Документ z1097-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2012, підстава - z1413-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2006 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2006 р.
за N 1097/12971
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики
N 488 ( z1413-12 ) від 06.08.2012 }
Про впорядкування умов оплати праці
працівників Національної радіокомпанії
України, які не є журналістами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 86 ( z0252-07 ) від 05.03.2007
N 159 ( z0371-07 ) від 13.04.2007
N 80 ( z0177-08 ) від 25.02.2008
N 132 ( z0379-09 ) від 06.04.2009 }
На виконання Указу Президента України від 5 лютого 2004 року
N 162 ( 162/2004 ) "Про надання Національній радіокомпанії України
статусу національного закладу", постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2004 року N 1235 ( 1235-2004-п ) "Деякі
питання Національної радіокомпанії", відповідно до підпункту 13
пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженого Указом Президента України
від 30 серпня 2000 року N 1035 ( 1035/2000 ), та з метою
впорядкування умов оплати праці працівників Національної
радіокомпанії України, які не є журналістами, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), місячні
тарифні ставки керівних працівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців, робітників Національної радіокомпанії
України (далі - НРКУ) згідно з додатками 1 - 3 (додаються).
2. Надати право керівнику НРКУ в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі: 1) установлювати: а) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів,
місячних тарифних ставок) згідно зі схемами та розмірами,
затвердженими цим наказом; б) посадові оклади заступникам керівників структурних
підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад
відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів,
затвердженими цим наказом; в) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу, місячної тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівним працівникам
та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх
заступникам; г) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу, окладу) за роботу в нічний час
за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; ґ) доплати прибиральникам приміщень, які використовують
дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням
туалетів, у розмірі 10 відсотків місячного окладу; д) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу, місячної тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються; е) надбавку працівникам за знання та використання в роботі
іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25
відсотків посадового окладу. Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом; є) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність у таких розмірах: водіям II класу - 10
відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної
ставки за відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (оклад,
місячна тарифна ставка) на рік, за винятком матеріальної допомоги
на поховання; 3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи; 4) виплачувати працівникам: а) надбавку за почесні звання України, СРСР, союзних
республік СРСР: "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20
відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням; б) доплату за науковий ступінь доктора наук - 25 відсотків,
кандидата наук - 15 відсотків посадового окладу. Надбавки за почесне звання та доплати за науковий ступінь
установлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається
з наявним почесним званням чи науковим ступенем; 5) у разі зменшення у зв'язку з затвердженням цього наказу та
визнанням таким, що втратив чинність, відповідного наказу
Міністерства праці та соціальної політики України, розміру
заробітної плати (без премії) в окремих працівників, умови оплати
праці яких визначені цим наказом, на час роботи на займаній посаді
виплачується різниця між заробітною платою (без премії),
визначеною за умовами оплати праці, згідно з наказом, що втратив
чинність, та розміром заробітної плати, установленим за новими
умовами оплати праці.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 24.01.2005 N 12
( z0167-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
Національної радіокомпанії України, які не є журналістами",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2005 за
N 167/10447.
4. Установити, що для працівників, у яких посадові оклади
(тарифні ставки) менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,
посадові оклади (тарифні ставки) встановлюються на рівні
мінімальної заробітної плати. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 132 ( z0379-09 ) від 06.04.2009 - застосовується з
01.04.2009 }
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.Рибак
Перший заступник Голови
Державного комітету телебачення
і радіомовлення України А.Мураховський
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 348
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.02.2008 N 80
( z0177-08 )

СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників
Національної радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові оклади (оклади), гривень | | (професії) |-----------------------------------------------| | | з | з | з | з | | |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008 |01.12.2008 | |----------------------------------------------------------------| |Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Віце-президент |2335 - 2723|2379 - 2775|2469 - 2880|2741 - 3197| |(не журналіст) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Директор |2265 - 2644|2308 - 2694|2396 - 2796|2660 - 3104| |технічний, | | | | | |директор | | | | | |комерційний, | | | | | |начальник | | | | | |управління | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Головні: |2013 - 2392|2051 - 2437|2129 - 2530|2363 - 2808| |інженер, | | | | | |технолог, | | | | | |продюсер; | | | | | |продюсер | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Начальники |1888 - 2265|1924 - 2308|1997 - 2396|2217 - 2660| |(завідувачі) | | | | | |основних | | | | | |підрозділів: | | | | | |комплексу, | | | | | |відділу, цеху; | | | | | |головний | | | | | |бухгалтер | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Начальники |1195 - 1888|1218 - 1924|1264 - 1997|1403 - 2217| |(завідувачі) | | | | | |інших | | | | | |підрозділів: | | | | | |цеху, відділу, | | | | | |дільниці, | | | | | |зміни, сектору, | | | | | |майстерні, | | | | | |режиму, охорони | | | | | |пожежної, | | | | | |виробництва; | | | | | |керівник групи | | | | | |та інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Завідувачі: |883 - 1322 |900 - 1347 |934 - 1398 |1037 - 1552| |центрального | | | | | |складу, складу, | | | | | |бібліотеки, | | | | | |сховища, | | | | | |комори, архіву, | | | | | |експедиції та | | | | | |інші | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Художньо-виробничий персонал | |----------------------------------------------------------------| |Головний режисер|1575 - 2201|1605 - 2243|1666 - 2328|1849 - 2584| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Професіонали та |1176 - 1824|1198 - 1859|1244 - 1930|1381 - 2142| |фахівці | | | | | |I категорії: | | | | | |диктор, режисер,| | | | | |звукорежисер та | | | | | |інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Професіонали та |1071 - 1662|1091 - 1694|1132 - 1758|1257 - 1951| |фахівці | | | | | |II категорії: | | | | | |диктор, режисер,| | | | | |звукорежисер та | | | | | |інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Диктор, режисер,|944 - 1511 |962 - 1540 |999 - 1599 |1109 - 1775| |звукорежисер та | | | | | |інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Асистенти: |755 - 1071 |769 - 1091 |798 - 1132 |886 - 1257 | |режисера, | | | | | |звукорежисера | | | | | |та інші | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі професії | |робітників | |----------------------------------------------------------------| |Помічник, радник|1511 - 1888|1540 - 1924|1599 - 1997|1775 - 2217| |президента | | | | | |компанії | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Провідні: |1195 - 1888|1218 - 1924|1264 - 1997|1403 - 2217| |інженер, | | | | | |юрисконсульт, | | | | | |економіст, | | | | | |фахівець з | | | | | |методів | | | | | |розширення ринку| | | | | |збуту | | | | | |(маркетолог), | | | | | |бухгалтер та | | | | | |інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Професіонали та |1169 - 1824|1191 - 1859|1236 - 1930|1372 - 2142| |фахівці | | | | | |I категорії: | | | | | |інженер, | | | | | |юрисконсульт, | | | | | |економіст, | | | | | |фахівець, | | | | | |фахівець з | | | | | |методів | | | | | |розширення ринку| | | | | |збуту | | | | | |(маркетолог), | | | | | |бухгалтер, | | | | | |технолог, | | | | | |експерт; | | | | | |відповідальний | | | | | |секретар, | | | | | |старший | | | | | |інспектор та | | | | | |інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Професіонали та |1071 - 