Документ z0793-98, поточна редакція — Редакція від 15.12.2007, підстава - z1341-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 219 від 16.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 грудня 1998 р.
за N 793/3233

Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й
літніх практичних робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), та на підставі протокольного рішення редакційної
комісії, створеної наказом Комітету від 20 травня 1997 року N 141,
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
1. Затвердити Правила безпеки під час трудового навчання й
літніх практичних робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві (далі -
Правила), що додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
2. З уведенням у дію зазначених Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила техники безопасности
и производственной санитарии при трудовом обучении и летних
практических работах учащихся IX-X (XI) классов
общеобразовательной школы в сельскохозяйственном производстве",
затверджені Міністерством освіти і Міністерством сільського
господарства СРСР у 1976 р. (НАОП 9.2.30-1.03-76). 3. Управлінню організації державного нагляду: ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними
інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ,
навчально-виховних закладів, організацій; установити постійний контроль за виконанням вимог Правил
посадовими особами та працівниками. 4. Головному управлінню охорони праці подати замовлення на
видання цих Правил. 5. Начальнику управління організації державного нагляду
Кириленко В.М. подати протягом двох тижнів головному управлінню
охорони праці відповідні матеріали для включення Правил до
Державного реєстру ДНАОП та банку даних автоматизованого
інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
України 16.11.98 N 219
Правила
безпеки під час трудового навчання й літніх практичних
робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів у сільськогосподарському виробництві
{ У тексті Правил цифри та слово "X-XI класів" замінено
цифрами та словом "10-12 класів"; слова "Міністерства
освіти України" замінено словами "Міністерства освіти
і науки України" у відповідних відмінках, слова
"Міністерства агропромислового комплексу України"
замінено словами "Міністерства агропромислової
політики України" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 266
( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
1. Галузь застосування
Правила безпеки під час трудового навчання й літніх
практичних робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів у сільськогосподарському виробництві (далі - Правила)
поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час
трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки
України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності. Вимоги даних Правил є обов'язковими для виконання керівними і
педагогічними працівниками навчальних закладів, а також
керівниками (власниками) сільськогосподарських державних
підприємств, установ і організацій системи Міністерства
агропромислової політики України, спілок, асоціацій, агрофірм,
колективних сільськогосподарських підприємств тощо (далі -
сільськогосподарські підприємства), керівниками ділянок і особами,
на яких покладається відповідальність за безпеку праці на
сільськогосподарських підприємствах, де проводяться трудове
навчання й літні практичні роботи учнів старших класів навчальних
закладів. З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила техники безопасности
и производственной санитарии при трудовом обучении и летних
практических работах учащихся IX-X (XI) классов
общеобразовательной школы в сельскохозяйственном производстве",
затверджені Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського
господарства СРСР у 1976 р.

