Документ z0761-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
14.06.2006 N 363
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2006 р.
за N 761/12635

Про затвердження Правил безпеки праці
під час експлуатації судноплавних
гідротехнічних споруд

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпеки праці під час експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд (далі - Правила), що додаються.
2. Уважати такими, що не застосовуються на території України
"Правила безопасности труда при эксплуатации судоходных
гидротехнических сооружений", уведені в дію наказом Міжгалузевого
державного об'єднання річкового флоту від 22.02.90 N 28, з
набранням чинності цих Правил.
3. Наказ увести в дію з 1 вересня 2006 року.
4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду (Саварин М.В.) вжити заходів щодо внесення
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
6. Головному редактору журналу "Охорона праці"
(Яковенко М.Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міністра транспорту
та зв'язку України С.С.Кроль
Директор Фонду соціального страхуваня
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Л.П.Новицький
Голова Української професійної
спілки працівників річкового
транспорту М.І.Барановська
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці М.О.Лисюк
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.Бережнов
Голова державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
14.06.2006 N 363
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2006 р.
за N 761/12635

ПРАВИЛА
безпеки праці під час експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд

1. Загальні положення
1.1. Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних
гідротехнічних споруд (далі - Правила) встановлюють основні вимоги
щодо забезпечення безпечної експлуатації судноплавних
гідротехнічних споруд.
1.2. Правила поширюються на всі підприємства, організації та
установи незалежно від форм власності та підпорядкування, які
здійснюють контроль, технічну експлуатацію і виконують роботи на
судноплавних гідротехнічних спорудах.
1.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
працівників проводяться відповідно до вимог Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку
посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання
і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх
організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1147/8468.
1.4. Медичні огляди працівників проводяться в установлені
терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників
певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345.
1.5. Працівники певних категорій забезпечуються безкоштовно
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту відповідно до галузевих норм та в порядку
згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 667/1692.
1.6. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
2. Визначення термінів, скорочення
Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному акті, та
визначення позначених ними понять: аванпорт судноплавної гідротехнічної споруди - захищена
акваторія, прилегла до шлюзу з боку верхнього б'єфа (водосховища),
яка створена огороджувальними спорудами і призначена для
переформування зчепів, відстою суден в штормову погоду і перед
шлюзуванням, а також для безпечного і зручного входу суден в шлюз
і виходу з нього; акваторія аванпорту (акваторія) - огороджена
дамбами-хвилеломами частина акваторії водосховища; небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на
працівника небезпечного та (або) шкідливого виробничого чинників; район гідротехнічних споруд (РГС) - судноплавна гідротехнічна
споруда з двома та більше шлюзами; судноплавна гідротехнічна споруда (СГТС) - споруда, у
комплекс якої входять шлюз, підхідні канали, аванпорт, дамби,
причальні споруди.
3. Вимоги безпеки під час шлюзування
3.1. Загальні вимоги безпеки 3.1.1. Працівник, що обслуговує СГТС, повинен знати та
виконувати: вимоги інструкцій з питань охорони праці, які стосуються його
спеціальності та обов'язків; правила рятування потопаючих та надання їм першої допомоги; правила користування весловим човном; прийоми визволення людей, які зазнали дії електричного
струму, і правила надання першої допомоги ураженим електричним
струмом; правила користування засобами колективного та індивідуального
захисту, рятувальними засобами, а також виконувати вимоги щодо
безпеки праці, передбачені колективним договором (угодою).
3.2. Вимоги безпеки під час шлюзування 3.2.1. Для здійснення безпечного шлюзування суден судноводії
повинні дотримуватись вимог цих Правил, Правил судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 N 91 ( z0872-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за
N 872/9471 (далі - Правила судноплавства на внутрішніх водних
шляхах України), Правил безпеки праці на суднах річкового флоту,
уведених у дію наказом Міжгалузевого державного об'єднання
річкового флоту від 25.10.90 N 148 (зі змінами) (далі - Правила
безпеки праці на суднах річкового флоту), Правил пропуску суден
через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 20.10.2003 N 809 ( z1010-03 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2003 за
N 1010/8331, і Правил технічної експлуатації судноплавних
гідротехнічних споруд, уведених у дію наказом Головного управління
річкового флоту при Раді Міністрів УРСР від 08.08.79 N 179 (далі -
Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних
споруд). 3.2.2. Під час шлюзування суден з нафтопродуктами та їх
залишками на території шлюзу (на площадках камери і причалах) не
дозволяється виконувати електро-, газозварювальні та інші роботи,
пов'язані з використанням відкритого вогню. 3.2.3. Під час шлюзування механічне обладнання воріт і
затворів та електрообладнання СГТС не потребують постійної
присутності обслуговуючого персоналу. 3.2.4. Вахтовий персонал шлюзу повинен знати обов'язки та дії
в разі падіння людей у камеру шлюзу під час шлюзування, зависання
суден на швартових або привальних брусах, пожежі та інших
аварійних ситуацій. 3.2.5. Щоб уникнути падіння людей за борт, під час шлюзування
суден посадка і висадка пасажирів на причальні лінії або площадки
камери не дозволяється. В аварійних ситуаціях (пошкодження суден, пожежа) з дозволу
диспетчера шлюзу допускається евакуація на площадки шлюзу або
висадка члена (членів) команди суден (для надання медичної
допомоги тощо) на причальні стінки шлюзу. 3.2.6. На шлюзі повинні бути два двовесельні човни: один - у
верхньому б'єфі, другий - у нижньому. 3.2.7. Човни повинні бути справними, перевіреними на
водонепроникність, вантажопідйомність і мати достатню остійність. 3.2.8. Із зовнішнього боку бортів човна повинні бути написи
про його приналежність, а з внутрішнього боку борту - про його
вантажопідйомність та пасажиромісткість. 3.2.9. Човен обладнують рятувальними леєрами з поплавками на
кожній петлі. 3.2.10. Човен повинен бути укомплектований відповідним
інвентарем та рятувальними засобами. 3.2.11. Не дозволяється перевантаження човна. 3.2.12. Працівники СГТС (РГС) повинні знати безпечні прийоми
підходу на човні до суден, плавучих римів, а також відходу від них
відповідно до вимог Правил безпеки праці на суднах річкового
флоту.
4. Вимоги безпеки під час виконання
ремонту берегових укосів
4.1. Для безпечного виконання ремонту берегових укосів
каналів з плавучих засобів у літній період плавучі засоби слід
установлювати вздовж берега.
4.2. Для інформування судноводіїв суден, які проходять повз
місце, де виконуються ремонтні роботи, необхідно встановити
попереджувальні сигнали відповідно до Правил судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України ( z0872-04 ).
4.3. Судна повинні рухатися малим ходом повз місце, де
виконуються ремонтні роботи.
4.4. Вночі місця проведення ремонтних робіт на укосах повинні
освітлюватися.
4.5. Для проходу працівників та перенесення матеріалів у
місцях ремонту берегових укосів необхідно встановити сходні або
трапи.
4.6. На видному місці розмістити рятувальні засоби (круги,
багри, мотузки, пояси тощо).
4.7. Електропостачання установок під час ремонту укосів
повинно здійснюватися тимчасово прокладеним шланговим кабелем від
гідроспоруди або від пересувної електростанції. Кабель необхідно укладати на дерев'яних підставках.
5. Вимоги безпеки до території, виробничих,
службових і допоміжних приміщень судноплавної
гідротехнічної споруди та її акваторії
5.1. Загальні вимоги безпеки 5.1.1. Територія, виробничі, службові і допоміжні приміщення
СГТС (РГС) повинні відповідати вимогам СНиП 2.06.01-86
"Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования",
затверджених постановою Держбуду СРСР від 28.05.86 N 71,
ДСН 3.3.6.042-99 Санітарних норм мікроклімату виробничих
приміщень, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 ( va042282-99 )
(далі - ДСН 3.3.6.042-99), ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 )
Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
(далі - ДСН 3.3.6.037-99), ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 )
Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної
вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039-99), Правил технічної експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд та цих Правил. 5.1.2. Небезпечні зони і ділянки на території та у виробничих
приміщеннях, перебування і виконання робіт на яких пов'язані з
небезпекою для працівників, повинні позначатися кольоровими
сигналами і знаками небезпеки, дорожніми знаками відповідно до
ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные и знаки безопасности". 5.1.3. Дороги і проїзди, тротуари, містки через кювети,
канави і траншеї, а також сходи необхідно утримувати в справному
стані, а в зимовий час - очищати від снігу і льоду та посипати
піском. 5.1.4. На в'їзді на територію СГТС (РГС) повинні бути
встановлені схема руху автотранспорту, знаки максимальної
швидкості пересування і вказано місце стоянки.
5.2. Вимоги безпеки до території судноплавної гідротехнічної
споруди 5.2.1. Територія СГТС (РГС) повинна бути огородженою й
упорядкованою, постійно утримуватися в чистоті й відповідати
вимогам Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних
споруд. 5.2.2. Територія СГТС (РГС) повинна бути обладнана
водовідводами і водостоками. Люки водостоків повинні бути завжди закритими. 5.2.3. Пристрої відведення поверхневих вод повинні бути
завжди справними. Застій води на дорогах і площадках СГТС (РГС) не
допускається. 5.2.4. Оглядові колодязі, кабельні канали, отвори повинні
бути закриті кришками, щитами та огородженими. 5.2.5. Місця, де стаціонарні огородження зняті, необхідно
обладнати тимчасовими огородженнями. 5.2.6. У темний час доби, крім огородження, установлюються
світлові сигнали. 5.2.7. Територія шлюзу, робочі місця, проїзди, проходи в
темний час доби повинні освітлюватися відповідно до вимог
СНиП II-4.79. Глава 4 "Естественное и искусственное освещение",
затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 N 100 (далі -
СНиП II-4.79). 5.2.8. Освітлювальні установки повинні мати пристрої, що
захищають судноводіїв від сліпучих променів джерел світла. 5.2.9. Уздовж камери, на двостулкових воротах, на причалах
обов'язково повинні висіти рятувальні круги. 5.2.10. Не дозволяється захаращувати територію шлюзу
матеріалами, обладнанням і деталями. Для їх складування повинні
бути відведені спеціальні місця. 5.2.11. Контейнери для збирання сміття і відходів необхідно
розміщувати на спеціально обладнаному майданчику.
5.3. Вимоги безпеки до виробничих, службових і допоміжних
приміщень судноплавної гідротехнічної споруди 5.3.1. Виробничі, службові і допоміжні приміщення СГТС (РГС)
повинні відповідати категоріям, що визначаються згідно з
"Общесоюзними нормами технологического проектирования. ОНТП 24-86.
