Документ z0668-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.05.2017  № 287


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2017 р.
за № 668/30536

Про внесення змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою вдосконалення вимог щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).»;

2) у розділі V:

у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова «за формою, встановленою внутрішніми документами депозитарної установи» замінити словами «згідно зі зразком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), або подається інформація, необхідна для заповнення анкети (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її формування у формі електронного документа)»;

перше речення абзацу шостого пункту 6 після слів «анкети рахунку в цінних паперах» доповнити словами «, що оформлюється згідно зі зразком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), або подається інформація, необхідна для заповнення анкети (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її формування у формі електронного документа),»;

абзац десятий пункту 14 після слів «виплачені до дати обліку,» доповнити словами «визначеної відповідно до цього пункту,».

2. Центральному депозитарію та депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору