Документ z0894-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2018  № 785


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 894/32346

Про внесення змін до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», пункту 5 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (зі змінами), пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року № 16, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 103/13370, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України з питань праці

Міністр освіти і науки України

О.О. ШубінР. Іллічов


О. Мірошниченко

К. Ляпіна

Р.Т. Чернега

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці
та гірничого нагляду
20 грудня 2006 року № 16
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 29 травня 2018 року № 785)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 894/32346

ПОРЯДОК
атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

1. Цей Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки (далі - технічний огляд та/або експертне обстеження).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:

експерт технічний з промислової безпеки - атестований фахівець, який має підготовку з питань проведення технічних оглядів та/або експертних обстежень та отримав право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження;

атестаційна комісія - група кваліфікованих фахівців, визначена навчальним закладом, яка здійснює перевірку знань і практичних навичок та приймає рішення про надання права фахівцям на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

навчальний заклад - суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, який здійснює підготовку експертів технічних з промислової безпеки.

3. До підготовки на експертів технічних з промислової безпеки допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю технічного спрямування та практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менше трьох років.

4. Підготовка експертів технічних з промислової безпеки здійснюється за напрямами відповідно до Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за № 723/30591, навчальними закладами за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об’єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.

Типові навчальні програми розміщуються на офіційному веб-сайті Держпраці.

5. Для підготовки на експерта технічного з промислової безпеки особа подає до навчального закладу заяву у довільній формі із зазначенням напряму(ів) діяльності експерта технічного з промислової безпеки, копії документа про вищу освіту та трудової книжки.

6. Особи, які пройшли курс підготовки, складають іспит атестаційній комісії. До складу атестаційної комісії залучається посадова особа апарату Держпраці або її територіального органу. До участі у роботі атестаційної комісії можуть залучатись фахівці профільних наукових закладів, інші спеціалісти у сфері охорони праці та промислової безпеки.

7. Питання для іспиту формуються атестаційною комісією з урахуванням навчальних програм, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

8. Іспит вважається успішно складеним, якщо отримано не менше ніж 80 відсотків правильних відповідей. Результати іспиту заносять до протоколу засідання атестаційної комісії, який зберігається у навчальному закладі не менше 5 років.

У разі ліквідації навчального закладу протоколи передаються на зберігання до відповідного архіву у порядку, визначеному законодавством.

9. Особа, яка не склала іспит, може пройти теоретичне навчання повторно.

10. Повноваження атестаційної комісії:

оцінка знань та практичних навичок при складанні іспиту осіб, які пройшли курс підготовки експерта технічного з промислової безпеки;

прийняття рішення щодо надання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

11. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та оформлюється протоколом, який підписується головою та членами комісії.

12. За результатами успішного іспиту навчальний заклад видає особі посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

13. Для підтвердження своєї кваліфікації експерт технічний з промислової безпеки проходить у навчальних закладах періодичне (але не рідше одного разу на 3 роки) підвищення кваліфікації за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об’єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.

За результатами проходження підвищення кваліфікації навчальний заклад видає свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

14. Відомості про осіб, що пройшли підготовку та успішно склали іспит на експертів, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також щодо проходження такими особами періодичного підвищення кваліфікації надаються протягом 5 робочих днів навчальними закладами до Держпраці, яка протягом 5 робочих днів розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті.

15. У разі втрати або пошкодження посвідчення або свідоцтва (сертифіката) про підвищення кваліфікації навчальний заклад видає його дублікат, про що повідомляє Держпраці для розміщення відповідної інформації на її офіційному веб-сайті.

Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праціЮ. Кузовой


Додаток
до Порядку атестації фахівців,
які мають право проводити
технічний огляд
та/або експертне обстеження
устаткування підвищеної небезпеки
(пункт 12)

ПОСВІДЧЕННЯвгору