Документ z1151-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.10.2018, підстава - z1078-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
02.10.2007 N 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2007 р.
за N 1151/14418
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1224 ( z1078-18 ) від 27.08.2018 }

Про внесення змін до Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці
у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення
про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2006 N 1640 (1640-2006-п), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників підприємств електроенергетичної галузі, затверджених
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 01.11.2004 N 241 ( z1663-04 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 29.12.2004 за N 1663/10262 (далі - Норми), а
саме: у пункті 1.3 Норм ( z1663-04 ) слова та цифри "Класифікатору
професій ДК 003-95, затвердженому наказом Держстандарту України
від 27.07.95 N 257" замінити словами та цифрами "Національному
класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05 ),
( vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 )"; у назві другої графи таблиці розділу 2 Норм ( z1663-04 )
слова та цифри "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003-95"
замінити словами та цифрами "Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2005" ( vb375609-05 ), ( vc375609-05 ).
2. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо включення
зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів
з питань охорони праці.
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Дєньгіна А.П.
Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України з
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Романченко
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України  С.П.Бережнов
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України  М.Солдатенко
Перший заступник Міністра
промислової політики України  Д.В.Колєсніков
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України  Ю.Мельников
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників енергетики
та електротехнічної промисловості України  С.С.Шишов
Голова Центральної Ради
Незалежної галузевої професійної
спілки енергетиків України  В.Погорілий
Голова Професійної спілки
працівників атомної енергетики
та промисловості України  В.О.Матов
Перший заступник директора
Національного науково-дослідного
інституту промислової
безпеки та охорони праці  М.О.Лисюквгору