Документ z1189-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2018, підстава - z0433-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.10.2007 N 231
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1189/14456
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 333 ( z0433-18 ) від 05.03.2018 }
Про затвердження Змін до Правил
будови і безпечної експлуатації деяких об'єктів

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці
у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення
про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Зміни до Правил будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 N 177 ( z0636-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за
N 636/3076, що додаються.
1.2. Зміни до Правил будови і безпечної експлуатації парових
котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см),
водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води
не вище 115 град.С, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
України від 23.07.96 N 125 ( z0655-96 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 05.11.96 за N 655/1680, що додаються
( z1190-07 ).
2. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. відповідно до визначеного порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо включення
зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів
з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Дєньгіна А.П.
Т.в.о. Голови Держгірпромнагляду Г.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
01.10.2007 N 231
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1189/14456

ЗМІНИ
до Правил будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води, затверджених
наказом Держнаглядохоронпраці України
від 08.09.98 N 177, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 07.10.98 за N 636/3076
( z0636-98 )

1. У розділі 3 Правил та далі по тексту слова
"Держнаглядохоронпраці - Комітет по нагляду за охороною праці"
замінити словами "Держгірпромнагляд - Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду", а слово
"Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у
відповідних відмінках.
2. У розділі 2 Правил:
2.1. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про
порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію
об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих
робіт. Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від
06.03.96 р. N 40 ( z0128-96 ), зареєстрована в Мін'юсті України
20.03.96 за N 128/1153" виключити.
2.2. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань
охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України
від 04.04.94 р. N 30 ( z0095-94 ), зареєстровано в Мін'юсті
України 12.05.94 за N 95/304" замінити словами та цифрами
"НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстроване у Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".
2.3. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.93 і 23.02.94
NN 623 ( 623-93-п ), 97 ( 97-94-п ) (зі змінами і доповненнями)"
замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п )".
3. У розділі 7 Правил:
3.1. У пункті 7.1 Правил слова "Положення про розслідування
та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.98 N 923
( 923-98-п )" замінити словами "Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п )".
3.2. У пункті 7.2 Правил слова "Положення про розслідування
та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях ( 923-98-п )" замінити
словами "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
( 1112-2004-п )".
4. У пункті 8.1 Правил слова "що мають дозвіл
Держнаглядохоронпраці на початок роботи" вилучити.
5. У розділі 10 Правил:
5.1. У пункті 10.1 Правил слово та розділовий знак
"Виготовлення," вилучити.
5.2. Пункт 10.18 Правил викласти у такій редакції: "10.18. Керівництво роботами зі складання, зварювання та
контролю якості зварних з'єднань трубопроводів слід покласти на
спеціаліста, який пройшов атестацію згідно з Типовим положенням
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511".
5.3. Останнє речення абзацу дванадцятого пункту 10.26 Правил
викласти у такій редакції: "Застосування атестованої технології зварювання, що
впроваджується у виробництво, здійснюється на підставі висновку
спеціалізованої організації".
5.4. Абзац третій пункту 10.28 Правил вилучити.
Заступник начальника управління
організації державного нагляду
у металургії, машинобудуванні,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду В.М.Бабійчуквгору