Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Державне казначейство; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 04.11.2002205
Документ z0919-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2012, підстава - z1569-12

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
04.11.2002 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2002 р.
за N 919/7207
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 938 ( z1569-12 ) від 23.08.2012 }

Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування
місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства
N 51 ( z0259-03 ) від 11.03.2003
N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004
N 117 ( z0930-04 ) від 13.07.2004
N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008
N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009
N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010
N 151 ( z0351-10 ) від 12.05.2010
N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010
N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 }
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та пункту 5 Заходів із запровадження казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за видатками Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих
бюджетів (додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності довести до управлінь
Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та
Севастополі Порядок казначейського обслуговування місцевих
бюджетів, затверджений цим наказом.
3. Начальникам управлінь Державного казначейства в АРК,
областях, містах Києві та Севастополі забезпечити казначейське
обслуговування місцевих бюджетів відповідно до затвердженого
Порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
04.11.2002 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2002 р.
за N 919/7207

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування місцевих бюджетів
{ У тексті Порядку посилання на додатки 30-33 замінено
посиланнями відповідно на додатки 31-34 згідно з
Наказом Державної казначейської служби N 79
( z0488-11 ) від 05.04.2011 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між
органами Державного казначейства України, місцевими фінансовими
органами (далі - фінансовими органами), та/або Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими,
районними у містах, сільськими, селищними радами або їх
виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами
(в разі, якщо відповідні органи не створені), платниками податків,
зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих
бюджетів органами Державного казначейства України. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 )
від 06.05.2008 }
1.3. При казначейському обслуговуванні коштів місцевих
бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), порядком обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного
казначейства, встановленим Державним казначейством України, а
також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують
бюджетний процес. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказу
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }

{ Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

2. Основні положення про організацію роботи
2.1. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів
здійснюється органами Державного казначейства України відповідно
до чинного законодавства. { Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні,
міські, районні у містах, сільські, селищні ради або їх виконавчі
органи чи міські, селищні, сільські голови (в разі, якщо
відповідні органи не створені) подають за місцем обслуговування до
органу Державного казначейства рішення про затвердження
відповідних бюджетів, програми соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування,
затверджені рішенням відповідних рад, та розпорядження, які
видаються на виконання програм. При внесенні змін до місцевого
бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про
місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою. { Пункт 2.1 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 } У разі виявлення в процесі казначейського обслуговування
невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному
законодавству органи Державного казначейства інформують для
прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в
частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство
фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів і бюджету міст Києва та Севастополя; Раду
міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів міст
республіканського значення та районних бюджетів Автономної
Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно
районних та міських (міст обласного значення) бюджетів; міські
державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно
районних у цих містах бюджетів; районні державні адміністрації -
стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних
бюджетів та бюджетів їх об'єднань; виконавчі органи міських рад -
стосовно бюджетів районів у місті, сільських, селищних чи міст
районного значення, що входять до складу цих міст та виконують
рішення відповідних рад. { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
2.2. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих
бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють такі
функції: { Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками,
кредитуванням та фінансуванням бюджету; { Абзац пункту 2.2 розділу
2 в редакції Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в
національній валюті в органах Державного казначейства України:
{ Абзац пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } - для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших
надходжень, передбачених законодавством (далі за текстом -
платежі), у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та у
розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної
Республіки Крим, бюджети м. Києва і Севастополя, обласні, районні
бюджети та бюджети місцевого самоврядування); { Абзац четвертий
пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказу
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } - розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів у
розрізі місцевих бюджетів та кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів; { Абзац пункту 2.2
розділу 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 } здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів,
розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів
згідно з вимогами Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік та
рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених
законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю; формують розрахункові документи і проводять повернення
помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів на
підставі відповідних документів органів, які згідно із
законодавством контролюють справляння надходжень бюджету,
погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами. За умови
надходження до органів Державного казначейства України рішень суду
про повернення коштів з відповідного місцевого бюджету органи
Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до
вимог законодавства; { Абзац пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від
06.02.2004; в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами; щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів; залучають на поворотній основі кошти єдиного казначейського
рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам в
установленому законодавством порядку; { Пункт 2.2 глави 2
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного казначейства
України N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах
Державного казначейства України; надають фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху
коштів відповідних місцевих бюджетів; надають виписки з рахунків для зарахування надходжень
бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного
казначейства України з органами, що контролюють справляння
надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків
взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень
бюджету, виписки надаються на їх звернення; { Пункт 2.2 глави 2
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного казначейства
України N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } установлюють порядок відображення у бухгалтерському обліку
операцій щодо виконання місцевих бюджетів; ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання
місцевих бюджетів; здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим
спрямуванням бюджетних коштів; { Абзац пункту 2.2 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 } здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі
підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань,
відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів
асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план
асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до
планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;
{ Абзац пункту 2.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства України N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } ведуть облік бюджетних зобов'язань розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів; { Абзац пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства України N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } здійснюють кредитування місцевих бюджетів для покриття
тимчасових касових розривів; установлюють порядок складання та складають фінансову
звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про
виконання плану по штатах і контингентах; подають звітність Міністерству фінансів України та фінансовим
органам у встановлені терміни за формами, погодженими з
Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. { Абзац
пункту 2.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих
бюджетів відкриваються на балансі Головних управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі (далі - Головні управління). Зазначені рахунки
відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
(далі - План рахунків) відповідно до Інструкції про відкриття
аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в
системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ). { Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 )
від 06.05.2008 }
2.4. Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих
бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів
Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті
на балансі Головних управлінь у розрізі місцевих бюджетів та кодів
класифікації доходів бюджету. { Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Наказу Державного казначейства
N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
2.5. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих
бюджетів, здійснюються у такій послідовності: повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих
бюджетів платежів; { Абзац другий пункту 2.5 глави 2 в редакції
Наказу Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), іншими законодавчими
актами та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет; { Абзац
третій пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів
коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з Бюджетним
кодексом України ( 2456-17 ), законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про
місцеві бюджети; { Абзац четвертий пункту 2.5 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами; погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку; { Пункт 2.5 глави 2 доповнено абзацом
шостим згідно з Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 )
від 21.01.2010; в редакції Наказу Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } перерахування залишків надходжень на рахунки для обліку
коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.
2.6. Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують
платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні
рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь Державного
казначейства України. Платежі здійснюються платниками через
установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства
поштового зв'язку за місцезнаходженням (місцем проживання)
платника. { Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
2.7. При безготівковій формі оплати розрахункові документи,
які подаються платниками до установ банків, оформляються згідно з
вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку
України, що регулюють безготівкові розрахунки в Україні. { Пункт 2.7 в редакції Наказу Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
2.8. Підставою для зарахування до місцевого бюджету платежів,
сплачених готівкою, є такі документи: копії платіжних доручень банку та корінці прибуткових
документів (повідомлення при сплаті платежів через відділення
Ощадбанку) про приймання установою банку платежів місцевих
бюджетів готівкою; копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами
місцевого самоврядування платникам податків, разом з описом до
них; платіжні доручення підприємств поштового зв'язку на перекази
з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів
через установи зв'язку). { Пункт 2.8 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Пункт 2.9 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

2.9. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у
тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється
виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства
України. { Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
2.10. Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи
та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради
або їх виконавчі органи складають розпис місцевих бюджетів, який
включає: річний розпис доходів місцевих бюджетів та помісячний
розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів, розпис
фінансування місцевих бюджетів та помісячний розпис фінансування
загального фонду місцевих бюджетів, розпис асигнувань місцевих
бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих
бюджетів за формами згідно з додатками 1, 2 і на паперових та
електронних носіях направляють органам Державного казначейства
України у визначені чинним законодавством терміни. Органи
Державного казначейства України реєструють їх на відповідних
рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку,
про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа за формою,
наведеною в додатку 3. { Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
2.11. У разі, якщо розпис місцевого бюджету не відповідає
встановленим бюджетним призначенням, орган Державного казначейства
України повертає його фінансовому органу та/або міським (міст
районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим
органам на доопрацювання з супровідним листом, який містить
обґрунтування щодо причини повернення. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
2.12. До запровадження програмно-цільового методу складання
місцевих бюджетів органи Державного казначейства України,
розпорядники коштів місцевих бюджетів при заповненні документів,
що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих
бюджетів (наведені у додатках до Порядку), у рядках і графах "КПК"
та "Код програмної класифікації" (у відповідному відмінку)
проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
2.13. Порядок повернення платникам помилково або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів платежів, а також взаємодії
органів Державного казначейства України з органами, які згідно із
законодавством контролюють справляння надходжень до бюджету,
регламентується окремими нормативно-правовими актами. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; в редакції Наказу
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }

3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами
3.1. Операції за платежами до загального фонду
місцевих бюджетів
3.1.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним
кодексом України ( 2456-17 ), законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік та рішенням ради є доходами загального
фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на
рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком
3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану
рахунків. Інформація щодо надходження та повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів одночасно
відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого
бюджету". Одночасно такі операції відображаються на аналітичних
рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових
показників за доходами. { Абзац перший підпункту 3.1.1 пункту 3.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 )
від 21.01.2010, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи
загального фонду місцевого бюджету" відображає інформацію щодо
надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду
місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.
Кредитовий залишок за кожним рахунком, відкритим на даному
балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про
надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За
окремими рахунками допускається від'ємний залишок, який свідчить,
що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього
рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося
більше ніж надходжень. Від'ємний залишок за рахунком бюджетного
обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" в цілому
не допускається.

{ Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.1.2. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
місцевих бюджетів в Головному управлінні відкриваються аналітичні
рахунки за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду
місцевих бюджетів" для кожного місцевого бюджету, а саме: перший - для акумулювання коштів, які відповідно до
Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів; другий - для акумулювання коштів, які відповідно до
Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів. Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах
Державного казначейства України для акумулювання коштів загального
фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний
місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання. { Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
3.1.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", у
регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за
призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" окремо
для кожного місцевого бюджету. { Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
3.2. Операції за платежами до спеціального фонду
місцевих бюджетів
3.2.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним
кодексом України ( 2456-17 ), законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами
спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень
розпорядників коштів бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті в
Головних управліннях за балансовим рахунком 3151 "Надходження
коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та
повернення платежів одночасно відображається на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи
спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки". Одночасно такі операції відображаються на
рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових
показників за доходами. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного
обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які
направляються на спеціальні видатки" відображає інформацію про
надходження з урахуванням повернень платежів спеціального фонду
місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.
Кредитовий залишок відповідно за кожним рахунком, відкритим на
даному рахунку бюджетного обліку, відображає інформацію про
надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. { Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }

{ Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.2.2. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до
спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління
відкривають рахунки за балансовим рахунком 3152 "Кошти
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки" (кількість рахунків для акумулювання залежить
від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес
його виконання) для кожного місцевого бюджету. { Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
3.2.3. Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках,
відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки", на кінець операційного дня у регламентований
час засобами програмного забезпечення шляхом формування
меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду
місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".
3.3. Операції за платежами, які розподіляються
між загальним та спеціальним фондами
місцевих бюджетів
3.3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ), закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік та рішення місцевої ради в поточному році
розподіляються між загальним та спеціальним фондами даного
бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація про
надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи
місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та
спеціальним фондами". { Абзац перший підпункту 3.3.1 пункту 3.3
глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи
місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та
спеціальним фондами" відображає інформацію про надходження
платежів (з урахуванням повернень), які розподіляються між
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету наростаючим
підсумком з початку року. { Абзац другий підпункту 3.3.1 пункту
3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }

{ Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.3.2. Залишки коштів за день з рахунків, відкритих за
балансовим рахунком 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним
і спеціальним фондами місцевих бюджетів", розподіляються
Головними управліннями між загальним та спеціальним фондами
місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного
бюджету. Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів". Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151
"Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки". { Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
3.3.3. За результатами розподілу платежів між загальним та
спеціальним фондами місцевих бюджетів формується Відомість
розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого
бюджету, які надійшли на рахунки 3161 "Кошти, які розподіляються
між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів"
(додаток 5), та засобами програмного забезпечення у
регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених
коштів на відповідні рахунки. { Підпункт із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від
06.02.2004 }
3.4. Операції за платежами, які розподіляються
між рівнями місцевих бюджетів
3.4.1. Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України
( 2456-17), законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році
розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які
підлягають розподілу між рівнями бюджету" Плану рахунків.
Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно
відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 6221 "Доходи, які підлягають розподілу між рівнями
бюджету". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6221
"Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" відображає
інформацію про надходження платежів, які підлягають розподілу між
рівнями місцевих бюджетів. { Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }

{ Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.4.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями
бюджету", у кінці дня за встановленими нормативами розподіляються
між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення
зараховуються: на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151
"Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки".
{ Абзац четвертий пункту виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 51 ( z0259-03 ) від 11.03.2003 }
3.4.3. За результатами розподілу платежів між рівнями
місцевого бюджету формується Відомість розподілу платежів між
рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти,
які підлягають розподілу між рівнями бюджету" (додаток 6).
{ Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
3.5. Операції за коштами, тимчасово віднесеними
на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3.5.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого
бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між
бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 "Кошти,
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають
розподілу" Плану рахунків. { Абзац перший підпункту 3.5.1 пункту
3.5 розділу 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 } Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно
відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу". Кредитовий залишок за рахунком
бюджетного обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу" дає інформацію про
надходження платежів (з урахуванням повернень), які тимчасово
відносяться на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу,
наростаючим підсумком з початку року. { Абзац другий підпункту
3.5.1 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }

{ Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.5.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих
бюджетів, що підлягають розподілу", у кінці дня розподіляються за
нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими
актами України. Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого
бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються: на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151
"Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки". Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів,
перераховується на рахунки власників. { Абзац п'ятий підпункту
3.5.2 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } 3.5.3. За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених
на доходи місцевого бюджету, формується Відомість N 2м розподілу
коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які
надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу" (додаток 7).
{ Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Підпункт 3.5.4 пункту 3.5 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.6. Операції за іншими платежами,
які тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету
3.6.1. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету" Плану рахунків. Інформація про
надходження з урахуванням повернень інших платежів, які тимчасово
віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно відображається на
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6422 "Інші
кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету".
Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6422 "Інші кошти,
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" відображає
інформацію про надходження інших платежів (з урахуванням
повернень), які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,
наростаючим підсумком з початку року. { Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }

{ Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

3.6.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету", розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з
вимогами нормативно-правових актів. { Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 розділу 3 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
4. Обслуговування місцевих бюджетів за видатками
4.1. Основні положення про формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів
4.1.1. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (далі -
головні розпорядники) та розпорядники коштів нижчого рівня до
початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів
нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, складають та подають
до органу Державного казначейства України за місцем обслуговування
мережу (реєстр змін до мережі) відповідно до порядку, визначеного
Міністерством фінансів України. 4.1.2. Орган Державного казначейства України перевіряє подану
головним розпорядником (розпорядником коштів нижчого рівня) мережу
(реєстри змін до мережі) на дотримання вимог порядку складання,
затвердження та подання мережі і вносить інформацію до бази даних
мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про
що у нижній частині документа ставиться відповідна відмітка: дата
внесення до бази даних та підпис відповідальної особи. { Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Наказів Державного казначейства
N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 260 ( z0667-10 ) від
27.07.2010 }
4.2. Порядок затвердження документів,
що застосовуються в процесі виконання
місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку
4.2.1. Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не
пізніше ніж через місяць після затвердження бюджету, місцеві
фінансові органи, міські, районні у містах, селищні, сільські ради
або їх виконавчі органи надають до територіальних органів
Державного казначейства України на паперових та електронних носіях
річний розпис асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання
кредитів з місцевих бюджетів), помісячний розпис асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з
місцевих бюджетів), річний розпис витрат спеціального фонду
місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень, помісячний
розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний
розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання
кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення
кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів
із загального фонду місцевих бюджетів. { Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом 4.2.1 згідно з Наказом
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; в
редакції Наказу Державного казначейства N 139 ( z0362-09 ) від
02.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.2.2. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги
із затвердженого річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за
винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячного
розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком
надання кредитів з місцевих бюджетів), річного розпису витрат
спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами
надходжень, помісячного розпису спеціального фонду місцевих
бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків) (додатки 7, 8), річного розпису повернення
кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих
бюджетів, помісячного розпису повернення кредитів до загального
фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в
установленому порядку кошторисів та планів асигнувань
розпорядниками, планів використання бюджетних коштів
одержувачами. { Підпункт пункту 4.2 із змінами, внесеними Наказом Державного
казначейства N 51 ( z0259-03 ) від 11.03.2003; в редакції Наказу
Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008; в редакції Наказу Державного
казначейства N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009 }
4.2.3. Головні розпорядники та розпорядники коштів нижчого
рівня, які мають підвідомчі установи протягом трьох робочих днів
після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам
Державного казначейства України, в яких вони обслуговуються,
розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників
спеціального фонду, розподіл показників зведених планів асигнувань
із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників
зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих
бюджетів (додатки 9, 10), розподіл показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі
розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів
відповідно до мережі на паперових та електронних носіях за
формами, визначеними нормативно-правовими актами України. Органи
Державного казначейства України перевіряють зазначені документи на
відповідність даним мережі, обсягам виділених з початку року
асигнувань, правильність застосування економічної класифікації
видатків бюджету ( v0011201-11 ) (щодо одержувачів бюджетних
коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної
класифікації видатків бюджету його статусу). { Абзац перший
підпункту пункту 4.2 в редакції Наказу Державного казначейства
N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008, N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009, N 17 ( z0151-10 )
від 21.01.2010, N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010, N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам
Державного казначейства України на паперових та електронних носіях
протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани
асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, плани
спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення
показників спеціального фонду кошторису. { Підпункт 4.2.3 пункту
4.2 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 139
( z0362-09 ) від 02.04.2009; в редакції Наказу Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Органи Державного казначейства України здійснюють контроль за
відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах,
сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. Після перевірки їх
показники відображаються в обліку, про що на оригіналі цих
документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з
додатком 3. У разі невідповідності зазначені документи
повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з
відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються
причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
{ Абзац підпункту пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004,
N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010; в редакції Наказу Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.2.4. Дані розподілів показників зведених кошторисів, планів
асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення
показників спеціального фонду місцевих бюджетів, зведених планів
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів
обліковуються органами Державного казначейства України на
відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків
позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток
штампа за формою, наведеною в додатку 3. { Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.2.5. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для
взяття розпорядниками та одержувачами коштів бюджету бюджетних
зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними
місцевими бюджетами. { Підпункт пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.2.6. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для
одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках
зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника
коштів бюджету. { Пункт 4.2 доповнено підпунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.2.7. Одержувачі коштів місцевого бюджету подають до органу
Державного казначейства України план використання бюджетних коштів
за формою, визначеною нормативно-правовими актами України,
затверджений керівником за погодженням з розпорядником коштів.
План використання бюджетних коштів є основним плановим документом,
відповідно до якого одержувачі витрачають бюджетні кошти. За
відсутності зазначеного документа видатки з рахунку одержувача не
здійснюються. { Пункт 4.2 доповнено підпунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.2.8. У період до затвердження в установленому порядку
кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних
коштів (не більше одного місяця після затвердження річного розпису
асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду
відповідного місцевого бюджету) видатки розпорядникам і
одержувачам коштів здійснюються згідно з проектами кошторисів,
планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів,
засвідчених підписом керівника та головного бухгалтера установи.
{ Підпункт в редакції Наказу Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.2.9. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений
законодавством термін, фінансові органи та/або міські (міст
районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі
органи на паперових та електронних носіях до 30 грудня
відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис
місцевих бюджетів органам Державного казначейства України, які
реєструють їх на відповідних рахунках, про що на оригіналі розпису
ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи
доводять до головних розпорядників коштів витяги із тимчасового
розпису місцевих бюджетів за формою, визначеною додатком 7.
Видатки здійснюються відповідно до процедури, визначеної
підпунктами 4.2.3-4.2.8, з урахуванням вимог статті 79 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ). { Абзац перший підпункту 4.2.9 пункту
4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 } Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників
здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та
наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників
на підставі платіжних доручень та підтвердних документів на
здійснення платежу. Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому
порядку мають бути враховані розпорядником та одержувачем
бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань
загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані
надання кредитів з загального фонду місцевих бюджетів, зведенні
показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів та
плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових
показниках. { Абзац підпункту в редакції Наказів Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 )
від 06.05.2008 } У разі невідповідності показників зазначених документів
проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється,
а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи
Державного казначейства України здійснюють оплату рахунків
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у встановленому
Державним казначейством України порядку відповідно до затверджених
та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань
загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів
надання кредитів із загального фонду, зведення показників
спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів.
{ Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 розділу 4 доповнено абзацом четвертим
згідно з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 } { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 507 ( z0115-11 )
від 28.12.2010 }
4.3. Оформлення змін, що виникають в процесі виконання
місцевих бюджетів та здійснення операцій
з їх обліку
4.3.1. Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий
бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради.
Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради
про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), а також у разі внесення
змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний
рік. { Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
4.3.2. Фінансові органи та/або міські (міст районного
значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи надають
органам Державного казначейства України довідки про внесення змін
у розпис та помісячний розпис загального фонду відповідного
місцевого бюджету, помісячний розпис спеціального фонду (за
винятком власних надходжень та відповідних видатків), річний
розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання
кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення
кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів
із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у
порядку, визначеними нормативно-правовими актами, і повідомляють
головних розпорядників бюджетних коштів про внесені зміни у
вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визначеними
нормативно-правовими актами. 4.3.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів
асигнувань загального фонду, зведених планів спеціального фонду
(за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених
планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та
зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним
розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого
фінансового органу, так і в межах установлених законодавством
прав, наданих головному розпоряднику. Подання Державному
казначейству України реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках. Органи Державного казначейства України здійснюють реєстрацію
довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки
(додаток 3), та відображають унесені зміни в обліку виконання
місцевого бюджету на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку. Головні розпорядники коштів складають та подають органам
Державного казначейства України протягом трьох робочих днів
реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін
розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих
бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального
фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та
відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр
змін розподілу зведення показників спеціального фонду (додатки 11,
12, 13) на паперових та електронних носіях. { Абзац третій
підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні
та/або розташуванні підвідомчих установ, то головний розпорядник
коштів зміни до зведеного кошторису подає одночасно із змінами до
мережі. { Абзац четвертий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Подані реєстри змін органи Державного казначейства України
протягом двох робочих днів перевіряють на відповідність даним
мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до
розпису місцевих бюджетів, розпису місцевих бюджетів з урахуванням
внесених змін, зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів, зведеним планам спеціального
фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів
із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників
спеціального фонду з урахуванням внесених змін, залишкам
невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної
класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) (щодо одержувачів
бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної
класифікації видатків бюджету його статусу). У разі
невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на
доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа:
зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис
відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в
органах Державного казначейства України на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на
документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в
додатку 3. { Підпункт 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 )
від 21.01.2010 } Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду
місцевих бюджетів, планів надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів та планів спеціального фонду місцевих бюджетів
оформляються довідками про зміни кошторису, про зміни плану
асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, про зміни планів
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та про
зміни плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком
власних надходжень та відповідних видатків), складені за формою та
у порядку, визначеними нормативно-правовими актами. Довідки про
зміни подаються до органів Державного казначейства України не
пізніше останнього робочого дня поточного місяця. Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться
одержувачами бюджетних коштів в порядку, встановленому для їх
затвердження, за формою, що відповідає плану використання
бюджетних коштів. У разі зменшення або збільшення загальної суми плану
використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів в
установленому порядку вносить відповідні зміни до зареєстрованих
бюджетних зобов'язань. { Абзац восьмий підпункту 4.3.3 пункту 4.3
глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } 4.3.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників (в
частині власних надходжень) вносяться у зв'язку із потребою
перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не
передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних
надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його
рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження,
враховані в кошторисі на відповідний рік. Протягом року розпорядники коштів уносять зміни до
спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу
Державного казначейства України довідки про внесення змін до
кошторису, затвердженої керівником установи, що затвердив
кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним
фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними
нормативно-правовими актами України, на паперових та електронних
носіях. При цьому відповідний орган Державного казначейства
України реєструє зміни до кошторисів за спеціальним фондом згідно
з поданими довідками на рахунках, відкритих за групою рахунків
позабалансового обліку 912 "Кошторисні призначення з місцевих
бюджетів". Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку
подають головному розпоряднику завірені органом Державного
казначейства України копії довідок про внесення змін до
спеціального фонду кошторису за власними надходженнями. { Абзац
другий підпункту 4.3.4 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 139 ( z0362-09 ) від
02.04.2009 } Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про
внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників
нижчого рівня за звітний період та проводять з органами Державного
казначейства України щомісячну звірку зведених показників щодо
внесених змін до планових показників спеціального фонду. { Абзац
третій підпункту 4.3.4 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від
21.01.2010 } Органи Державного казначейства України ведуть облік таких
змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними
надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з
урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису. Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової
звітності забезпечують відповідність планових показників за
спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін
даним обліку органів Державного казначейства України про виконання
спеціального фонду місцевих бюджетів. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.3 згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
4.4. Організація роботи органів Державного казначейства
України щодо бюджетних зобов'язань
{ Назва пункту в редакції Наказів Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.4.1. Органи Державного казначейства України обліковують
бюджетні зобов'язання відповідно до Порядку обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
України, затвердженого наказом Державного казначейства України від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667. { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказів
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.4.2. Органи Державного казначейства України обліковують
бюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників та
одержувачів коштів місцевих бюджетів, яких вони обслуговують, на
рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 942
"Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого
бюджету". { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 507 ( z0115-11 )
від 28.12.2010 }
4.5. Операції з перерахування коштів
на здійснення видатків, передбачених
у загальному фонді місцевих бюджетів
4.5.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські
(міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі
органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих
бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевого бюджету", з
урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань, та подають
органам Державного казначейства України розпорядження про
виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 14)
на паперових та електронних носіях у розрізі головних
розпорядників коштів. Розпорядження про виділення коштів
загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою
місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з
його заступників (керівником фінансового органу). { Абзац перший
підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
{ Абзац другий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац третій підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац четвертий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4
виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 151
( z0351-10 ) від 12.05.2010 }
{ Абзац п'ятий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац шостий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
Органи Державного казначейства України реєструють такі
розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення
коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток
15) і відповідно до розпорядження зараховують кошти: на аналітичні рахунки головних розпорядників коштів, відкриті
за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету"; у разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного
місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти
зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду місцевого бюджету". { Абзац підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави
4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться
відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток
16). Один примірник залишається в органі Державного казначейства
України, а другий повертається відповідному органу, який склав
розпорядження. { Абзац підпункту 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010, N 151 ( z0351-10 ) від 12.05.2010 } Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку
повинно містити примітку щодо призначення коштів. { Пункт в редакції Наказу Державного казначейства N 51
( z0259-03 ) від 11.03.2003; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004;
в редакції Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
4.5.2. Виписка з особового рахунку (додаток 17) надається
головному розпоряднику коштів. На підставі виписки головний
розпорядник з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань
готує та подає органу Державного казначейства України на паперових
та електронних носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань на
перерахування коштів підвідомчим установам в двох примірниках
(додаток 18). { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 )
від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010, N 260
( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
4.5.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного
казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум
залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань
загального фонду підвідомчих установ у розрізі кодів економічної
класифікації видатків ( v0011201-11 ) та кодів класифікації
кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл
повертається головному розпоряднику на доопрацювання із
відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються
причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
{ Абзац перший підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 151
( z0351-10 ) від 12.05.2010, N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
{ Абзац другий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац третій підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац четвертий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4
виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 151
( z0351-10 ) від 12.05.2010 }
{ Абзац п'ятий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
{ Абзац шостий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 }
Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен
містити примітку щодо призначення коштів. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу
виділених коштів (додаток 19). За наявності всіх необхідних
показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ.
Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику)
ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено"
(додаток 16). Один примірник залишається в органі Державного
казначейства України, а другий повертається головному розпоряднику
бюджетних коштів. Дані розподілів відображаються на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. { Абзац
третій підпункту 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 151 ( z0351-10 ) від
12.05.2010 } { Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 розділу 4 в редакції Наказів
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
4.5.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного
рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Державного
казначейства України без виходу в СЕП НБУ, використовуються
меморіальні ордери (заповнюються відповідно до зразка, наведеного
в додатку 20). { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 )
від 06.05.2008, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.5.5. У разі внесення змін до розпорядження про виділення
коштів загального фонду місцевих бюджетів готуються нові
розпорядження на паперових та електронних носіях із зазначенням
суми про збільшення (+) чи зменшення (-) суми коштів, виділених
головному розпоряднику коштів. { Абзац перший підпункту 4.5.5
пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Абзац другий підпункту 4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 виключено
на підставі Наказу Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }

