМи

МиНс

К50Щ20
НсНм
ЗНТнНсЭс
ТнНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНс

12
6
36

до зносу
6

2

15 днів
2
до зносу
до зносу


до зносу
6


36
36


12

48

36
12

189

8113


8113

Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів

Оператор з підземного ремонту свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи з
кислотами та лугами
додатково:
Костюм прогумований
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

К50Щ50

К50Щ20
К50Щ20
ГТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНс

9
6
36

6

10 днів

15 днів
до зносу
612
2
до зносу
до зносу


24
24


12

48

36
12

190

8113

Помічник бурильника капітального ремонту свердловин

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Під час проведення
робіт на суші
додатково:
Чоботи гумові
Накомарник
Підшоломник для захисту
обличчя від холоду
та вітру
Під час роботи з
кислотами та лугами
додатково:
Костюм прогумований
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

К50Щ50
В

Тнв

К50Щ20
К80Щ50
ГТнвНсЭс
ТнвНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
ТнНс

9
6
36

6

10 днів

15 днів
до зносу


до зносу
624
до зносу
до зносу

12
2
до зносу
до зносу


24
24


12

48

36
12

2.5.3.1. Керівники, професіонали, фахівці

191

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2


1222.2


1222.2


1222.2


1222.2


1222.2


1222.2


3115

3117

Майстер

Старший майстер

Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів

Помічник майстра з експлуатації устаткування газових об'єктів

Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)

Помічник майстра з ремонту свердловин (капітального, підземного)

Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

Помічник майстра із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

Помічник майстра з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

Старший механік

Технік-лаборант

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсВуМиЭс
З
ВнЭс

ЗМи

МиНс

ЗН
ТнвНсЭс
ТнвНсЭс
Тн

Тн30

Тн30

18
6
36

12

2

до зносу
до зносу
12


36
36
12

48

36

192

2149.2


2149.2

1222.23119

Інженер з організації експлуатації та ремонту (штанг і труб)

Інженер з ремонту

Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин

Технік

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн
ЗМи


Тн
Тн30

24
24
12


36
36

2.5.4 Обслуговування основного виробництва під час транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу, перероблення природного і нафтового газу, газового конденсату

193

7243

Антенник-щогловик

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці шкіряні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання
робіт у мокрих
ґрунтах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
З
Вн

Со
ЗМи

Эн
Эн
Ми

Ми
ЗП

В


Тн
Тн


Тн

Тн30
Тхп

12
12
6
черговий

до зносу
12

чергові
чергові
3

6
до зносу
до зносу
1212


36
36


12

36
6

194

8112

Апаратник виробництва реагентів

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор
протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена

ЗМи
З
З
Вн
ЗМи

Ми

Тн
Тн
Тн

12
12
6
12
12

2

до зносу36
36
12

195

8163

8113

8159

8163

Апаратник очищення стічних вод

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки

Оператор із збирання та очищення конденсату

Оператор очисних споруд

Костюм
Головний убір
Фартух прогумований
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

МиВуНм
З
Вн
Вн

ЗМи

В
МиНм

Вн

Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
12
черговий
36

12

12
1

1
до зносу
до зносу
12


36
36


48

36
12

196

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
З
Вн К50Щ20
ЗМи
В
ВнК50Щ50
МиТн
Тн30

12
6
12
черговий
12
12
3
336
36

197

7233

Балансувальник деталей та вузлів

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Фартух з нагрудником
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена

ЗМи
З
З
ЗМи
ЗМиМун50

МиМп

О або ООТн
Тн
Тн

12
12
6
12
12

2

до зносу
до зносу


до зносу
12


36
36
12

198

7213

Бляхар

Костюм
Головний убір
Фартух
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
З
ЗВу
ЗМиМун100

Ми
ЗН


Тн
Тн

12
12
6
12

2
до зносу


36
36

199

9411

Вагар

Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
МиТн

12
12
136

200

7111

Відбірник геологічних проб

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Ми


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
12

2


36
36
12

48

36

201

8322.2

Водій автотранспортних засобів

Під час управління
вантажним, спеціальним
автомобілем,
автонавантажувачем,
тягачем, пожежним
автомобілем:
Костюм
Головний убір
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Під час виконання
робіт з технічного
обслуговування
автомобілів на оглядових
ямах, підйомниках,
естакадах додатково:
Каска захисна
Підшоломник
Під час миття автомобіля
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утепленіЗМи
З
Со
ЗМи

МиВуВ


Тн
Тн
Тн3012
12
24
12

2чергова
черговий


24


36
36
48

202

8334

Водій електро- та автовізка

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМиМун100

МиМпТн
Тн
Тн30

12
6
12
12

136
36
36

203

8334

Водій навантажувача

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
з нагрудником
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи

З
З
Нм

Со
ЗМиМун100

МиВу

Тн
Тн
Тн30
Тн

12

12
12
до зносу

12
12

1

до зносу
12


36
36
36
12

204

8163

Газівник

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
З
ЗМи

Ми

ЗНТн

12
6
12
12

2

до зносу
до зносу


36

205

7212

7212

7212

7212

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрогазозварник-
врізальник

Костюм для зварника
Білизна натільна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи шкіряні або
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці з крагами або
Рукавички з крагами
Рукавиці
Щиток захисний
лицьовий
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Електрогазозварнику
додатково:
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені

ЗМиТрТо
З
З
Вн

ТрМун100

ТрТиТо

Ми
ЗН
Эн
ЭнТнТр
ТнТр


Тн30Тр

9
6
12
36

12

1

1
до зносу

до зносу

до зносу
до зносу
12


чергові
чергові
черговий
черговий

чергова36
36


36

206

7243

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Ми

Эн
Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
12
12
12

2

чергові
до зносу
12


36
36
48

36

207

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Костюм
Головний убір
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Шолом захисний
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка

ЗМиТр
З
ТрМун100
ТрТи
Ми
Эн
Эн

ЗН

12
12
12
1
1
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу

до зносу
черговий
черговий

чергова

208

7212

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Головний убір
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Шолом захисний
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені

ЗМиТр

З
З
ТрТпМун100

ТрТи
Ми
Эн
Эн

ЗНТнТр
ТнТр


Тн30Тр

9

12
6
12

1
1
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу

до зносу
черговий
черговий

чергова36
36


48

209

3113

3113

Електромеханік

Старший електромеханік

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Эн
ЗПТнЭс
ТнЭс
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
36

12

3

чергові
до зносу
до зносу

до зносу
12
до зносу


36
36
12

48

36

210

3113

3113

4223

Електромеханік електрозв'язку

Старший електромеханік електрозв'язку

Оператор електрозв'язку

Костюм бавовняний або
Халат бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Тапочки шкіряні
Калоші діелектричні або
Боти діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиЭс

З
З
Ми

Эн

Эн
О або ОО


ТнЭс
ТнЭс
Тн30

Тн30

12

6
12
12

чергові

чергові
до зносу


36
36
48

36

211

3113


31137244

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

Старший електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи Эс
З
З
Вн

ЗМи

В
Ми

Эн
Эн
О або ОО
Тн Эс
Тн Эс


Тн30

Тн30
Тн

12
12
12
черговий

12

24
3

чергові
чергові
до зносу
до зносу
12


36
36


48

36
12

212

7241

7241

7245

7241

7241

7137


7241


7241

Електромонтажник акумуляторних батарей

Електромонтажник вторинних ланцюгів

Електромонтажник з кабельних мереж

Електромонтажник-
налагоджувальник

Електромонтажник розподільних пристроїв

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Електромонтажник електричних машин

Костюм бавовняний або
Комбінезон бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиЭс

З
З
ЗМиМун50

Эв
Эв
Ми

ЗП

ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

12

6
12
12

чергові
чергові
2

до зносу
до зносу
12
до зносу


36
36


12

36

213

72417242


7241

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів

Костюм бавовняний або
Халат бавовняний
Головний убір
бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Килимок діелектричний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс

З

ЗМиМун100

Эн
Эн
МиМп

О або ОО


Эн


ТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30
Тн

12

12

12

чергові
чергові
2

до зносу
до зносу
12
черговий


36
36


48

36
36

214

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці
Під час виконання робіт
безпосередньо в
технологічних цехах:
Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні або
Боти діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Під час обслуговування
електроустаткування
нафтопроводів у
польових умовах
додатково:
Костюм
Головний убір
Калоші діелектричні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВуТо
З
ЗМи

В
МиЗМиТо
З
ЗМи

Эн

Эн
Ми

О або ОО

ЗМиВу
З
Эв


Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
12
12

18
112
12
12

чергові

чергові
2

до зносу

24
12
чергові
до зносу
до зносу
12
черговий


36
36


48

36

215

7244

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Костюм бавовняний
Головний убір
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи Эс
З
ЗМи
Эв
Эв
Ми

О або ОО


Тн Эс
Тн Эс
Тн30

Тн30

12
12
12
чергові
чергові
3

до зносу
до зносу
24
12
до зносу


36
36
48

36

216

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

Костюм бавовняний або
Халат бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Тапочки шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи Эс

З
З
ЗМи
Эн
Эн
О або ОО


Тн Эс
Тн Эс

12

6
12
12
чергові
чергові
до зносу


36
36

217

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Килимок діелектричний
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Эн
Эн
МиМпЭнТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
12

чергові
чергові
3

до зносу
12
черговий
до зносу


36
36


48

36
36

218

7342

7241


7241


7241

Електрофотограф

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

Електромонтер з обслуговування підстанції

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМиТо
З
З
ЗМи

Эв
Эв
Ми


ТнТо
ТнТо

12
6
12
12

чергові
до зносу
1

до зносу
12
черговий


36
36

219

1226.2

9411

Завідувач складу

Комірник

Костюм або
Халат
Головний убір
Фартух прогумований
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи

З
Вн
Вн

ЗМи

Ми

О або ОО
Тн
Тн30

Тн30
Тн

12

12
12
36

12

3

до зносу
до зносу
12


36
48

36
36

220

7245

Кабельник-
спаювальник

Комбінезон або
Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Фартух з нагрудником
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи Эс

З
З
Вн

Ву
Со
ЗМи

В
Эн
Эн
Ми

ЗП

Тн Эс
Тн Эс


Тн

Тн30

Тн30

12

12
6
36

12
24
12

12
чергові
чергові
2

до зносу
до зносу
до зносу
12


36
36


12

48

36

221

7243

Контролер з неруйнівного контролю

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Головний убір із
просвинцьованої гуми
Фартух із просвинцьованої
гуми
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
Рукавички із
просвинцьованої гуми
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні з
просвинцьованими
скельцями
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Ри

ЗРиМи

ВСм
ЗМи
РиМи

Ми

Эн
ЗН
Тн
Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

черговий

12
12
чергові

3

чергові
до зносу
36
36
24
48

36

222

7241

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

Костюм
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМи

Эн
Эн
МиТн

12
12
12

чергові
чергові
236

223

1223.2

Майстер будівельних та монтажних робіт

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи

Ми
Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
12
6
36

12

3
до зносу
12


36
36
12

48

36

224

8332

8333

8332

8332

8161
8163


8332

8333

8333

8113

8332

8332

8331

Машиніст автогрейдера

Машиніст автокомпресора

Машиніст бульдозера

Машиніст екскаватора

Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння

Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння

Машиніст крана автомобільного

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст підіймача

Машиніст промивального агрегата

Машиніст скрепера

Машиніст трубоукладача

Тракторист

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Щиток захисний
лицьовий
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
При роботі без кабін
додатково:
Плащ або
Напівплащ
Машиністу крана
автомобільного,
машиністу
автокомпресора,
машиністу компресора
пересувного з двигуном
внутрішнього згоряння
додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
З
Со
ЗМиСм

В
Ми

О або ООВн

Эн
Эн


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
12
12
до зносу
12

до зносу
1

до зносу
до зносу

до зносу


до зносу

до зносу
12


черговий

чергові
чергові


36
36


48

36
12

225

8161

Машиніст електростанції пересувної

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Эн
Эн
Ми

Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
12

чергові
чергові
3

до зносу
12


36
36
48

36

226

8161

Машиніст енергоблока

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи

МиТн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
черговий

12

136
36
48

36

227

8159

Машиніст устаткування розподільних нафтобаз

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Протигаз фільтруючий
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
Машиністу
технологічних насосів
при роботі з гарячими
насосами:
Костюм замість
Костюма
Рукавиці або
Рукавички замість
Рукавиць або
Рукавичок
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Комбінезон утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНсЭс
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Эн


НсЭсТп100
ЗМиНсЭс
МиТп100

МиТн Нс Эс
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
до зносу

12

1

чергові
до зносу
до зносу


до зносу
12
12

1

36
12

48

36

228

7213

Мідник

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиК50
З
З
К80
ЗМиМун100
К50

ГТн
Тн
Тн

Тн30Мун100

12
6
12
6
12
2

до зносу
до зносу


36
36
12

48

229

7214

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи шкіряні або
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиМп
З
З
ЗМиСм

МиМп

Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
12

2
до зносу
12
черговий


36
36


12

48

36
12

230

7136

Монтажник технологічних трубопроводів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиМп
З
З
ЗМи

МиМп

Тнв
Тнв


Тн

Тн30

Тн30
Тхп

12
6
12
12

1

до зносу
12


36
36


12

48

36
12

231

8159

Оглядач нафтоналивних ємностей

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНс
З
З
ЗМи

МиТн Нс
Тн Нс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
12

236
36


12

48

36

232

8290


4223

Оператор електронно-
обчислювальних та обчислювальних машин

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

Халат
Головний убір
Тапочки шкіряні

ЗМи
З
ЗМи

12
12
12

233

8155

Оператор заправних станцій

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Під час роботи з
етилованим бензином
додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНмЭс
З
З
Вн

Со
ЗМиНм
МиНм
НлНм
Нм
Нм
О або ООТнНмЭс
ТнНмЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
36

12
12
3
12
12
3
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

234

8159

Оператор товарний (приймально-
здавального пункту, дільниці)

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
З
ЗМи

В
Ми

Вн
Эн
О або ОО


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12
12

12
1

1
чергові
до зносу


36
36


12

48

36

235

7143

Піскоструминник

Комбінезон або
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт
усередині камер:
Костюм
Черевики шкіряні
Шолом захисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи

З
З
ЗМи
Ми

Вн


ЗН

ЗМиПн
ЗМиТн
Тн
Тн

Тн30

12

6
12
12
1

1
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
12


12
12
до зносу


36
36
12

36

236

7311

Планіметрист

Костюм або
Халат
Головний убір
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи

З
ЗМи


Тн

12

12
12


36

237

8332
7129.2

Річковий робітник на експлуатації та обслуговуванні несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів

Річковий робітник на підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах, що виконуються з поверхні

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Жилет рятівний
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМиВу
З

З
ЗМи

В
Ми
Тн
Тн


Тн

Тн30

12
черговий
6
12
12
чергові

12
1
до зносу
12


36
36


12

36

238

8163

Роздавальник нафтопродуктів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор
протигазовий
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНсЭс
З
З
Вн

ЗМиНс

НсНмЗН
ТнНсЭс
ТнНсЭс


Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
36

12

1

до зносу

до зносу
до зносу
12


36
36


12

48

36
12

239

7136

Слюсар з аварійно-
відбудовних робіт у газовому господарстві

Костюм
Головний убір
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Протигаз шланговий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Канат страхувальний
Під час виконання робіт з
ремонту компресорів та
газомоторів:
Костюм
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
В
МиМп

ЗМи
ЗМиМп

МиМпТн
Тн
Тн30

Тн30

12
12
12
1

до зносу
до зносу
12
черговий
черговий12
12

136
36
48

36

240

7136

Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Під час виконання
робіт у мокрому ґрунті
додатково:
Костюм
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи

З
З
МиМун100

МиЗМиВу
В


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12

6
12
12

1черговий
чергові


36
36


12

48

36

241

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Костюм або
Комбінезон
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт
на газорегуляторних та
газгольдерних
станціях додатково:
Плащ або
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМиВу

З
ЗМи

В
ЗМи

О або ОО


ВнТн
Тн

12

12
12

12
2

до зносу
до зносу
12
З636
36

242

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
З
ЗМи

В
Ми

Тн

12
6
12
12

до зносу
2

до зносу
12


36

243

7233

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Під час ремонту
паропроводів додатково:
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМиВу

З
З
ЗМи

МиВн
О або ООТн
Тн

12

6
12
12

33
до зносу
до зносу


36
36

244

7241

Слюсар-
електромонтажник

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Під час виконання робіт з
монтажної прихватки
електрозварюванням
додатково:
Костюм
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи Мун100

Ми

Тр


Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
12

1

12


36
36
48

36

245

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи
В
МиНм

Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30
Тн

9
6
9
черговий

12
до зносу
15 днів

до зносу
12


36
36
12

48

36
12

246

3115

Теплотехнік

Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиТн
Тн
Тн30

12
12
12

336
36
36

2.5.4.1. Керівники, професіонали, фахівці

247

3119

2149.2

3152

2145.2

2149.2

2145.2


2149.2

2149.2

2149.2

2142.2

3152

1222.2

1237.2

1222.2

Диспетчер автомобільного транспорту

Інженер

Інженер з безпеки руху

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

Інженер з метрології

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

Інженер з охорони навколишнього середовища

Інженер з охорони праці

Інженер з пожежної безпеки

Інженер з проектно-
кошторисної роботи

Інженер з технічного нагляду

Майстер

Начальник проектно-
кошторисного бюро (групи)

Начальник служби

Костюм або
Халат
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Каска захисна
Підшоломник
Інженеру з охорони
праці додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи

З
Вн

ЗМи

В


Тн
Тн
Тн30

18

12
36

24

до зносу
12


24


36
36
36

248

3113

2144.2

2144.2

2144.2

Електромеханік засобів радіо та телебачення

Інженер електрозв'язку

Інженер засобів радіо та телебачення

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку

Халат
Головний убір
Тапочки шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні

ЗМи
З
ЗМи
Эн
Эн
О або ОО

18
12
12
чергові
чергові
до зносу

249

1239

Завідувач копіювально-
розмножувального бюро

Костюм або
Халат
Головний убір
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи

З
ЗМи


Тн

18

12
18


36

250

2147.2

2145.2

Інженер з технічної діагностики

Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування

Костюм
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Напівчоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
Вн

ЗМиСм
Ми
Ми
О або ОО


Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

18
12
36

18
2
1
до зносу
до зносу
до зносу
12
до зносу


36
36
48

36
12

251

2144.2


1229.7

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

Керівник групи

Костюм
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Під час виконання робіт
у мокрих ґрунтах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

Со
ЗМи

МпТхп

О або ОО


В


Тн
Тн
Тн30

Тн30

18
12
черговий

24
18

3

до зносу
до зносу
12
черговий12


36
36
48

36

252

2148.2

Інженер-землевпорядник

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн
ЗМи

Ми
Тн
Тн
Тн30

24
36
12

6

до зносу


36
36
36

253

1222.2

3115

3115

3115


3115

1226.2

1226.2

Майстер дільниці

Механік дільниці

Механік автомобільної колони (гаража)

Старший механік автомобільної колони (гаража)

Механік з ремонту транспорту

Начальник гаража

Начальник колони

Костюм
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
Вн

ЗМи

МиТн

12
12
черговий

12

336

254

1226.2 

1222.2

1222.2

Начальник відділення зв'язку

Начальник дільниці

Начальник цеху

Під час виконання робіт
з обслуговування
станційного обладнання
зв'язку:
Халат
Головний убір
Тапочки шкіряні
Під час виконання
робіт з обслуговування
лінійних споруд зв'язку:
Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Начальнику цеху
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиЗМи
З
ЗМиВ


Тн
Тн
Тн30

Тн30

18
12
1212
12
1224


36
36
48

36

255

3115

Технік з автоматизації виробничих процесів

Костюм
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиТн
Тн

12
12
12

336
36

2.5.5. Злив-налив нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу на естакадах і терміналах

256

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Протигаз фільтруючий
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
При зливі-наливі
скрапленого газу:
Костюм замість
Костюма
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсНмНлЭс
З
Вн

ЗМиНсНм

НсНм

ЗНЗМиВуЭс
НсНмНлЭс
МиТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
6
черговий

12

15 днів

до зносу
до зносу
черговий
черговий
до зносу
12


12

136
36


48

36

257

8159

Оператор товарний

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
При зливі-наливі
скрапленого газу:
Костюм замість
Костюма
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

НсНмНлЭс
З
Вн

ЗМи НмНс

НмНс


ЗМиВуЭс
НсНмНлЭс
МиТнЭс
ТнЭс


Тн30

Тн30

12
6
черговий

12

1

до зносу
24
до зносу


12

136
36


48

36

2.5.6. Очищення цистерн і ємностей

258

8290

8162

Промивальник-
пропарювач цистерн

Чистильник

Костюм
Костюм прогумований
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці
Рукавички гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Наколінники
Налокітники
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені або
Напівчоботи утеплені

ВуЭсНс
НсНмЭс
З
ВуЭс
НсНм
В
МиМп
НсНм
К50Щ50
Г


МиМп
МиМп
ТнНсЭс
ТнНсЭс


Тн30Нс

3
до зносу
3
3
6
6
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
12
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


12
12


12

259

931

Робітники, зайняті на роботах з очищення ємностей, вагонів-цистерн, нафтосуден, кубів і апаратури

Костюм
Костюм прогумований
Головний убір
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Наколінники
Налокітники
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені або
Напівчоботи утеплені

ВуЭсНс
НсНмЭс
ВуЭс
З
НсНм
В
МиМп

НсНм
К50Щ50
Г або ЗН


МиМп
МиМп
ТнНсЭс
ТнНсЭс


Тн30 Нс

6
до зносу
6
6
12
12
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
12
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


24
24


36

2.5.7. Роботи на морських суднах

260

8340

8340

1222.2

Береговий боцман

Береговий матрос

Майстер (вантажний морський)

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Жилет рятівний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Протигаз фільтруючий
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн


ЗМи

Ми
ЭнТн
Тн
Тн

Тн30

12
6
12
черговий

12
12

1
чергові
до зносу
до зносу

до зносу
12


36
36
12

36

261

8340

8340

8340

Боцман

Матрос

Старший матрос

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені

ЗМиНм

З
З
ЗМи

Ми

О або ОО
Тн
Тн


Тн30См

9

6
9
9

15 днів

до зносу
до зносу
12


36
36


24

262

7212

7212

Газозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Білизна натільна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Напівчоботи шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТрТо

З
Вн

ТрМун100

В
ТрТи
Ми
Эн
Эн


ЗН
ТнТр
ТнТр
Тн

Тн30Тр

12

6
36

12

до зносу
1
1
чергові
чергові
до зносу

до зносу
до зносу
12


36
36
12

36

263

8340

Доглядач вогнів

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиВу
Вн
ЗМи

Ми


Тн

24
до зносу
24

3

до зносу
12
до зносу


36

264

3113

3142

3142 

3141

3141 

3142

Електромеханік

Капітан

Старший помічник капітана

Механік (судновий)

Старший механік (судновий)

Шкіпер

Куртка
Комбінезон або
Напівкомбінезон та
Сорочка
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
У штормових умовах
додатково:
Куртка
Штани
Чоботи гумові
Онучі
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
ЗМи

З
З
ЗМи
МиВн
Вн
ВТн
Тн
Тн

Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
12

12
24
12
112
12
до зносу
6


36
36
12

36
48

36
12

265

7241

7241

7241

Електромонтажник судновий

Електрик судновий

Старший електрик судновий

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Килимок діелектричний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Эн
Эн
МиМпЭн


Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
12

чергові
чергові
3

до зносу
12
черговий


36
36
48

36

266

7141

Маляр

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
При пофарбуванні
внутрішніх приміщень
суден додатково:
Комбінезон
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Напівчоботи утеплені

ЗМи

З
З
ОМи
ОаЯжМи

ЗНОаЯж Эс


Тн
Тн


Тн30См

6

6
6
9
1

до зносу
до зносу

до зносу
12до зносу


36
36


24

267

8333

Машиніст крана (кранівник)

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Вн

Со
ЗМи

МиТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
36

черговий
12

136
36


12

48

36

268

8340

8340

Моторист (машиніст)

Старший моторист (машиніст)

Костюм або
Комбінезон
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Напівчоботи утеплені

ЗМиНм

З
З
ЗМиНм
Ми

ЗНТн
Тн


Тн30

6

6
6
9
15 днів

до зносу
до зносу


до зносу
12


36
36


24

269

8211

7143

Оператор установок піскоструминного очищення

Піскоструминник

Комбінезон або
Костюм
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Респіратор газопило-
захисний
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання ро-
біт усередині камер
додатково:
Костюм
Черевики шкіряні
Шолом захисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи

З
ЗМи
Ми

Вн


ЗН


ЗМиПн
ЗМиТн
Тн
Тн

Тн30

12

6
12
15 днів

1
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
1212
12
до зносу


36
36
12

36

270

7233

7233

7222


7233

7232

7136

Слюсар-монтажник судновий

Слюсар-судноремонтник

Слюсар-
інструментальник (заточувальних інструментів)

Слюсар-ремонтник судновий

Слюсар з ремонту агрегатів

Трубопровідник судновий

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
Слюсарю-
інструментальнику при
роботі зі зварником
додатково:
Костюм для зварника
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиМпНм
З
З
ЗМиМп
МиМп

ЗН

ТрТо
ТрТи


Тн
Тн

Тн

Тн30

6
6
6
9
15 днів

до зносу
до зносу

черговий
до зносу
12
до зносу
до зносу


36
36

12

36

271

7124

Столяр судновий

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиМп

О або ОО


Тн
Тн


Тн

Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12

1

до зносу


36
36


12

36
48

36
36

272

7233

Токар судновий

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
ЗМиМун50

МиМп

О або ОО


Тн
Тн


Тн

Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12

1

до зносу


36
36


12

36
48

36
12

2.5.7.1. Керівники, професіонали, фахівці

273

1222.1

1222.1

2149.2

Головний інженер (із гідроспоруд)

Головний інженер (служби ОП та ПБ)

Інженер з охорони навколишнього середовища

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиВу
Вн
ЗМи
Ми

Тн

24
до зносу
24
3

до зносу
12


36

274

3113

3113

3115

3115

Змінний електромеханік

Старший електромеханік

Змінний механік

Старший механік

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНм
З
Вн
ЗМи
В
Ми

Тн
Тн


Тн

Тн
Тн30
Тн

12
6
36
12
до зносу
1

до зносу
12


36
36


12

36
48
12

275

2149.2

2149.2

2143.2

2149.2

1226.2

1222.2

Інженер з налагодження й випробувань

Інженер з ремонту (холодильних установок)

Інженер-енергетик

Інженер-технолог

Начальник бази (судноремонтної)

Начальник дільниці (ПТР)

Костюм
Плащ
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиВу
Вн
ЗМи
Ми

Тн

24
до зносу
24
3

до зносу
12


36

276

2149.2

1222.2

1222.2

Інженер з підготовки виробництва

Майстер

Старший майстер

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві

ЗМи
З
З
ЗМи

МиНм

О або ОО


Тн
Тн
Тн30

12
6
12
12

1

до зносу
до зносу

до зносу
12


36
36
48

277

2149.2

Інженер (кошторисник)

Костюм
Плащ
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
Вн
Тн

24
до зносу
до зносу
12


48

278

3142

1226.2

1226.2

Капітан-кранмейстер

Начальник доку (докмейстер)

Начальник радіостанції

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиЭс
З
Вн
ЗМи
В
Ми

Тн
Тн


Тн

Тн30

18
6
36
18
до зносу
1

до зносу
12


36
36


12

48

2.6. Лабораторні та науково-дослідні роботи
2.6.1. Лабораторії

279

1237.2

2146.2

1237.2

Завідувач лабораторії

Інженер

Начальник лабораторії

Халат або
Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

К20

З
ЗМи

МиВу

ЗН

Тн

12

12
12

3

до зносу
до зносу
до зносу
12


36

280

7322

Кварцодув

Халат
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Нарукавники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи

ЗМи


Тн

12
12

чергові


36

281

7241

Лаборант з фізико-механічних випробувань

Костюм або
Халат
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Щиток захисний
лицьовий
Під час виконання робіт
на магістральних
газопроводах додатково:
Костюм
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Напівчоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи

ЗМи

МиМп


ЗМи
Вн

ЗМи


Тн
Тн
Тн

Тн
Тн30
Тн

12

12

1

черговий
18
черговий

12


36
36
12

24
36
12

282

8159

8159

8221

3111

2113.2

Лаборант хімічного аналізу

Старший лаборант хімічного аналізу

Мийник посуду й ампул

Технік-лаборант

Хімік

Костюм
Халат
Головний убір
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Протигаз фільтруючий
Каска захисна
Підшоломник
Під час визначення
температури спалаху:
Фартух з нагрудником
Рукавиці або
Рукавички
Щиток захисний
При відборі проб
додатково:
Чоботи гумові
Плащ або
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Рукавички утеплені