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности", затвердженими Міністерством внутрішніх справ
СРСР (зі змінами), і відповідати вимогам норм за показниками шуму
ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум.
Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83), рівнів
електромагнітних та електричних полів згідно з ГОСТ 12.1.006-84
"Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к
проведению контроля" (далі - ГОСТ 12.1.006-84) і ГОСТ 12.2.002-84
"Система стандартов безопасности труда. Электрические поля
промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования
к проведению контроля на рабочих местах" (далі -
ГОСТ 12.2.002-84), а також відповідати вимогам Державних
санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних
полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 18.12.2002 N 476 ( z0203-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524. 5.3.2. Приміщення СГТС поділяються таким чином: сухі, в яких відносна вологість повітря неперевищує 60%
(приміщення центрального пульта керування, службові приміщення); вологі, в яких відносна вологість повітря не перевищує 75%
(приміщення контакторних панелей, розподільних пристроїв,
підстанцій тощо); сирі, в яких відносна вологість повітря тривалий час
перевищує 75% (механізми воріт і затворів, мастилонасосних
установок і приміщення, що розміщуються нижче рівня води в камері
шлюзу); особливо сирі, у яких відносна вологість близька до 100%
(потерни, шахти, кабельні тунелі). 5.3.3. За ознаками небезпеки ураження людей електричним
струмом приміщення СГТС (РГС) поділяються таким чином: особливо небезпечні (потерни, кабельні тунелі, шахти); із підвищеною небезпекою (приміщення контакторних панелей,
панелей автоматики, центрального пульта керування, розподільних
пристроїв, трансформаторного приміщення підстанцій, механізмів
воріт і затворів); без підвищеної небезпеки (службові приміщення, кімнати
відпочинку). 5.3.4. Розташування виробничих, службових і допоміжних
приміщень повинно відповідати вимогам безпечної експлуатації і
технічного обслуговування споруд і обладнання СГТС (РГС). 5.3.5. Підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна
бути рівною, з твердим покриттям, без виступів і вибоїн. 5.3.6. Підлога і перекриття поверхів приміщень повинні
утримуватися в справності і чистоті. 5.3.7. Матеріали, що використовуються для покриття підлоги,
повинні мати гладку і неслизьку поверхню, зручну для очищення,
задовольняти експлуатаційні вимоги та вимоги безпеки. 5.3.8. Не дозволяється вхід стороннім особам у приміщення
механізмів воріт і затворів. 5.3.9. Для перекриття приміщень механізмів повинні бути
встановлені граничнодопустимі навантаження. 5.3.10. Місця розташування деталей механізмів під час їх
розбирання для ремонту повинні бути відзначені на бічних межах
фарбою або знаками, забитими в підлогу на рівні її поверхні. 5.3.11. У разі розташування приміщень механізмів у масиві
бетону голів нижче рівня води повинні бути забезпечені: автоматичне відкачування дренажних вод; дистанційна сигналізація про рівень води, що зібралася; вентиляція приміщень. 5.3.12. Для спуску в ці приміщення повинні бути ліфти або
сходи з поручнями і проміжними огородженими площадками. 5.3.13. Сходи, площадки, переходи і захисні огородження
повинні бути справними. 5.3.14. Не дозволяється захаращувати сторонніми предметами
приміщення механізмів, коридори, сходи і площадки. 5.3.15. У приміщеннях механізмів труби і кабелі, прокладені
по підлозі, повинні проходити в нішах або каналах нижче рівня
підлоги з надійним перекриттям. 5.3.16. Технологічні отвори для підіймання вантажів у
перекриттях приміщень механізмів повинні бути закриті металевими
кришками з рифленою поверхнею. 5.3.17. Отвори, переходи і містки, які не закриваються,
повинні бути огороджені поручнями висотою 1100 мм з додатковою
проміжною смугою посередині і бортівкою внизу висотою не менше
150 мм. 5.3.18. Приміщення повинні бути забезпечені протипожежними
пристроями та інвентарем відповідно до вимог Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
N 1410/10009 (далі - Правила пожежної безпеки в Україні). 5.3.19. Приміщення СГТС (РГС) повинні мати санітарно-побутові
приміщення відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 "Административные и
бытовые здания", затверджених постановою Держбуду СРСР від
30.12.87 N 313. 5.3.20. Приміщення СГТС повинні бути обладнані
господарчо-питним і виробничим водопостачанням, а також фекальною
і виробничою каналізацією відповідно до СНиП 2.04.01-85
"Внутренний водопровод и канализация зданий", затверджених
постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 N 169 (зі змінами). 5.3.21. У виробничих, службових, допоміжних і побутових
приміщеннях СГТС (РГС) повинно бути максимально використане
природне освітлення відповідно до вимог СНиП II-4-79. 5.3.22. У разі недостатності чи відсутності природного
освітлення необхідно застосовувати штучне освітлення. 5.3.23. Освітленість, виміряна люксметром, повинна бути не
менше: в камері шлюзу на рівні нижнього б'єфа біля римів - 0,5 лк,
шафовій частині воріт - 5 лк, на площадках камери і причальних
пристроїв - 0,5 лк. 5.3.24. Увибухонебезпечних приміщеннях (акумуляторні)
необхідно застосовувати світильники тільки у вибухобезпечному
виконанні, вимикачі яких повинні бути встановлені поза
приміщеннями. 5.3.25. Виробничі, допоміжні і санітарно-побутові приміщення
СГТС (РГС) повинні бути обладнані опаленням і загальнообмінною
припливно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91
"Отопление, вентиляция и кондиционирование", затверджених
постановою Держбуду СРСР від 28.11.91 N 100 (зі змінами), які
повинні забезпечувати стан повітря робочої зони відповідно до
ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 5.3.26. Для обігрівання виробничих приміщень слід
застосовувати повітряне, парове або водяне опалення, яке повинно
забезпечити норми мікроклімату відповідно до вимог
ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ). 5.3.27. Вхідні двері виробничих приміщень повинні мати
справні механічні пристрої для примусового зачинення. 5.3.28. Нагрівальні прилади і трубопроводи, що мають
температуру вище 45 град. C у місцях можливого дотику до них
людей, повинні мати огородження. 5.3.29. Рівні звукового тиску і вібрації вентиляційних
установок не повинні перевищувати рівні, які встановлені
ГОСТ 12.1.003-83 і ГОСТ 12.1.012-90 "Система стандартов
безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования",
ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ) та ДСН 3.3.6.039-99
( va039282-99 ). 5.3.30. Для постачання питною водою необхідно передбачати
автомати, фонтанчики, закриті бачки з фонтануючими насадками тощо.
5.4. Вимоги безпеки до акваторії судноплавної гідротехнічної
споруди 5.4.1. Для забезпечення безпечного судноплавства на акваторії
СГТС (РГС) необхідно: підтримання навігаційних габаритів шляхом ремонтного
днопоглиблювання; виконання промірних і тральних робіт; нагляд за чистотою вод акваторії і підхідних каналів та
очищення дна від сторонніх предметів. 5.4.2. Акваторія, підхідні канали шлюзу повинні бути оснащені
засобами навігаційного обладнання.
6. Вимоги безпеки під час виконання робіт
у зоні судноплавної гідротехнічної споруди
6.1. Вимоги безпеки під час виконання водолазних робіт Водолазні роботи на СГТС (РГС) слід проводити відповідно до
вимог РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на
водолазных работах" (далі - РД 31.84.01-90).
6.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на воді 6.2.1. Проміри глибин і тралення в акваторіях і підхідних
каналах СГТС (РГС) виконуються відповідно до правил техніки
безпеки під час обслуговування судноплавної обстановки на
внутрішніх водних шляхах. 6.2.2. Під час виконання робіт на воді працівники повинні
бути в рятувальних жилетах. 6.2.3. Під час промірювання глибини на акваторіях і підхідних
каналах СГТС (РГС) човен повинен рухатися проти течії і триматися
ближче до берега, де швидкість течії завжди менша. Необхідно
стежити за тим, щоб не було бортової хитавиці, крену і заливання
човна водою, для чого човен необхідно направляти поперек хвиль. 6.2.4. Працівники, які промірюють глибини, повинні знати
безпечні прийоми роботи на човні відповідно до вимог Правил
безпеки праці на суднах річкового флоту. 6.2.5. Для безпеки працівників місця спусків до води для
посадки в човен і вимірювання рівня води повинні бути обладнані
справними сходами або трапами, які необхідно систематично очищати
від бруду, снігу та у разі обледеніння посипати піском. 6.2.6. У разі наявності льоду в камері шлюзу і на підходах до
нього, виїзд у човні для проведення промірів дозволяється бригаді
в складі не менше двох працівників. Висота надводного борту навантаженого човна повинна бути не
менше 0,30 м.
6.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з льоду 6.3.1. До виконання робіт з льоду (облаштування майн,
дноукріплювальні роботи, проміри глибин, ремонт укосів тощо)
можуть бути допущені тільки працівники, що пройшли інструктаж. Такі роботи виконуються за розпорядженням керівника робіт із
записом у вахтовому журналі (таблиця 1).
Таблиця 1
Оформлення робіт у вахтовому журналі
"Експлуатаційне обслуговування і ремонт"
------------------------------------------------------------------ |Дата | Час |Склад і приймання| Відмітка про | Підписи | | | | вахти. | усунення |працівника, який| | | | Стан споруди та | несправності. |здійснює допуск,| | | | обладнання. | Зміст робіт, | і виконавця | | | |Допуск до робіт і| дата, час, | робіт | | | | видача ключів. | прізвище | | | | | Зміст робіт і | виконавця | | | | |заходи з безпеки | | | | | | праці. | | | | | | Несправності в | | | | | |роботі обладнання| | | | | | і споруди | | | |-----+-----+-----------------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-----+-----------------+-----------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
6.3.2. Для безпечного виконання робіт з льоду і переміщення
обладнання та механізмів по льоду керівник робіт зобов'язаний
перевірити відповідність товщини і міцності льоду допустимим
нормам товщини монолітного річкового льоду при пересуванні по
ньому людей і транспорту відповідно до РД 31.84.01-90 за умови
постійного спостереження за його станом. 6.3.3. Під час проведення робіт з льоду обладнання та
матеріали встановлюють і складують на настилах і підкладках із
колод, на видних місцях розміщують рятувальні засоби (жердини,
мотузки, рятувальні круги тощо). 6.3.4. Під час виконання робіт на льоду не дозволяється
розпалювати вогнище поблизу механізмів і трубопроводів. Слід уникати розливів нафтопродуктів на лід. 6.3.5. У разі появи на льоду провалів і великих тріщин роботи
слід негайно припинити, працівників - вивести, а устаткування і
матеріали - вивезти. 6.3.6. У місцях із недостатньою міцністю льоду встановлюють
(вивішують) знаки небезпеки з відповідним написом ("Ходити по
льоду не дозволяється" тощо). 6.3.7. У весняний період із настанням денних плюсових
температур необхідно: на льоду (там, де потрібно) покласти дощаті
настили; обмежити кількість працівників, які одночасно працюють на
льоду; при товщині льоду, близькій до граничнодопустимої (згідно
з РД 31.84.01-90), обладнання і механізми поставити на понтони.
6.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт над водою 6.4.1. Роботи над водою виконуються тільки з дозволу
начальника шлюзу із записом у вахтовому журналі, а в зоні
гідроспоруди - тільки за нарядом. 6.4.2. Роботи над водою необхідно виконувати в рятувальному
жилеті, а також дотримуватися правил безпеки праці, що діють під
час роботи на висоті, відповідно до вимог Інструкції з охорони
праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів, затвердженої наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 09.10.2003 N 190
( z0970-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.2003 за N 970/8291. 6.4.3. Біля місця спуску працівника повинен бути рятувальний
круг з кидальним кінцем довжиною не менше 25 м. 6.4.4. На воді на відстані не більше 50 м від місця
виконання роботи повинен бути черговий човен або будь-який інший
плавзасіб. 6.4.5. У разі роботи шлюзу в умовах продовженої навігації
обколювання льоду з конструкцій воріт і затворів виконують за
нарядом і з дотриманням усіх заходів безпеки під час виконання
робіт над водою.
7. Вимоги безпеки під час проведення робіт
з водовідливу та осушування камери шлюзу
7.1. Роботи з водовідливу та осушування камери шлюзу
проводяться відповідно до Правил технічної експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд і розробленого та затвердженого
технологічного процесу.
7.2. Під час проведення робіт з водовідливу та осушування
камери шлюзу повинні бути передбачені заходи, що забезпечують
безпеку праці працівників.
7.3. Працівники, які працюють під час водовідливу, повинні
бути забезпечені рятувальними засобами.
7.4. Проходи в камері прокладають по осі шлюзу. Проходи повинні забезпечувати вільний і безпечний прохід
працівників.
7.5. На шлюзі з боку нижнього б'єфа після встановлення
ремонтного затвора його слід оглянути для визначення правильності
встановлення.
7.6. Правильне і безпечне встановлення затвора
підтверджується актом.
7.7. У процесі водовідливу, коли збільшується напір на
ремонтні ворота, необхідно постійно спостерігати за станом воріт і
їх ущільнень.
7.8. У разі виникнення небезпеки водовідлив слід припинити і
вжити необхідних заходів для усунення несправностей.
7.9. Після закінчення відкачування води з камери шлюзу для
безпечного спуску працівників на ремонтні ворота і в камеру шлюзу
повинні бути змонтовані надійні сходи або сходні шириною не менше
1000 мм з поручнями з обох боків на висоті 1100 мм.
7.10. Під час виконання робіт на ремонтному затворі в разі
необхідності сходи слід чистити від снігу і льоду, посипати
піском.
7.11. Протягом усього періоду, коли камера шлюзу перебуває в
осушеному стані, необхідно слідкувати за станом воріт і затворів.
7.12. Якщо в стінах камери шлюзу немає стаціонарних драбин,
підвішують справні і перевірені штормтрапи.
7.13. Переходи над галереями, колодязями, водоприймальними
пристроями повинні бути перекриті трапами. Спуски в галереї, ніші воріт, затворів обладнують сходнями.
7.14. У зимовий період для безпечного виконання робіт біля
стін камери і голів шлюзу льодовий пояс необхідно видаляти.
7.15. У деяких випадках допускається встановлення захисних
козирків, здатних витримувати ударне навантаження у разі обрушення
льодового пояса.
7.16. Приямки колодязів насосів відкачування повинні бути
огороджені.
