Документ z0639-09, перша редакція — Прийняття від 22.06.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2009 N 426
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2009 р.
за N 639/16655

Про затвердження Правил пакування та маркування
насіння сільськогосподарських культур в Україні

Відповідно до статей 7 та 27 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) та з метою забезпечення здійснення
контролю за реалізацією насіння і садивного матеріалу
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила пакування та маркування насіння
сільськогосподарських культур в Україні, що додаються.
2. Встановити, що цей наказ діє до набрання чинності
Національним стандартом України "Насіння сільськогосподарських
культур. Вимоги до пакування, маркування і транспортування".
3. Українській державній насіннєвій інспекції (Чмирь С.М.),
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій встановити постійний контроль за реалізацією
насіння з дотриманням правил, затверджених цим наказом.
4. Українській державній насіннєвій інспекції організувати
друк етикеток, що використовуються при маркуванні партій насіння
сільськогосподарських культур, та забезпечити їх облік.
5. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) довести
положення цього наказу до відома Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій.
6. Департаменту ринків рослинництва забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
22.06.2009 N 426
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2009 р.
за N 639/16655

ПРАВИЛА
пакування та маркування насіння
сільськогосподарських культур в Україні

I. Загальні положення
1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: Паковання - одиниця затареного чи розфасованого насіння
(пакет торбинка, мішок, контейнер тощо). Пакування - процес розкладання (фасування) відповідної маси
насіння у тару (паковання). Одним з видів пакування є фасування насіння за вагою, об'ємом
чи кількістю для роздрібної реалізації. Марковання - етикетка, що містить інформацію про насіннєву
партію, а також умовне позначення (слово, текст, торговельна марка
символ чи малюнок), нанесені безпосередньо на паковання з
насінням. Маркування - нанесення тексту, умовних позначень та малюнків
на пакованні (тарі).
1.2. Ці Правила визначають основні вимоги пакування та
маркування насіння сільськогосподарських культур, призначеного для
реалізації та сівби в межах території України.
1.3. Вимоги цих Правил обов'язкові до виконання усіма
суб'єктами насінництва, які займаються виробництвом (доробкою) та
реалізацією (оптовою торгівлею) посівного матеріалу, а також у
системі державного та внутрішньогосподарського насіннєвого
контролю.
II. Вимоги до насіння
2.1. Обов'язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі
партії оригінального (добазового) та елітного (базового) насіння
незалежно від призначення, а також репродукційне (сертифіковане)
насіння, призначене для реалізації.
2.2. Партії репродукційного (сертифікованого) насіння, що не
реалізується і призначене для власних потреб виробника,
допускається використовувати та зберігати в незапакованому вигляді
(засік, насип, бурт), але з обов'язковим маркованням, на якому
міститься інформація про партію насіння.
III. Пакування
3.1. Для пакування насіння використовують такі види паковань,
що забезпечують надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і
транспортування та унеможливлюють фальсифікацію після закриття
паковання (тари).
3.2. Тара повинна бути цілою, міцною, чистою, сухою і
знезараженою від шкідників і збудників хвороб. Для пакування
насіння, призначеного для реалізації, використовують лише нову
тару. Паковання з-під протруєного насіння підлягають обов'язковій
утилізації в установленому порядку.
3.3. Основними видами паковань, що застосовують у
насінництві, є мішки, торбинки, пакети та контейнери різної
місткості, що відповідають вимогам нормативних документів. Для
виготовлення паковань використовують матеріали із натурального або
штучного волокна, щільний папір, картон, пластик, металеву фольгу
та інші матеріали, придатні для пакування насіння і допущені
санітарними нормами.
3.4. Насіння, призначене для роздрібної торгівлі, фасують у
дрібну, споживацьку тару з можливим подальшим пакуванням у мішки,
коробки, ящики, пачки та інші контейнери, що відповідають вимогам
пунктів 4.1, 4.2 цих Правил.
3.5. Для пакування й фасування насіння використовують
спеціально призначені ваги і дозатори, які пройшли державну
метрологічну повірку. Маса паковання не повинна перевищувати норм,
встановлених ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподарських культур.
Сортові та посівні якості", з відхиленням кількості насіння у
пакованні в межах вимог Р 50-056-96 "Продукція фасована в
пакованні. Загальні вимоги до кількості".
3.6. Насіння олійних, ефіроолійних, кормових і медоносних
культур упаковують у подвійну мішкотару або багатошарові паперові
мішки та пакети. Допускається використовувати як зовнішнє
паковання мішки з тканини, а як внутрішнє - поліетиленові мішки
або вкладки, виготовлені з поліетиленової плівки або
поліпропілену.
3.7. Мішки, торбинки та пакети з насінням зашивають машинним
способом, використовуючи нитки згідно з чинними нормативними
документами, що забезпечують механічну міцність зашивання.
3.8. Допускається ручне зав'язування, зашивання, заклеювання
або термічне зварювання паковань, виготовлених з відповідних
матеріалів, що забезпечує надійність їх закриття.
3.9. Паковання, закрите зав'язуванням, а також мішки і
