Документ z0990-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.10.2012, підстава - z1672-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
22.08.2005 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2005 р.
за N 990/11270
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 1185 ( z1672-12 ) від 10.09.2012 }
Про затвердження Переліку однотипних
за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
N 531 ( z0947-07 ) від 03.08.2007 }
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації (додається).
2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки,
головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих
навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого
професійного училища цивільного захисту довести до відома
керівного складу органів управління системи МНС України та
організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм
підрозділів Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які
підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та
пожежної сигналізації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Горбенка М.О. та начальника Державного департаменту
пожежної безпеки Бовсуновського В.В.
Виконуюча обов'язки Міністра Т.В.Амосова
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з будівництва та архітектури
Перший заступник Голови А.В.Беркута
Державний комітет України
з нагляду за охороною праці
Заступник Голови Комітету В.А.Плетньов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи
22.08.2005 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2005 р.
за N 990/11270

ПЕРЕЛІК
однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації

1. Загальні положення
1.1. Автоматичні установки пожежогасіння (далі - АУПГ) та
автоматичні установки пожежної сигналізації (далі - АУПС) належать
до інженерно-технічних засобів захисту будинків, споруд, приміщень
та устаткування (далі - об'єкти) від пожеж, які загрожують життю
та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків від їх наслідків.
1.2. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які
підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та
пожежної сигналізації (далі - Перелік), установлює види об'єктів,
які підлягають обов'язковому обладнанню АУПГ та АУПС під час
їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного
переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни
функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за
вибухопожежною і пожежною небезпекою. Під час оренди об'єктів (частково або повністю) обов'язки
сторін щодо забезпечення їх АУПГ та АУПС повинні встановлюватися
договором оренди. У разі, якщо в договорі це питання не
обумовлено, забезпечення обладнання установками АУПГ та АУПС
покладається на орендодавця, а на орендаря - у частині утримання
їх у справному стані.
1.3. Вимоги Переліку є обов'язковими для виконання юридичними
та фізичними особами, незалежно від виду їх діяльності та форм
власності.
1.4. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню
АУПГ та АУПС, окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими
(галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими
нормативно-правовими актами, узгодженими з органами Державного
пожежного нагляду. Вимоги, викладені в цих документах, не повинні
знижувати вимоги Переліку.
1.5. Необхідність обладнання АУПГ та АУПС будинків і
приміщень, що не вказані в цьому Переліку, повинна визначатись на
підставі науково-технічного обґрунтування, яке повинно
виконуватися фахівцями міністерств та відомств із залученням
фахівців у галузі пожежної безпеки.
1.6. АУПГ та АУПС повинні проектуватися відповідно до
ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна
автоматика будинків і споруд" та інших нормативно-правових актів,
які містять вимоги за цими напрямками.
1.7. Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип
і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та
апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має
відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог
нормативно-правових актів. У разі відсутності норм проектування АУПГ та АУПС, а також
відхилень від обов'язкових положень цього Переліку необхідно
дотримуватись вимог НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок
погодження з органами державного пожежного нагляду проектних
рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих
відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів,
затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 15.11.2004 N 170 ( z1467-04 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.
1.8. Перелік не поширюється на об'єкти, в яких зберігаються,
виробляються або є в обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні
речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби, а також на
спеціальні об'єкти Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби України
та Служби безпеки України.
1.9. АУПГ, АУПС, системи протидимного захисту, ліфти для
транспортування пожежних підрозділів, системи оповіщення та
управління евакуацією під час пожежі, внутрішній протипожежний
водопровід тощо належать до систем протипожежного захисту
(далі - СПЗ). До систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але
пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні
пожежі та інших надзвичайних ситуацій, належать установки
вентиляції та кондиціювання повітря, що відключаються у разі
пожежі; ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в
режимі "Пожежа"; машини, механізми, устаткування, транспортні
засоби, технологічне обладнання, що мають припиняти роботу, тощо.
1.10. У разі, якщо АУПС здійснює керування СПЗ та системами і
устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із
забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та
інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми
параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу.
1.11. Керування роботою СПЗ та системами, що не входять до їх
складу, але пов'язані із забезпеченням безпеки на об'єкті під час
пожежі, повинно здійснюватись з центрального пульта управління СПЗ
(далі - ЦПУ СПЗ), у якому також повинна відображатись інформація
про технічний стан цих систем. ЦПУ СПЗ розташовується в будинках
поблизу головного входу або в приміщенні першого чи цокольного
поверху з виходом безпосередньо назовні.
1.12. ЦПУ СПЗ не допускається об'єднувати з диспетчерською
інженерних служб будівлі відносно сумісництва виконання функцій
персоналом, що здійснює цілодобове чергування.
1.13. Під поняттям "будинок, споруда" у Переліку розуміється
будинок у цілому або частина будинку (протипожежний відсік), яка
відокремлюється за допомогою протипожежних перешкод згідно з ДБН
В.1.1-7-2002 ( v0195509-04 ) "Захист від пожежі. Пожежна безпека
об'єктів будівництва". Під поняттям "приміщення" у Переліку розуміється частина
будинку або споруди, виділена нормованими будівельними
огороджувальними конструкціями (стінами, перегородками,
перекриттями).
1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та
АУПС приміщення: з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні;
санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських
будинках багатофункціонального призначення, висотних громадських
будинках, аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних
спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням
людей (50 осіб і більше), охолоджувальні камери тощо); припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські
приміщення категорій А, Б, або В; насосних станцій водопостачання,
бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім
приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для
ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються
матеріали групи горючості Г1 та займистості - В1, а також не
застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини,
порошки, гранули тощо); виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою
категорії Д; сходів та сходових кліток, крім типів С2.