Орган Державного казначейства України після отримання від
фінансового органу та/або міських (міст районного значення),
сільських, селищних рад або їх виконавчого органу коригувального
розпорядження перевіряє наявність на рахунках головного
розпорядника коштів, залишків невикористаних асигнувань. Після чого органом Державного казначейства України
приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених
коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальне
розпорядження виконується у встановленому порядку. { Пункт доповнено підпунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.5.6. У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних
асигнувань головний розпорядник подає до органів Державного
казначейства України лист з обгрунтуванням необхідності здійснення
перерозподілу виділених коштів та коригувальний розподіл на
паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити
підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.
{ Абзац перший підпункту 4.5.6 пункту 4.5 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 } Орган Державного казначейства України після отримання від
головного розпорядника коштів коригувального розподілу перевіряє
наявність на рахунках розпорядників залишків невикористаних
асигнувань. Після чого органом Державного казначейства України
приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених
коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальний
розподіл виконується у встановленому порядку. В іншому разі
коригувальний розподіл повертається головному розпоряднику без
виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його виконання. { Пункт доповнено підпунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.6. Операції з перерахування коштів
на здійснення видатків, передбачених
у спеціальному фонді місцевих бюджетів
(крім власних надходжень розпорядників)
4.6.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду
місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного
значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи
проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що
зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки", та подають органам Державного казначейства
України розпорядження про виділення коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів (додаток 21) у розрізі головних розпорядників
коштів, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої
влади або, за його дорученням, одним з його заступників
(керівником фінансового органу). Органи Державного казначейства
України реєструють розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень
про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих
бюджетів (додаток 15) і відповідно до розпоряджень зараховують
кошти на аналітичні рахунки розпорядників, відкриті за балансовим
рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету". У разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного
місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти
зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету". { Абзац другий підпункту 4.6.1 пункту
4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться
відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток
18). Один примірник залишається в органі Державного казначейства
України, а другий повертається відповідному органу, який склав
розпорядження. { Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 глави 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 260
( z0667-10 ) від 27.07.2010 } Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку
повинно містити примітку щодо призначення коштів. { Підпункт 4.6.1
пункту 4.6 глави 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 } { Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
4.6.2 Виписка з особового рахунку (додаток 19) надається
головному розпоряднику коштів. На підставі виписки головний
розпорядник готує та подає органу Державного казначейства України
на паперових та електронних носіях розподіл виділених бюджетних
асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам у двох
примірниках (додаток 20). { Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 260
( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
4.6.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного
казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум
залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань
спеціального фонду підвідомчих установ у розрізі кодів економічної
класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету.
У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному
розпоряднику на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній
частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи. Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен
містити примітку щодо призначення коштів. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу
виділених коштів (додаток 21). За наявності всіх необхідних
показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ.
Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику)
ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено"
(додаток 18). Один примірник залишається в органі Державного
казначейства України, а другий повертається головному розпоряднику
бюджетних коштів. Дані розподілів відображаються на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. { Пункт 4.6 глави 4 доповнено підпунктом 4.6.3 згідно з Наказом
Державного казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
4.6.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного
рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Державного
казначейства України без виходу в СЕП НБУ, використовуються
меморіальні ордери (заповнюються відповідно до зразка, наведеного
в додатку 22). { Пункт 4.6 глави 4 доповнено підпунктом 4.6.4 згідно з Наказом
Державного казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
4.6.5. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених
бюджетних асигнувань органи Державного казначейства України
здійснюють у порядку, визначеному у пункті 4.5.5 пункту 4.5
розділу 4 цього Порядку. { Порядок доповнено підпунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
4.7. Операції з зарахування коштів на реєстраційні
та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників
та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів
{ Назва пункту в редакції Наказу Державного казначейства
N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.7.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки
розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, що
перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах
Державного казначейства України відповідно за групою рахунків
балансового обліку 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за
коштами місцевих бюджетів", зараховуються кошти, які надходять як
від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних
осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних
видатків, відновлення касових видатків тощо. { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.7.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ
(у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути
зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки
розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів,
відкриті в органах Державного казначейства України за групою
рахунків балансового обліку 354 "Рахунки розпорядників та
одержувачів за коштами місцевих бюджетів" Плану рахунків.
На рахунки одержувачів коштів можуть бути зараховані тільки суми
невикористаної готівки, що відносяться на відновлення касових
видатків. { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.7.3. При внесенні готівки на реєстраційні, спеціальні
реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевих
бюджетів відправники коштів у платіжних документах (квитанціях
тощо) зазначають номери реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
рахунків розпорядників коштів, що відкриті в органах Державного
казначейства України, для зарахування цих коштів на рахунки
власників. { Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
4.7.4. Кошти, які надходять на рахунки розпорядників коштів,
уважаються отриманими доходами розпорядників бюджетних коштів або
коштами, що відносяться на відновлення касових видатків. За умови відсутності в призначенні платежу платіжного
доручення достатньої інформації для того, щоб здійснити
відновлення касових видатків, орган Державного казначейства
України отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення
платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника.
{ Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 розділу 4 доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
4.8. Здійснення видатків розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
4.8.1. Органи Державного казначейства України здійснюють
розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення
платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків
розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих
в органах Державного казначейства України, відповідно до
кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів,
планів спеціального фонду місцевих бюджетів або планів
використання бюджетних коштів, планів надання кредитів. Відповідно до встановлених повноважень органи Державного
казначейства України здійснюють контроль за наявністю асигнувань
для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних
зобов'язань певним асигнуванням за відповідними кодами економічної
класифікації видатків. Відповідальність за взяті бюджетні
зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із
законодавством. { Абзац другий підпункту 4.8.1 пункту 4.8 глави 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Органи Державного казначейства України здійснюють видатки на
підставі платіжних доручень (додаток 22) розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку
відповідного бюджетного зобов'язання та фінансового зобов'язання у
межах залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації
видатків та класифікації кредитування. { Абзац третій підпункту
4.8.1 пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Підтвердні документи (договори, звіт про результати
проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби
здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових
зобов'язань тощо. У випадку проведення розрахунків на умовах авансування
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих
днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт,
надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно
до законодавства, подають до органів Державного казначейства
України документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт
та послуг. { Абзац п'ятий підпункту 4.8.1 пункту 4.8 глави 4 в
редакції Наказу Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від
21.01.2010 } 4.8.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням
бюджетних коштів органи Державного казначейства України в частині
виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють: попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних
зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; { Абзац
другий підпункту 4.8.2 пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів. 4.8.3. Платіжні доручення (додаток 22) подаються до органів
Державного казначейства України в кількості примірників,
необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма,
обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення
розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
21.01.2004 N 22 ( z0377-04 ), зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976. У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити,
передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного
доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових
актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи,
на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. У
разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі
"Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках
обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея.
{ Підпункт 4.8.3 пункту 4.8 глави 4 доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } Строк дії платіжного доручення розпорядників бюджетних
коштів, одержувачів та інших клієнтів встановлений у межах 10
календарних днів з дня його виписки. День оформлення не
враховується. У разі невідповідності дати подання даті платіжного
доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх
примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис
казначея. { Абзац підпункту 4.8.3 пункту 4.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 139 ( z0362-09 ) від
02.04.2009 } Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства
України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності
підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи
зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації,
наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник
(одержувач) бюджетних коштів. Перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів здійснюються на підставі першого примірника
розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі
Державного казначейства України. { Підпункт 4.8.3 пункту 4.8 глави
4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Після проведення видатків на платіжних дорученнях, за якими
проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа
казначея "Оплачено" (додаток 16). 4.8.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника
(одержувача) бюджетних коштів, повинні повертатися ним у строки,
установлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється
органом Державного казначейства України на підставі платіжного
доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, у
призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата
документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. { Пункт 4.8 глави 4 доповнено підпунктом 4.8.4 згідно з Наказом
Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
4.8.5. Органи Державного казначейства України не несуть
відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх
зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи,
оформлені розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також
за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та
обов'язкових платежів. 4.8.6. Орган Державного казначейства України при здійсненні
видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику, одержувачу
бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за
результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді
відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея. { Підпункт 4.8.6 пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
4.8.7. При застосуванні системи безготівкової виплати
заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників
установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до заявки на
видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток
23) та платіжного доручення. 4.8.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі: а) неправильного заповнення реквізитів або якщо не заповнено
хоча б один з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення
платіжного документа; б) відсутності в обліку органів Державного казначейства
України відповідних бюджетних зобов'язань та фінансових
зобов'язань; в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним
зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням; г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації
видатків та кредитування бюджету ( v0011201-11 ) економічній
характеристиці платежу; ґ) обмеження здійснення видатків, що встановлюється
нормативно-правовими актами; д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному
рахунку розпорядника; е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному
рахунку розпорядника; є) надходження до органів Державного казначейства України
відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду
скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель
та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури
закупівлі недійсними, яке набрало законної сили; ж) відсутності або недостатності залишків коштів на
відповідних рахунках бюджетних установ та організацій; з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах
асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання
кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих
бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду
бюджету, планах використання бюджетних коштів; и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів,
робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене
авансування. Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше
наступного робочого дня повертається без виконання органами
Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам)
бюджетних коштів, від яких воно надійшло. До платіжного доручення,
не прийнятого у зв'язку із причинами, зазначеними у
підпунктах "б"-"ґ", "є", "з" та "и" цього підпункту, складається
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства
(додаток 24) з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства в письмовій формі. Попередження про неналежне
виконання бюджетного законодавства обов'язково реєструються
органами Державного казначейства України в журналі реєстрації
попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства
(додаток 25). { Підпункт 4.8.8 пункту 4.8 глави 4 в редакції Наказу Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
{ Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Наказу Державного казначейства
N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Пункт 4.9 розділу 4 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Пункт 4.10 розділу 4 виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