контейнери з клапаном повинні бути опломбованими.
IV. Маркування
4.1. Марковання повинно містити усю необхідну інформацію про
насіннєву партію, призначену для реалізації і сівби. Особливості
маркування залежать від призначення насіння, виду паковань і
способів його транспортування.
4.2. Паковання з насінням маркують етикетками відповідної
форми, кольору та змісту з дотриманням вимог до оформлення
етикеток, призначених для маркування насіння (додаток 1), які
закріплюють зовні та вкладають усередину паковання.
4.3. Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір (довжина -
ширина) - 110 x 67 мм, край якої обкантовано чорною смугою
завширшки 3 см. Текст друкується чорним кольором.
4.4. Усі написи на етикетках та пакованнях здійснюють
українською мовою. На вимогу замовника написи можуть бути
продубльовані російською або іншими іноземними мовами. Крім
основного тексту, марковання може містити додаткові познаки
(абревіатури, написи, логотипи, малюнки), які не впливають на
зміст інформації про насіння.
4.5. Зовнішні етикетки виготовляють зі спеціального паперу за
ГОСТ 7625 "Бумага этикеточная. Технические условия". Спосіб
закріплення зовнішньої етикетки залежить від виду паковання і
способу його закриття, залежно від чого етикетки прив'язують,
пришивають або наклеюють на паковання.
4.6. Внутрішня етикетка повинна відтворювати зміст
зовнішньої.
4.7. Крім етикеток, зовнішнє марковання може бути нанесене
безпосередньо на паковання, в тому числі й на контейнери великої
місткості, за допомогою водостійкої фарби. Нанесення марковання на
тару може бути здійснене заздалегідь друкарським способом з
використанням трафарету або штампа на замовлення виробника насіння
або організації, що його пакує чи фасує. При цьому наявність
внутрішньої етикетки обов'язкова.
4.8. Залежно від категорії (генерації) насіння та його
призначення використовують забарвлені з обох боків етикетки.
4.9. Зміст інформації про насіння, яку зазначають на
етикетці, визначено у додатку 2.
4.10. Крім основних позицій, які обов'язково повинні бути
зазначені на етикетці чи пакованні, повинно бути зазначено: для каліброваного насіння - номер фракції; для протруєного та обробленого іншими препаратами насіння -
назва протруйника (препарату); для насіння, доробленого і запакованого на насіннєвих
заводах, а також для фасованого насіння, призначеного для
роздрібної торгівлі, - найменування підприємства, де запаковано
або розфасовано насіння, із зазначенням реквізитів, а також
відомостей про перепакування або перемаркування (якщо такі дії
мали місце).
4.11. Паковання з гібридним насінням та насінням батьківських
форм гібридів кукурудзи або соняшнику, а також паковання з
протруєним (обробленим іншим способом) або інкрустованим чи
дражованим насінням маркують додатковими позначеннями (додатки 3,
4), які наносять безпосередньо на тару.
4.12. Нанесення додаткових позначень здійснюють друкарським
або іншим (за допомогою трафарету) способом, застосовуючи чорну
водостійку фарбу.
4.13. На пакованнях з протруєним (обробленим) насінням
ставлять напис "Протруєно" або "Оброблено", на пакованнях з
дражованим або інкрустованим насінням - "Інкрустоване" або
"Дражоване".
4.14. Для партій репродукційного (сертифікованого) насіння,
яке реалізують і транспортують насипом, якщо це обумовлено
виробником і споживачем, інформація про насіння згідно з додатком
2 зазначається в накладних або інших супровідних документах.
4.15. Перемаркування або переопломбування насіннєвої партії
можливе у разі виникнення необхідності та на вимогу виробника
(власника) насіння. При цьому попереднє марковання та пломби
видаляють, а нове марковання повинно відтворювати первинну
інформацію про насіння та містити відповідну відмітку. Перемаркування або переопломбування проводять за участю
представників державних органів сертифікації насіння (зокрема
Укрдержнасінінспекції), які за потреби проводять пломбування
перепакованого насіння.
4.16. Контроль за виконанням цих Правил здійснюється
державними органами сертифікації насіння - Українською державною
насіннєвою інспекцією та іншими органами, що мають відповідні
повноваження.
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов

Додаток 1
до Правил пакування
та маркування насіння
сільськогосподарських
культур в Україні

ВИМОГИ
до оформлення етикеток, призначених
для маркування насіння

------------------------------------------------------------------ | Категорія та | Колір | Додаткові умови | | генерація насіння | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Оригінальне |Білий |Зазначається назва | |(добазове) насіння |з фіолетовою смугою |генерації | | |шириною 10 мм, | | | |розміщеною по | | | |діагоналі з лівого | | | |нижнього кута | | | |етикетки | | |---------------------+---------------------| | |Елітне (базове) |Білий | | |насіння | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Репродукційне |Блакитний |Вказується номер | |(сертифіковане) | |генерації | |насіння: | |(покоління) | | першої генерації; | | | | гібрид першого | | | | покоління | | | |---------------------+---------------------| | |Репродукційне |Червоний | | |(сертифіковане) | | | |насіння: | | | | другої генерації; | | | | наступних генерацій| | | | (якщо є) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Суміш насіння |Зелений |Вказуються категорія| | | |та генерація кожного| | | |компонента суміші | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Правил пакування
та маркування насіння
сільськогосподарських
культур в Україні

