Документ z1135-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
10.11.2008 N 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2008 р.
за N 1135/15826

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам трикотажного виробництва

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам трикотажного виробництва (далі - Норми), що додаються.
2. Наказ набирає чинності з 01.01.2009.
3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не
застосовується на території України, Розділ VII "Трикотажная
промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой
промышленности, затверджених постановою Державного комітету СРСР з
праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради
Професійних Спілок від 13.09.79 N 394/II-9.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи М.Болотських
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників текстильної
та легкої промисловості України О.І.Єфіменко
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці Ю.І.Шульга
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Нестеров
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
10.11.2008 N 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2008 р.
за N 1135/15826

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
трикотажного виробництва

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
трикотажного виробництва незалежно від форм власності та
підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані
з виготовленням трикотажу.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор
професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ). Класифікація та позначення захисних властивостей
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно
до ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
1.4. Працівники підприємств трикотажного виробництва, які
виконують роботи, що належать до інших видів економічної
діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств, затвердженими постановою Державного
комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної
Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 N 47/П-2
( v0047400-81 ).
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними
для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та
зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України з промислової політики, охорони праці та
гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137
(НПАОП 0.00-4.01-08).
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
трикотажного виробництва
--------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п| ДК 003:2005 | назва роботи | спецодягу, | захисних |носіння в| | |( vb375609-05,| | спецвзуття та |властивостей,| місяцях | | |vc375609-05 ) | | інших засобів | марка ЗІЗ | | | | | |індивідуального| | | | | | | захисту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------| | Підготовча дільниця | | в'язального виробництва | |-------------------------------------------------------------------------| |1 |9333 |Вантажник |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |2 |8264.2 |Заготівник |Костюм | | | | | |хімічних |бавовняний з | | | | | |розчинів та |кислотозахисним| | | | | |фарб |просоченням |Вн, Кк, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, Кк |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |3 |8261.3 |Змішувальник |Комбінезон | | | | | |волокна |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |4 |8262.3 |Контролер |Халат | | | | | |технологічного|бавовняний |З |12 | | | |процесу |Тапочки |Ми, У |9 | | | |(виробництво | | | | | | |тканин) | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |5 |9322 |Мотальник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |6 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |мотального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |7 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |обкручу - |бавовняний |З |12 | | | |вального |Тапочки |Ми, У |9 | | | |устаткування | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |8 |8261.2 |Оператор |Костюм | | | | | |шліхтувального|бавовняний | | | | | |устаткування |з кислото- | | | | | | |захисним | | | | | | |просоченням |Вн, Кк |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |9 |8261.3 |Розроблювач |Халат | | | | | |відходів |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, У |9 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |10 |8333.3 |Транспорту- |Костюм | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |(обслуго- |Рукавиці | | | | | |вування |комбіновані |Ми |3 | | | |механізмів) |Черевики |Ми, У |9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка | | | | | | |утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки | | | | | | |утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |11 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |З |12 | | | |(виробництво |Черевики на | | | | | |текстилю) |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, Сж |9 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |12 |8264.2 |Шліхтовар |Костюм | | | | | | |бавовняний | | | | | | |з кислото- | | | | | | |захисним | | | | | | |просоченням |Вн, Кк |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником |Вн, Кк |3 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Кк |3 | | | | |Протигаз |- |до зносу | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | |-------------------------------------------------------------------------| | В'язальне виробництво | |-------------------------------------------------------------------------| |13 |8224.2 |Автоматник |Напівкомбінезон| | | | | |в'язальних |бавовняний |З |12 | | | |автоматів |Сорочка |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |14 |8269.2 |Валяльник |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Вн, Кк |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Кк |1 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |15 |8262.2 |В'язальник |Напівкомбінезон| | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Сорочка |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |16 |8262.2 |В'язальниця |Напівкомбінезон| | | | |трикотажних |бавовняний |З |12 | | | |виробів |Сорочка |З |12 | | | |та полотна |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |17 |7432.2 |Заправник |Халат | | | | | |текстильного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |18 |9322 |Здавач готової|Халат | | | | | |продукції |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |19 |8262.2 |Кетельник |Напівкомбінезон| | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Сорочка |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |20 |8262.3 |Контролер |Халат | | | | | |технологічного|бавовняний |З |12 | | | |процесу |Тапочки |Ми, У |9 | | | |(виробництво | | | | | | |тканин) | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |21 |7432.1 |Контролер |Халат | | | | | |якості |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |22 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |снувального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |23 |9322 |Рихтувальник |Фартух |З |12 | | | |голково- |Нарукавники |Ми, З |12 | | | |платинних |Напівчеревики |Ми, У |9 | | | |виробів | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |24 |7311.2 |Сортувальник |Халат | | | | | |виробів |бавовняний |З |12 | | | |сировини та |Тапочки |Ми, У |9 | | | |матеріалів |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка | | | | | | |утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |25 |8333.3 |Транспорту- |Костюм | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |(обслуго- |Черевики |Ми, У |9 | | | |вування |Рукавиці | | | | | |механізмів) |комбіновані |Ми |3 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |26 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |З |12 | | | |установок |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |МП, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |27 |8269.