К20
К20
З
З
ВнК50

ЗМи

К50Щ20
НсНмВу

Г


То
То
В
Вн


Тн
Тн
Тн

Тн

24
12
12
6
24

12

1
2

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
12


черговий
3

до зносу


24
3636
36
12

12

283

8155

Машиніст з моторних випробувань палива

Халат або
Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

НсНмМи

З
НмНс
ЗМи
ЗМи
МиНс

НсНмТн
Тн

12

6
черговий
12

1

1
до зносу


36
36

284

8290

Пробовідбірник

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиТн
Тн
Тн

Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12

236
36
12

36
48

36
12

285

7322

Склодув

Халат
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Фартух
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи

ЗМи
МиМпТн

12
12

12
236

2.6.2. Науково-дослідні організації

286

2441.2

1229.7

1229.7

1237.2

1229.7

2149.2

2149.2

2142.2

2142.2

2149.2

2149.2

2149.1

2149.1

2149.1

3119

2113.2

Економіст

Завідувач відділу

Завідувач групи

Завідувач лабораторії

Завідувач сектору

Інженер

Провідний інженер

Інженер-проектувальник

Провідний інженер-проектувальник

Інженер-технолог

Провідний інженер-технолог

Науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Технік

Хімік

Під час здійснення
контролю за виконанням
усіх видів досліджень та
авторського нагляду (на
виробничих об'єктах) за
впровадженням у
виробництво нової
техніки та технології:
Костюм
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи шкіряні або
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Шапка утеплена
Під час виконання
досліджень у хімічних,
екологічних,
промислово-санітарних,
технологічних
лабораторіях:
Халат
Головний убір
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Під час виконання
виробничо-технологічних
робіт у цехах:
Костюм
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи шкіряні або
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка утеплена

ЗМи
З
Вн

ЗМи

МиМп

Тн
Тн
Тн30
Тн
Тн


К20Эс
З
ВнК50
К50Щ20
О або ОО
ЗМи
З
Вн

ЗМи

МиМп

Тн
Тн
Тн

18
18
до зносу

18

1

до зносу
до зносу


48
48
36
24
48


18
18
до зносу
2
до зносу
до зносу
18
18
до зносу

18

1

до зносу
до зносу


48
48
48

2.7. Геофізичні та інженерно-геологічні роботи в загонах, партіях і на науково-дослідних суднах
2.7.1. Польова геофізика

287

7111

7112

7344

7111


7111

8161

8113

8333


8113


8113


7111

8161

7311

9311

9311

9311

8112

Відбірник геологічних проб

Вибуховик

Гравер оригіналів топографічних карт

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

Збагачувач мінералів та шліхтів

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

Машиніст каротажної станції

Машиніст підіймача (каротажної і перфораторної станцій)

Машиніст установки збудження сейсмічних сигналів

Машиніст шурфопрохідницької установки

Монтажник геодезичних знаків

Моторист електророзвідувальної станції

Налагоджувальник геофізичної апаратури

Провідник на геологічних пошуках і зйомці

Робітник на геологічних роботах

Робітник на геофізичних роботах

Шліфувальник гірських порід

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Накомарник
Каска захисна
Підшоломник
Замірнику на топографо-
геодезичних і
маркшейдерських
роботах додатково:
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
Вн

ЗМи

В
Ми

ВнСо


Тн
Тн


Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12

18
1

2
до зносу
до зносу
12
24


36
36


36
48

36
12

2.7.1.1. Керівники, професіонали, фахівці

288

2148.2

2114.2

2114.2

2113.2

2114.2

1237.1

1237.1

1237.1

1237.1

1222.1

1229.7


1222.2

2147.2

2147.2

2147.2

2149.2

2149.2

2149.2

2148.2

1222.2

1222.2

7112

2147.2

3340

3115

1229.7

1222.2

1222.2

1222.2

1237.2

1229.7

1222.1

1222.1

1222.2

3117

1222.1

3111

3111

3119

3111

3118

3111

3117

Геодезист

Геолог

Геофізик

Геохімік

Гідрогеолог

Головний геолог

Головний геофізик

Головний геохімік

Головний гідрогеолог

Головний інженер

Завідувач групи (методичної, тематичної центральної лабораторії)

Завідувач складу вибухових матеріалів

Інженер з буріння

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт

Інженер з гірничих робіт

Інженер-лаборант

Інженер з охорони праці

Інженер з ремонту

Картограф

Майстер буровий

Майстер гірничий

Майстер-підривник

Маркшейдер

Методист (геологорозвідка)

Механік з бурових, гірничих робіт

Начальник відділу

Начальник групи

Начальник експедиції

Начальник загону

Начальник лабораторії

Начальник партії

Начальник управління

Заступник начальника управління

Начальник установки

Технік з буріння

Технічний керівник геологічної партії

Технік-геолог

Технік-геофізик

Технік-геодезист

Технік-гідрогеолог

Технік-картограф

Технік-лаборант

Технік-маркшейдер

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
Вн

ЗМи

Ми

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
36

12

2

до зносу
12


36
36


48

36

2.7.2. Промислова геофізика

289

7111

8161

8113

8333


7311

Каротажник

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

Машиніст каротажної станції

Машиніст підіймача (каротажної й перфораторної станцій)

Налагоджувальник геофізичної апаратури

Костюм
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗМи

В
Ми

Вн
Тн
Тн


Тн
Тн30

Тн30

12
6
12

18
1

2
до зносу
12


24
24


36
48

36

2.7.2.1. Керівники, професіонали, фахівці

290

1210.1

1210.1

1222.1

1222.1

1237.1

1237.1

1237.1

1222.1

1222.2

2149.2

2147.2

2149.2

2111.2

1222.2

Голова правління

Заступник голови правління

Головний енергетик

Головний механік

Головний геолог

Головний геофізик

Головний геохімік

Головний інженер

Завідувач складу вибухових матеріалів

Інженер (відділу постачання)

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт

Інженер з охорони праці

Інженер з радіаційної безпеки

Начальник експедиції

Костюм
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиВу
ЗМи

В
МиТн

36
36

24
636

291

2114.2

2114.2

2113.2

1229.7

3119

3111

3111

3119

Геолог

Геофізик

Геохімік

Начальник партії

Технік

Технік-геолог

Технік-геофізик

Технік-геодезист

Костюм
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
ЗМи

В
МиТн
Тн


Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
12

18
236
36


36
48

36
12

292

2149.2


1222.2

3115

3115

1229.7

1222.2

1222.2

1237.2

1222.1

1222.1

1222.1

Інженер з ремонту (геофізичного обладнання та апаратури)

Майстер з промислової геофізики

Механік

Старший механік

Начальник відділу

Начальник групи

Начальник загону

Начальник лабораторії

Начальник управління

Заступник начальника управління

Технічний керівник (з геолого-технічного контролю)

Костюм
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиВу
ЗМи

МиТн

24
24

236

2.8. Водолазні і підводно-технічні роботи з використанням жилих підводних апаратів і глибоководних водолазних комплексів на акваторії морів