{ Розділ 2 вилучено на підставі Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }

2. Загальні вимоги
2.1. Організація роботи з охорони праці під час трудового
навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському
виробництві здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616
( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1093/6284, Положення про порядок трудового і
професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з
роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з
роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130 ( z0014-95 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за
N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003
N 244 ( z1257-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.12.2003 за N 1257/8578), та інших актів законодавства. { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
2.2. До виконання сільськогосподарських робіт під час
трудового навчання й літніх практичних робіт допускають учнів, які
пройшли медогляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за
N 846/14113 і не мають медичних протипоказань. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
2.3. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно
керуватися Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385. { Абзац перший
пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 266
( z1341-07 ) від 13.11.2007 } Учнів не допускають до робіт з таких професій: консервувальники пантів; конярі, зайняті обслуговуванням жеребців-плідників; причіплювачі на причіпних сільськогосподарських машинах; тваринники, зайняті обслуговуванням бугаїв-плідників; робітники, зайняті на грензаводах; робітники, зайняті на плантаціях опійного маку; робітники, зайняті на роботах у колодязях, гноївкозбірниках,
цистернах та інших ємкостях; робітники, зайняті роботою в середині теплиць; робітники, зайняті поливанням бавовни ручним способом; робітники, зайняті прибиранням, транспортуванням та первинною
обробкою тютюну; робітники, зайняті на роботах із транспортування, готування
та застосування отрутохімікатів; санітар ветеринарний; та тих, що приведені в п.37 "Загальні професії всіх галузей
народного господарства" вищезазначеного нормативного акта. 2.4. Під час трудового навчання й літніх практичних робіт у
сільськогосподарському виробництві учні 10-12 класів працюють на
виробництвах та на робочих місцях, пов'язаних з важкими роботами й
роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці протягом не
більш як 4 год. на день відповідно до (НПАОП 0.00-4.24-03)
Положення про порядок трудового і професійного навчання
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130
( z0014-95 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від
15.12.2003 N 244 ( z1257-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578). { Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
2.5. Час перенесення вантажів учнями має становити не більш
як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що
переноситься (відповідно до ДНАОП 0.03-3.29-96 "Граничні норми
підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми" ( z0183-96 ), а
саме: 5,6 - 6,3 кг - для дівчат 16-17 років; 11,2 - 12,6 кг - для
хлопців 16-17 років. 2.6. Якщо місце роботи знаходиться на відстані понад 3 км від
місця проживання учнів або від навчального закладу, слід
організувати підвезення учнів до місця роботи і назад з
дотриманням усіх вимог безпеки дорожнього руху. 2.7. Початок робочого дня встановлюють залежно від конкретних
умов, щоб робота проходила в години найменшої інсоляції. Розпорядок дня (з урахуванням місцевих кліматичних і погодних
умов) погоджується з місцевими органами санітарного нагляду. Він
повинен передбачати: тривалість нічного сну не менш як 9 год.; чотириразове харчування (сніданок - 25%, 2-й сніданок - 15%,
обід - 40%, вечеря - 20% загальнодобової калорійності); регламентацію часу роботи, тобто за умови загальної
тривалості робочого дня не більш як 4 години після кожних 50 хв.
роботи має бути перерва 10 хв.; регламентацію приймання їжі, тобто перерви між їжею не
повинні перевищувати 4 год.; проведення ранкової зарядки, гігієнічних і гартувальних
процедур, спортивних і культмасових заходів; відпочинок і вільний час. Залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у
вихідні дні не дозволяється згідно з Кодексом законів України про
працю ( 322-08). 2.8. Слід уникати тривалого перебування учнів в одноманітній
незручній позі, а також виконання однієї й тієї самої роботи. Тому
їхню працю треба організовувати так, щоб окремі операції учні
виконували протягом дня по черзі. Для відпочинку учнів під час перерви слід виділяти спеціальні
місця, які захищені від дії прямих сонячних променів. Відстань від
місць відпочинку до місця роботи не повинна перевищувати 50 м. 2.9. Учнів необхідно забезпечувати доброякісною питною водою,
що відповідає санітарним вимогам ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая". На
робочих місцях має бути аптечка першої долікарської допомоги. 2.10. На час трудового навчання й літніх практичних робіт
учням видають спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального
захисту відповідно до ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту" ( z0667-96 ). Комплекти спецодягу, спецвзуття, інших засобів
індивідуального захисту мають бути спеціально підготовлені для
учнів і підігнані за зростом і розмірами. Відповідальність за забезпечення учнів спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
покладається на керівників сільськогосподарських підприємств, де
проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів
навчальних закладів. 2.11. Для організації відпочинку й прийняття їжі учням,
зайнятим на практичних роботах у сільськогосподарському
виробництві необхідно відводити спеціальні місця, які мають бути
обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони
праці. { Пункт 2.11 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
2.12. Зміна видів робіт або операцій має здійснюватися з
дозволу керівника з обов'язковим проведенням інструктажу з безпеки
на робочому місці. 2.13. Систематичний контроль за безпечними умовами праці,
виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також за станом здоров'я
учнів, які працюють під час трудового навчання та літніх
практичних робіт у сільськогосподарському виробництві,
покладається на керівників навчальних закладів, відділів освіти,
сільськогосподарських підприємств.