4.9. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в
іноземній валюті. 4.9.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами
витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки
в іноземній валюті. Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники
бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за
відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних
актів Національного банку України. Після відкриття в установах банків рахунку для обліку
операцій в іноземній валюті бюджетна установа подає до
відповідного органу Державного казначейства України довідку банку
про відкриття рахунку на її ім'я. 4.9.2. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних
коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання
договорів, розпорядники подають до органів Державного казначейства
України платіжні доручення на перерахування коштів у національній
валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім'я
розпорядників бюджетних коштів в установах банків, для купівлі
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. { Главу 4 доповнено пунктом 4.9 згідно з Наказом Державного
казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
5. Операції за власними коштами розпорядників
коштів місцевих бюджетів
5.1. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні
витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання
основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів
перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у
разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними
нормативно-правовими актами. Відповідальність за прийняте рішення
несе розпорядник бюджетних коштів. Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних
доручень, наданих власниками рахунків, лише в межах одного коду
тимчасової класифікації видатків ( v0011201-11 ) та кредитування
місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень. { Пункт 5.1 глави 5 в редакції Наказу Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
5.2. Перерахування коштів, отриманих у поточному році,
розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам
відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання
розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.
{ Абзац перший пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки
власних надходжень на початок року, зазначені операції
відображаються як зменшення та збільшення залишків. { Пункт 5.2
глави 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства
N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
5.3. Власні надходження розпорядників, які утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України (за
місцем обслуговування розпорядника коштів бюджету) за балансовим
рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", в розрізі груп власних
надходжень. Інформація щодо власних надходжень розпорядників коштів
місцевих бюджетів, які зараховуються на відповідні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету",
одночасно відображається на рахунках бюджетного обліку 6124
"Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету".
5.4. Органи Державного казначейства України засобами
програмного забезпечення щоденно складають виписки з рахунків,
відкритих за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету". Зазначені виписки, разом з реєстром розрахункових документів,
надаються розпорядникам коштів місцевих бюджетів.
5.5. Повернення надміру або помилково зарахованих коштів з
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого
бюджету", здійснюється на підставі платіжних документів
розпорядника бюджетних коштів місцевих бюджетів та відповідного
підтвердження щодо обгрунтованості здійснення такої операції у
межах наявних залишків коштів на рахунках. { Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
5.6. Оплата видатків розпорядників коштів бюджету
здійснюється органами Державного казначейства України з рахунків
розпорядників, відкритих в органах Державного казначейства України
за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету" у порядку,
визначеному пунктом 4.8. Інформація щодо проведених видатків
одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету". { Пункт 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
5.7. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній
формі, у порядку, встановленому законодавством, зазначені операції
проводяться в межах планових показників та відображаються в
бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники
не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до
органів Державного казначейства України довідку про надходження у
натуральній формі (додаток 26). { Абзац перший пункту 5.7 глави 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Відповідальність за законність та достовірність проведених
операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних
коштів. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.7 згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
6. Порядок виплати готівки
6.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати,
стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших
коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені
безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
подають до органів Державного казначейства України заявку на
видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток
23) у двох примірниках. Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику
або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея
(додаток 3), другий примірник зберігається в органах Державного
казначейства України. Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні
рахунки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну
матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і
видавати кошти. У заявках на видачу готівки та перерахування коштів на
вкладні рахунки на виплату заробітної плати указуються суми
податку з доходів фізичних осіб, суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний
внесок), інші податки і обов'язкові платежі, які утримані із
заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно
до чинного законодавства. { Абзац четвертий пункту 6.1 глави 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
6.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при
отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат разом із
заявкою на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні
рахунки повинні подавати платіжні доручення на перерахування
платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих
на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску. У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі
сплати коштів, утриманих із заробітної плати працівників та
нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного
внеску, зазначається період, за який здійснено виплату. { Пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
6.3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів несуть
відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і
прирівняних до неї виплат, за повноту перерахування коштів,
утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці
податків до бюджету та єдиного внеску при отриманні заробітної
плати і прирівняних до неї виплат, а також за дані, зазначені в
реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". { Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
6.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути
проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам
бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки та
перерахування коштів на вкладні рахунки.
6.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю
сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та
заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля
сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на
строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів
під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на
строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання
готівкових коштів під звіт. Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на
відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих
(господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення
сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який
видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до
закінчення терміну відрядження. Відповідальність за цільове використання готівки несе
розпорядник або одержувач бюджетних коштів.
6.6. Після отримання підприємством (установою, організацією)
матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку,
до органів Державного казначейства України подаються документи,
які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних
цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо). Акт придбання матеріальних цінностей (додаток 27)
затверджується керівником підприємства (установи, організації) або
його заступником та підписується комісією, яка створена
відповідним розпорядником. У разі неподання розпорядником (одержувачем) бюджетних
коштів до органу Державного казначейства України протягом трьох
днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт,
документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг,
органи Державного казначейства України припиняють видачу готівки
на зазначені цілі. { Пункт 6.6 глави 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Видача готівки відновлюється після подання розпорядником
(одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства
документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.
{ Пункт 6.6 глави 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
6.7. Розпорядники та/або одержувачі бюджетних коштів за умови
наявності коштів на рахунках виписують на уповноважених осіб
установи грошові чеки та подають їх до органів Державного
казначейства України, які здійснюють перевірку правильності їх
заповнення та наявності залишків коштів на рахунках і подають на
підпис уповноваженим особам органів Державного казначейства
України. { Пункт 6.7 глави 6 доповнено абзацом першим згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } На підставі перевіреної заявки на видачу готівки та
перерахування коштів на вкладні рахунки відповідальні особи
органів Державного казначейства України підписують грошові чеки на
отримання готівки. Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують
готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я
органів Державного казначейства України за балансовими рахунками
групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат"
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. Рахунки групи 257 є
рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань.
Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі
заявок на видачу готівки розпорядників та/або одержувачів
бюджетних коштів. Для отримання готівки з рахунків Державного казначейства
групи 257 розпорядникам видаються грошові чекові книжки. Для
отримання грошової чекової книжки розпорядник зі свого
реєстраційного рахунку здійснює оплату її вартості відповідному
банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного
доручення) орган Державного казначейства України в установленому
порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі
реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.
6.8. Передача чекової книжки розпоряднику здійснюється на
підставі довіреності розпорядника установленої форми шляхом
оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох
примірниках. Один примірник залишається в органі Державного
казначейства України, другий разом з чековою книжкою передається
розпоряднику. В журналі реєстрації отриманих та виданих чекових
книжок у графі "Передано" зазначається назва розпорядника, номер і
дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової
книжки. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів списують чекові
книжки у загальновстановленому порядку.
6.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних
коштів платники коштів у розрахункових документах (квитанціях
тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і
номери відповідних рахунків розпорядників, що відкриті в органах
Державного казначейства України.
6.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських
платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий
рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на
умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи
установи, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових
рахунків. Довірена особа може використовувати банківську платіжну
картку як для отримання готівки, так і для здійснення
безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю
установи, у тому числі на представницькі потреби та витрати на
відрядження. Для проведення операцій із застосуванням банківських
платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням
зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків
бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума
платіжного доручення на перерахування коштів складається на
підставі заявки розпорядника бюджетних коштів. Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними
коштами довіреної особи бюджетної установи. Оприбуткування
отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх
використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з
карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека
банкомату. Довірена особа бюджетної установи зобов'язана подати до
бухгалтерії установи авансовий звіт про використання коштів з
банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та
залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства.
Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою
згідно із законодавством. Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з
використанням карткових рахунків покладається на керівництво
бюджетних установ відповідно до законодавства. Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені
терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.
{ Розділ 6 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Розділ 7 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
7. Міжбюджетні відносини
7.1. Міжбюджетні трансферти
7.1.1. Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється
органами Державного казначейства України відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік, інших
нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про
місцевий бюджет.
7.1.2. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального
фонду місцевих бюджетів", направляються на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки
розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого
бюджету", з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій
з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого
бюджету", з яких згідно з встановленим порядком направляються на
рахунки з обліку надходжень до загального фонду відповідного
місцевого бюджету. У разі якщо головні розпорядники коштів
відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих
установ, кошти направляються на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій з
міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого
бюджету". При здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок
трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на
аналітичний рахунок 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами загального фонду місцевого бюджету" і направляються на
видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у підпунктах
4.5.1-4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку. { Абзац перший
підпункту 7.1.2 пункту 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету
України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється
органами Державного казначейства України з окремого аналітичного
рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального
фонду місцевих бюджетів" згідно з нормативами, встановленими
законом про Державний бюджет України на відповідний рік та
рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети. { Підпункт 7.1.2 пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
7.1.3. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального
фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки",
направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", з подальшим
перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", з
яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з
обліку надходжень до спеціального фонду відповідного місцевого
бюджету. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного
місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти
направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету". При
здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок трансфертів,
отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на рахунок 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету" і направляються на видатки відповідного бюджету
у порядку, викладеному у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу 4
цього Порядку. { Підпункт 7.1.3 пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
7.2. Операції за взаємними розрахунками
7.2.1. Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між
бюджетами в процесі планування та виконання місцевих бюджетів. Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають
при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного
законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій,
зміною порядку зарахування надходжень, що розподіляються між
рівнями місцевих бюджетів, в тому числі в результаті надання пільг
платникам податків і зборів, або в інших випадках, передбачених
законодавством. { Абзац другий підпункту 7.2.1 пункту 7.2 глави 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
7.2.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та
терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом
щоквартальної звітності. Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який
ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами,
визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями
місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє
відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні
розрахунки, та відповідні органи Державного казначейства України у
формі довідки (додаток 28). Довідка має бути погоджена відповідними фінансовими органами,
з якими необхідно провести взаємні розрахунки. Разом з довідкою надається акт звірки між учасниками взаємних
розрахунків за довільною формою, підписаний їх керівниками та
скріплений гербовими печатками. Довідка та акт звірки надаються до Головного управління та
управлінь за місцем обслуговування фінансових органів. Після
віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, які необхідно
передати з одного бюджету іншому, Головне управління повідомляє
про це відповідні управління. Рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків в частині
міжбюджетних відносин місцевий фінансовий орган протягом трьох
робочих днів після його отримання доводить до відповідного
фінансового органу місцевого бюджету, з яким необхідно провести
взаємні розрахунки, та органу Державного казначейства України за
місцем обслуговування. { Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008; в редакції Наказу Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
7.2.3. При передачі з одного місцевого бюджету планових та
фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до
іншого бюджету, необхідно внести зміни до бухгалтерського обліку
за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого
бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних
показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно
збільшується річний обсяг планових та фактичних показників
місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за
відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються
органи Державного казначейства України, які здійснюють
казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за
довідками, складеними за формою та у порядку, визначеними
нормативно-правовими актами України та додатком 29. { Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
7.2.4. Установи, видатки яких передано з одного бюджету до
іншого, складають фінансову звітність на дату передачі. Ця
бухгалтерська звітність надається органу Державного казначейства
України, який обслуговував та/або буде обслуговувати установу, у
терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, у
підпорядкованість якого передано видатки бюджетних установ,
організацій та заходи, і відповідному органу Державного
казначейства України, який буде обслуговувати відповідного
розпорядника коштів, також надаються: затверджений кошторис; помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого
бюджету; звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних
установ, організацій та заходів. У подальшому бухгалтерська
звітність подається органу Державного казначейства України тільки
за новою підпорядкованістю.
7.2.5. При передачі бюджетних установ, організацій та заходів
одночасно проводиться закриття та відкриття відповідних рахунків
цих установ та організацій у відповідних органах Державного
казначейства України.
7.2.6. Органи Державного казначейства України щокварталу не
пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними
фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за
взаєморозрахунками.
7.2.7. Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені
до кінця бюджетного періоду. { Підпункт 7.2.7 пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
7.2.8. Операції за взаємними розрахунками з державним
бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у
грошовій формі, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між
рівнями місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів
на відповідні рахунки для зарахування надходжень бюджетів,
відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі
платіжних доручень, наданих відповідними фінансовими органами до
органів Державного казначейства України за місцем обслуговування.
{ Підпункт 7.2.8 пункту 7.2 глави 7 доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
7.2.9. Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між
бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених
розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до
1 листопада поточного бюджетного періоду, органи Державного
казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування
нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду
відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами
Державного казначейства, виходячи із суми непогашених взаємних
розрахунків та планової суми надходжень на цей період до
загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповідного
бюджету. { Абзац перший підпункту 7.2.9 пункту 7.2 глави 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Підкріплення коштами відповідних рахунків для зарахування
надходжень відповідних місцевих бюджетів, з яких здійснюється
погашення заборгованості перед іншими бюджетами, здійснюється
органами Державного казначейства України у встановленому порядку.
{ Підпункт 7.2.9 пункту 7.2 глави 7 доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
8. Фінансування
8.1. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад
за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи
відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих
бюджетів, середньострокові позики на суми невиконання у
відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів
місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет
України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування
цими коштами. { Пункт 8.1 глави 8 в редакції Наказу Державного казначейства
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.2. Позики, отримані Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами
відповідних місцевих рад за рішеннями Верховної Ради Автономної
Республіки Крим чи відповідної місцевої ради для виконання
загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до
загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів,
направлених на їх погашення. { Абзац перший пункту 8.2 глави 8 в
редакції Наказу Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 } У регламентований час засобами програмного забезпечення, на
підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142
"Кошти загального фонду місцевих бюджетів".
8.3. Погашення позик, отриманих на покриття тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів,
здійснюється з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142
"Кошти загального фонду місцевих бюджетів". Перерахування коштів
на погашення цих позик здійснюється на підставі договору про
надання позик з окремого рахунку, відкритого за балансовим
рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду
місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх
погашення". { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.3 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.4. Відповідно до статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста
в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають
право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених
рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку
бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів. { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.4 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.5. Запозичення, які здійснено за рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, до бюджету
розвитку місцевих бюджетів зараховуються на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального
фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на
їх погашення". У регламентований час засобами програмного забезпечення, на
підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". { Пункт 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.6. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування
бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється управлінням
Державного казначейства України за рахунок коштів спеціального
фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень
здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів
загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 30),
наданого фінансовим органом, з рахунку, відкритого за балансовим
рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки". Перерахування коштів для
повернення запозичень здійснюється на підставі платіжного
доручення, складеного органом Державного казначейства України
протягом одного операційного дня з відповідного рахунку,
відкритого за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до
спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів,
направлених на їх погашення". { Пункт 8.6 глави 8 в редакції Наказу Державного казначейства
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної казначейської служби N 79 ( z0488-11 ) від
05.04.2011 }
8.7. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за
загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із
загального фонду такого місцевого бюджету. Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до
бюджету розвитку здійснюється за рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи відповідної ради з рахунку,
відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду
місцевих бюджетів" на підставі розпорядження про виділення коштів
загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 30).
Перерахування коштів до бюджету розвитку здійснюється на підставі
платіжного доручення, складеного органом Державного казначейства
України протягом одного операційного дня з відповідного рахунку,
відкритого за балансовим рахунком 3261 "Інші кошти, залучені до
загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх
повернення", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3262
"Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та
направлені на їх повернення". { Абзац другий пункту 8.7 глави 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 } У регламентований час засобами програмного забезпечення, на
підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.7 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.8. Відповідно до статей 16 та 72 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста
в особі керівника місцевого фінансового органу за рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають
право на випуск та розміщення цінних паперів у межах, визначених
рішенням про місцевий бюджет. { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.8 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.9. Кошти від розміщення цінних паперів зараховуються на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3242 "Кошти, залучені до
спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів
та направлені на їх погашення". У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення,
на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.9 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
8.10. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі
розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду
місцевих бюджетів (додаток 30), наданого фінансовим органом, з
рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". Перерахування коштів на погашення цінних
паперів здійснюється на підставі платіжного доручення, складеного
органом Державного казначейства України протягом одного
операційного дня з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3242
"Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від
розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення". { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.10 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 79
( z0488-11 ) від 05.04.2011 }
{ Глава 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
8.11. Органи Державного казначейства України реєструють такі
розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення
коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і
відповідно до розпорядження зараховують кошти на зазначені
рахунки. Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться
відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено"
(додаток 16). Один примірник залишається в органі Державного
казначейства України, а другий повертається відповідному органу,
який склав розпорядження. Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку
повинно містити примітку щодо призначення коштів. { Главу 8 доповнено новим пунктом 8.11 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 }
9. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів місцевих бюджетів
9.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні
призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або
одержувачів бюджетних коштів (далі - кредитори) та спрямовує такі
бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними
нормативно-правовими актами. Позичальники не включаються до мережі відповідного
розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених
договорів та інших підтвердних документів. Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з
кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету,
завдання та напрямки цих бюджетних програм, а позичальник
забезпечує використання таких коштів за їх призначенням. Відповідальність за цільове використання коштів, наданих у
вигляді кредиту з загального/спеціального фонду місцевих бюджетів
(фінансової допомоги на зворотній основі), а також за їх своєчасне
та повне повернення, несуть кредитор та позичальник згідно з
законодавством.
9.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів
здійснюється відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цього Порядку.
9.3. Організація роботи органів Державного казначейства
України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині
кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно
до пункту 4.2 розділу 4 цього Порядку.
9.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у
процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування,
здійснюється відповідно до пункту 4.3 розділу 4 цього Порядку.
9.5. Організація роботи органів Державного казначейства
України з проведення операцій з надання кредитів із
загального/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється
відповідно до пунктів 4.5 та 4.6 розділу 4 цього Порядку.
9.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом
проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних
рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства
України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із
загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду
місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних
видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до
умов кредитних договорів. { Абзац перший пункту 9.6 глави 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Відповідно до покладених завдань Державне казначейство
контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії
проведення оплати на підставі підтвердних документів, наданих
кредиторами. Органи Державного казначейства України проводять оплати за
дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі
наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою
для здійснення операцій по кредитуванню розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори,
платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків (додаток 22),
та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним
законодавством. { Абзац третій пункту 9.6 глави 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Платіжні документи приймаються органами Державного
казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.
9.7. Процедура повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати
відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення
про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів. Операції по зарахуванню коштів, що надходять як повернення
кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного
та місцевих бюджетів здійснюються згідно з процедурами,
визначеними нормативно-правовими актами.
9.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до пункту 4.8
розділу 4 цього Порядку.
9.9. Кошти від повернення позик, наданих до набрання чинності
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), відповідно до пункту 8
частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються
на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153
"Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів
повернення бюджетних кредитів". Інформація щодо сум коштів від повернення позик одночасно
відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення". У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення,
на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". { Пункт 9.9 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
9.10. Відсотки, сплачені за користування позиками, наданими
до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ),
відповідно до пункту 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу
України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення,
на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки". Інформація щодо надходження платежів одночасно відображається
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку
6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які
направляються на спеціальні видатки". { Пункт 9.10 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
9.11. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за
рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної
ради за кодом класифікації кредитування 4000 "Кредитування з
вирахуванням погашення" з загального фонду місцевих бюджетів,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду
місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів". Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно
відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком
бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення". У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення,
на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів".
9.12. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за
рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної
ради за кодом класифікації кредитування 4000 "Кредитування з
вирахуванням погашення" зі спеціального фонду місцевих бюджетів,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду
місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів". Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно
відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення". У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення,
на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки". { Порядок доповнено розділом 9 згідно з Наказом Державного
казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
10. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у
банках
10.1. Фінансові органи та/або Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, обласні, районні, міські, сільські, селищні ради
або їх виконавчі органи чи міські, селищні, сільські голови
(в разі якщо відповідні органи не створені) за рішенням
відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти
місцевих бюджетів (далі - тимчасово вільні кошти) на вкладних
(депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із
зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого
бюджету. 10.2. Рішення відповідної ради та договір банківського вкладу
(депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису
місцевого бюджету в установленому порядку. 10.3. Виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на
вкладний (депозитний) рахунок здійснюється на підставі
розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду
місцевих бюджетів (додаток 30), наданого фінансовим органом, з
рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального
фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"). Перерахування
цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у
разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на
підставі платіжного доручення, наданого фінансовим органом з
відповідного рахунку, відкритого в органах Державного казначейства
України за балансовим рахунком 3281 "Кошти загального фонду
місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту" (3282 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з
депозиту"). Розпорядження реєструється та виконується органом Державного
казначейства України у порядку, визначеному в пункті 8.11 глави 8
цього Порядку. { Пункт 10.3 глави 10 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державної казначейської служби N 79 ( z0488-11 )
від 05.04.2011 } { Пункт 10.3 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної казначейської служби N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 }
10.4. Органи Державного казначейства України надають
фінансовим органам та/або відповідній раді виписки з рахунків,
відкритих за балансовими рахунками 3281 "Кошти загального фонду
місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту" та 3282 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з
депозиту". 10.5. У разі змін умов договору банківського вкладу
(депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) фінансові органи
та/або Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні,
міські, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи чи міські,
селищні, сільські голови (в разі якщо відповідні органи не
створені) не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін
надають відповідні документи органу Державного казначейства
України. 10.6. Повернення відповідно до умов договору вкладу
(депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у
банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів,
відкриті в органах Державного казначейства України за балансовим
рахунком 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів,
направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту"
(3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для
розміщення на депозит та повернені з депозиту"). У регламентований час засобами програмного забезпечення на
підставі меморіальних документів кошти перераховуються
(списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142
"Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки"). { Порядок доповнено новою главою 10 згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
11. Облік та складання звітності про виконання
місцевих бюджетів
11.1. Облікові дані аналітичного обліку операцій з виконання
місцевих бюджетів повинні відповідати аналогічним даним
оборотно-сальдової відомості (додаток 31) і сальдової відомості
(додаток 32). Дані оборотно-сальдової відомості і сальдової
відомості повинні бути тотожні даним щоденного оборотно-сальдового
балансу, що є підставою для складання щоденних форм звіту "Звіт
про виконання місцевих бюджетів за доходами" (додаток 33), "Звіт
про виконання місцевих бюджетів за видатками" (додаток 34), які
складаються органами Державного казначейства України в розрізі
місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами.
Зазначені звіти передаються фінансовим органам до 12-ї години
робочого дня, наступного за звітним, у встановленому порядку. Дані
звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання
звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів. Звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами Головні
управління щодня передають (в електронному вигляді) Державному
казначейству України для подальшої консолідації та передачі
користувачам інформації в установленому порядку. { Пункт 11.1
глави 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного
казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 } { Пункт розділу в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
11.2. Бухгалтерський облік операцій щодо виконання місцевих
бюджетів здійснюється у порядку, встановленому Державним
казначейством України. { Пункт 11.2 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства
N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
11.3. Звітність про виконання місцевих бюджетів подається
Державним казначейством України відповідно до вимог статті 80
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). { Пункт глави доповнено
абзацом першим згідно з Наказом Державного казначейства N 17
( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Порядок складання органами Державного казначейства України
фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів
установлюється нормативно-правовими актами Державного казначейства
України відповідно до вимог законодавства. { Абзац пункту 11.3
глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 507
( z0115-11 ) від 28.12.2010 } Місячний, квартальний і річний звіти та зведені звіти про
виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Державного
казначейства України і за підписом керівника органу Державного
казначейства України та головного бухгалтера подають відповідним
фінансовим органам та/або міським (міст районного значення),
сільським, селищним радам або їх виконавчим органам із дотриманням
встановлених вимог щодо періодичності, структури та термінів
подання такої звітності. { Абзац пункту глави в редакції Наказу
Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 } Фінансові органи та/або міські (міст районного значення),
сільські, селищні ради або їх виконавчі органи опрацьовують
відповідні звіти та в разі необхідності подають свої зауваження
органам Державного казначейства України. { Пункт глави доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 )
від 21.01.2010 }
11.4. Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про
виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю,
отриманою від органів Державного казначейства України, подають їх
до вищого фінансового органу. Фінансові органи щомісяця готують інформацію про використання
коштів резервного фонду за формою, встановленою Державним
казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів
України, та подають її до органів Державного казначейства України.
{ Пункт 11.4 глави 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
11.5. Органи Державного казначейства України подають звіти
про виконання місцевих бюджетів Державному казначейству України.
Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання
місцевих бюджетів Міністерству фінансів України за формами,
погодженими з Міністерством фінансів України. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }
12. Відповідальність фінансових органів,
органів Державного казначейства України
та розпорядників коштів місцевих бюджетів
у процесі казначейського обслуговування
місцевих бюджетів
Недотримання фінансовими органами, органами Державного
казначейства України та розпорядниками коштів місцевих бюджетів
норм, визначених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) та іншими
нормативно-правовими актами, щодо порядку затвердження, внесення
змін, виконання місцевих бюджетів чи звіту про виконання місцевих
бюджетів, уважається бюджетним правопорушенням.
Фінансові органи, органи Державного казначейства України та
розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідно до чинного
законодавства несуть відповідальність за вчинені ними бюджетні
правопорушення.
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
(вид бюджету) ________________________
(посада відповідальної
особи) _________
(підпис) _____________________
(ініціали і прізвище)
М.П.
"____"________________

РІЧНИЙ РОЗПИС _________________
(назва бюджету)
на 20____рік

(грн) ------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування |Загальний фонд |Спеціальний фонд |Разом | |--------+--------------+---------------+-----------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+--------------+---------------+-----------------+------| | | | | | | |--------+--------------+---------------+-----------------+------| | | | | | | |--------+--------------+---------------+-----------------+------| | Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна посадова особа __________ ___________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Порядок доповнено додатком 1 згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказів
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 139
( z0362-09 ) від 02.04.2009 }

Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
(вид бюджету) ________________________
(посада відповідальної
особи) _________
(підпис) _____________________
(ініціали і прізвище)
М.П.
"____"________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС _______________
(назва бюджету)
на 20____рік

(грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Разом| |------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна посадова особа __________ ___________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Порядок доповнено додатком 2 згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказів
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 139
( z0362-09 ) від 02.04.2009 }

Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

---------------------------------------------------------- | | | _______________________________________________________| | (найменування органу Державного казначейчтва України) | | | | ЗАРЕЄЕСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК | | | | ---------------------- | | | | | | ---------------------- | | Дата | |Реєстаційний N зобов'язання ______________ * | |КЕКВ/КККБ ______________________ * | |Відповідальна особа ___________________________ | | (підпис) N | | | ----------------------------------------------------------
--------------- (*) При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення
змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N
зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ ________" не заповнюються.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ
розподілу платежів між загальним
та спеціальним фондами місцевого бюджету,
які надійшли на рахунки 3161 "Кошти,
які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів",
за _________________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Надходження | Відрахування до фондів бюджету | | бюджетної |-------------------------------------------+-------------------------------------------| |класифікації| за день | з початку року | загальний | спеціальний | | доходів |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | |загальна| сума до |загальна| сума до |відсоток| за | з |відсоток|за | з | | | сума | розподілу | сума | розподілу | |день|початку| |день|початку| | |надход- | (за |надход- | (за | | | року | | | року | | | жень |вирахуванням| жень |вирахуванням| | | | | | | | | | повернень) | | повернень) | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього за | | | | | | | | | | | |видом | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього за | | | | | | | | | | | |видом | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 5
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
__________________________________
(назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ
розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету,
які надійшли на рахунки 3321 "Кошти,
які підлягають розподілу між рівнями бюджету",
за _______________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Надходження | Відрахування до бюджетів | | бюджетної |-------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------| |класифікації| за день | з початку року | обласний | районний | бюджет місцевого | | доходів | | | | | самоврядування | | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | |загальна| сума до |загальна| сума до |відсоток| за | з |відсоток|за | з |відсоток| за | з | | | сума | розподілу | сума | розподілу | |день|початку| |день|початку| |день|початку| | |надход- | (за |надход- | (за | | | року | | | року | | | року | | | жень |вирахуванням| жень |вирахуванням| | | | | | | | | | | | | повернень) | | повернень) | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |видом | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |видом | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+------------+--------+------------+--------+----+-------+--------+----+-------+--------+----+-------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 6
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ N 2м
розподілу коштів, тимчасово віднесених
на доходи місцевого бюджету, які надійшли
на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені
на доходи місцевого бюджету,
що підлягають розподілу",
за _____________________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.) ----------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код | Надходження | Відрахування | | отримувача коштів | бюджетної |---------------+------------------------| | |класифікації|за день| з |відсоток|за день| з | | | доходів | |початку| | |початку| | | | | року | | | року | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| | Надійшло | | | | х | х | х | | у тому числі: | | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |до Пенсійного фонду | х | х | х | | | | |України | | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |до Фонду соціального | х | х | х | | | | |страхування у | | | | | | | |зв'язку з тимчасовою | | | | | | | |втратою | | | | | | | |працездатності | | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |до Фонду | х | х | х | | | | |загальнообов'язкового| | | | | | | |державного | | | | | | | |соціального | | | | | | | |страхування України | | | | | | | |на випадок безробіття| | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |До Фонду соціального | | | | | | | |страхування від | | | | | | | |нещасних випадків на | | | | | | | |виробництві та | | | | | | | |професійних | | | | | | | |захворювань | | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |до Державного бюджету| х | х | х | | | | |України | | | | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| |до місцевого бюджету | х | х | х | | | | |---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| | Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
{ Додаток 7 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
{ Додаток 8 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
Додаток 7
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_______________
(вид бюджету) _________________
(назва бюджету)

ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань місцевих
бюджетів (річного розпису витрат
спеціального фонду місцевих бюджетів
з розподілом за видами надходжень,
річного розпису повернення кредитів
до місцевих бюджетів та надання
кредитів з місцевих бюджетів)
за 20__рік