1.15. Не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС застраховані
одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, харчування, побутового
обслуговування населення, площа протипожежного відсіку яких
незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 кв. м. Якщо площа цих об'єктів становить 150 кв. м і більше, то
сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт
централізованого пожежного спостереження.
1.16. При виборі типу АУПГ або АУПС для складських приміщень,
що розташовані в підвальних або цокольних поверхах, значення площ
необхідно приймати вдвічі меншими, ніж вказані в стовпчиках 2 і 3
таблиць Переліку.
1.17. Об'єкти, на які доступ пожежних підрозділів для гасіння
пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється тільки
за наявності спеціального письмового дозволу адміністрації,
повинні захищатись АУПГ, незалежно від їх виду, площі та
поверховості.
1.18. У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у
межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і
ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи
прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати
вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) "Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"
відповідно до класу вибухонебезпечної зони.
1.19. У таблицях Переліку, де передбачено одночасне
обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС необхідно
розглядати як систему для управління СПЗ.
1.20. За наявності технічної можливості сигнали від
приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт
централізованого пожежного спостереження.
1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито
більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили
струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних
за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною
димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не
поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А
(нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний
згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на
нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за
умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів
Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними
стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про
їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.
1.22. У разі розміщення обладнання пожежної автоматики за
підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних
сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні
отвори для їх обслуговування.
1.23. Для захисту блоку сервера, шаф з електричним
обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати
автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.
1.24. Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним
обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові
печі; шашличні печі з використанням газу, дерева, вугільного
каміння; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" та ін.;
системи вентиляції; витяжні труби та шафи) допускається
використовувати автоматичні модульні установки локального
пожежогасіння.
1.25. Усі приміщення висотних громадських будинків та
передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в
житлових будинках з умовною висотою більше 47 м обладнуються
адресними АУПС.
1.26. Приміщення квартир та кімнати гуртожитків повинні
додатково, окрім вимог, викладених у Переліку, обладнуватися
автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.
1.27. У разі, якщо вибухопожежонебезпечні чи пожежонебезпечні
ділянки розміщуються в приміщеннях категорії Г та Д за
вибухопожежною та пожежною небезпекою і не відокремлені
протипожежними перешкодами, дозволяється влаштування локального
автоматичного пожежогасіння в межах ділянки.
1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, систем
протидимного захисту, ліфтів для транспортування пожежних
підрозділів, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу,
повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з
ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", а системи
оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше
15 хв.
1.29. Перелік об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та
АУПС, наведений у таблицях 1-4 Розділу 2 Переліку.
2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації
2.1. Будинки різного призначення
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Вид будинку | Нормативний показник та перелік | | |приміщень, що підлягають обладнанню | | | АУПГ та АУПС | | |------------------------------------| | | АУПГ | АУПС | |---------------------------+-----------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------+-----------------------+------------| |1. Громадські будинки | | | |різного призначення, крім | | | |зазначених у пунктах 2-8 | | | |цієї таблиці: | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.1. Дитячі дошкільні | - |Усі | |заклади | |приміщення | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.2. Навчальні заклади і | - |Усі | |будинки шкіл місткістю | |приміщення | |більше 360 учнів | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.3. Школи-інтернати з | - |Усі | |приміщеннями для сну | |приміщення | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.4. Науково-дослідні |Приміщення, вказані в |Усі | |інститути |пункті 1.24 цієї |приміщення | | |таблиці | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.5. |Приміщення, вказані в |Усі | |Лікувально-профілактичні |пункті 1.24 цієї |приміщення | |заклади, санаторії, аптеки |таблиці | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.6. Заклади відпочинку та |Приміщення, вказані в |Усі | |туризму |пункті 1.24 цієї |приміщення | | |таблиці | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.7. Будинки органів |Приміщення сховищ |Усі | |державного управління |бібліотек та архівів; |приміщення | |України (за винятком |комор; ремонтних | | |прокуратури), виконкомів |майстерень; | | |Рад народних депутатів |палітурно- | | |областей, міст, районів та |брошурувальних; збору, | | |відділів управління, |обробки і упаковки | | |незалежно від кількості |макулатури | | |поверхів | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.8. Будинки управління, |Приміщення сховищ |Усі | |конструкторських і |бібліотек та архівів; |приміщення | |проектних організацій |комор; ремонтних | | | |майстерень; | | | |палітурно- | | | |брошурувальних; збору, | | | |обробки і упаковки | | | |макулатури розташовані | | | |в будинках заввишки | | | |10 поверхів і більше | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.9. Банки і банківські |Сховища цінностей, їх |Усі | |сховища |відсіки та приміщення |приміщення | | |серверних, незалежно | | | |від площі | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.10. Будинки архівів |Приміщення сховищ |Якщо | | |службових каталогів та |місткість | | |описів, а також |зберігання | | |приміщення, перелічені |150 тисяч | | |у пунктах 1.7, 1.8 і |умовних | | |1.24 цієї таблиці; |одиниць і | | |приміщення менше за |більше - усі| | |400 кв. м кожне в |приміщення | | |архівах обласного і | | | |районного значення | | | |дозволяється | | | |обладнувати переносними| | | |вуглекислотними | | | |вогнегасниками замість | | | |установок пожежогасіння| | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.11. Будинки архівів |Незалежно від площі та |Незалежно | |унікальних видань, звітів, |поверховості |від площі та| |рукописів та іншої | |поверховості| |документації особливої | | | |цінності | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.12. Бібліотеки: | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |а) з фондом зберігання до |Приміщення, перелічені |Усі | |500 тис. умовних одиниць |у пунктах 1.7, |приміщення | | |1.8, 1.10, 1.24 цієї |бібліотек з | | |таблиці, обладнуються |фондом | | |автоматичними |зберігання | | |установками |200 тис. | | |пожежогасіння (при |умовних | | |умові обладнання цих |одиниць та | | |приміщень АУПС та |більше | | |забезпечення їх | | | |переносними | | | |вуглекислотними | | | |вогнегасниками | | | |дозволяється не | | | |обладнувати АУПГ) | | |---------------------------+-----------------------+------------| |б) з фондом зберігання |Приміщення службових |Усі | |500 тис. умовних одиниць та|описів та каталогів, а |приміщення | |більше |також перелічені у | | | |пунктах 1.7, 1.8, 1.10,| | | |1.24 цієї таблиці | | |---------------------------+-----------------------+------------| |в) з фондом зберігання від |Усі приміщення, |Усі | |2 млн. умовних одиниць - |перелічені у пунктах |приміщення | |центральні, наукові, |1.7, 1.8, 1.10, 1.12б, | | |державного значення, |1.24 цієї таблиці, та | | |обласні, спеціальні |книгосховища | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.13. Музеї, картинні |Приміщення зберігання |Усі | |галереї |горючих матеріальних |приміщення | | |цінностей, а також | | | |приміщення, перелічені | | | |у пунктах 1.7, 1.8, | | | |1.10, 1.24 цієї таблиці| | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.14. Театри |а) простір під |Усі | | |колосниками сцени та |приміщення | | |ар'єрсцени; під нижнім | | | |ярусом робочих галерей | | | |і нижніми перехідними | | | |містками, що їх | | | |з'єднують; приміщення | | | |сейфа згорнутих | | | |декорацій та усі | | | |прорізи сцени, | | | |включаючи прорізи | | | |порталу, карманів | | | |сцени, ар'єрсцени, а | | | |також частини трюму, що| | | |зайнята конструкціями | | | |вбудованого обладнання | | | |сцени, та | | | |підйомно-опускних | | | |пристроїв мають бути | | | |обладнані дренчерними | | | |установками | | | |пожежогасіння; | | | |б) покриття сцени та | | | |ар'єрсцени, усі робочі | | | |галереї та перехідні | | | |містки, крім нижніх, | | | |трюм (крім вбудованого | | | |обладнання сцени), | | | |кармани сцени, а | | | |також приміщення у | | | |будинках зі сценою, що | | | |має колосники і трюм; | | | |складські приміщення, | | | |комори та майстерні, | | | |приміщення для монтажу | | | |станкових та об'ємних | | | |декорацій, камери | | | |пиловидалення повинні | | | |бути обладнані | | | |спринклерними | | | |установками | | | |пожежогасіння; | | | |в) у виробничих | | | |приміщеннях і резервних| | | |складах, розташованих в| | | |окремому корпусі на | | | |ділянці будинку театру,| | | |або при розташуванні | | | |підсобно-виробничих | | | |приміщень у будинку | | | |театру слід | | | |передбачати спринклерні| | | |установки | | | |пожежогасіння; | | | |г) у демонстраційних | | | |комплексах театрів | | | |місткістю 600 місць і | | | |більше зі сценами | | | |панорамного, трибічного| | | |та центрального типів | | | |слід передбачати | | | |установки пожежогасіння| | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.15. Концертні та |При місткості більше |Усі | |кіноконцертні зали |800 місць - установки |приміщення | | |автоматичного | | | |пожежогасіння в | | | |демонстраційному | | | |комплексі (з | | | |урахуванням пункту 1.14| | | |цієї таблиці) | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.16. Цирки |Склади декорацій, |Усі | | |бутафорії та реквізиту,|приміщення | | |столярна майстерня, | | | |фуражна, інвентарні та | | | |господарські комори, | | | |приміщення зберігання | | | |та виготовлення | | | |реклами, приміщення | | | |виробничого призначення| | | |та обслуговування | | | |арени, приміщення для | | | |тварин, горищний | | | |підкупольний простір | | | |над залом для глядачів,| | | |естрадою і над | | | |гімнастичним | | | |майданчиком, кармани | | | |арени й портали виходів| | | |на арену та естраду | | | |обладнуються | | | |спринклерними | | | |установками | | | |пожежогасіння | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.17. Кінотеатри, клуби, |а) у кінотеатрах, |Усі | |центри культури та дозвілля|клубах, центрах |приміщення | | |культури та дозвілля зі| | | |сценами-естрадами | | | |місткістю залу для | | | |глядачів більше | | | |700 місць за наявності | | | |колосників, а також у | | | |клубах і центрах | | | |культури та дозвілля зі| | | |сценами розміром 12,5 x| | | |x 7,5 м; 15 x 7,5 м; | | | |18 x 9 м; 21 x 12 м, | | | |якщо місткість залу до | | | |700 місць, слід | | | |передбачати дренчерні | | | |установки пожежогасіння| | | |у місцях згідно з | | | |пунктом 1.14а цієї | | | |таблиці; | | | |б) у клубах, центрах |Усі | | |культури та дозвілля зі|приміщення | | |сценами 18 x 9 м; 21 x | | | |x 12 м, якщо місткість | | | |залу для глядачів | | | |більше 700 місць, а | | | |також зі сценами 18 x | | | |x 12 м та 21 x 15 м, | | | |незалежно від місткості| | | |залу, слід передбачати | | | |дренчерні та | | | |спринклерні установки | | | |пожежогасіння у місцях | | | |згідно з пунктами | | | |1.14а, 1.14б цієї | | | |таблиці | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.18. Культові будинки |Вівтар, обрядові |Усі | | |приміщення, зал |приміщення | | |(молитовний простір) |при площі | | |місткістю більше |500 кв. м і | | |400 парафіян. Для |більше | | |внутрішнього гасіння | | | |куполів храмів, | | | |виконаних із горючих | | | |матеріалів, необхідне | | | |влаштування