3. Обов'язки і відповідальність посадових осіб
3.1. Керівництво і відповідальність за організацію охорони
праці під час проведення трудового навчання й літніх практичних
робіт учнів у сільськогосподарському виробництві покладаються: в установах, закладах Міністерства освіти і науки України -
на керівника (директора, завідувача); в сільськогосподарських підприємствах: на державних підприємствах, в установах і організаціях
системи Міністерства агропромислової політики України, спілках,
асоціаціях, агрофірмах - на керівників (директорів, начальників,
завідувачів тощо); в колективних сільськогосподарських підприємствах (КСП) - на
голів правління. 3.2. Під час проведення трудового навчання й літніх
практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються
особи, відповідальні за їх проведення, які зобов'язані
контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві
безпечних умов праці для учнів, стежити за виконанням учнями цих
Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці. 3.3. Керівники (власники) сільськогосподарських підприємств
відповідно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних
закладів, повинні: наказом по сільськогосподарському підприємству виділити
виробничі ділянки на полях, у садах, робочі місця в ремонтних
майстернях і на фермах, потрібну кількість спецодягу, спецвзуття,
інших індивідуальних засобів захисту, справних тракторів і
сільськогосподарських машин для виконання робіт учнями навчальних
закладів; визначити місця відпочинку й приймання їжі, забезпечити
працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних
вимог; призначити осіб, відповідальних за безпечний стан робочих
місць, дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на
час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів
(бригадирів, механіків, завідувачів фермами тощо); забезпечити проведення інструктажу учнів відповідно до (НПАОП
0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, та
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
31.08.2001 N 616 ( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами). { Абзац
п'ятий пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 } 3.4. Керівники організацій, установ, навчальних закладів та
сільськогосподарських підприємств до початку проходження учнями
виробничої практики: визначають види робіт, порядок і строки навчання учнів
безпечним прийомам їх виконання; затверджують комісію для перевірки знань учнів з питань
безпеки праці й виробничої санітарії, пожежної безпеки й безпеки
руху; затверджують організаційно-технічні заходи щодо охорони праці
та своєчасно проводять перевірку їх виконання. 3.5. Заступники керівників навчальних закладів з
навчально-виробничої роботи (а там, де їх немає, - керівники
навчальних закладів): контролюють, щоб навчання учнів роботі на
сільськогосподарських машинах та догляду за тваринами проводилося
тільки під безпосереднім керівництвом спеціалістів, кваліфікованих
працівників сільськогосподарських підприємств і контролем
учителів, відповідальних за проведення трудового навчання й літніх
практичних робіт учнів; контролюють виконання вимог законодавства про працю
підлітків, правил, інструкцій з безпеки праці, виробничої
санітарії, пожежної безпеки керівниками трудового навчання й
літніх практичних робіт учнів; розробляють і подають на затвердження керівнику навчального
закладу та керівнику сільськогосподарського підприємства плани
проведення необхідних заходів щодо забезпечення безпечних умов
праці учнів у сільськогосподарському виробництві й забезпечують
їх своєчасне виконання; беруть участь у розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з
навчальним процесом і виробництвом, відповідно до Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616
( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами) та (НПАОП 0.00-6.02-04)
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112
( 1112-2004-п ). { Абзац п'ятий пункту 3.5 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 266
( z1341-07 ) від 13.11.2007 } 3.6. Вчителі трудового навчання, спеціалісти, інструктори: навчають учнів безпечним прийомам праці, правилам
користування засобами індивідуального захисту; контролюють наявність і справність запобіжних пристроїв,
огорож та засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття
тощо); вимагають від учнів виконання вимог безпеки праці та пожежної
безпеки, постійно стежать за застосуванням ними безпечних методів
праці й використанням запобіжних і захисних засобів; проходять навчання з безпеки праці з атестацією один раз на
три роки. 3.7. Керівники управліннями (відділами) освіти несуть
відповідальність за загальний стан організації роботи з охорони
праці, спрямованої на виконання правил безпеки праці та виробничої
санітарії під час трудового навчання й літніх практичних робіт
учнів відповідно до чинного законодавства і даних Правил: організують навчання з безпеки праці та виробничої санітарії
керівників навчальних закладів, заступників керівників з
навчально-виробничої роботи, спеціалістів з охорони праці та
безпеки життєдіяльності, вчителів трудового навчання; забезпечують контроль за виконанням вимог Закону "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) щодо праці підлітків і даних Правил.
4. Вимоги безпеки праці й виробничої санітарії до
організації трудового навчання й літніх практичних
робіт учнів у сільськогосподарському виробництві
4.1. Перед тим, як направляти учнів на трудове навчання й
літні практичні роботи в сільськогосподарське підприємство,
вчитель трудового навчання, якому доручено керувати групою учнів
під час виконання сільськогосподарських робіт, проводить вступну
бесіду з метою пов'язати вивчений теоретичний матеріал з наступним
трудовим навчанням і літніми практичними роботами. 4.2. Посадова особа, відповідальна за охорону праці в
сільськогосподарському підприємстві, де проходять трудове навчання
й літні практичні роботи учнів, проводить з учнями вступний
інструктаж, у процесі якого знайомить їх з правилами поведінки на
території сільськогосподарського підприємства, правилами безпеки
під час обслуговування сільськогосподарських машин, верстатного
обладнання, тварин, загальними правилами електробезпеки, пожежної
безпеки, прийомами надання першої долікарської допомоги
потерпілому. 4.3. Первинний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань
охорони праці проводять безпосередньо керівники виробничих
дільниць (бригадири, завідувачі фермами, майстернями тощо)
відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511. { Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
4.4. Під час трудового навчання і літніх практичних робіт у
сільськогосподарському підприємстві його керівник повинен
забезпечити учнів інструкціями з правил безпеки за видами
виконуваних робіт, розробленими і затвердженими у
сільськогосподарському підприємстві згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці" ( z0226-98 ). 4.5. За несвоєчасне проведення інструктажу з охорони праці
посадова особа, зазначена у п.5.2, несе відповідальність згідно з
чинним законодавством. 4.6. Під час проведення трудового навчання і літніх
практичних робіт всі учні повинні користуватися засобами
індивідуального захисту в залежності від виду робіт (на польових
станах, у тваринницькій фермі, у виробничому приміщенні тощо). 4.7. Для переодягання учнів слід використовувати спеціальні
приміщення (гардероб, санітарно-побутова кімната тощо). 4.8. Для забезпечення питною водою працівники
сільськогосподарських підприємств встановлюють фонтанчики або
закриті баки. Заміняти воду, промивати й дезінфікувати баки треба
щоденно у відповідності до вимог СанПиН "Устройство, содержание и
организация работы лагерей труда и отдыха". 4.9. Місця виконання робіт повинні бути обладнані місцевим і
загальним освітленням, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2006)
Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне
освітлення, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від
15.05.2006 N 168 ( v0168667-06 ). { Пункт 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
4.10. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" ( z0093-98 ) напруга
живлення місцевого освітлення не повинна перевищувати 42 В, а його
конструкція має дозволяти легко змінювати напрям променя світла.
Переносні світильники повинні мати напругу 12 - 36 В. 4.11. Віконні шибки і скло електричних світильників треба
очищати в міру їх забруднення, але не рідше одного разу на 3
місяці, або за графіком відповідальної особи за
електрогосподарство. Залучати учнів до очищення світильників не
дозволяється. 4.12. Виробничі, санітарно-побутові й допоміжні приміщення
обладнують вентиляцією. Температура, вміст пилу, пари, газів та
інших шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати
вимогам ГОСТ 12.1.005-88 "Общие и санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны".
