Документ z1059-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2016  № 595


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1059/29189

Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою організації обліку адміністративних правопорушень в електронному вигляді та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, яке регулює діяльність Національної поліції України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2012 року № 1017 «Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2021/22333.

3. Директорові Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04.07.2016  № 595


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1059/29189

ІНСТРУКЦІЯ
з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок ведення в центральному органі управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах поліції автоматизованого обліку виявлених адміністративних правопорушень.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Законів України «Про Національну поліцію», «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію».

3. Автоматизований облік адміністративних правопорушень призначений для здійснення перевірки особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, на наявність (відсутність) даних про повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу притягнуто до адміністративного стягнення, аналізу стану застосування адміністративного законодавства органами поліції та формування статистичної звітності, у тому числі у сфері безпеки дорожнього руху.

II. Облік адміністративних правопорушень

1. Автоматизований облік адміністративних правопорушень здійснюється в інтегрованій інформаційно-пошуковій системі (далі - ІІПС) на підставі протоколів (постанов), складених (винесених) уповноваженими на те посадовими особами Національної поліції.

2. Відомості про виявлене адміністративне правопорушення вносяться до електронної картки про адміністративне правопорушення (далі - картка форми ЕАПР), наведеної в додатку до цієї Інструкції.

3. Картка форми ЕАПР заповнюється уповноваженим працівником органу Національної поліції, який є авторизованим користувачем та має доступ до ІІПС для введення і коригування даних.

4. При заповненні даних уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол або виявила правопорушення, про місце вчинення адміністративного правопорушення, країну громадянства та рід занять, службове становище правопорушника необхідно керуватися довідниками для заповнення картки форми ЕАПР, наведеними у додатку 7 до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810, а також наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733.

5. Начальники органів Національної поліції визначають уповноважених працівників органів Національної поліції, яким у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків необхідно надати доступ до ІІПС для формування автоматизованого обліку адміністративних правопорушень.

6. Надання доступу до ІІПС здійснюється на підставі заявки, підписаної начальниками органів Національної поліції або особами, які виконують їх обов’язки, та надісланої до Управління інформаційної підтримки та координації поліції «102» Головного управління Національної поліції України (далі - УІПКП «102»).

7. Відомості стосовно наданого користувачу рівня доступу до ІІПС для формування автоматизованого обліку адміністративних правопорушень, номер та дата заявки вносяться адміністратором інтегрованої інформаційно-пошукової системи (працівником УІПКП «102») до електронного журналу обліку користувачів.

8. Відомості про рішення за адміністративними правопорушеннями, що прийняті судами та адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, вносяться на підставі журналу обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколу про адміністративне затримання, форми яких визначені наказом МВС від 06 листопада 2015 року № 1376 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941.

9. Знімаються з автоматизованого обліку адміністративні правопорушення стосовно осіб, щодо яких було розпочато провадження у справі про адміністративне правопорушення, у разі закриття провадження відповідно до статті 247 КУпАП.

Зняття з обліку адміністративних правопорушень, вчинених особами, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за їх вчинення, а також яких звільнено від адміністративної відповідальності за іншими підставами, здійснюється у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення або якщо після закінчення строків особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню, згідно зі статтями 38, 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. БоднарДодаток
до Інструкції з автоматизованого
обліку адміністративних правопорушень
(пункт 2 розділу II)


Форма ЕАПР

ЕЛЕКТРОННА КАРТКА
про адміністративне правопорушеннявгору