293

7216

Водолаз

Комбінезон
Футболка бавовняна
Плащ
Черевики шкіряні
Чоботи шкіряні рибацькі
з високими голінками
Рукавиці або
Рукавички
Під час спуску під воду
додатково:
Панчохи хутряні
Білизна натільна
вовняна:
Светр
Рейтузи
Феска (шапка)
Рукавички
Рукавиці трипалі
Панчохи
Шкарпетки
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Кожух
Чоботи утеплені
Шапка-вушанка з
шкіряним верхом
Рукавички шкіряні

ЗМиВу
З
Вн
ЗМи
ЗМи

МиТн


Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн


Тнв
Тнв
Тнв
Тн30
Тнв

Тн

12
6
36
12
24

112


12
12
12
3
6
6
6


24
24
48
36
24

6

294

3141

1237.1

Водолазний фахівець

Головний водолазний фахівець

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Чоботи шкіряні або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Під час спуску під воду
додатково:
Панчохи хутряні
Білизна натільна
вовняна:
Светр
Рейтузи
Феска (шапка)
Рукавички
Рукавиці трипалі
Панчохи
Шкарпетки
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
Вн
ЗМи

МиТн


Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн


Тн
Тн
Тн
Тн30
Тн

12
6
36
12

1до зносу


до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


36
36
36
36
12

295

2149.2

3142

3142

3142

1222.2

1222.2


1222.2


2145.2

1222.2

Інженер

Капітан (командир)

Заступник капітана (командира)

Капітан-наставник

Начальник дільниці

Начальник комплексу (глибоководного водолазного)

Заступник начальника комплексу (глибоководного водолазного)

Старший механік-командир

Начальник дільниці (підводно-технічних робіт)

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ
Чоботи шкіряні або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка утеплена
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
Вн
ЗМи

МиТн
Тн
Тн
Тн30
Тн

12
6
36
12

136
36
36
36
12

296

8163

Машиніст компресора для подавання повітря водолазам

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Шапка утеплена
Рукавички утеплені

ЗМиНм
З
З
ЗМи

МиНм

Эн
О або ООТн
Тн


Тн30

Тн30
Тн
Тн

9
6
9
12

1

чергові
до зносу
до зносу


до зносу
12


36
36


48

36
36
12

2.9. Загальні професії

297

7241

Акумуляторник

Костюм
Костюм
Головний убір

Футболка бавовняна
Фартух прогумований
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Напівчоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Нарукавники
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

К80Эс
ЗМи Эс
ЗК20
З
К80
К20 Щ20
К20 Щ20
К50 Щ50
Ми
Эн
К50 Щ20
ЗНТн Эс
Тн Эс


Тн

Тн30

24
12
12
6
6
12

24
1
1
чергові
6
до зносу
до зносу


36
36


12

36

298

9152

5169

Гардеробник

Контролер на контрольно-
пропускному пункті

Костюм або
Халат
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи

ЗМиТн
Тн30

Тн30

12

1236
48

36

299

9162

6113

6113

Двірник

Озеленювач

Робітник зеленого будівництва

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Головний убір
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені
Шапка утеплена

ЗМи
З
Вн

З
Со
ЗМи

В
МиМп

Вн


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн
Тн

12
6
36

12
до зносу
12

24
15 днів

1


36
36


48

36
12
24

300

7242

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір із
просвинцьованої гуми
Фартух із просвинцьованої
гуми
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавички з
просвинцьованої гуми
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні з
просвинцьованими
скельцями
Каска захисна
Підшоломник
Під час роботи на трасі
додатково:
Плащ або
Напівплащ
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Шапка утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Ри

Ри

ЗМи

Ри

Ми

Эн
ЗН


ВнТн
Тн
Тн

Тн
Тн30

Тн30

12
6
черговий

черговий

12

чергові

2

чергові
до зносу


до зносу
12


3636
36
12

24
48

36

301

3422

Експедитор транспортний

На зовнішніх роботах
у мокру погоду:
Плащ або
Напівплащ
При суміщенні професії
вантажника додатково:
Костюм
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утепленаВнЗМи
ЗМи
МиМп


Тн3612
12
1


36

302

7241


7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Килимок діелектричний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

Эн
Эн
МиМпЭн


Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
12

чергові
чергові
2

до зносу
12
черговий


36
36
48

36

303

1229.7

4112

Завідувач архіву

Оператор комп'ютерного набору

Халат

ЗМи

12

304

1239

Завідувач господарства

Халат або
Костюм
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи

ЗМи


Тн

18

12


36

305

1226.2

Завідувач складу

Халат або
Костюм
Рукавиці або
Рукавички
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи

МиВу

ЗМи


Тн
Тн30

18

3

18


36
36

306

7134

7122

7122

7122

Ізолювальник з термоізоляції

Муляр

Пічник

Футерувальник (кислототривник)

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Ізолювальнику з
термоізоляції та
футерувальнику
(кислототривнику)
додатково:
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

В
МиМп

К50 Щ50

ЗН


Тн

Тн

Тн30

Тн30

9
12
6
12

24
1

1
до зносу
12

до зносу

до зносу


36

36

48

36

307

8163

8163

Коагулянник

Оператор хлораторної установки

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

К80
З
З
К80

ЗМи

К20Щ20
К50Щ20

К80Щ50
ЗНТн
Тн


Тн

Тн30
Тн30

12
12
6
12

12

чергові
1

1
до зносу
до зносу


36
36


12

48

36

308

8333

Ліфтер

Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

12
12
1

309

8163

8163

Машиніст компресорних установок

Машиніст технологічних компресорів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Рукавички діелектричні
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МиВуНм
З
З
ЗМи

МиНм

Тп400

О або ОО
ЭнТн
Тн


Тн30

Тн30

9
6
9
12

1

3

до зносу
чергові
до зносу


до зносу
12


36
36


48

36

310

8162

8340

8162

8162

Машиніст котлів

Машиніст котельної установки

Оператор котельні

Оператор теплового пункту

Костюм або
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Протигаз фільтруючий
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Оператору котельні
додатково:
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиТиВуНс
ЗМиПн
З
З
ЗМи

МиТи
ЗП


Тн

12
12
6
12
12

1

до зносу
до зносу

до зносу


до зносу
24


36

311

8163

8163

8155

Машиніст насосних установок

Старший машиніст насосних установок

Машиніст технологічних насосів

Костюм або
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Протигаз фільтруючий
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНсЭс
Тп100НсЭс
З
Вн

ЗМи

МиНмНс

МиТп100

Эн
ТнЭс

ТнЭс

Тн30

Тн30

12
12
6
36

12

1

1

чергові
до зносу
до зносу


до зносу
12


36

36

48

36

312

8113

Машиніст пересувного компресора

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиНмВу
З
Со
ЗМи

Ми

Вн
Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
черговий
12

2

2
до зносу
12


36
36


12

48

36

313

3115

3115

Механік дільниці (транспортної)

Механік з ремонту транспорту

Костюм
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
Со
ЗМи

МиТн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
черговий
12

336
36


48

36

314

7136

72417136


7136

7233


7233

Монтажник зовнішніх трубопроводів

Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Монтажник технологічних трубопроводів

Монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості

Обпресувальник труб

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Монтажнику зовнішніх
трубопроводів додатково:
Рукавиці
Монтажнику санітарно-
технічних систем і
устаткування та
монтажнику
технологічних
трубопроводів додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
З
В

