Документ z1017-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
12.10.2009 N 169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1017/17033

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам водного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам водного господарства, що додаються.
2. Розділ 5 "Водне господарство" Типових норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам сільського та водного
господарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці України від 10.06.98 N 117 ( z0449-98 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 449/2889, виключити. У
зв'язку з цим розділи 6-7 вважати відповідно розділами 5-6.
3. Цей наказ набирає чинності з 01.12.2009.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері Ткачову В.С. забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 )
та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:
Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України О.М.Біловол
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
12.10.2009 N 169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1017/17033

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
водного господарства

I. Загальні положення
1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
водного господарства (далі - Норми) розроблено відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи,
організації, які здійснюють управління водними ресурсами, ремонт,
експлуатацію та будівництво меліоративних систем і захисних споруд
незалежно від підпорядкуваня та форми власності.
1.3. Норми розроблено для професій працівників водного
господарства, перелік яких відповідає Національному класифікатору
України "Класифікатор професій ДК 003:2005" ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженому наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ). Класифікація та позначення захисних
властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно
від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані
відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 ДССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ
12.4.103-83 ДССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.4. Норми визначають види і строки використання спецодягу,
спецвзуття та інших ЗІЗ, необхідних для виконання виробничого
процесу працівниками водного господарства.
1.5. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ і
організацій водного господарства, які виконують роботи, що
належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ
згідно з вимогами чинного законодавства.
1.6. Забезпечення працівників підприємств, установ,
організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок
їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53
( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці організацій і підприємств.
1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах і
організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними
уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів
і представників, а в разі відсутності професійної спілки на
підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
водного господарства

Можливе застосування спеціального одягу, виготовленого з
інших типів тканин, сертифікованих у встановленому порядку, в тому
числі які забезпечують допустимий тепловий стан організму людини.
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору