Документ z0739-03, поточна редакція — Редакція від 16.05.2014, підстава - z0438-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
17.07.2003 N 329
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2003 р.
за N 739/8060

Про внесення змін та доповнень до деяких
нормативно-правових актів Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1001 ( z1198-06 ) від 17.10.2006
N 999 ( z1238-06 ) від 17.10.2006
N 1000 ( z0049-07 ) від 17.10.2006
Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 432 ( z0438-14 ) від 08.04.2014 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою приведення нормативних актів Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 61 ( vr061312-98 ) від 26.05.98, до якого вносились
зміни } 1. Унести до Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ) (зі змінами та
доповненнями), такі зміни:
1.1. Абзац перший преамбули після слів "Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" доповнити таким текстом: "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
1.2. Пункт 5.1 доповнити абзацом другим такого змісту: "Зберігач зобов'язаний здійснювати ідентифікацію осіб, що
мають намір відкрити рахунок у цінних паперах, відповідно до
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
1.3. Підпункт 5.10.3 доповнити абзацом дев'ятим такого
змісту: "у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової
депозитарної операції здійснення заходів відповідно до
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
1.4. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий
підпункту 5.10.3 вважати абзацами десятим - п'ятнадцятим.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1001 ( z1198-06 )
від 17.10.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 432 ( z0438-14 ) від
08.04.2014 }
4. Виконавчому секретарю Комісії М.Каскевичу забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до вимог чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії В.Івченка.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 17 липня 2003 р. N 34вгору