сухотрубів | | | |з дренчерними | | | |зрошувачами | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.19. Криті та відкриті |а) приміщення елінгів; |Усі | |фізкультурно-спортивні та |б) приміщення складів |приміщення | |фізкультурно-оздоровчі |та інші приміщення | | |будинки та споруди |площею 100 кв. м і | | | |більше, призначені для | | | |зберігання горючих | | | |матеріалів або | | | |негорючих матеріалів у | | | |горючій упаковці, в | | | |разі їх розташування: | | | |під трибунами місткістю| | | |3000 і більше глядачів | | | |при відкритих | | | |спортивних спорудах; | | | |під трибунами критих | | | |спортивних споруд | | | |будь-якої місткості; у | | | |будинках критих | | | |спортивних споруд | | | |місткістю 800 і більше | | | |глядачів | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.20. Вокзали (залізничні, |Приміщення (камери) |Усі | |річкові, автовокзали, |зберігання багажу та |приміщення | |аеровокзали) |ручної поклажі (за | | | |винятком обладнаних | | | |автоматичними | | | |комірками) і склади | | | |горючих матеріалів у | | | |будинках вокзалів із | | | |розрахунковою місткістю| | | |пасажирів понад: | | | |300 - автовокзалів; | | | |400 - річкових | | | |вокзалів; | | | |600 - міських | | | |аеровокзалів; | | | |700 - залізничних та | | | |морських вокзалів; | | | |1000 - аеровокзалів в | | | |аеропортах | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.21. Підприємства |Кухонне обладнання - |Усі | |громадського харчування |при кількості |приміщення | | |посадочних місць більше| | | |50 осіб (з урахуванням | | | |пункту 1.24 розділу 1 | | | |Переліку) | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.22. Лазні сухого жару |У парильні повинно бути|Усі | |(сауни) |передбачено влаштування|приміщення | | |протипожежних | | | |перфорованих | | | |сухотрубів, приєднаних | | | |до внутрішнього | | | |водопроводу | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.23. Підприємства та | - |Усі | |приміщення побутового | |приміщення | |обслуговування | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |1.24. Окремі приміщення в |Приміщення для |Приміщення | |громадських будинках |зберігання авто- |(камери) | |різного призначення |мототранспорту, що |зберігання | | |розташовані у |оперативного| | |підвальних і цокольних |запасу | | |поверхах громадських |легкозаймис-| | |будинків; |тих рідин та| | |Склади горючих, |горючих | | |легкозаймистих рідин |хімікатів | | |та горючих хімікатів: |площею менше| | |а) приміщення (камери) |500 кв. м | | |зберігання оперативного| | | |запасу легкозаймистих | | | |рідин (ЛЗР) та горючих | | | |хімікатів (ГХ) площею | | | |500 кв. м і більше; | | |---------------------------+-----------------------+------------| | |б) приміщення (кабіни, | | | |бокси) випробувань з | | | |використанням ЛЗР та ГХ| | | |незалежно від площі; | | | |Приміщення | | | |дизель-генераторної | | | |незалежно від площі; | | | |Приміщення з унікальним| | | |обладнанням та | | | |матеріалами незалежно | | | |від площі; | | | |Приміщення зберігання | | | |та видачі унікальних | | | |видань, звітів, | | | |рукописів та іншої | | | |документації особливої | | | |цінності незалежно від | | | |площі; | | | |Приміщення обробки, |Приміщення | | |сортування, |обробки, | | |зберігання і доставки |сортування, | | |посилок, письмових |зберігання і| | |кореспонденцій, |доставки | | |періодичних видань і |посилок, | | |страхової пошти площею |письмових | | |більше 500 кв. м; |кореспонден-| | | |цій, | | | |періодичних | | | |видань і | | | |страхової | | | |пошти площею| | | |менше 500 | | | |кв. м | | |Торговельні зали, які |Торговельні | | |розташовані в |зали, які | | |підвальних поверхах |розташовані | | |загальною площею |в підвальних| | |100 кв. м та більше |поверхах | | | |загальною | | | |площею менше| | | |100 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |2. Адміністративно-офісні | - |Висотою | |будинки | |2 поверхи і | | | |вище та | | | |одноповерхо-| | | |ві площею | | | |понад | | | |300 кв. м. | | | |Усі | | | |приміщення | |---------------------------+-----------------------+------------| |3. Громадські будинки |Усі приміщення |Усі | |різного призначення з | |приміщення | |умовною висотою більше 47 м| | | |(зазвичай понад | | | |16 поверхів) | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |4. Будинки готелів та |Умовною висотою більше |Усі | |готельних комплексів |47 м (зазвичай понад |приміщення | | |16 поверхів). Усі |незалежно | | |приміщення |від | | | |поверховості| |---------------------------+-----------------------+------------| |5. Багатофункціональні | | | |будинки та | | | |комплекси, що формуються з | | | |приміщень, їх груп, | | | |будинків та споруд різного | | | |громадського та побутового | | | |призначення (офісні, | | | |торговельні, розважальні, | | | |виставкові, готельні, | | | |житлові, спортивні, | | | |глядацькі тощо): | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |5.1. Підземні |Усі приміщення, |Усі | | |незалежно від площі |приміщення | | | |незалежно | | | |від площі | |---------------------------+-----------------------+------------| |5.2. Одноповерхові |Усі приміщення при |Усі | | |загальній площі більше |приміщення, | | |2500 кв. м |при | | | |загальній | | | |площі менше | | | |2500 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |5.3. Двоповерхові |Усі приміщення при |Усі | | |загальній площі більше |приміщення | | |3500 кв. м |при | | | |загальній | | | |площі менше | | | |3500 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |5.4. Триповерхові та вище |Незалежно від площі |Усі | | | |приміщення | |---------------------------+-----------------------+------------| |6. Будинки підприємств |а) у двоповерхових |Усі | |торгівлі та критих речових |будинках підприємств |приміщення, | |ринків: |торгівлі торговельною |крім | | |площею понад |приміщень | | |3500 кв. м; |зберігання і| | |б) у триповерхових |підготовки | | |будинках та вище |до продажу | | |незалежно від |м'яса, риби,| | |торговельної площі; |фруктів та | | |в) в усіх будинках з |овочів (у | | |розташуванням |негорючій | | |торговельних залів у |упаковці), | | |цокольному або |металевого | | |підвальному поверхах - |посуду | | |при площі торговельного|і негорючих | | |залу понад 100 кв. м; |будівельних | | |г) у спеціалізованих із|матеріалів, | | |продажу легкозаймистих |незалежно | | |та горючих рідин, а |від | | |також піротехнічних |поверховості| | |виробів і боєприпасів |(з | | |(порох, споряджені |урахуванням | | |набої, капсулі) для |пункту 1.15 | | |вогнепальної