Документ z1083-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z2176-12

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
14.10.2010 N 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2010 р.
за N 1083/18378
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про внесення змін до Порядку
використання коштів Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття та здійснення
контролю під час організації
оплачуваних громадських робіт
для безробітних

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення актів
Фонду у відповідність до вимог Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до Порядку використання коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації
оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого
постановою правління Фонду від 16.10.2008 N 69 ( z1077-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2008 за
N 1077/15768: в абзаці другому пункту 3 слова "сплати сум страхових внесків
(збору) роботодавцями відповідно до Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ), Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) та Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) замінити словами "сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у пункті 4 слова "даних щодо фактичних витрат" замінити
словами "відомостей щодо витрат"; у пункті 6 після абзацу другого доповнити абзацом третім
такого змісту: "Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від
роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з
питань, що виникають під час перевірки."; У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим;
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з 01.01.2011.
Голова правління Фонду О.Шевчуквгору