1644|1091 - 1675|1132 - 1739|1257 - 1930| |фахівці | | | | | |II категорії: | | | | | |інженер, | | | | | |юрисконсульт, | | | | | |економіст, | | | | | |фахівець, | | | | | |фахівець з | | | | | |методів | | | | | |розширення ринку| | | | | |збуту | | | | | |(маркетолог), | | | | | |бухгалтер, | | | | | |технолог, | | | | | |експерт | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Професіонали та |944 - 1511 |962 - 1540 |999 - 1599 |1109 - 1775| |фахівці: | | | | | |інженер, | | | | | |юрисконсульт, | | | | | |економіст, | | | | | |фахівець, | | | | | |фахівець з | | | | | |методів | | | | | |розширення ринку| | | | | |збуту | | | | | |(маркетолог), | | | | | |бухгалтер, | | | | | |інспектор, | | | | | |технолог, | | | | | |експерт, | | | | | |механік та інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Старші: |883 - 1322 |900 - 1347 |934 - 1398 |1037 - 1552| |адміністратор, | | | | | |електромеханік, | | | | | |контрольний | | | | | |майстер, | | | | | |майстер, | | | | | |диспетчер; | | | | | |звукооператор | | | | | |I категорії, | | | | | |технік | | | | | |I категорії, | | | | | |бібліограф | | | | | |I категорії, | | | | | |бібліотекар | | | | | |I категорії, | | | | | |стенографіст | | | | | |I категорії, | | | | | |друкарка | | | | | |I категорії; | | | | | |референт та інші| | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Звукооператор | 866 - 883 | 882 - 900 | 916 - 934 |1017 - 1037| |II категорії, | | | | | |технік | | | | | |II категорії, | | | | | |бібліограф | | | | | |II категорії, | | | | | |бібліотекар | | | | | |II категорії, | | | | | |стенографіст | | | | | |II категорії, | | | | | |друкарка | | | | | |II категорії | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Адміністратор, |818 - 1195 |834 - 1218 |866 - 1264 |961 - 1403 | |електромеханік, | | | | | |звукооператор, | | | | | |контрольний | | | | | |майстер, | | | | | |майстер, | | | | | |технік, | | | | | |диспетчер, | | | | | |бібліограф, | | | | | |бібліотекар, | | | | | |експедитор, | | | | | |фонотекар, | | | | | |черговий | | | | | |відповідальний, | | | | | |черговий бюро | | | | | |перепусток, | | | | | |архіваріус, | | | | | |оператор | | | | | |копіювальних та | | | | | |розмножувальних | | | | | |машин, оператор | | | | | |електронно- | | | | | |обчислювальних | | | | | |та | | | | | |обчислювальних | | | | | |машин, оператор | | | | | |зв'язку, | | | | | |оператор | | | | | |комп'ютерного | | | | | |набору, оператор| | | | | |друкарського | | | | | |устаткування, | | | | | |водії | | | | | |автотранспортних| | | | | |засобів та інші | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Підсобний | 755 - 818 | 769 - 834 | 798 - 866 | 886 - 961 | |робітник, | | | | | |прибиральник | | | | | |службових | | | | | |приміщень, | | | | | |прибиральник | | | | | |виробничих | | | | | |приміщень, | | | | | |вантажник, | | | | | |двірник, | | | | | |гардеробник, | | | | | |сторож, ліфтер, | | | | | |старший | | | | | |комірник, | | | | | |комірник, | | | | | |контролер на | | | | | |контрольно- | | | | | |пропускному | | | | | |пункті та інші | | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 86 ( z0252-07 ) від 05.03.2007, N 159 ( z0371-07 ) від
13.04.2007, N 80 ( z0177-08 ) від 25.02.2008 }
Заступник директора Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов
праці - начальник відділу А.М.Литвин

Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 348
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.02.2008 N 80
( z0177-08 )

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників Національної радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------ |Розряд |Міжрозрядний| Місячна тарифна ставка, гривень | | | коефіцієнт |-------------------------------------------| | | | з | з | з | з | | | |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008| |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 1,00 | 744 | 758 | 787 | 874 | |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 2 | 1,06 | 789 | 803 | 834 | 926 | |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 3 | 1,14 | 848 | 864 | 897 | 996 | |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 4 | 1,19 | 885 | 902 | 937 | 1040 | |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 5 | 1,23 | 915 | 932 | 968 | 1075 | |-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 6 | 1,27 | 945 | 963 | 999 | 1110 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 86 ( z0252-07 ) від 05.03.2007, N 159 ( z0371-07 ) від
13.04.2007, N 80 ( z0177-08 ) від 25.02.2008 }
Заступник директора Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов
праці - начальник відділу А.М.Литвин

Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 348
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.02.2008 N 80
( z0177-08 )

СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників об'єднання
художніх колективів "Музика" Національної
радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові оклади (оклади), гривень | | (професії) |-----------------------------------------------| | | з | з | з | з | | |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008 |01.12.2008 | |----------------------------------------------------------------| |Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Директор |1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Начальники |1156 - 1183|1178 - 1205|1223 - 1251|1358 - 1389| |(завідувачі) | | | | | |відділів | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Художній персонал | |----------------------------------------------------------------| |Керівник |1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849| |художній, | | | | | |головний | | | | | |диригент | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Диригент вищої |1306 - 1456|1331 - 1484|1382 - 1540|1534 - 1709| |категорії, | | | | | |менеджер | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Керівник | 1183 | 1205 | 1251 | 1389 | |музичний | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Асистенти | 1073 | 1093 | 1135 | 1260 | |диригента | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Хормейстер |1030 - 1183|1050 - 1205|1090 - 1251|1210 - 1389| |----------------------------------------------------------------| |Артистичний персонал | |----------------------------------------------------------------| |Артисти- | | | | | |вокалісти | | | | | |(солісти оперні,| | | | | |камерні, | | | | | |солісти- | | | | | |бандуристи): | | | | | |провідні майстри|1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849| |сцени | | | | | |вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621| |I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436| |II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Артисти | | | | | |симфонічного | | | | | |(камерного) | | | | | |оркестру: | | | | | |вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621| |I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436| |II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Артисти оркестру| | | | | |(ансамблю) | | | | | |народних | | | | | |інструментів: | | | | | |вищої категорії |1224 - 1306|1247 - 1331|1294 - 1382|1436 - 1534| |I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436| |II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Артисти хорового| | | | | |колективу | | | | | |(академічного): | | | | | |вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621| |I категорії |1180 - 1224|1202 - 1247|1248 - 1294|1385 - 1436| |II категорії |1116 - 1156|1137 - 1178|1180 - 1223|1310 - 1358| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Акомпаніатор, |1224 - 1306|1247 - 1331|1294 - 1382|1436 - 1534| |концертмейстер | | | | | |вищої категорії | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Фахівці, технічні службовці і робітники | |----------------------------------------------------------------| |Бібліотекар, | | | | | |бібліограф: | | | | | |провідний |1073 - 1156|1093 - 1178|1135 - 1223|1260 - 1358| |I категорії |1030 - 1073|1050 - 1093|1090 - 1135|1210 - 1260| |II категорії | 964 - 996 |982 - 1015 |1019 - 1054|1131 - 1170| |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Старші: |1030 - 1073|1050 - 1093|1090 - 1135|1210 - 1260| |адміністратор, | | | | | |майстер; технік | | | | | |I та | | | | | |II категорії | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Адміністратор, |996 - 1030 |1015 - 1050|1054 - 1090|1170 - 1210| |майстер, технік,| | | | | |настроювач- | | | | | |регулювальник, | | | | | |настроювач | | | | | |музичних | | | | | |інструментів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Костюмер, | 968 - 996 |986 - 1015 |1023 - 1054|1136 - 1170| |нотографік | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Машиніст сцени | | | | | |(висококваліфі- | | | | | |ковані роботи): | | | | | |3-го розряду | 996 | 1015 | 1054 | 1170 | |4-го розряду | 999 | 1018 | 1057 | 1173 | |5-го розряду | 1030 | 1050 | 1090 | 1210 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 86 ( z0252-07 ) від 05.03.2007, N 159 ( z0371-07 ) від
13.04.2007, N 80 ( z0177-08 ) від 25.02.2008 }
Заступник директора Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов
праці - начальник відділу А.М.Литвинвгору