5. Вимоги до організації індивідуальних практичних
занять учнів з водіння тракторів і самохідних
сільськогосподарських машин
5.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які
виділяються для практичного водіння, повинні бути технічно
справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в
сільському господарстві. { Пункт 5.1 розділу 5 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
5.2. Навчальне водіння учнів на тракторах і самохідних
сільськогосподарських машинах необхідно проводити на спеціально
відведених майданчиках (полігонах) у сільськогосподарському
підприємстві, де проводяться трудове навчання й літні практичні
роботи, і тільки в присутності вчителя. На шкільних подвір'ях
навчальне водіння на тракторах і машинах не дозволяється. 5.3. На полігонах слід відводити спеціальні місця, обмежені
вішками, для водіння учнями трактора по колу, по вісімці, для
тренування в'їзду в ворота (між двома віхами) та під'їзду до
причіпної машини тощо. Під час проведення навчальних робіт на сільськогосподарських
агрегатах у полі необхідно уважно оглянути його з метою вилучення
зайвих предметів. 5.4. Якщо під час навчання використовуються одночасно два
трактори, необхідно кожному з них відводити на полігоні ділянки,
розділені між собою нейтральною смугою, ширина якої повинна бути
не менш як 2 м згідно з нормативно-правовими актами з охорони
праці. Межі ділянок, відведених для кожного трактора, повинні бути
чітко позначені (вішками або іншими добре помітними знаками). { Пункт 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
5.5. До початку практичного водіння трактора учні повинні
пройти навчання й інструктаж з безпеки праці й ознайомитися: з безпечними прийомами посадки в кабіну й виходу з неї; з контрольно-вимірювальними приладами й органами керування; з безпечними прийомами аварійної зупинки трактора; з безпечними прийомами під час запуску двигуна, рушання з
місця, зупинки, повороту й розвороту, руху заднім ходом,
підіймання й опускання агрегатованих з трактором машин. 5.6. Водіння трактора має здійснюватися відповідно до
завдання, за заздалегідь розробленими маршрутами, що
затверджуються керівником навчального закладу або його заступником
і узгоджуються з Державною автомобільною інспекцією. 5.7. Не дозволяється перебувати в кабіні трактора особам, які
не пов'язані з виконанням навчального процесу, та такій кількості
осіб, що перевищує кількість місць у кабіні трактора. 5.8. Перед виконанням практичних робіт слід перевірити
справність всіх вузлів агрегату й надійність з'єднання
агрегатованої машини з трактором. 5.9. Технічний стан трактора або самохідної
сільськогосподарської машини, які використовуються для навчального
водіння, повинен відповідати експлуатаційній документації
завода-виготовлювача. Ці машини повинні бути обладнані дублюючим
управлінням, електростартерним запуском двигуна й мати напис про
небезпеку травмування під час їх запуску з увімкнутою передачею. На тракторах або самохідних сільськогосподарських машинах з
одномісною кабіною практичні заняття проводяться на рівній
поверхні полігону в присутності викладача або інструктора.
Навчальному водінню учнів на цих машинах має передувати отримання
й відпрацювання ними навичок та умінь на тренажерах аналогічних
технічних засобів. 5.10. Передавати керування сільськогосподарською машиною
іншому учневі може тільки інструктор, тільки в спеціально
встановленому місці і за умови зупиненого двигуна.
