Документ z0722-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2019, підстава - z0131-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.04.2016  № 825


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2016 р.
за № 722/28852

Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 1997 від 15.11.2018
№ 2071 від 29.11.2018}

Відповідно до частини четвертної статті 12-1, пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, що додається.

2. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 3 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"2) інформація про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг згідно з додатком 4 до цього Положення (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами) на надання певного виду фінансових послуг (вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія, та/або назва дозволу, серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії, а також інформація про переоформлення, видачу дубліката та анулювання ліцензії та/або дозволу). Інформація про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг згідно з додатком 4 до цього Положення, видані Нацкомфінпослуг, вноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру. Інформація про видачу Нацкомфінпослуг дубліката ліцензії або про тимчасове зупинення дії ліцензії вноситься до Реєстру, якщо рішення про видачу дубліката ліцензії або про тимчасове зупинення дії ліцензії було прийняте Нацкомфінпослуг до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".;

2) у тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках;

3) у додатку 3 до Положення слова "Веб-сторінка (за наявності)" замінити словами "Веб-сайт (веб-сторінка)";

4) додаток 4 до Положення викласти в такій редакції:

"

Додаток 4
до Положення про Державний
реєстр фінансових установ
(підпункт 2 пункту 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг

(заповнюється Нацкомфінпослуг)

Код фінансової установи


Код за ЄДРПОУ юридичної особи


Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії


Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії


Дата початку дії (за наявності) ліцензії


Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

Підстава для видачі дубліката ліцензії*

Дата видачі дубліката ліцензії*

Серія та номер дубліката ліцензії*

Підстава для переоформлення ліцензії

Дата переоформлення ліцензії

Серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії

Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії*

Дата тимчасового зупинення дії ліцензії*

Підстава для поновлення дії ліцензії*

Дата поновлення дії ліцензії*

Підстава для анулювання ліцензії

Дата анулювання ліцензії

Номер документа про анулювання ліцензії

Назва дозволу

Дата видачі дозволу

Номер виданого дозволу

Дата призупинення дозволу

Номер документа про призупинення дозволу

Дата анулювання дозволу

Номер документа про анулювання дозволу

Наявність правил для провадження фінансової послуги відповідно до ліцензії (так/ні)

Назва правилДата реєстрації правил


Номер реєстрації правил

__________
* Інформація вноситься, якщо рішення про видачу дубліката ліцензії або про тимчасове зупинення дії ліцензії було прийняте Нацкомфінпослуг до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Додаток до реєстраційної картки
Реєстраційний номер у Державному реєстрі
фінансових установ
_____________________________________".

3. Фінансовим установам протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням:

забезпечити створення та розміщення в мережі Інтернет власних веб-сайтів (веб-сторінок) (у разі відсутності таких веб-сайтів (веб-сторінок) на дату набрання чинності цим розпорядженням);

розкрити на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в обсязі, встановленому Положенням про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ.

4. Фінансовим установам, які на дату набрання чинності цим розпорядженням не подавали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційні картки юридичної особи із заповненими полями про адреси їх веб-сайтів (веб-сторінок) у мережі Інтернет, складені згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) (далі - Положення про реєстр), протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документи, визначені підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVIII Положення про реєстр.

{Пункт 4 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2071 від 29.11.2018}

5. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
19.04.2016  № 825


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2016 р.
за № 722/28852

ПОЛОЖЕННЯ
про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 12-1 та пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює вимоги до обсягу та порядку розміщення фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ.

2. У цьому Положенні термін "загальнодоступна інформаційна база даних про фінансові установи Нацкомфінпослуг" (далі - база даних) вживається в такому значенні - база даних з визначеною Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" інформацією про фінансові установи, яка ведеться Нацкомфінпослуг відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) (далі - Положення про реєстр), та відомості з якої розміщуються для загального доступу.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положенні про реєстр та іншому законодавстві України.

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1997 від 15.11.2018}

3. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розкривають в обсязі та порядку, встановлених цим Положенням, інформацію, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках).

4. Ведення бази даних забезпечує Нацкомфінпослуг.

5. Інформація, яка подається фінансовими установами до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, розміщується в базі даних на безоплатній основі.

ІІ. Обсяг інформації, що розкривається в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансові установи розкривають в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. Розкриття зазначеної інформації здійснюється в такому обсязі:

1) в інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів;

2) в інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУ;

3) в інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);

4) в інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

5) у відомостях про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи);

6) у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:

прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);

прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи;

7) у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;

8) у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:

вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;

серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;

номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;

дата початку дії (за наявності) ліцензії;

інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії);

інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");

статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);

дата анулювання ліцензії;

назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;

дата призупинення або анулювання дозволу;

9) річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1997 від 15.11.2018}

10) у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

11) у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення;

12) в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкривається звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

ІІІ. Порядок та вимоги до розкриття інформації з бази даних

1. Розкриття з бази даних інформації, передбаченої підпунктами 1-5, 7, 8 пункту 2 розділу ІІ цього Положення, здійснюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг інформації та відомостей Державного реєстру фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.

