Документ z0896-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.06.2017  № 2863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2017 р.
за № 896/30764

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1165/8486 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 грудня 2012 року № 2671), такі зміни:

пункт 4 розділу I виключити;

у пункті 11 розділу IV слова «, а також документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію інвестиційної декларації» виключити.

2. Унести до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2362, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1665/24197, таку зміну:

у пункті 11 глави 2 розділу ІІІ слова «, а також документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем)» виключити.

3. Управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринкуТ. Хромаєввгору