___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів)
(грн) ------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд |Усього | |-----+--------------+----------------+------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна посадова особа __________ ___________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 117
( z0930-04 ) від 13.07.2004, N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008,
N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 8
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________
(вид бюджету)
_________________
(назва бюджету)

ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального
фонду місцевих бюджетів (з помісячного розпису
спеціального фонду (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків)/ з помісячного розпису повернення
кредитів до загального фонду місцевих
бюджетів/ надання кредитів із загального
фонду місцевих бюджетів)
за 20__рік

КВК_____ ____________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів)
(грн) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код|Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Усього| |---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна посадова особа __________ ___________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 117
( z0930-04 ) від 13.07.2004, N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008,
N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 9
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___"________ 20__ року

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20_ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________
(грн) ------------------------------------------------------------------------------ | Рівень | КПК | КЕКВ/КККБ | Усього на рік, у т.ч. | Разом на | | розпорядника | | |-------------------------| рік | | коштів | | | загальний |спеціальний | | | | | | фонд | фонд | | |----------------+-------+-----------+------------+------------+-------------| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Разом | |щодо головного розпорядника бюджетних коштів | |----------------------------------------------------------------------------| | | |__________ __________________________ _____________ _____________ __________| | (код (найменування розпорядника (код (найменування (код ГУДКУ| |території) бюджетних коштів) розпорядника) ГУДКУ (УДК) (УДК) | |----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |----------------+-------+-----------+------------+------------+-------------| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Разом | |щодо розпорядника бюджетних коштів | ------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 10
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________
(посада) _________
(підпис) _____________________
(ініціали і прізвище)
М.П.
"____"__________ 20__ рік

РОЗПОДІЛ
показників зведених планів асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів
(зведених планів спеціального фонду місцевих
бюджетів (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)/
зведених планів надання кредитів
із загального фонду місцевих бюджетів)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________________
(грн) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього|У тому числі за місяцями | |розпорядника | | |на рік|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |січень|лютий| березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень| | | | | | | | | | | | | | | |пад | | |-------------+---+---------+------+------+-----+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |________________ | |(код території) | |___________________________________________ | |(найменування розпорядника бюджетних коштів) | |____________________ | |(код розпорядника) | |___________________________ | |(найменування ГУДКУ (УДК)) | |_________________ | |(код ГУДКУ (УДК)) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+---------+------+------+-----+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом щодо розпорядника бюджетних коштів | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ___________ ____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 139 ( z0362-09 ) від 02.04.2009 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

{ Додаток 11 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Додаток 12 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Додаток 13 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Додаток 14 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Додаток 15 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

Додаток 11
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________________

РЕЄСТР
змін розподілу показників зведеного
кошторису на 20___ рік
_____________________________________________
(Код відомчої класифікації та найменування
головного розпорядника бюджетних коштів)

довідка N _____ від _______
(грн) --------------------------------------------------------------------------- |Рівень |КПК |КЕКВ/КККБ |Сума змін (зменшення "-",|Усього | |розпорядника | | |збільшення "+") | | |коштів | | |-------------------------| | | | | |загальний |спеціальний | | | | | |фонд |фонд | | |------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| |Усього | |щодо головного розпорядника коштів | |-------------------------------------------------------------------------| | | |__________ _____________ _____________ _____________ ________________| | (код (код (найменування (найменування (код ГУДКУ (УДК)| |території) розпорядника) розпорядника) ГУДКУ (УДК) | |-------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| |Разом | |щодо розпорядника коштів | |-------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 51
( z0259-03 ) від 11.03.2003, N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004,
N 117 ( z0930-04 ) від 13.07.2004, N 150 ( z0704-08 ) від
06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________________

РЕЄСТР ЗМІН
розподілу показників зведених планів асигнувань
загального фонду/планів спеціального фонду
місцевих бюджетів (розподілу показників зведених
планів надання кредитів із загального
фонду місцевих бюджетів)
на 20___ рік

довідка N __________
від ________________
Код та назва відомчої класифікації
головного розпорядника коштів __________________________________
(грн) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Разом|У тому числі за місяцями | |розпоряд-| | |на |------------------------------------------------------------------------------------------| |ника | | |рік |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень |жовтень|листо-|грудень| |коштів | | | | | |зень | | | | | | | |пад | | |---------+---+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом | |щодо головного розпорядника коштів | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |_______________ _____________ __________________ _____________ ________________ | |(код території) (найменування (код розпорядника) (найменування (код ГУДКУ (УДК) | | розпорядника) ГУДКУ (УДК) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом | |щодо розпорядника коштів | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 51
( z0259-03 ) від 11.03.2003, N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 13
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "__" _______ 20__ року

РЕЄСТР ЗМІН
N _______ від ___________
зведення показників спеціального фонду на 20__ рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів _________________________________________________
(грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Рівень |КПК| Разом за | Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") | | |розпорядника| |спеціальним|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | фондом |разом|плата за послуги, що надаються бюджетними|інші джерела власних надходжень*| інші | | | | | | | установами | |надходження| | | | | | |-----------------------------------------+--------------------------------+-----------| | | | | | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч.за підгрупами | | | | | | | | |-----------------------------------| |--------------------------+-----------| | | | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200|25020300| | |----------+------------+---+-----------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |(________________) ____________________________________________ __________________ _________________________ __________________| | (код території) (найменування розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код органу ДКУ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом щодо розпорядника бюджетних коштів | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Видатки та| | | | | | | | | | | | | | | |надання | | | | | | | | | | | | | | | |кредитів -| | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | |----------+------------+---+-----------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-----------| |Поточні | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | |(1000)** | | | | | | | | | | | | | | | |----------+------------+---+-----------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-----------| |Капітальні| | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | |(2000)** | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Плануються за наявності підстави.
** Заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління / відділу) __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 507 ( z0115-11 ) від 28.12.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 14
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
__________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
(найменування органу ____________________________
Державного казначейства України) (посада) __________________________ ____________________________
(назва бюджету) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___"________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів загального фонду
місцевих бюджетів з рахунку N __________

Державним казначейством у _________________________
(область, місто, район)
від __________________ N _____
(число, місяць, рік)
-------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Найменування|КВК|КПК|КЕКВ| Номер |Сума|Примітка*| |з/п| головного | головного | | | | особового | | | | |розпорядника|розпорядника| | | | рахунку | | | | | бюджетних | бюджетних | | | | головного | | | | | коштів | коштів | | | | розпорядника | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | | |(реєстраційний| | | | | | | | | | рахунок | | | | | | | | | | розпорядника | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | |коштів нижчого| | | | | | | | | | рівня) | | | |---+------------+------------+---+---+----+--------------+----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------
Усього _________________________
(суму писати словами)
Відповідальна особа _______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
-------------- *Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення
коштів.
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 260
( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 15
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень про виділення коштів
загального (спеціального) фонду
місцевих бюджетів

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Дата | Номер |Найменування| Код | Номер |КВК(*)|КПК(*)|КЕКВ(*)|Сума | |з/п|реєстрації| розпо- | розпо- | головного | головного |рахунку(*)| | | | | | | |рядження|рядження|розпорядника|розпорядника| | | | | | | | | | | бюджетних | бюджетних | | | | | | | | | | | коштів(*) | коштів(*) | | | | | | |---+----------+--------+--------+------------+------------+----------+------+------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------+--------+--------+------------+------------+----------+------+------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Заповнюється за умови автоматизованої обробки
розпоряджень.
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 21
( z0285-04 ) від 06.02.2004, N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 16
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

------------------------------------------------------- | | |_____________________________________________________| |(найменування органу Державного казначейства України)| | | | ОПЛАЧЕНО | | --------------------------- | | | дата | | | --------------------------- | | | |Казначей ______________ | | (підпис) N | | | -------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 51
( z0259-03 ) від 11.03.2003, N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 17
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_______________________________
(вид бюджету)
_______________________________
(назва бюджету)

_______________________________ _______________________________
(код органу Державного (найменування органу Державного
казначейства України) казначейства України)
_______________________________ _______________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)
_______________________________
(номер рахунку)

ВИПИСКА З РАХУНКУ
рахунок N __________________
за період з ________ по _________ 20 _ року

------------------------------------------------------------------ | N | Тип |МФО |Рахунок |Номер документа|Дата | Сума | |з/п |операції | | | | |-------------| | | | | | | |дебет |кредит| |--------------------------------------------------+------+------| |Вхідний залишок: | | | |--------------------------------------------------+------+------| | | | | | | | | | |----+---------+----+--------+---------------+-----+------+------| | | | | | | | | | |----+---------+----+--------+---------------+-----+------+------| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+------+------| | Усього оборотів:| | | |--------------------------------------------------+------+------| | Вихідний залишок:| | | ------------------------------------------------------------------
Реєстр документів
за рахунком: ____________________
Виконавець: __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 18
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_____________________
(вид бюджету) _____________________
(назва бюджету) __________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
КВК _________

РОЗПОДІЛ
виділених бюджетних асигнувань
з рахунку N ________
від "___"____________ 20__ року N _____

Код коштів ______
------------------------------------------------------------------------------ | Код | Код | Код |Найменування|КПК|КЕКВ| N рахунка |Сума,|Примітка*| |тери-|ЄДРПОУ|розпорядника|розпорядника| | |розпорядника|грн. | | |торії| | бюджетних | коштів | | | бюджетних | | | | | | коштів | | | | коштів | | | |-----+------+------------+------------+---+----+------------+-----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________
(назва територіальної одиниці)
Разом щодо територіальної одиниці
Усього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ
Керівник ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
-------------- *Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення
коштів.
{ Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказів
Державного казначейства N 117 ( z0930-04 ) від 13.07.2004, N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 260
( z0667-10 ) від 27.07.2010 }
Додаток 19
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу виділених коштів загального
(спеціального) фонду місцевих бюджетів

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Дата | Номер |Найменування| Код | Номер |КВК(*)|КПК(*)|КЕКВ(*)|Сума| |з/п|реєстрації|складання|розподілу|розпорядника|розпорядника|рахунку(*)| | | | | | | |розподілу| | нижчого | нижчого | | | | | | | | | | | рівня | рівня | | | | | | | | | | |(одержувача |(одержувача)| | | | | | | | | | | бюджетних | бюджетних | | | | | | | | | | | коштів)(*)| коштів(*) | | | | | | |---+----------+---------+---------+------------+------------+----------+------+------+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------+---------+---------+------------+------------+----------+------+------+-------+----| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Заповнюється за умови автоматизованої обробки
розпоряджень.
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 20
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

( za151-10 )
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

{ Додаток 23 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 117 ( z0930-04 ) від 13.07.2004 }

Додаток 21
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ ____________________________
(найменування органу Державного (посада)
казначейства України) ____________________________ _________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
(назва бюджету)
М.П. "___"__________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів з рахунку N _______________________
Державним казначейством у __________________
(область, місто, район)
від ____________________ N ________
(число, місяць, рік)

(грн) --------------------------------------------------------------------------------------- | N |Код головного|Найменування| КВК | КПК | КЕКВ |Номер особового | Сума |Приміт-| |з/п| розпорядника| головного | | | | рахунку | | ка | | | бюджетних |розпорядника| | | | головного | | | | | коштів | бюджетних | | | | розпорядника | | | | | | коштів | | | |бюджетних коштів| | | | | | | | | | (реєстраційний | | | | | | | | | | рахунок | | | | | | | | | | розпорядника | | | | | | | | | |бюджетних коштів| | | | | | | | | | нижчого рівня) | | | |---+-------------+------------+-------+-------+------+----------------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Усього ___________________________
(сума словами)
Відповідальна особа __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004; в редакції Наказу
Державного казначейства N 150 ( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