8. Вимоги безпеки під час експлуатації та
ремонту механічного обладнання судноплавної
гідротехнічної споруди
8.1. Загальні вимоги безпеки 8.1.1. У приміщеннях механізмів повинен бути повний комплект
справних інструментів відповідно до затвердженого переліку,
розташованих на спеціальних інструментальних дошках. 8.1.2. Пересувні механізми під час роботи повинні бути
встановлені на опорні башмаки і загальмовані. 8.1.3. Частини механізмів, що рухаються й обертаються
(ланцюги, вали, сполучні муфти, відкриті зубчасті передачі тощо),
повинні бути надійно огороджені. Рухомі частини, які повинні бути закритими, фарбують в
червоний колір. 8.1.4. Конструкція огороджень повинна виключати можливість
зняття їх без допомоги інструменту. 8.1.5. На огородженнях повинні бути передбачені ручки, скоби
й інші пристосування для зручного знімання або встановлення. 8.1.6. Під час виконання ремонтних робіт на СГТС для
підіймання і перенесення вузлів і деталей механізмів
застосовуються вантажопідіймальні крани, кран-балки, талі та інші
пристосування. Усі вантажопідіймальні машини і пристрої, що застосовуються
під час ремонту, експлуатуються відповідно до Правил будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ( v0409203-02 ). 8.1.7. Для безпечних умов роботи механізми воріт і затворів
шлюзу повинні бути обладнані: гальмовими пристроями для негайної зупинки механізмів у
будь-якому положенні воріт або затворів; покажчиками положення воріт і затворів; пристроями для захисту механізмів від перевантаження; пристроями, що контролюють ослаблення тягових органів
(ланцюгів, канатів); стопорними пристроями для ремонту електродвигунів і вузлів
підйомно-опускних механізмів; блокуваннями, що виключають можливість вмикання
електроприводів при застопорених механізмах або ввімкнутих ручних
приводах. 8.1.8. Механізми з ручними приводами обладнують
пристосуваннями, які не допускають зворотного обертання рукоятки. 8.1.9. Гідравлічні механізми (гідропідйомники, гідроштовхачі)
повинні бути обладнані: покажчиками положення воріт, затворів; захисними пристроями, що виключають рух поршня у разі
зависання затвора. 8.1.10. Обладнання керування механізмами повинно бути
розташоване в зручних для обслуговування місцях, обладнане
пристроями, що виключають можливість випадкового або самовільного
її вмикання під дією вібрації. 8.1.11. Виступаючі частини механізмів не повинні мати гострих
кутів; краї зовнішніх граней повинні бути округлені або
притуплені. 8.1.12. Відстань між виступаючими частинами механізмів і
внутрішніми поверхнями стін приміщень, де потрібен прохід для
обслуговування, повинна бути не менше 1000 мм. 8.1.13. Затвори і ворота СГТС повинні бути обладнані
стаціонарними драбинами та переходами, що забезпечують безпечні
умови під час ремонту, огляду й обслуговування, і стаціонарними
вантажозахватними пристроями для утримання затворів воріт у
ремонтних положеннях, коли демонтовані тягові органи. 8.1.14. Містки і переходи на конструкціях воріт шлюзу повинні
мати огородження з поручнями висотою 1100 мм і додатковою смугою
посередині. З боку настилу містка повинна бути суцільна зашивка з
бортових дощок висотою не менше 200 мм. 8.1.15. Ремонт підводних частин механічного обладнання
виконується водолазами відповідно до вимог РД 31.84.01-90. 8.1.16. Не дозволяється проведення ремонтних робіт у
безпосередній близькості від механізмів, які працюють, та над ними
без належного їх огородження. 8.1.17. Стаціонарні огородження після закінчення ремонту
механізмів повинні бути встановлені на місце. 8.1.18. Під час переміщення підйомно-опускних воріт і
затворів не дозволяється перебувати на них. 8.1.19. Під час огляду металоконструкцій затворів і воріт на
висоті понад 2,5 м над водою, а також огляду і чищення
пластинчастих ланцюгів на висоті працівник повинен застосовувати
запобіжний пояс із страхувальним кінцем, закріпленим за спинну
частину пояса.
8.2. Вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту
гідравлічних приводних механізмів 8.2.1. Експлуатують і випробують гідропривід, дотримуючись
вимог Правил пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ). 8.2.2. Вентилі і засувки на трубопроводах гідроприводу
повинні мати покажчики положення (стрілки, написи: "Відкрито",
"Закрито"). 8.2.3. Для захисту від перевантажень на трубопроводі
нагнітання гідроприводу встановлюють запобіжні клапани. 8.2.4. Вимірювальні прилади розташовуються в зручних для
огляду місцях і захищаються від ушкоджень і забруднення. 8.2.5. На шкалі або корпусі манометра червоною рискою
позначається найбільший допустимий тиск для гідроприводу. 8.2.6. Не дозволяється зливати рідину з трубопроводу, що веде
до манометра. 8.2.7. Трубопроводи розташовуються так, щоб забезпечити
вільний доступ до них для огляду і контролю стану трубопроводів. 8.2.8. З'єднувальні муфти електродвигунів та інші відкриті
рухомі частини, що розміщуються на висоті менше 2 м, огороджують. 8.2.9. Демонтаж і монтаж гідроприводу під час ремонту
проводяться відповідно до розробленої технології. 8.2.10. Для забезпечення безпеки працівників перед демонтажем
гідроприводу необхідно: вимкнути електричне живлення, повісити таблички "Не вмикати!
