Документ z0943-02, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0830-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2002 N 1485
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2002 р.
за N 943/7231

Про затвердження змін і доповнень
до деяких нормативно-правових
актів з питань приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 937 ( z0546-10 ) від 06.07.2010 N 378 ( z0601-13 ) від 26.03.2013
Наказом Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 464 ( za601-13 ) від 26.03.2013
Наказом Антимонопольного комітету N 247-р ( zb601-13 ) від 26.03.2013
Наказом Фонду державного майна N 856 ( z0830-18 ) від 21.06.2018 }
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2002 р. N 306-р ( 306-2002-р ) та з метою спрощення
продажу невеликих (менш як 25 відсотків статутного фонду плюс одна
акція) пакетів акцій, що належать державі у статутних фондах
об'єктів групи "Г", Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказів Фонду
державного майна N 378 ( z0601-13 ) від 26.03.2013, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 464 ( za601-13 ) від
26.03.2013, Антимонопольного комітету N 247-р ( zb601-13 ) від
26.03.2013 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 856 ( z0830-18 ) від 21.06.2018 }
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Фонду державного майна N 1201/167 ( z0458-99 ) від
24.06.99, до якого вносились зміни } 3. Затвердити Зміни і
доповнення до Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі,
затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1999 р.
N 1201/167 ( z0458-99 ), що додаються.
4. Управлінню аукціонного продажу та фондових бірж
забезпечити:
4.1. Подання вищевказаних змін і доповнень на затвердження до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і
Антимонопольного комітету України.
4.2. Подання вищевказаних змін і доповнень на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.3. Подання вищевказаних змін і доповнень для опублікування
в Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію" після їх
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Л.Кальніченка.
В.о. Голови Фонду М.Чечетов

{ Зміни і доповнення втратили чинність на підставі Наказів
Фонду державного майна N 378 ( z0601-13 ) від 26.03.2013,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 464
( za601-13 ) від 26.03.2013, Антимонопольного комітету N 247-р
( zb601-13 ) від 26.03.2013 }
{ Зміни і доповнення до Положення про порядок продажу в
процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 р.
N 2141/297/9 ( z0798-98 ) втратили чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна N 856 ( z0830-18 ) від 21.06.2018 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
16.08.2002 N 1485
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
24.09.2002 N 287
( za943-02 )
Розпорядження
Антимонопольного
комітету України
05.11.2002 N 314-р
( zb943-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2002 р.
за N 943/7231
{ Зміни і доповнення фактично втратили чинність у зв'язку
з втратою чинності Наказу Фонду державного майна
N 1201/167 ( z0458-99 ) від 24.06.99, до якого вносились
зміни }
Зміни і доповнення
до Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, затвердженого наказом Фонду державного майна України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24 червня 1999 р. N 1201/167
( z0458-99 )

1. У пункті 5.11 Положення третій абзац викласти в такій
редакції: "для ВАТ, що належать до підприємств, які зараховані
Державною програмою приватизації до об'єктів групи "Г", зниження
ціни акцій нижче їх початкової ціни, встановленої на перших
торгах, можливе не більше ніж на 30 відсотків, але не нижче їх
номінальної вартості. У випадках, коли в Першій фондовій
торговельній системі продається пакет акцій ВАТ групи "Г", що
належать державі, розмір якого менше як 25 відсотків статутного
фонду ВАТ плюс одна акція, попиту на які під час їх пропонування
до продажу не було, такі обмеження мінімального рівня ціни,
встановлені для об'єктів групи "Г", не застосовуються, а
застосовуються обмеження, що встановлені абзацами другим, шостим
та сьомим цього пункту Положення".
Начальник Управління
аукціонного продажу і фондових
бірж ФДМУ Ю.Яковлєв
Начальник Управління
регулювання та розвитку ринку
цінних паперів ДКЦПФР О.Науменко
Начальник Головного Управління
конкурентної політики АМКУ М.Барашвгору