{ Додаток 26 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

{ Додаток 27 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 }

Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

( za151-10 )
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 23
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
-------------------------------------------------- |N чека | | |------------------------------------------------| |Дата отримання готівки | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------- |Найменування банку, N рахунку групи 257 | -----------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів
на вкладні рахунки
"___" _________________________ 20__
(дата подачі заявки)

_________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів _________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі _______________________________________
(писати словами)
2) видачу готівки _______________________________________________ _________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ______________________________________________
(писати словами)
на ім'я ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових) серія __ N _________
від ____________, виданий _______________________________________
Прострочена заборгованість із заробітної плати
на 01 __________________ 20__* ________________ _____________
(місяця, за який (сума) проводиться розрахунок)
I. Розрахункова відомість із заробітної плати
за ** _________ місяць 20__
(грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Нараховано за місяць | Утримано |Сума до|Перераху-| |з/п|---------------------+-------------------------------------------------------------------|виплати| вання на| | | показники |сума|разом|податок | єдиний внесок на |профспілкові| інші |виплата в|готівки| вкладні | | | | | | на |загальнообов'язкове| внески |утримання|міжрозра-| | рахунки | | | | | | доходи |державне соціальне | | |хунковий | | | | | | | |фізичних| страхування | | | період | | | | | | | | осіб | страхування | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 1 |Заробітної плати| | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 2 |Грошового | | | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 3 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |інвалідам, що | | | | | | | | | | | |працюють | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 4 |Компенсації з | | | | | | | | | | | |доходів фізичних| | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 5 |Разом: | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | |З них: | | | | | | | | | | | |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | |а) мат. допомоги| | х | х | х | х | х | | | | | |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | |б) лікарняних | | х | х | х | х | х | | | | | |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | |в) інші виплати | | х | х | х | х | х | | | | | |(відпускні) | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 6 |Виплати в | х | | | | | | | х | х | | |міжрозрахунковий| | | | | | | | | | | |період* | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 7 |Належить до | х | | | | | | х | | | | |перерахування | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної
плати **
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 |Виплати в | х | | | | | | | х | х | | |міжрозрахунковий| | | | | | | | | | | |період* | | | | | | | | | | |---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------| | 2 |Належить до | х | | | | | | х | | | | |перерахування | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Нарахування на заробітну плату **
(грн.)
------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Сума | Єдиний внесок на | Інші | |з/п| |нарахованої|загальнообов'язкове|нарахування| | | |заробітної |державне соціальне | | | | | плати | страхування | | |---+----------------------+-----------+-------------------+-----------| | 1 |Усього нараховано за | | | | | |розрахунковий період | | | | |---+----------------------+-----------+-------------------+-----------| | 2 |Перераховано в | | | | | |міжрозрахунковий | | | | | |період* | | | | |---+----------------------+-----------+-------------------+-----------| | 3 |Підлягає перерахуванню| | | | ------------------------------------------------------------------------
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах _________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної
особи - розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість із заробітної плати на 01 _______________ 20__
(місяць, який
слідує за
розрахунковим
періодом)
становить (відсутня)* ____________________________________________
(сума)
Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та
нарахованими на заробітну плату,
на 01 ______________ 20__ становить (відсутня)* _________________
(місяць, який (сума)
слідує за
розрахунковим
періодом)
IV. Виплата готівки на інші видатки:
(грн.)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |КЕКВ| Готівка до | Сума до | | з/п | видатків | | виплати |перерахування на | | | | | | вкладні рахунки | |-----+-----------------+----+-----------------+-----------------| | | | | | | |-----+-----------------+----+-----------------+-----------------| | | | | | | |-----+-----------------+----+-----------------+-----------------| | | | | | | |-----------------------+----+-----------------+-----------------| |УСЬОГО: | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний
період. ** У разі відсутності показників проставляються прочерки.
Керівник установи ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010;
в редакції Наказу Державного казначейства N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 24
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_______________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
_______________________________________
(найменування розпорядника/одержувача
бюджетних коштів)
_______________________________________
(номер реєстраційного/спеціального
реєстраційного рахунку)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неналежне виконання бюджетного законодавства
N _________ від ____________

Платіжне доручення N ___________ "__" _________________ 20__ року
(дата)
на суму ____________________________________________________ грн.
(писати словами)
на користь ______________________________________________________
(найменування отримувача коштів)
повернуто без виконання та попереджено про неналежне виконання
бюджетного законодавства у зв'язку з* ___________________________ _________________________________________________________________
Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в
термін до _______________________________________________________
Керівник органу Державного
казначейства України __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Виконавець ______________________________________________________
(ініціали, прізвище)
тел. _______________________
_______________
* Причина попередження вказується відповідно до пункту 4.8
цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що
визначають підставу для попередження із посиланням на відповідний
абзац, пункт, статтю.
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010,
N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010, N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 25
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

__________________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації попереджень про неналежне виконання
бюджетного законодавства

------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата| Номер |Найменування| N, дата, | Причина |Прізвище | Відмітка | |з/п| |рахунку|розпорядника| сума |попередження|виконавця|(підпис) про| | | | | коштів | (грн.) | | | отримання | | | | |(одержувача)|платіжного| | |попередження| | | | | бюджетних |доручення | | | | | | | | коштів | | | | | |---+----+-------+------------+----------+------------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----+-------+------------+----------+------------+---------+------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010,
N 260 ( z0667-10 ) від 27.07.2010, N 507 ( z0115-11 ) від
28.12.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 26
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі
за _____________ 20__ року
(місяць)
Установа ________________________________________________________
Територія _______________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________________________________________________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |-------------------------+------------------------| | |надходження | касові |надходження| касові | | | | видатки | | видатки | |-------------+------------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------+------------+------------+-----------+------------| |Надходження -| | | | | |усього | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| |У томі числі:| | | | | |за видами | | | | | |надходжень за| | | | | |кодами | | | | | |класифікації | | | | | |доходів | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| | | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| |Видатки - | | | | | |усього | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| |У тому числі:| | | | | |за кодами | | | | | |економічної | | | | | |класифікації | | | | | |видатків | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| | | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| | | | | | | |-------------+------------+------------+-----------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник установи ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"___" _____________ 20__ року
{ Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008, N 17 ( z0151-10 ) від 21.01.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 27
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

АКТ
придбання матеріальних цінностей
м. ____________ "___" _________ 20__ року

"ЗАТВЕРДЖУЮ" _______________________ _______________________
Ми, що нижче підписались, комісія у складі __________________ __________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання _____________________________________
(місце придбання)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Найменування | Вага або | Ціна за од.|Сума | |придбання| товару | кількість | товару | | |---------+----------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | |---------+----------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | |---------+----------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | |---------+----------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | |---------+----------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього: ___________________________________ грн ________ коп.
(сума прописом)
Голова комісії _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 28
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ДОВІДКА
про взаємні розрахунки
_____________________________________________
(кому - найменування органу
Державного казначейства України)
_____________________________________________
(кому - найменування органу виконавчої
влади/назва бюджету)
_____________________________________________
(найменування органу виконавчої
влади/назва бюджету)
_____________________________________________
(код бюджетної класифікації)
_____________________________________________
(назва області)

повідомляє, що на підставі рішення (найменування ради, що прийняла
рішення) від "___"_____ 20__ року N_____ (назва бюджету) за
взаємними розрахунками передаються з (назва бюджету) кошти в сумі ______________ гривень у такі строки:
(тис.грн) ------------------------------------------------------------------ | Строки | Сума | | | | |---------------------------------+------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------+------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Вам необхідно при отриманні цієї довідки зробити
бухгалтерські записи за такими балансовими рахунками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Сума | |---------------------+----------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+----------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Доповнювальні вказівки
Додатки: на ___ аркушах.
Керівник ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) ____________________
(ініціали, прізвище)
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 29
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

ПЕРЕЛІК
бюджетних установ, організацій і заходів,
які передаються на утримання
з ____________________________________
(назва бюджету)
_________________________________________
(кому - найменування органу
Державного казначейства України)
_________________________________________
(кому - найменування органу виконавчої
влади/назва бюджету)
_________________________________________
(найменування органу виконавчої влади -
розпорядника коштів місцевого бюджету
нижчого рівня/назва бюджету)
_________________________________________
(код бюджетної класифікації)
_________________________________________
(назва області)

(тис.грн) ---------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний|Найменування|Місцезнаходження| Річні призначення за | | код за ЄДРПОУ | бюджетної | установи | кошторисом | | | установи, | |---------------------------| | |організації,| |загальний|спеціальний|разом| | | закладу | | фонд | фонд | | | | | | | | | |----------------+------------+----------------+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 30
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________ ____________________________
(найменування органу (посада)
Державного казначейства України) ____________________________ ________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
(назва бюджету)
М.П. "__" ________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів загального (спеціального) фонду
місцевих бюджетів з рахунку N ______________
для __________________________________________
(вид операції з фінансування)
від __________________ N ________
(число, місяць, рік)

------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Код |Сума| Номер рахунку, |Примітка*| |з/п| аналітичного |класифікації | | на який буде | | | | рахунку |фінансування | | перераховано | | | | місцевого | бюджету за | | кошти за | | | | бюджету | типом | | операціями із | | | | | кредитора | | фінансування | | |---+--------------+-------------+----+----------------+---------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Усього _________________________________________________________
(сума словами)
Відповідальна особа ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
* Реквізити банку, в якому відкритий рахунок, на який
спрямовуються кошти за операціями із фінансування, та інша
інформація.
{ Порядок доповнено новим додатком 30 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 }

Додаток 31
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(код)
_________________________________
(назва бюджету)

Оборотно-сальдова відомість
за аналітичними рахунками
на "___"__________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ |Номер рахунку |Сальдо на |Обороти |Сальдо на | | |початок | |кінець | | |----------------+----------------+--------------| | |дебет |кредит |дебет |кредит |дебет |кредит | |---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------| | | | | | | | | |---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 32
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(код)
_________________________________
(назва бюджету)

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
за аналітичними рахунками
на "___"________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Сальдо | | |-------------------------------------| | | дебет | кредит | |--------------------------+------------------+------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 33
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(код)
_________________________________
(назва бюджету)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів за доходами
за ____________ 20__ року
(число, місяць)

------------------------------------------------------------------ | Група |Символ | Код | Надійшло | |символів | | класифікації |-----------------------------| | | |доходів бюджету |за день | наростаючим | | | | | | підсумком | | | | | | з початку року | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |1 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |1 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |Усього | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |2 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |2 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |Усього | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |3 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |3 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |Усього | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |4 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |4 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |Усього | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |5 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |5 | | | | | |---------+-------+----------------+--------+--------------------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник ______________________
Головний бухгалтер ______________________
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку заповнення форми Звіту
про виконання місцевих бюджетів
за доходами
Перша колонка: 1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду
місцевого бюджету; 2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду
місцевого бюджету; 3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу між
загальним та спеціальним фондами; 4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу між
рівнями бюджетів; 5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.
Друга колонка: 1-5-а групи символів - символи видів доходів.
Третя колонка: Коди згідно з класифікацією доходів бюджету з додатка 1 до
наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про
бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами).
Четверта колонка: 1-5-а групи символів - суми надходжень за день за
відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень; Усього - загальні надходження за день за кожною 1-5-ю групою
символів.
П'ята колонка: Дані колонки 5 Звіту про виконання місцевого бюджету за
доходами за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за
день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }

Додаток 34
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
_________________________________
(код)
_________________________________
(назва бюджету)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів за видатками
за ______________ 20__ року
(число, місяць)

------------------------------------------------------------------ | N | КПК | КЕКВ | Сума за день | Сума з початку року | | з/п | | | | | |-------+-------+--------+----------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------+-------+--------+----------------+----------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник _________________________
Головний бухгалтер _________________________
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150
( z0704-08 ) від 06.05.2008 }вгору