6. Вимоги безпеки під час виконання польових і
ремонтних робіт
6.1. Учні допускаються до роботи на машинах і обладнанні під
керівництвом інструктора після проведення занять з вивчення їх
будови, перевірки знань і навичок експлуатації. 6.2. У майстернях, де розміщуються машини, механізми та
обладнання, потрібно мати інструкції з безпеки праці під час їх
обслуговування. 6.3. Виконання учнями механізованих сільськогосподарських
робіт, пов'язаних з переміщенням машин та агрегатів, здійснюється
за заздалегідь розробленою технологією і маршрутом, що
затверджений керівником або головним спеціалістом
сільськогосподарського підприємства. 6.4. Причіплювання до трактора, навішування на нього
сільськогосподарських машин, монтаж та налагодження агрегату
здійснюється учнями під керівництвом і за умови безпосередньої
участі інструктора або спеціаліста сільськогосподарського
підприємства. 6.5. Переїзд залізничних колій, мостів, гребель, гаток, а
також переїзд з одного місця роботи на інше повинен здійснювати
тільки інструктор або представник сільськогосподарського
підприємства за затвердженим маршрутом. 6.6. Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та
інших грунтообробних знарядь треба здійснювати на спеціальному
майданчику під керівництвом і за участю інструктора. 6.7. Навантажувати сівалки й садильні машини насіннєвим
матеріалом і добривами слід механічними засобами заправлення.
Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупиненого
сівалкового агрегату і у відповідності до ДНАОП 0.03-3.29-96
"Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми"
( z0183-96 ). 6.8. Під час сівби зернових культур і соняшника завантаження
насіннєвим матеріалом виконують робітники сільськогосподарського
підприємства. Під час цього потрібно встановити суворий контроль
за учнями, щоб не допустити вживання насіння як їжі, тому що перед
сівбою ці культури обробляють пестицидами та агрохімікатами. 6.9. Під час грози, зливи польові роботи потрібно припинити,
а учнів відвести в безпечне місце. 6.10. Під час роботи з мінеральними добривами слід
дотримуватись вимог безпеки і відповідних санітарно-гігієнічних
умов праці згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.
{ Пункт 6.10 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 } 6.11. Усі ручні й механізовані роботи з мінеральними
добривами потрібно виконувати під керівництвом
інструктора-викладача або спеціаліста сільськогосподарського
підприємства. 6.12. Відповідно до п.1.10 "Санитарных правил
транспортирования, хранения и применения пестицидов в народном
хозяйстве" до робіт на оброблених пестицидами площах учні не
допускаються. 6.13. Вантажопідіймальні машини і знімні вантажозахоплювальні
пристрої, що є в сільськогосподарському підприємстві або
навчальному закладі, треба утримувати відповідно до НПАОП
0.00-1.01-07 Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом
Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за
N 784/14051. { Пункт 6.13 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
6.14. Верстатне обладнання, яке використовується під час
трудового навчання й літніх практичних робіт учнів навчальних
закладів, повинно бути ретельно вивірене, закріплене і заземлене. 6.15. Вмикання і вимикання верстатного обладнання в (з)
електромережі живлення має виконувати тільки атестований
електромонтер. 6.16. Усі токарні, шліфувальні, заточувальні верстати,
призначені для обробки металів і неметалів, мають відповідати
вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. { Пункт 6.16 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }
6.17. Перед початком будь-якої роботи на верстаті інструктор
має особисто перевірити технічний стан кожного верстата,
справність інструменту й пристроїв, безпеку електроприводу
верстатів і тільки після цього допускати учнів до роботи. 6.18. Робочі місця учнів залежно від виконуваних робіт мають
бути відповідно обладнані верстаками, стелажами, столами, шафами,
тумбочками, підставками, знімачами, підйомно-транспортними
пристроями, у разі потреби - сидіннями та іншими пристроями та
інструментами для зручного і безпечного виконання робіт,
зберігання інструменту, пристроїв і деталей. 6.19. Заточування різального інструмента виконує лише
інструктор. 6.20. Виправлення крил, облицювання й виготовлення інших
деталей з листового металу слід виконувати тільки після
попередньої очистки їх від бруду й старої фарби, на спеціальних
підставках та оправках. Виправляти деталі, що перебувають у
висячому положенні, учням не дозволяється.