Працюють люди" і вжити заходів, що виключають можливість його
випадкового вмикання; зняти тиск у системі гідроприводу, злити робочу рідину. 8.2.11. Зварювальні роботи на трубопроводах, призначених для
роботи під тиском, повинні виконувати зварники відповідно до вимог
РД 9823-80 "Система стандартов безопасности труда. Работы
электросварочные. Требования безопасности" (зі змінами). 8.2.12. Не дозволяються зварювальні роботи на приєднаних до
гідроприводу трубопроводах. 8.2.13. Не допускаються скручування і злам гнучких
трубопроводів. 8.2.14. Вузли гідроприводу, що працюють під тиском,
періодично випробовують на міцність і герметичність. 8.2.15. Для забезпечення безпеки перед пробним пуском і
початком випробувань гідравлічного привода необхідно: вивісити попереджувальний плакат "Увага! Випробування!"; звільнити місце біля гідроприводу від інструментів,
пристосувань, сторонніх предметів і обтирального матеріалу; перевірити затягування болтів, гвинтів, гайок, відрегулювати
елементи гідроприводу; залити в ємкість робочу рідину; перевірити дію всіх блокувань привода; перевірити наявність усіх передбачених огороджень і
надійність їх закріплення; установити необхідні контрольні прилади; попередити персонал про пуск гідроприводу. 8.2.16. Під час пробного пуску необхідно: перевірити правильність напрямку обертання вала приводного
електродвигуна; переконатися в тому, що зливна магістраль має вільний злив; заповнити гідросистему і видалити з неї повітря; відрегулювати гідропривід на необхідний режим роботи. 8.2.17. Не дозволяється випускати повітря із системи через
з'єднання трубопроводів і через інші елементи гідроприводу, не
призначені для цього. 8.2.18. Не дозволяється працівникам перебувати біля
трубопроводу з високим тиском під час випробувань і пробного пуску
гідроприводу. 8.2.19. Не дозволяється підтягувати болти, гайки й інші
з'єднання під час роботи гідроприводу, а також здійснювати його
пуск без необхідної кількості робочої рідини в резервуарі. 8.2.20. Не дозволяється експлуатувати гідропривід, коли зняті
або несправні огородження, вимірювальні прилади і сигнальні
пристрої. 8.2.21. Не дозволяється експлуатувати гідропривід в режимах із
параметрами, що перевищують значення, встановлені інструкцією з
монтажу й експлуатації. 8.2.22. Пристрої гідроприводу після регулювання необхідно
опломбувати. Перелік пристроїв, що підлягають пломбуванню, повинен
бути вказаний в інструкції з експлуатації.
8.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на двостулкових
воротах 8.3.1. Під час виконання робіт на підводних елементах
двостулкових воріт (огляд і ремонт ущільнень, заміна підводних
тягових канатів, перевірка п'ятових пристроїв, закладних частин,
опорних і упорних подушок тощо) ворота повинні бути надійно
закріплені. Водолазні роботи на підводних елементах двостулкових воріт
виконуються з дотриманням вимог РД 31.84.01-90. 8.3.2. Не дозволяється працівникам перебувати на стулках
воріт під час їх піднімання та опускання. 8.3.3. Небезпечна зона повинна бути огороджена і мати площу в
два рази більшу площі стулки. 8.3.4. Механізми й обладнання не слід зосереджувати в зоні
проведення ремонтних робіт у камері шлюзу. 8.3.5. Стулки воріт для огляду і ремонту п'ятового пристрою
піднімають за допомогою гідравлічних домкратів з дотриманням
правил безпечної роботи з інструментом та пристроями. За умови дворазового запасу загальної вантажопідйомності
повинно бути не менше чотирьох домкратів. 8.3.6. Домкрати встановлюють під спеціально посиленими
вузлами воріт біля діафрагм на ретельно підготовлену основу. У разі великої відстані від нижнього ригеля воріт до днища
шафової частини повинні бути встановлені стаціонарні залізобетонні
опори. 8.3.7. На кожному домкраті для контролю навантаження слід
встановити манометр. 8.3.8. Для зручності закріплення стулок воріт і зменшення
впливу на них вітрового навантаження під час підіймання вони
повинні бути в положенні, близькому до відкритого, тобто в шафових
нішах голови шлюзу. 8.3.9. Піддомкратні і наддомкратні балки, дерев'яні шпали і
конструкції з них, а також інші деталі й пристосування, що
застосовуються під час підіймання стулок, повинні бути розраховані
на міцність і стійкість. 8.3.10. У зимовий період перед початком піднімання воріт
перехідний місток і ригелі повинні бути очищені від снігу,
намерзлого льоду тощо. У процесі роботи необхідно до початку
робочого дня видаляти намерзання льоду та бурульки з воріт. 8.3.11. Не дозволяється одночасне виконання ремонтних робіт
на воротах і затворах у двох місцях на одній вертикалі без
обладнання необхідних захисних огороджень.
8.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт на плавучих римах 8.4.1. Під час виймання і встановлення плавучих римів на
місце необхідно дотримуватися вимог правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів ( v0409203-02 ). 8.4.2. Плавучі рими ремонтують, як правило, вийнявши їх із
ніш на площадку камери шлюзу. 8.4.3. Рими на місці ремонту встановлюють на дерев'яні
підставки (підмостки), що унеможливлюють їх переміщення. 8.4.4. Роботи на плавучих римах без їх виймання виконують за
нарядом із підвісних люльок або риштувань щонайменше два
працівники; рими, вийняті із ніш на площадку камери шлюзу,
ремонтують за спеціальним розпорядженням. 8.4.5. Не дозволяється виконувати ремонтні роботи на плавучих
римах під час руху римів при наповненні та спорожненні камери.
9. Вимоги безпеки під час обслуговування
електрообладнання судноплавної
гідротехнічної споруди
9.1. Вимоги безпеки під час обслуговування електрообладнання 9.1.1. Обслуговування електрообладнання на СГТС (РГС)
необхідно проводити відповідно до вимог Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом
Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та
соціальної політики України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 93/2533, Правил безпечної експлуатації електроустановок,
затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 06.10.97 N 257 ( z0011-98 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451 (зі змінами)
(далі - Правила безпечної експлуатації електроустановок), і правил
будови електроустановок та електрообладнання спеціальних
установок. 9.1.2. Під час обслуговування електрообладнання працівники
повинні користуватися захисними засобами, які застосовують
відповідно до правил експлуатації електрозахисних засобів.
