Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2016  № 865


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1128/29258

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Відповідно до статей 6 і 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 10 частини третьої статті 15, пункту 10 частини першої статті 16 та частини першої статті 17 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що додається.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (С. Кікіна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Заступник Міністра фінансів України
Степан Кубів

Ю.ТерентьєвО.В.Мірошниченко


Г.В.Осовий

Р.Качур


Документи та файли

Сигнальний документ — f459471n16.doc / zip

Публікації документа