зброї |розділу 1 | | |незалежно від площі |Переліку) | |---------------------------+-----------------------+------------| |7. Будинки критих ринків із| - |Незалежно | |продажу | |від площі | |сільськогосподарських | | | |продуктів харчування | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |8. Будинки виставкових та | | | |виставково-торговельних | | | |павільйонів: | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.1. Підземні |Незалежно від площі |Незалежно | | | |від площі | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2. Одноповерхові: | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.1. У будинках I та II |При загальній площі |При | |ступеня вогнестійкості |6000 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |6000 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.2. У будинках III |При загальній площі |При | |ступеня вогнестійкості |3000 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |3000 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.3. У будинках IIIа, |При загальній площі |При | |IIIб ступеня вогнестійкості|2500 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |2500 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.4. У будинках IV |При загальній площі |При | |ступеня вогнестійкості |2000 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |2000 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.5. У будинках IVа |При загальній площі |При | |ступеня вогнестійкості |800 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |800 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.2.6. У будинках V ступеня|При загальній площі |При | |вогнестійкості |1200 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |1200 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |8.3. Двоповерхові та вищі |При загальній площі |При | | |3500 кв. м і більше |загальній | | | |площі менше | | | |3500 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |9. Житлові будинки | - |Приміщення | | | |квартир та | | | |позаквартир-| | | |ні коридори | | | |в будинках з| | | |умовною | | | |висотою | | | |більше | | | |26,5 м | |---------------------------+-----------------------+------------| |10. Будинки гуртожитків при| - |Усі | |кількості проживаючих | |приміщення | |більше 50 осіб | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |11. Будинки для людей | - |Приміщення | |похилого віку та сімей з | |квартир, | |інвалідами | |коридори, | | | |ліфтові | | | |холи, | | | |адміністра- | | | |тивні та | | | |допоміжні | | | |приміщення | | | |нежитлового | | | |призначення,| | | |незалежно | | | |від площі | |---------------------------+-----------------------+------------| |12. Будинки та приміщення |Приміщення категорії В |Усі | |комплексів автозаправних |площею понад 20 кв. м, |приміщення | |станцій |складські приміщення з | | | |наявністю ЛЗР та ГР, | | | |незалежно від площі, | | | |приміщення постів | | | |технічного | | | |обслуговування площею | | | |понад 100 кв. м, а | | | |також приміщення БП | | | |АЗС, АГЗС об'ємом | | | |500 куб. м та більше, в| | | |яких розміщується | | | |обладнання | | | |перекачування | | | |скрапленого | | | |вуглеводневого газу, що| | | |входить до складу | | | |технологічної системи | | | |АЗС | | |---------------------------+-----------------------+------------| |13. Виробничі будинки | | | |категорії В за | | | |вибухопожежною небезпекою: | | | |---------------------------+-----------------------+------------| |13.1. Підземні |Усі приміщення при |Усі | | |загальній площі |приміщення | | |700 кв. м та більше |при | | | |загальній | | | |площі менше | | | |700 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |13.2. Одноповерхові |Усі приміщення при |Усі | | |загальній площі |приміщення | | |1000 кв. м та більше |при | | | |загальній | | | |площі менше | | | |1000 кв. м | |---------------------------+-----------------------+------------| |13.3. Двоповерхові та |Усі приміщення при |Усі | |більше |площі поверху 500 кв. м|приміщення | | |та більше |при площі | | | |поверху | | | |менше | | | |500 кв. м | ------------------------------------------------------------------
2.2. Споруди різного призначення
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Вид споруди | Нормативний показник та перелік | | |приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ | | | та АУПС | | |-----------------------------------------| | | АУПГ | АУПС | |----------------------+--------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+--------------------+--------------------| |1. Наземні резервуари |Об'ємом 5000 куб. м | - | |для зберігання нафти і|і більше | | |нафтопродуктів | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |2. Споруди складів |500 кв. м і більше |Менше 500 кв. м при | |нафти та |при кількості нафти |кількості нафти та | |нафтопродуктів |та нафтопродуктів |нафтопродуктів | |(розливні, |більше 15 кг / кв. м|більше 15 кг / кв. м| |розфасовочні та інші) | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |3. Маслопідвали |Незалежно від площі | - | |----------------------+--------------------+--------------------| |4. Кабельні підвали |В яких прокладено |В яких прокладено | | |більше 12 кабелів |від 5 до 12 кабелів | |----------------------+--------------------+--------------------| |5. Кабельні підвали та|Незалежно від об'єму| - | |тунелі енергетичних |та кількості кабелів| | |об'єктів (АЕС, ТЕЦ, | | | |ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо) | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |6. Внутрішньоцехові |В яких прокладено |В яких прокладено | |кабельні та |більше 12 кабелів |від 5 до 12 кабелів | |комбіновані тунелі | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |7. Міжцехові кабельні |В яких прокладено |В яких прокладено | |та комбіновані тунелі,|більше 12 кабелів |від 5 до 12 кабелів | |що розміщені поза | | | |будинками | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |8. Підстанції з | | | |трансформаторами | | | |напругою, кВ: | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |8.1. менше 500 | - |Незалежно від площі | |----------------------+--------------------+--------------------| |8.2. 500 і вище |Незалежно від площі | - | ------------------------------------------------------------------
2.3. Приміщення, розташовані в будинках та спорудах різного
призначення