9.2. Вимоги безпеки під час обслуговування світлофорної
сигналізації і стопових вогнів 9.2.1. Заміняють і встановлюють світлофорні щогли за
допомогою механізмів або пристосувань, які виключають падіння
щогли. 9.2.2. Робота на світлофорах допускається з приставних драбин
(стрем'янок) не менше ніж двома працівниками, один з яких чергує
внизу біля драбини. Обидва працівники повинні мати не нижче
III групи з електробезпеки. 9.2.3. Під час установлення і зняття світлофорних щогл
керівник робіт повинен слідкувати за дотриманням таких вимог
безпеки: під час піднімання щогл роботи в ямі або на фундаменті не
проводяться; під час виконання робіт на встановленій щоглі працівники
користуються запобіжними поясами; працівники не повинні підніматися на щоглу під час грози та
вітру силою понад п'ять балів; працівники не повинні перебувати під щоглою під час виконання
робіт на щоглі. 9.2.4. Заміну ламп і дрібний ремонт без заміни обладнання
світлофорів необхідно виконувати в період між шлюзуваннями за
умови відключеного живлення кіл світлофорної сигналізації. 9.2.5. Ремонтні роботи на стопових вогнях виконують не менше
ніж два працівники, один із яких повинен мати не нижче IV групи з
електробезпеки. Після закінчення робіт перевіряють справність
пристрою блокування і замків. Не дозволяється включати стопові вогні без блокування,
справних замків і в разі відсутності постійних попереджувальних
плакатів на кришці.
9.3. Вимоги безпеки під час обслуговування безконтактних
пристроїв 9.3.1. Профілактичні та ремонтні роботи на тиристорних
станціях керування, безконтактних пускорегулювальних пристроях,
керувальних електронно-обчислювальних машинах і фотоблокуваннях
виконуються за розпорядженням керівника робіт або під час поточної
експлуатації з записом про це у журналі. 9.3.2. У робочому режимі всі пристрої повинні бути закриті
знімними кожухами, а двері приміщення - замкнені. 9.3.3. Замінюють і знімають блоки тиристорних станцій
керування за розпорядженням керівника робіт не менше ніж два
працівники, один із яких повинен мати не нижче IV групи з
електробезпеки. 9.3.4. Не дозволяється без зняття напруги перевіряти монтаж
пускорегулювальних пристроїв, керувальних
електронно-обчислювальних машин, фотоблокувань, знімати захисні
кожухи. 9.3.5. Виконувати роботи на блоках тиристорних станцій
керування, безконтактних пускачах і пускорегулювальних пристроях
дозволяється тільки за наявності видимого розриву в силових колах
або заземлення струмовідних частин на час проведення робіт. 9.3.6. Каркаси всіх безконтактних апаратів і металеві кожухи
повинні бути заземлені. 9.3.7. Напругу на окремих частинах станцій керування,
керувальних електронно-обчислювальних машин, пускорегулювальних
пристроїв, безконтактних пускачів вимірюють приладами,
забезпеченими спеціальними щупами з ізолюючими ручками. 9.3.8. Прилади розташовують таким чином, щоб при знятті з них
показань виключалася можливість наблизитися до частин, що
перебувають під напругою, ближче ніж на 0,5 м.
10. Вимоги безпеки під час виконання робіт
із застосуванням інструменту, ремонтного
і допоміжного обладнання та пристроїв
10.1. Виконувати роботи на СГТС (РГС) із застосуванням
інструменту та пристроїв (ельборового, абразивного, ручного
електричного, слюсарно-ковальського, пневматичного інструменту,
вантажозахватних органів і пристроїв тощо) і верстатного
обладнання слід з дотриманням вимог безпечної роботи з
інструментом та пристроями.
10.2. Під час виконання робіт із застосуванням
вантажопідіймальних кранів необхідно дотримуватися правил будови
та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
10.3. Запобіжні пояси, які застосовуються під час виконання
робіт на висоті, повинні відповідати правилам експлуатації
електрозахисних засобів і ГОСТ 12.4.089-86 "Система стандартов
безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие
технические условия".
11. Вимоги безпеки під час виконання
вогневих робіт
11.1. Для безпечного виконання вогневих робіт (електро- та
газозварювання, газорізання, паяння тощо) необхідно дотримуватися
вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок ( z0011-98 ).
11.2. До електрозварювальних, газозварювальних та інших
вогневих робіт можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які
пройшли спеціальне навчання, передбачене вимогами Правил атестації
зварників, затверджених наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61 ( z0262-96 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за
N 262/1287.
11.3. Для безпечного виконання вогневих робіт і дотримання
санітарних норм слід керуватися правилами безпечної роботи з
інструментом та пристроями.
11.4. Під час виконання вогневих робіт на СГТС (РГС) із
застосуванням газових балонів необхідно дотримуватись вимог
чинного законодавства, які стосуються безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском.
11.5. Вогневі роботи слід виконувати за умови забезпечення
необхідними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Правил
пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ). Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників
здійснюється згідно з Типовими нормами належності вогнегасників
( z0554-04 ).
Перший заступник голови
Департаменту промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду С.В.Кужельвгору