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |тканини, |бавовняний |З |12 | | | |виробів |Черевики |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |28 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |3 | |-------------------------------------------------------------------------| | Фарбувально-оздоблювальне виробництво | |-------------------------------------------------------------------------| |29 |8265.2 |Апретурник |Костюм |З |12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |30 |8264.2 |Апаратник |Костюм |З |12 | | | |апретування |бавовняний | | | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |31 |8264.2 |Апаратник |Халат | | | | | |мерсеризації |бавовняний з | | | | | |(виробництво |кислото- | | | | | |текстилю) |захисним | | | | | | |просоченням |Вп, Кк |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником |Вн, Кк |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Кк |2 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |32 |8264.3 |Апаратник |Костюм | | | | | |термо- |бавовняний |З |12 | | | |оброблення |Черевики |Ми |12 | | | |тканини |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |33 |9411 |Вагар |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |При зважуванні | | | | | | |фарбників | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |34 |9333 |Вантажник |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |6 | | | | |Черевики |З, Ми |9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |35 |8264.2 |Варник апрету |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, З |6 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Протигаз |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |36 |8264.3 |Віджимач |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, О |12 | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |37 |8264.1 |Вибільник |Костюм | | | | | |(текстильне |бавовняний з | | | | | |виробництво) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Оа |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |38 |7346.2 |Гравер |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний |З |12 | | | |текстилю) |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |3 | | | | |Напівчеревики |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |39 |8264.2 |Заготівник |Костюм | | | | | |хімічних |бавовняний з | | | | | |розчинів |кислотозахисним| | | | | |та фарб |просоченням |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Ми, З, У |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Протигаз |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |40 |8264.3 |Каландру- |Костюм | | | | | |вальник |бавовняний з | | | | | |(виробництво |водонепроникним| | | | | |текстилю) |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, Ти |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |41 |7346.2 |Копіювальник |Халат | | | | | |малюнків |бавовняний |З |12 | | | |та карт |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |42 |3471 |Колорист |Костюм | | | | | |(художник) |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Чоботи гумові |В,Оа |6 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |43 |7432.2 |Комплекту- |Халат | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |пряжі, |Тапочки |Ми, У |9 | | | |тканини й | | | | | | |виробів | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |44 |8262.3 |Контролер |Халат | | | | | |техноло- |бавовняний |З |12 | | | |гічного |Черевики на | | | | | |процесу |мікропористій | | | | | |(виробництво |підошві |Ми, См |12 | | | |тканин) |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |З | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |45 |7432.1 |Контролер |Халат | | | | | |якості |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |46 |8159.1 |Лаборант |Халат | | | | | |хімічного |бавовняний |З, Оа |12 | | | |аналізу |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |черговий | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |47 |8290.2 |Маркувальник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |48 |7346.2 |Набивальник |Халат | | | | | |малюнків |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |6 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |49 |7346.2 |Накатник |Халат | | | | | |малюнків |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |50 |8262.2 |Оператор |Костюм | | | | | |ворсувального |бавовняний з | | | | | |устаткування |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Під час | | | | | | |ворсування | | | | | | |мокрої тканини | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |6 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |51 |8251.2 |Оператор |Костюм | | | | | |друкарського |бавовняний |О, З |12 | | | |устаткування |Черевики |Ми, О |9 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Оа |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |52 |8290.2 |Оператор |Халат | | | | | |електронно- |бавовняний |З |12 | | | |обчислювальних| | | | | | |та обчислю- | | | | | | |вальних | | | | | | |машин | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |53 |8262.3 |Оператор |Фартух |Тп100 |12 | | | |прасувально- |Тапочки |Ми, У |9 | | | |сушильного |Рукавички |Ти |3 | | | |агрегата | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |54 |8261.2 |Оператор |Комбінезон | | | | | |стригального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |55 |8261.2 |Оператор |Костюм | | | | | |сушильного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |56 |8155.1 |Оператор |Костюм | | | | | |технологічних |бавовняний | | | | | |установок |з кислото- | | | | | | |захисним | | | | | | |просоченням |Вн, Кк |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником |Вп, Кк |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Кк |3 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Чоботи гумові |В, Кк |6 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |57 |8223.2 |Оператор |Халат | | | | | |фарбувально- |бавовняний |З |12 | | | |сушильної |Фартух | | | | | |лінії та |прогумований | | | | | |агрегата |з нагрудником |Вн |6 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |58 |8261.2 |Полірувальник |Халат | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | |текстилю) |кислото- | | | | | |захисним | | | | | | |просоченням |Кк, З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |59 |9133 |Прасувальник |Фартух |Тп100 |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |60 |8261.3 |Пресувальник |Костюм | | | | | |відходів |бавовняний |З |12 | | | |(виробництво |Рукавиці | | | | | |текстилю) |комбіновані |Ми, З |3 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |61 |9322 |Реставратор |Халат | | | | | |готової |бавовняний |З |12 | | | |продукції |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |62 |8286.2 |Складальник |Халат | | | | | |виробів |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |63 |7442.1 |Сортувальник |Халат | | | | | |виробів, |бавовняний |З |12 | | | |напівфа- |Тапочки |Ми, У |9 | | | |брикатів |Окуляри | | | | | |та матеріалів |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | |12 | | | | |Куртка | | | | | | |утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки | | | | | | |утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи | | | | | | |кирзові |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |64 |7432.2 |Стригаль ворсу|Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |65 |8264.2 |Сушильник |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний |З |12 | | | |текстилю) |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |66 |8333.3 |Транспорту- |Костюм | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |(обслуго- |Рукавиці | | | | | |вування |комбіновані |Ми |3 | | | |механізмів) |Черевики |Ми, У |9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |67 |8286.2 |Укладальник |Халат | | | | | |виробів |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |68 |8264.2 |Фарбувальник |Халат | | | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |з водоне- | | | | | | |проникним | | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником |Вп, О |6 | | | | |Чоботи гумові |В, О |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Оа |3 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |69 |8266.2 |Формувальник |Халат | | | | | |трикотажних |бавовняний |З |12 | | | |виробів |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |70 |2452.2 |Художник- |Халат | | | | | |конструктор |бавовняний |З |12 | | | |(дизайнер) | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |71 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |установок |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах | | | | | | |у вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |72 |8269.3 |Чистильник |Халат | | | | | |тканини, |бавовняний |З |12 | | | |виробів |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |73 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |74 |7346.2 |Шаблонник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований |Вн, З |12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |75 |8262.3 |Шліфувальник |Халат | | | | | |полотна |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |-------------------------------------------------------------------------| | Швейна дільниця | |-------------------------------------------------------------------------| |76 |8266.2 |Вирубник |Халат | | | | | |деталей |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |77 |7436.2 |Комплекту- |Халат | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |матеріалів, |Тапочки |Ми, У |9 | | | |крою | | | | | | |та виробів | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |78 |3119 |Конфекціонер |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |79 |7433.2 |Кравець |Фартух з | | | | | | |нагрудником |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |80 |8290.2 |Оператор |Халат | | | | | |електронно- |бавовняний |З |12 | | | |обчислю- |Тапочки |Ми, У |9 | | | |вальних та | | | | | | |обчислю- | | | | | | |вальних машин | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |81 |8266.2 |Оператор |Халат | | | | | |розкрійного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |82 |8263.2 |Оператор |Халат | | | | | |швацького |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |83 |9322 |Приймальник |Халат | | | | | |матеріалів, |бавовняний |З |12 | | | |напівфа- |Тапочки |Ми, У |9 | | | |брикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів (легка| | | | | | |промисловість)| | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |84 |9322 |Реставратор |Халат | | | | | |готової |бавовняний |З |12 | | | |продукції |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |85 |7435.2 |Розкрійник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |86 |8264.3 |Апаратник |Костюм | | | | | |термо- |бавовняний |З |12 | | | |оброблення |Черевики |Ми |12 | | | |тканини |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |87 |8333.3 |Транспорту- |Костюм | | | | | |вальник |бавовняний |З |12 | | | |(обслуго- |Рукавиці | | | | | |вування |комбіновані |Ми |3 | | | |механізмів) |Черевики |Ми, У |9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка | | | | | | |утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |88 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |установок |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах | | | | | | |у вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |89 |8269.3 |Чистильник |Халат | | | | | |тканини, |бавовняний |З |12 | | | |виробів |Тапочки | | | | | | |(взуття | | | | | | |профілактичне) |Ми, У |9 | | | | |Окуляри | | | | | | |захисні |- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |90 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |В, Ми |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Мп, З |3 | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |91 |8263.2 |Швачка |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух з | | | | | | |нагрудником |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |-------------------------------------------------------------------------| | Загальні професії трикотажного виробництва | |-------------------------------------------------------------------------| |92 |8262.1 |Помічник |Костюм | | | | | |майстра |бавовняний |З |12 | | | |(ткацькі |Черевики |Ми, У |9 | | | |верстати | | | | | | |та в'язальні | | | | | | |машини) | | | | |---+--------------+--------------+---------------+-------------+---------| |93 |8264.1 |Помічник |Костюм | | | | | |майстра |бавовняний |З |12 | | | |(вибілювання, |Черевики |Ми, У |9 | | | |фарбування | | | | | | |та чищення) | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім
бавовняних, інших тканин і матеріалів, сертифікованих в
установленому порядку.
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору