Документ z1252-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
25.09.2007 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2007 р.
за N 1252/14519

Про затвердження Змін до Типового положення
про комісію з питань охорони праці підприємства

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640
( 1640-2006-п ), з метою забезпечення пропорційності участі
працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Типового положення про комісію з
питань охорони праці підприємства, затвердженого наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року N 55 ( z0311-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 року
за N 311/13578, що додаються.
2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохорову В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України, унести відповідні зміни до
державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та
розмістити Типове положення ( z0311-07 ) на веб-сайті
Держгірпромнагляду.
3. Відділу персоналу, діловодства та спецроботи
(Кравець В.Ю.) у тижневий термін після державної реєстрації
Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних
і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та
експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.
Т.в.о. Голови Держгірпромнагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Бут

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань україни Ю.Мельников
Заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
25.09.2007 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2007 р.
за N 1252/14519

ЗМІНИ
до Типового положення про комісію з питань
охорони праці підприємства
( z0311-07 )

1. У пункті 2.1:
1.1 абзац п'ятий викласти в такій редакції: "вироблення пропозицій щодо включення до колективного
договору найбільш важливих питань з охорони праці, визначення
достатніх асигнувань на Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці
та ефективний контроль за цільовим витрачанням цих коштів";
1.2 доповнити абзацом шостим такого змісту: "захист прав та інтересів потерпілих працівників під час
розгляду питань щодо призначення їм страхових виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
надання додаткових пільг і компенсацій згідно з положеннями
колективного договору за рахунок роботодавця".
2. Пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту: "відповідно до Порядку призначення, перерахування та
проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 27.04.2007 N 24
( z0715-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.06.2007 за N 715/13982, приймати рішення про відсоток зменшення
розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на
50%), якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено,
що ушкодження здоров'я працівника настало не тільки з вини
роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим
нормативно-правових актів з охорони праці".
3. Абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому
присутні не менше половини її членів від кожної сторони".
Начальник управління
нормативно-правового
та юридичного забезпечення В.В.Прохороввгору