Інформація, визначена підпунктами 6, 9-12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення, розкривається шляхом розміщення у реєстраційній картці юридичної особи інформації про адресу її веб-сайта (веб-сторінки), на якому розкривається така інформація.

2. Нацкомфінпослуг забезпечує розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та/або видачу юридичній особі ліцензії та/або дозволу (крім випадку, зазначеного у пункті 3 цього розділу).

3. У разі якщо після прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг надіслала такій юридичній особі повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки, Нацкомфінпослуг здійснює розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати повторного подання юридичною особою відповідної реєстраційної картки, оформленої з дотриманням установлених вимог.

4. Нацкомфінпослуг забезпечує внесення змін до інформації про фінансову установу, яка була розкрита у базі даних, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня:

подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІI Положення про реєстр;

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2071 від 29.11.2018}

прийняття рішення про переоформлення ліцензії або про анулювання ліцензії;

прийняття рішення про призупинення або анулювання дозволу.

IV. Порядок та вимоги до розкриття інформації на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію у такі строки:

1) інформація та відомості згідно з підпунктами 1-7 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ;

2) відомості згідно з підпунктом 8 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу юридичній особі ліцензії та/або дозволу;

3) річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський звіт, а також звіт про корпоративне управління згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1997 від 15.11.2018}

4) відомості згідно з підпунктом 10 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення ухвали суду про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи;

5) відомості згідно з підпунктом 11 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію фінансової установи учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим органом фінансової установи або відкриття ліквідаційної процедури судом.

2. Фінансова установа зобов’язана забезпечувати:

1) внесення змін до розміщеної на її веб-сайті (веб-сторінці) інформації не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня:

подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІI Положення про реєстр (у разі виникнення змін в інформації згідно з підпунктами 1-5, 7 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2071 від 29.11.2018}

прийняття уповноваженим органом фінансової установи рішення про зміну складу наглядової ради та/або виконавчого органу фінансової установи (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 6 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

прийняття Нацкомфінпослуг рішення про переоформлення ліцензії, анулювання ліцензії, призупинення або анулювання дозволу (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 8 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

подання до Нацкомфінпослуг виправлених річної фінансової та/або консолідованої звітності та/або звіту про корпоративне управління (у разі виникнення змін в інформації згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

внесення змін до ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи або скасування такої ухвали (у разі виникнення змін в інформації згідно з підпунктом 10 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

внесення змін до рішення про ліквідацію фінансової установи, відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи або скасування відповідного рішення (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 11 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

2) достовірність інформації, що розміщується на веб-сайті (веб-сторінці);

3) відповідність інформації (змін до інформації), яка(і) розміщується (розміщуються) на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, інформації (змінам до інформації), яка(і) подається (подаються) фінансовою установою до Нацкомфінпослуг у вигляді реєстраційної картки юридичної особи та/або реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи;

4) відкритий і цілодобовий доступ до інформації, яка розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, для її отримання, ознайомлення чи іншого використання без обмежень для всіх відвідувачів веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи;

5) доступ до інформації, яка розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, шляхом послідовного переходу за гіперпосиланнями (із зазначенням короткого змісту інформації, до якої вона веде), починаючи з головної сторінки веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи. Кількість таких переходів по найкоротшій послідовності має бути не більше трьох;

6) доступність інформації, розміщеної на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, не менше ніж за останні три роки;

7) зберігання документів, що містять інформацію, розміщену на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, на електронних носіях протягом строків, передбачених законодавством.

3. Інформація, яка розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи та оформлюється у вигляді окремих файлів, повинна розміщуватися на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи у вигляді файлів, що мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:

документ, що містить текст, таблиці та зображення (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, або .pdf з розпізнаним текстом);

документ, що містить графічні зображення (.pdf, .tif, .jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

4. Інформація повинна розміщуватися українською мовою. Одночасно допускається розміщення інформації іншою (іншими) мовою (мовами).

5. Фінансова установа при розміщенні (в тому числі зміні) інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) повинна вести журнал обліку операцій, виконаних за допомогою програмного забезпечення і технологічних засобів супроводження веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи (в паперовому або електронному вигляді), відомості якого повинні містити дані про час, дату, зміст інформації (змін до інформації) та прізвище, ім’я та по батькові особи, яка розмістила інформацію (внесла зміни до інформації) на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи.

6. Фінансова установа при розміщенні інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) повинна забезпечити користувачам можливість навігації, пошуку і використання інформації при вимкненій функції відображення графічних елементів сторінок в інтернет-браузері.

V. Державний контроль за розкриттям фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо розкриття фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення порушень вимог цього Положення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

Директор
департаменту методології,
стандартів регулювання
та нагляду за фінансовими
установами

В. Логвіновськийвгору