Документ z1173-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2019, підстава - z1494-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
16.11.2009 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2009 р.
за N 1173/17189
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1804 ( z1494-18 ) від 29.11.2018 }
Про внесення змін до Положення
про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),
та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту (далі - Положення), затвердженого наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137, такі зміни:
1.1. У тексті Положення ( z0446-08 ) слово "безплатної" у
всіх відмінках замінити словом "безоплатної".
1.2. У розділі II цього Положення ( z0446-08 ): абзац перший викласти у такій редакції: "Засіб індивідуального захисту (далі - засіб захисту) -
спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або
забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки
для життя чи здоров'я"; в абзаці сьомому слова та цифри "Технічному регламенті з
підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту,
затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 27.09.2004
N 208 ( z1307-04 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
13.10.2004 за N 1307/9906" замінити словами та цифрами "Технічному
регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761
( 761-2008-п )".
1.3. У розділі III цього Положення ( z0446-08 ): пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Придбання ЗІЗ здійснюється у суб'єктів господарювання,
які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного
законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповуються, мають
позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання
відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту
засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2008 N 761 ( 761-2008-п )".
2. Начальнику управління науково-технічного забезпечення
державного нагляду Перевозник І.О. в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. внести відповідні зміни до Державного
реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці
( v0109641-09 ) та розмістити на офіційній веб-сторінці
Держгірпромнагляду.
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування цього наказу в
засобах масової інформації.
5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Комітету С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи В.М.Антонець
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України О.Степаненко
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України О.І.Савченко
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України,
головний державний
санітарний лікар України О.М.Біловол
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Заступник Голови Федерації
професійних спілок України С.Я.Українець
Перший заступник керівника СПО Г.В.Осовий
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенко
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрагавгору