Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.06.2004 N 284
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 769/9368

Про затвердження Порядку віднесення
територій до районів масового поширення гнусу
та інших небезпечних комах і кліщів

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та з метою
визначення районів масового поширення гнусу та інших небезпечних
членистоногих (комах і кліщів) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок віднесення територій до районів
масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів
(додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державної адміністрації, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
залізничного та повітряного транспорту прийняти до керівництва і
забезпечити своєчасне та неухильне виконання вимог Порядку
віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших
небезпечних комах і кліщів.
3. Наказ МОЗ України від 10.08.92 N 123 ( v0123282-92 ) "Про
затвердження інструкції по визначенню районів масового поширення
гнусу та інших небезпечних комах і кліщів" уважати таким, що
втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
МОЗ України Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України О.В.Лапушенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.06.2004 N 284
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 769/9368

ПОРЯДОК
віднесення територій до районів масового поширення
гнусу та інших небезпечних комах і кліщів

1. До районів масового поширення гнусу та інших небезпечних
комах і кліщів відносять території, де природні умови сприяють
появі та масовому виплодові небезпечних у медичному значенні
членистоногих: комах - компонентів гнусу, кліщів і комах -
переносників збудників інфекційних та паразитарних хвороб і де в
періоди масового їх нападу знижується продуктивність господарства
та працездатність населення, що призводить до економічних збитків
і порушення нормального відпочинку людей.
2. Визначення чисельності та видового складу гнусу та інших
небезпечних комах і кліщів проводять ентомологи (помічники
ентомологів) у Центральній санітарно-епідеміологічній станції
МОЗ України, Кримській республіканській, обласних, міських,
районних та районних у містах санітарно-епідеміологічних станціях,
портових і басейнових санітарно-епідеміологічних станціях водного
транспорту згідно з діючими нормативними та методичними актами
Міністерства охорони здоров'я України.
3. До небезпечних у медичному значенні членистоногих належать
двукрилі комахи та кліщі родин і родів, що зазначені у
підпунктах 3.1, 3.2.
3.1. Двокрилі комахи: 3.1.1. Комарі родини Culicidae: підродини Anophelinae рід
Anopheles; підродини Culicinae роди Aedes, Culex, Mansonia,
Culiseta, представники яких є складовою частиною комплексу гнусу,
а також переносниками збудників ряду інфекційних та паразитарних
хвороб, а саме: малярії, дирофіляріозу, туляремії, енцефалітів,
геморагічних гарячок, лімфоцитарного хоріоменінгіту тощо. 3.1.2. Мошки родини Simuliidae, які є одним з основних
компонентів комплексу гнусу. 3.1.3. Мокреці родини Ceratopogonidae - компоненти комплексу
гнусу і переносники збудників протозойних хвороб. 3.1.4. Гедзі родини Tabanidae - компоненти комплексу гнусу,
переносники збудників інфекційних та паразитарних хвороб: телію
(сибірки), туляремії, філяріатозів тощо. 3.1.5. Москіти родини Phlebotomidae - компоненти комплексу
гнусу та переносники збудників гарячки папатачі, лейшманіозів
тощо.
3.2. Кліщі: 3.2.1. Родини Ixodidae - переносники збудників ряду
інфекційних та паразитарних хвороб, а саме: кліщового вірусного
енцефаліту (види родів - Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis),
рікетсіозів, у т.ч. гарячки-Ку (види родів - Rhipicephalus,
Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Boophilus),
геморагічних гарячок (види роду - Hyalomma та деякі інші),
туляремії (види родів - Ixodes, Dermacentor), бруцельозу (види
родів - Haemaphysalis, Hyalomma, Boophilus), чуми (види родів -
Rhipicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes та ін.),
кліщових бореліозів (види роду - Ixodes), бабезіозу. 3.2.2. Родини Argasidae - переносники збудників кліщових
спірохетозів, чуми. 3.2.3. Гамазові кліщі родин Dermanyssidae, Macronyssidae,
Hirstionyssidae, Haemogamasidae, Laelaptidae - збудники кліщових
дерматитів, а також переносники збудників енцефалітів,
геморагічних гарячок. 3.2.4. Кліщі-тромбікуліди (червонотільці) родин
Trombiculidae, Leeuwenhoekiidae - збудники тромбідіозу, а також
переносники збудників рікетсіозів. 3.2.5. Алергенні кліщі родини Pyroglyphidae (види родів -
Dermatophagoides, Euroglyphus) - збудники алергозів різного типу.
4. Критерії віднесення територій до районів масового
поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів. До районів масового поширення гнусу та інших небезпечних
комах і кліщів зараховують території, на яких під час обстеження
та проведення обліку чисельності були зареєстровані:
4.1. Чисельність комарів або мокреців - 20 і більше особин за
20 хвилин обліку на собі, або 5 особин на 1 кв. м на дньовці в
період піку чисельності.
4.2. Чисельність мошок або гедзів - 5 і більше особин за
20 хвилин обліку на собі в період піку чисельності.
4.3. Наявність на території іксодових (Ixodidae) і аргазових
(Argasidae) кліщів, незалежно від їх чисельності.
4.4. Наявність гамазових кліщів родин Dermanyssidae,
Macronyssidae, Hirstionyssidae, Haemogamasidae, Laelaptidae і
кліщів-тромбікулід родин Trombiculidae, Leeuwenhoekiidae та
виявлення в цьому районі природних осередків інфекційних та
паразитарних хвороб, збудників яких поширюють ці членистоногі.
4.5. Наявність москітів родини Phlebotomidae та природних
осередків хвороб, збудників яких передають ці комахи.
4.6. Наявність на території кліщів родини Pyroglyphidae.
5. Результати обстеження територій та проведення обліку
чисельності членистоногих ентомологи (помічники ентомологів)
уносять у первісну облікову документацію - облікові форми
(368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о), що затверджені
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.07.2000 N 160
( v0160282-00 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в санітарно-підеміологічних
закладах".
6. Визначення територій і затвердження переліку районів, на
яких реєструється масове поширення гнусу та інших небезпечних
комах і кліщів, проводиться один раз на 5 років головними
державними санітарними лікарями Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя за критеріями, що зазначені в
п. 4, і показниками первісної облікової документації (п. 5).
Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду Л.М.Мухарська


Публікації документа