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ | Вид приміщення | Нормативний показник та перелік | | | приміщень, що підлягають | | | обладнанню АУПГ та АУПС | | |----------------------------------| | | АУПГ | АУПС | |-----------------------------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+-----------------+----------------| |1. Підвальні приміщення |700 кв. м і |Менше 700 кв. м | |категорії В |більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2. Виділені приміщення |24 кв. м і більше|24 кв. м і менше| |керуючих пристроїв на |(з урахуванням | | |основі ЕОМ автоматичних |пункту 1.23 | | |міжміських телефонних |розділу 1 | | |станцій при ємності |Переліку) | | |станцій 10 тис. міжміських | | | |каналів і більше | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |3. Приміщення автозалів | - |Незалежно від | |АТС ємністю 10 тис. | |площі | |номерів і більше, де | | | |встановлюється комутаційне | | | |обладнання | | | |квазіелектронного і | | | |електронного типів спільно | | | |з ЕОМ, яка | | | |використовується в якості | | | |керуючого комплексу, і | | | |пристроями вводу-виводу | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |4. Приміщення електронних | - |Незалежно від | |комутаційних станцій, | |площі | |вузлів, центрів | | | |документального | | | |електрозв'язку ємністю | | | |10 тис. і більше номерів, | | | |каналів або точок | | | |підключення | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |5. Приміщення |Незалежно від |Незалежно від | |ретрансляторів мобільного |площі (з |площі | |зв'язку, регенераційних |урахуванням | | |пунктів, що не |пункту 1.23 | | |обслуговуються |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |6. Приміщення з |Незалежно від |Незалежно від | |електронним обладнанням |площі (з |площі | |енергетичних об'єктів |урахуванням | | |(ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС |вимог пункту 1.23| | |тощо) |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |7. Приміщення вбудованих, | - |Незалежно від | |прибудованих та дахових | |площі | |котельних установок на | | | |газовому паливі | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |8. Приміщення вбудованих та |Незалежно від | - | |прибудованих котельних |площі | | |установок на рідкому паливі | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |9. Приміщення |Незалежно від |Незалежно від | |дизель-генераторних |площі (з |площі | | |урахуванням вимог| | | |пункту 1.23 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |10. Приміщення, де у |Незалежно від |За кількістю | |просторах над підвісною |площі, при |проводів або | |стелею прокладено відкрито |кількості |кабелів від 5 до| |проводи або кабелі з |проводів або |12 | |ізоляцією із горючих |кабелів більше 12| | |матеріалів (з урахуванням |(з урахуванням | | |пункту 1.22 розділу 1 |пункту 1.21 | | |Переліку) |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |11. Приміщення очищення |Більше 1000 кв. м|Від 100 до | |зерна, сушіння і оброблення | |1000 кв. м | |солоду і зерна | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |12. Приміщення розмельні, |Незалежно від | - | |лущильні (шеретувальні) і |площі | | |зерноочисні млинозаводів і | | | |крупозаводів | | | |----------------------------------------------------------------| |Виробничі приміщення | |----------------------------------------------------------------| |13. Приміщення захисних | | | |покриттів: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |13.1. Ділянки консервування |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |виробів в установках |більше. | | |періодичної дії з |Незалежно від | | |використанням горючих рідин |площі (з | | |(ванни, конвеєрні лінії тощо)|урахуванням | | | |пункту 1.27 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |13.2. Ділянки консервування |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |на основі легкозаймистих |більше. | | |рідин |Незалежно від | | | |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |14. Деревообробки: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |14.1. Приміщення |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |деревообробки |більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |14.2. Просочування деревини |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |антисептиками та іншими |більше. | | |просочувальними рідинами на |Незалежно від | | |основі органічних розчинників|площі (з | | | |урахуванням | | | |пункту 1.27 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |14.3. Ділянки полірування та | | | |шліфування виробів із | | | |деревини та лакових | | | |покриттів: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |категорії А і Б за |Незалежно від | - | |вибухопожежною небезпекою |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |категорії В за вибухопожежною|500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |небезпекою |більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |15. Приміщення витратних |50 кв. м і |Менше 50 кв. м | |комор лакофарбових |більше | | |матеріалів, горючих миючих | | | |засобів, мастил, інших | | | |горючих рідин, що розміщені | | | |у виробничих будинках | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |16. Приміщення виробництв |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |деталей з горючих матеріалів |більше. | | | |Незалежно від | | | |площі (з | | | |урахуванням | | | |пункту 1.27 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |17. Випробувальні станції та | | | |лабораторії: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |17.1. Приміщення |300 кв. м і |Менше 300 кв. м | |випробувальної апаратури, |більше. | | |гідровипробувань гасом, |Незалежно від | | |крапельної дефектоскопії |площі (з | | |легкозаймистими рідинами та |урахуванням | | |інші, що належать до |пункту 1.27 | | |категорії |розділу 1 | | |вибухопожежонебезпечних |Переліку) | | |приміщень | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |17.2. Цехові | - |Незалежно від | |експрес-лабораторії аналізів | |площі | |-----------------------------+-----------------+----------------| |17.3. Приміщення (кабіни, |Незалежно від | - | |бокси) випробувань із |площі | | |використанням горючих і | | | |легкозаймистих рідин | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |18. Механічні, ремонтні та | | | |складальні: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |18.1. Ділянки промивання |Незалежно від | - | |виробів у гасі, бензині, |площі (з | | |уайт-спіриті та інших горючих|урахуванням | | |та легкозаймистих рідинах |пункту 1.27 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |18.2. Приміщення обробки |750 кв. м і |Менше 750 кв. м | |металів із використанням |більше (з | | |устаткування, що містить |урахуванням | | |горючі рідини