7. Правила безпеки праці під час роботи на
тваринницьких фермах
7.1. Під час проходження трудового навчання й літніх
практичних робіт з обслуговування сільськогосподарських тварин
учнів поділяють на групи по 3-5 чоловік. Вони працюють під
керівництвом інструктора (спеціаліста). Якщо є можливість, учні
можуть індивідуально працювати під керівництвом працівників галузі
тваринництва.

{ Пункт 7.2 розділу 7 вилучено на підставі Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }

7.2. За учнями закріплюють тварин, що мають спокійний норов.
Самостійно вони можуть обслуговувати телят, поросят, овець, птицю,
кролів. 7.3. Із зовнішнього боку стійла з тваринами, що мають злий і
неспокійний норов, вивішують таблички із застережливими написами. 7.4. Індивідуальні стільці, якими учні користуються під час
доїння, повинні бути міцними й справними. У разі потреби під час доїння слід прив'язувати хвіст до
задньої кінцівки тварини, щоб уникнути удару. Учнів до цієї дії
залучати не дозволяється. 7.5. Поводження з тваринами має бути ласкавим, упевненим, але
не грубим. Бити тварин і кричати на них не дозволяється. 7.6. Прибирання годівниць, стійл, ясел тощо проводиться за
час відсутності тварин. Роботи з прибирання приміщень, а також переміщення вантажів
(порожніх бідонів та бідонів з молоком, відер тощо) слід
виконувати, керуючись п.3.5 цих Правил. 7.7. Для чищення тварин слід користуватися спеціальними
справними щітками, теплою водою, марлею для обтирання вимені. Під час чищення тварина повинна бути на прив'язі. 7.8. Під час вигону тварин на прогулянку і при загоні їх у
приміщення не можна стояти на шляху їхнього руху. Ганяти тварин по
приміщенню не дозволяється. 7.9. Учням, які обслуговують тварин, перебувати тривалий час
на вигульних майданчиках, в загородах, годівницях не дозволяється. 7.10. Ловити тварин можна тільки з участю дорослих
робітників. 7.11. Під час виловлювання птахів і кролів потрібно
користуватися спеціальними шкіряними або стьобаними рукавицями. З
метою захисту від пилу при пересадці птахів слід користуватися до
того ж респіраторами та захисними окулярами. 7.12. Працювати на машинах і обладнанні, які використовуються
на тваринницьких фермах, учні можуть тільки під керівництвом
інструктора або спеціаліста сільськогосподарського підприємства.
8. Вимоги електробезпеки
8.1. До початку трудового навчання й літніх практичних робіт
у сільськогосподарському виробництві учитель трудового навчання
повинен навчити учнів правилам електробезпеки відповідно до
напрямку роботи, провести опитування кожного учня і, тільки
переконавшись, що ці правила засвоєні учнями, дозволяється
допустити їх до роботи. 8.2. Експлуатація електрообладнання має відповідати вимогам
Правил устройства электроустановок, ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" ( z0093-98 ). 8.3. Під час проведення трудового навчання й літніх
практичних робіт у разі виявлення несправностей електрообладнання,
електромережі (обірваний провід, "пощипування" під час
обслуговування обладнання, іскріння тощо) слід негайно припинити
роботи й повідомити керівника дільниці. 8.4. Особливо треба бути обережним під час роботи у
приміщеннях підвищеної небезпеки, де мають місце пил, волога,
гази, перепади температур тощо. У таких приміщеннях не
дозволяється доторкуватись до проводів, електроустановок і
розподільних щитів. 8.5. Усі роботи з електрообладнанням, вмикання і вимикання
електроустановок, заміна електроламп, вставка запобіжників та
роботи у разі виявлення несправностей мають виконувати тільки
спеціалісти сільськогосподарського підприємства, де проводяться
трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних
закладів.

{ Розділ 9 вилучено на підставі Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 266 ( z1341-07 ) від 13.11.2007 }вгору