ЗМи

МиНм

МиМп


В


Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
36

12

1

до зносу
12


1


24


36
36


48

36
12

315

8276

Оператор виробничої дільниці

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМиВу
ЗМи
З
ЗМи

В
Ми

Вн
Эн
О або ОО


Тн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

24
24
6
12

18
1

1
чергові
до зносу


36
36


12

48

36

316

8113

Оператор із збирання газу

Костюм
Плащ або
Напівплащ
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
При роботі з одорантом
додатково:
Фартух прогумований
Рукавички
Нарукавники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
Вн

З
ЗМи

Ми

ЗМиНм
Нм
НлНм


Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
36

6
12

1

до зносу
12


черговий
чергові
чергові


36
36


48

36

317

8261

Оператор снувального устаткування

Костюм
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи
Ми


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
2


36
36
12

48

36

318

8155

8333.2

Оператор технологічних установок

Оператор механізованих та автоматизованих складів

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ВуНсЭсТп100
З
З
ЗМи

МиНсТп100

К50 Щ50

ТнЭс
ТнЭс


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
12

1

1
до зносу
12
до зносу


36
36


12

48

36

319

9322

9333

Підсобний робітник

Вантажник

Костюм або
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Фартух
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор
протипиловий
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
Ву
З
З
Ву

З
ЗМи

В
МиВнО або ОО
Тн
Тн


Тн30

Тн30
Тн

12
12
6
12
36

9
12

24
1

до зносу

до зносу
до зносу
12


36
36


48

36
12

320

8122

Пресувальник коліс та бандажів

Напівкомбінезон та
Куртка або
Костюм
Футболка бавовняна
Фартух прогумований
з нагрудником
Нарукавники
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи


З
НмНл

ЗМиНм
ЗМи

Ми

Нм


Тн
Тн
Тн

Тн30

12


6
черговий

3
12

2

чергові


36
36
12

36

321

9132

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Прибиральник службових приміщень

Халат або
Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
Черевики шкіряні або
Туфлі шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
Під час миття підлоги
та місць загального
користування додатково:
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи

З
З
Вн
ЗМи

Вн

О або ОО

ЗМи
В
Вн


Тн

12

6
12
24
12

2

до зносу
до зносу
24
12
2


36

322

7311

7241

Приладист

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиЭс
З
Вн

З
ЗМи

В
Ми

Эн
О або ОО
ТнЭс
ТнЭс
Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12
12

24
1

чергові
до зносу
до зносу
12


36
36
12

48

36
36

323

8153

Регенераторник відпрацьованого масла

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні або
Чоботи шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиНм
З
З
Нм

ЗМиНм

МиНм

Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

12
6
12
12

12

1

 до зносу
12


36
36
48

36
12

324

7415

Сатураторник

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМиЭс
З
З
ЗМи

МиТнЭс

12
6
12
12

236

325

7231

7233


7231

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Слюсар з паливної апаратури

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
Нарукавники
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт з
ремонту та технічного
обслуговування
пневмогідросистем
додатково:
Костюм
Чоботи кирзові
Під час виконання робіт з ремонту електро-обладнання додатково:
Плащ або
Напівплащ
Рукавички діелектричні
Килимок діелектричний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Нм
Ми
ЗМи

МиНм

Нм
О або ООВу
ЗМиВн

Эн
Эн


Тн
Тн


Тн30

Тн30

12
6
12
черговий
6
12

1

2
до зносу
до зносу
12

до зносу
до зносу36

чергові
черговий


36
36


48

36

326

7233

Слюсар з ремонту технологічних установок

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Щиток захисний
лицьовий
Каска захисна
Підшоломник
Під час виконання робіт з
капітального ремонту
технологічного
обладнання додатково:
Костюм
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Фартух
При роботі з одорантом
додатково:
Костюм прогумований
Рукавички гумові
Фартух прогумований
Протигаз фільтруючий
Під час ремонту
обладнання,
устаткування та
трубопроводів з-під
кислоти:
Костюм прогумований
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці
Окуляри захисні
Протигаз фільтруючий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМиВуНм
З
Вн

З
ЗМи

МиНмЗН
ЗМиНмВу
В
МиНм

Нм


О
Оа
О


К80
К80
К20Щ20
К80
ЗН


Тн
Тн
Тн30

Тн30
Тн

6
6
36

6
9

15 днів

до зносу

до зносу
до зносу

до зносу
12
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу


до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

12
черговий
12
2
до зносу
до зносу


24
24
48

36
36

327

7233

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Фартух прогумований
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавиці
Рукавички гумові
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Нм
ЗМиМун100

НмВ
Ми

МиМп
НмНс
Тн
Тн
Тн30

Тн30

12
6
12
черговий
12

чергові
1

1
3
до зносу
12


36
36
48

36

328

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Головний убір
Плащ або
Напівплащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Вн

ЗМи

Ми

Эн
Эн
О або ООТн
Тн


Тн

Тн30

Тн30

12
6
12
36

12

1

чергові
чергові
до зносу
до зносу

черговий
до зносу
12


36
36


12

48

36

329

7215

7215

Стропальник

Такелажник

Костюм або
Напівкомбінезон та
Куртка
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

МпВуМи


Вн

Со
МиМун200

МпВн

О або ОО

Тн
Тн


Тн30

Тн30

12


36

24
12

15

до зносу
до зносу
12
до зносу


36
36


48

36

330

8123

8123

Терміст

Терміст на установках СВЧ

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Фартух
Чоботи кирзові
Калоші діелектричні
Рукавиці
Окуляри захисні

ЗМиТи
З
З
ТиТп400
ЗМиТи
Эн
ТиТп400
О або ОО

12
12
6
9
12
чергові
1
до зносу

331

7124

7422

Тесляр

Столяр

Костюм
Футболка бавовняна
Фартух
Головний убір
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
З
ЗМи
В
Ми

ЗН


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30

12
6
черговий
12
12
24
2

до зносу


36
36
12

48

36

332

3119

Технік

Халат

ЗМи

18

333

3115

Технік з інструменту

Халат
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМи


Тн
Тн30

18
12


36
36

334

8331

8111

Тракторист

Машиніст екскаватора

Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна
утеплена
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи утеплені
Рукавички утеплені

ЗМи
З
Вн

Со
ЗМи

Ми


Тн
Тн
Тн

Тн30

Тн30
Тн

12
6
36

12
12

1


36
36
12

48

36
12

2.10. Аварійно-рятувальні, газорятувальні та аварійно-відновлювальні (ремонтні) роботи
2.10.1. Об'єктові аварійно-рятувальні служби

335

8290

1222.2

5169

1222.2

Боєць (газорятівник)

Командир відділення

Командир пункту (газорятувального)

Начальник служби (спеціальної газорятувальної)

Костюм
Костюм
Футболка бавовняна
Плащ або
Напівплащ
Головний убір
Чоботи кирзові
Черевики шкіряні
Рукавиці
Рукавички

Окуляри захисні
Респіратор протигазовий
Протигаз фільтруючий
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені

МиТо
ЗМиКк
З
Вн

З
К20Щ20
ЗМиМун100
МиМп
К50Щ20
ЗНТн
Тн


Тн
Тн30

18
18
6
черговий

18
18
18
1
1
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
12


36
36


18
48

336

8322

Водій автотранспортних засобів

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Жилет сигнальний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
Со
ЗМи

МиВуТн
Тн


Тн
Тн30

12
18
6
до зносу
12

336
36


12
36

337

7212

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм або
Костюм для зварника
Головний убір
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи шкіряні
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Щиток захисний
лицьовий
Шолом захисний
Окуляри захисні
Підшоломник
Під час виконання
газонебезпечних робіт у
котлованах (колодязях,
ємностях) додатково:
Протигаз шланговий
Пояс рятівний
(з карабіном)
Сигнально-рятівна
мотузка
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТр

З
З
ТрМун100

ТрТи
Ми
Эн
ЭнЗН
ТнТр
Тн
Тн
Тн30

12

12
6
12

1
3
чергові
чергові
до зносу
до зносу

до зносу
6
черговий
черговий

чергова36
36
12
36

338

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Костюм бавовняний
Футболка бавовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені

ЗМиТо
З
ЗМи

Ми

Эв
Эв

ТнТо
ТнТо
Тн
Тн30

12
6
12

3

чергові
чергові
до зносу
12
черговий


36
36
12
36

339

1222.2

1222.2

7111

Командир взводу

Помічник командира взводу

Респіраторник

Костюм
Футболка бавовняна
Головний убір
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені
Під час виконання робіт з
ліквідації відкритих
фонтанів,
газонафтопроявлень,
аварійно-
відновлювальних
робіт та практичних
навчальних тренувань
додатково:
Костюм утеплений
Костюм
Костюм
Костюм
Комбінезон
Костюм спеціальний
Футболка бавовняна
Білизна натільна
Білизна натільна утеплена
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Чоботи утеплені

Онучі
Онучі
Рукавички
Рукавички утеплені
Шолом захисний
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Ізолюючий дихальний
апарат

ЗМи
З
З
ЗМиМун100

МиМп

ЗН
Тн
Тн


Тн
Тн30

Тн
Ти
То Тв
ЗМи
ЗМи
ВНс
З
З
Тн
ЗМиТрМун100
В
Тн30
Ми
Тн
МиМп
Тн

12
6
12
12

1

до зносу
до зносу
12


36
36


12
36

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


до зносу

340

1222.2


1222.2

1222.2

2149.2

Командир взводу (при виконанні профілактичних робіт)

Командир загону

Помічник командира загону

Інженер з профілактичних робіт

Костюм
Головний убір
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Окуляри захисні
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені
Під час виконання робіт з
ліквідації відкритих
фонтанів,
газонафтопроявлень,
аварійно-
відновлювальних
робіт та практичних
навчальних тренувань
додатково:
Футболка бавовняна
Костюм утеплений
Костюм
Костюм
Костюм
Комбінезон
Костюм спеціальний
Білизна натільна
Білизна натільна утеплена
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Чоботи утеплені
Онучі
Онучі
Рукавички
Рукавички утеплені
Шолом захисний
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Ізолюючий дихальний
апарат

ЗМи
ЗМи
Вн
ЗМиМун100

МиМп

ЗН
Тн
Тн


Тн
Тн30

З
Тн
Ти
ТоТв
ЗМи
ЗМи
ВНс
З
Тн
ЗМиТр
В
Тн30
Ми
Тн
МиМп
Тн

18
18
36
18

3
до зносу
чергові
до зносу
12


36
36


12
36

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


до зносу

341

5122

Кухар

Костюм кухарський
Футболка бавовняна
Ковпак бавовняний
Фартух клейончастий
Туфлі шкіряні

ЗМи
З
З
Ву
З

6
6
6
12
12

342

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

Костюм
Головний убір
Футболка бавовняна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
З
З
ЗМи

МиВу

Тн
Тн


Тн
Тн30

12
12
6
12

3

до зносу
12


36
36


12
36

2.10.1.1. Керівники, професіонали, фахівці

343

1210.1

1210.1

1229.7

1229.7

1222.1

1222.1

Директор

Заступник директора

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Начальник управління

Заступник начальника управління

Костюм
Головний убір
Плащ
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Білизна натільна утеплена
Чоботи утеплені
Під час виконання робіт з
ліквідації відкритих
фонтанів,
газонафтопроявлень, аварійно-
відновлювальних
робіт та практичних
навчальних тренувань
додатково:
Костюм утеплений
Костюм
Костюм
Костюм
Комбінезон
Костюм спеціальний
Футболка бавовняна
Білизна натільна
Білизна натільна утеплена
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Чоботи утеплені

Онучі
Онучі
Рукавички
Рукавички утеплені
Шолом захисний
Підшоломник
Протишумові вкладиші
або Протишумові
навушники
Ізолюючий дихальний
апарат

ЗМи
З
Вн
ЗМиМун100

МиМпТн
Тн


Тн
Тн30
Тн
Ти
ТоТв
ЗМи
ЗМи
ВНс
З
З
Тн
ЗМиТрМун100
В
Тн30
Ми
Тн
МиМп
Тн

18
18
36
18

636
36


18
36

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


до зносу

344

3119

Технолог

Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці або
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

МиВуТн
Тн30

18
18
12

336
36

2.10.2. Добровільні пожежні дружини (команди)

345

5161

Пожежний-рятувальник

Куртка та штани або
Костюм
Костюм прогумований
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавички з крагами
Рукавички гумові
Протигаз фільтруючий
Пояс пожежний з
карабіном
Каска пожежного
Підшоломник
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені або
Напівкомбінезон
утеплений
Чоботи утеплені
Білизна натільна утеплена
Рукавички утеплені

ТоТр

Вн
МиТп
В
ТоТп
ВнТн
Тн


Тн30
Тн
Тн

12

черговий
12
12
12
до зносу
до зносу
черговий

до зносу
до зносу


36
36


36
18
12

__________
Примітки:


1. Роботодавець повинен передбачити резервний фонд ЗІЗ для видачі:
працівникам, що беруть участь у ліквідації аварійних ситуацій;
для заміни передчасно зношених не з вини працівника ЗІЗ;
для забезпечення всіма видами ЗІЗ працівників, прийнятих на роботу;
відвідувачам виробничих об'єктів, учням, які проходять виробничу практику, інструкторам, працівникам інспектуючих та контролюючих організацій, працівникам науково-дослідних та проектних інститутів.
Кількість ЗІЗ у резервному фонді встановлюється наказом по підприємству, але не більше 10 % від загальної кількості ЗІЗ, що видається.


2. Працівникам, робота яких пов'язана з небезпекою впливу електродуги роботодавець може за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) замінювати костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням зі строком носіння 12 місяців на костюм для захисту від електродуги зі строком носіння згідно з інструкцією виробника. Комплектність та рівень захисту костюмів для захисту від електродуги визначаються залежно від умов виробництва.


3. Роботодавець може замінювати валянки на гумовій підошві зі строком носіння 48 місяців на валянки зі строком носіння 48 місяців та калоші зі строком носіння 12 місяців або 24 місяці.


4. Роботодавець може замінювати куртку утеплену зі штанами утепленими або напівкомбінезон утеплений на костюм утеплений.


5. Роботодавець може видавати працівникам два комплекти костюмів (на два строки використання) з однаковими захисними властивостями, але з різних за по-верхневою щільністю та повітропроникністю тканин (для забезпечення комфортного стану працюючих в холодну і теплу пору року).


6. Роботодавець може замінювати підшоломник на шапку трикотажну з тим самим строком носіння.


7. Роботодавець може видавати контролерам газового господарства та слюсарям, які займаються обходом газопроводів, відлякувачі собак на строк носіння до зносу.

Начальник відділу взаємодії
з ВРУ, КМУ та з питань
координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується
через Міністра
В.І. Теличко


Публікації документа