у силовій |пункту 1.27 | | |гідросистемі та системі |розділу 1 | | |охолодження у кількості 60 кг|Переліку) | | |і більше в одиниці обладнання| | | |при робочому тиску 0,2 МПа і | | | |більше | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |18.3. Приміщення збирання |750 кв. м і |Менше 750 кв. м | |виробів із наявністю горючих |більше | | |матеріалів на робочих місцях,| | | |що належать до категорії В | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |19. Приміщення із |Незалежно від |Незалежно від | |застосуванням лужних та |площі (з |площі | |лужноземельних металів (Na, |урахуванням | | |K, Mg, Ca та ін.), а також |пункту 1.27 | | |пожежовибухонебезпечних |розділу 1 | | |металевих порошків (Ti, Al, |Переліку) | | |Fe та ін.), зварювання тощо | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |20. Приготувальні: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |20.1. Клейоприготувальні на |Незалежно від | - | |основі легкозаймистих та |площі | | |горючих рідин | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |20.2. Підготовки упаковки |750 кв. м і |Менше 750 кв. м | | |більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |21. Приміщення наповнення |Незалежно від | - | |балонів горючими газами |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |22. Приміщення насосних та |Незалежно від | - | |компресорних станцій з |площі | | |перекачування легкозаймистих | | | |та горючих рідин | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |23. Підвальні приміщення, |Незалежно від | - | |технічні поверхи з |площі | | |обладнанням, у яких | | | |циркулюють горючі мастильні | | | |матеріали та охолоджувальні | | | |рідини, маслоохолоджувальні | | | |агрегати тощо | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |24. Приміщення обробки | | | |матеріалів у гарячому стані | | | |та з тепловим | | | |випромінюванням: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |24.1. Відділення (ділянки) |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |виготовлення і розплавлення |більше | | |модельних складів | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |24.2. Приміщення масляних |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |ванн загартування |більше. | | | |Незалежно від | | | |площі (з | | | |урахуванням | | | |пункту 1.27 | | | |розділу 1 | | | |Переліку) | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |25. Фарбувальні та | | | |фарбоприготувальні ділянки: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |25.1. Пофарбування різними |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |методами (за винятком |більше | | |занурювання, струменевого | | | |полиття, безкамерного | | | |пофарбування) | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |25.2. Пофарбування |Незалежно від | - | |занурюванням, струменевим |площі | | |политтям, безкамерне | | | |пофарбування | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |25.3. Фарбоприготувальні на |Незалежно від | - | |основі легкозаймистих та |площі | | |горючих рідин, камери для | | | |пофарбування | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |26. Камери сушки пофарбованих|Незалежно від | - | |виробів, деревини та виробів |площі | | |із горючих матеріалів за | | | |винятком сушки паром | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |27. Адміністративні, офісні | - |Незалежно від | |та побутові приміщення у | |площі | |виробничих будівлях | | | |----------------------------------------------------------------| |Складські будинки та приміщення | |----------------------------------------------------------------| |28. Будинки складів гуми, | | | |каучуку та виробів із них: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |28.1. Одноповерхові |При загальній |При загальній | | |площі 750 кв. м |площі менше | | |та більше |750 кв. м | |-----------------------------+-----------------+----------------| |28.2. Двоповерхові |Незалежно від |Незалежно від | | |площі |площі | |-----------------------------+-----------------+----------------| |29. Складські приміщення |Незалежно від |Незалежно від | |целулоїду та виробів із нього|площі |площі | |-----------------------------+-----------------+----------------| |30. Складські приміщення для |200 кв. м і |Менше 200 кв. м | |зберігання мастильних |більше | | |матеріалів у підвалах та | | | |цокольних поверхах | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |31. Склади горючих або |700 кв. м і |Менше 700 кв. м | |негорючих матеріалів в |більше | | |упаковці, що може горіти, | | | |розташовані у підвалах | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |32. Склади горючих матеріалів|1000 кв. м і |Менше 1000 кв. м| |(крім складів деревини, |більше | | |лужних металів, гумотехнічних| | | |виробів, нафтопродуктів, | | | |аміачної селітри та горючих | | | |пестицидів) | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |33. Склади негорючих |1500 кв. м і |Менше 1500 кв. м| |матеріалів у горючій упаковці|більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |34. Склади вовни, хутра, а |Незалежно від | - | |також виробів з них |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |35. Склади нафти та | | | |нафтопродуктів: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |35.1. Складські приміщення |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |для зберігання нафтопродуктів|більше | | |із температурою спалаху нижче| | | |120 град. C у тарі | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |35.2. Складські приміщення |750 кв. м і |Менше 750 кв. м | |для зберігання нафтопродуктів|більше | | |із температурою спалаху | | | |120 град. C і вище в тарі | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |35.3. Приміщення для насосів |300 кв. м і |Менше 300 кв. м | |і вузлів засувок у будинках |більше | | |продуктових насосних станцій | | | |на складах нафти та | | | |нафтопродуктів (крім | | | |резервуарних парків | | | |магістральних нафтопроводів),| | | |каналізаційних насосних | | | |станцій з перекачування | | | |неочищених виробничих стічних| | | |вод (із нафтою та | | | |нафтопродуктами) і нафти та | | | |нафтопродуктів, що уловлені | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |35.4. Приміщення для насосів |Незалежно від |Незалежно від | |і вузлів засувок у будинках |площі, на |площі, на | |насосних станцій резервуарних|станціях |станціях | |парків магістральних |продуктивністю |продуктивністю | |нафтопроводів |1200 куб. м / год|менше 1200 | | |і більше |куб. м / год | |-----------------------------+-----------------+----------------| |36. Складські приміщення для | - |200 м 2 і більше| |зберігання аміачної селітри і| | | |горючих пестицидів | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |37. У складах горючих рідин |500 кв. м і |Менше 500 кв. м | |та горючих хімікатів |більше | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |38. У складах легкозаймистих |Незалежно від | - | |рідин, приміщеннях (камерах) |площі | | |зберігання оперативного | | | |запасу легкозаймистих рідин | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |39. Будинки складів лужних та|Незалежно від |Незалежно від | |лужноземельних металів (Na, |площі |площі | |K, Mg, Ca та ін.), а також | | | |пожежовибухонебезпечних | | | |металевих порошків (Ti, Al, | | | |Fe та ін.) | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |40. Склади фото-, кіно-, |Незалежно від |Незалежно від | |аудіоплівки на ацетатній |площі |площі | |основі при зберіганні 200 кг | | | |та більше, а на горючій | | | |основі незалежно від | | | |кількості | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |41. Склади напівпровідникових|Незалежно від |Незалежно від | |матеріалів, мікросхем та |площі |площі | |інших радіокомплектуючих | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |42. Будинки складів |Незалежно від |Незалежно від | |розхідного запасу двигунів та|площі |площі | |агрегатів машин з наявністю в| | | |них палива та олив | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |43. Будинки складів категорії|Незалежно від |Незалежно від | |В за пожежною небезпекою зі |площі |площі | |зберіганням на стелажах | | | |заввишки 5,5 м та більше | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |44. Будинки складів деревини |Усі приміщення |Усі приміщення | | |при загальній |при загальній | | |площі 500 кв. м |площі менше | | |та більше |500 кв. м | |-----------------------------+-----------------+----------------| |45. Склади для тарного і |Більше 1000 кв. м|Від 100 до | |безтарного зберігання борошна| |1000 кв. м | |----------------------------------------------------------------| |Приміщення для транспорту | |----------------------------------------------------------------| |46. Приміщення для | | | |зберігання, ділянки | | | |технічного обслуговування й | | | |ремонту (крім мийних), | | | |діагностувальних та | | | |регулювальних робіт рухомого | | | |складу, приміщення | | | |автосалонів (виставок) із | | | |продажу транспортних засобів,| | | |що розташовані: | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.1. В одноповерхових |7000 кв. м і |Менше | |будинках I та II ступенів |більше |7000 кв. м, | |вогнестійкості | |крім приміщень | | | |категорій Г і Д | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.2. В одноповерхових |3600 кв. м і |Менше | |будинках I та II ступенів |більше |3600 кв. м, | |вогнестійкості для приміщень | |крім приміщень | |із зберігання автобусів II та| |категорій Г і Д | |III категорій, а також при | | | |сумісному зберіганні більше | | | |50% автобусів від загальної | | | |кількості транспортних | | | |засобів | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.3. У будинках III, IV і |2000 кв. м і |Менше | |IVа ступенів вогнестійкості |більше |2000 кв. м, | | | |крім приміщень | | | |категорій Г і Д | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.4. У будинках IIIа, IIIб |3600 кв. м і |Менше | |ступенів вогнестійкості |більше |3600 кв. м, | | | |крім приміщень | | | |категорій Г і Д | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.5. У будинках для рухомого|Незалежно від | - | |складу, що перевозить |площі | | |паливно-мастильні матеріали | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.6. У будинках із двома |Незалежно від | - | |поверхами і більше |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |46.7. У підвальних, цокольних|Незалежно від | - | |поверхах та під мостами |площі | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |47. Приміщення гаражів і |Усі приміщення, |Усі приміщення, | |стоянок з механізованими |незалежно від |незалежно від | |пристроями паркування |площі та |площі та | |автомобілів без участі водія |поверховості |поверховості | |-----------------------------+-----------------+----------------| |48. Приміщення, в будинках |Незалежно від |Незалежно від | |різних за призначенням, що |площі |площі | |пристосовані для розміщення | | | |автосалонів (виставок) з | | | |продажу транспортних засобів | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |49. Приміщення для |Незалежно від | - | |випробування двигунів |площі | | |внутрішнього згорання і | | | |паливної апаратури, | | | |наповнення балонів | | | |горючими газами | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |50. Приміщення для зберігання|Незалежно від | - | |автомототранспорту, які |площі | | |розташовані у підвальних та | | | |цокольних поверхах житлових | | | |будинків | | | ------------------------------------------------------------------
2.4. Устаткування різного призначення
Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------ | Вид устаткування |Нормативний показник та перелік | | | приміщень, що підлягають | | | обладнанню АУПГ та АУПС | |-------------------------------+--------------------------------| | | АУПГ | АУПС | |-------------------------------+---------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------+---------------+----------------| |1. Фарбувальні камери з |Незалежно від | - | |використанням ЛЗР та ГР |типу | | |-------------------------------+---------------+----------------| |2. Циклони (бункери) для збору |Незалежно від | - | |горючих відходів, |типу (з | | |пневмотранспорт для |урахуванням | | |транспортування горючих |пункту 1.23 | | |матеріалів (за винятком |розділу 1 | | |пневмопошти) |Переліку) | | |-------------------------------+---------------+----------------| |3. Трансформатори з масляною | | | |системою охолодження напругою: | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |3.1. 500 кВ |Незалежно від | - | | |потужності | | |-------------------------------+---------------+----------------| |3.2. 220 - 330 кВ |Потужністю | - | | |200 МВА | | |-------------------------------+---------------+----------------| |4. Масляні вимикачі |При масі масла | - | | |60 кг та більше| | |-------------------------------+---------------+----------------| |5. Масляні ємності для |3 куб. м та | - | |загартовування |більше | | ------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 531
( z0947-07 ) від 03.08.2007 }
Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України В.В.Бовсуновськийвгору