ЗМІСТ
інформації про насіння, яку зазначають на етикетці

------------------------------------------------------------------ | Обов'язкові позиції | Інформація, яку зазначають | |--------------------------------+-------------------------------| |Походження насіння |Найменування, місцезнаходження | | |виробника (власника) насіння | | |або організації, що його | | |реалізує. Інші реквізити | | |вказуються за потреби | |--------------------------------+-------------------------------| |Культура |Ботанічна назва культури | | |відповідно до Державного | | |реєстру сортів рослин, | | |придатних для поширення в | | |Україні | |--------------------------------+-------------------------------| |Сорт |Назва сорту (лінії, популяції, | | |гібрида) відповідно до | | |Державного реєстру сортів | | |рослин, придатних для поширення| | |в Україні | |--------------------------------+-------------------------------| |Категорія |Повна назва категорії, до якої | | |належить насіння: оригінальне | | |(добазове), елітне (базове), | | |репродукційне (сертифіковане) | |--------------------------------+-------------------------------| |Генерація |Назва генерації насіння у | | |складі відповідної категорії | |--------------------------------+-------------------------------| |Номер партії / контрольної |Номер партії, що зазначається, | |одиниці |повинен відповідати номеру | | |партії, вказаному в | | |насінницьких документах | | |(сертифікаті, атестаті). Якщо | | |партія репродукційного | | |(сертифікованого) насіння | | |розділена на контрольні одиниці| | |після номера партії (через | | |дріб) зазначають номер | | |контрольної одиниці | |--------------------------------+-------------------------------| |Рік урожаю |Рік вирощування насіння | |--------------------------------+-------------------------------| |Маса |Маса (нетто) або кількість | | |насіння (садивного матеріалу), | | |виражені у вагових або | | |кількісних одиницях | |--------------------------------+-------------------------------| |Відповідність стандарту |Позначення відповідного ДСТУ на| | |сортові та посівні якості | | |насіння | |--------------------------------+-------------------------------| |Додаткова інформація | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Правил пакування
та маркування насіння
сільськогосподарських
культур в Україні

ДОДАТКОВІ ПОЗНАЧЕННЯ,
які наносяться безпосередньо на паковання
з гібридним насінням та насінням батьківських
форм соняшнику

------------------------------------------------------------------ | Насіння | Позначка | Примітка | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Самозапильна лінія, | А |материнська форма - | |гібрид | чорна смуга |стерильний аналог | | | шириною | | | | 5 см | | | | по діагоналі | | | |---------------------+--------------------| | | Б |материнська форма - | | | |фертильна | | | |(закріплювач | | | |стерильності пилку) | | |---------------------+--------------------| | | В |відновлювач | | | |фертильності | | |---------------------+--------------------| | | F1 |гібрид першого | | | |покоління | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Правил пакування
та маркування насіння
сільськогосподарських
культур в Україні

ДОДАТКОВІ ПОЗНАЧЕННЯ,
які наносяться безпосередньо на паковання
з гібридним насінням та насінням
батьківських форм кукурудзи

------------------------------------------------------------------ | Насіння |Позначка| Примітка | |-------------------+--------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Самозапильна | М |носій |має зовнішні | |лінія, | |стерильності |ознаки | |гібрид-батьківська | |молдавського типу|цитоплазматичної | |форма, сорт |--------+-----------------|чоловічої | | | С |носій |стерильності | | | |стерильності | | | | |"сі"-типу | | | |--------+-----------------+-----------------| | | зМ |має здатність |фертильна за | | | |давати стерильне |зовнішніми | | | |потомство при |ознаками | | | |схрещуванні з | | | | |носіями | | | | |молдавського типу| | | | |стерильності | | | |--------+-----------------| | | | зС |має здатність | | | | |давати стерильне | | | | |потомство при | | | | |схрещуванні з | | | | |носіями "сі"-типу| | | | |стерильності | | | |--------+-----------------| | | | МВ |має здатність | | | | |відновлювати | | | | |фертильність у | | | | |потомстві при | | | | |схрещуванні з | | | | |носіями | | | | |молдавського типу| | | | |стерильності | | | |--------+-----------------| | | | СВ |має здатність | | | | |відновлювати | | | | |фертильність у | | | | |потомстві при | | | | |схрещуванні з | | | | |носіями "сі"-типу| | | | |стерильності | | | |--------+-----------------| | | | УВ |має здатність | | | | |відновлювати | | | | |фертильність у | | | | |потомстві при | | | | |схрещуванні з | | | | |носіями | | | | |молдавського і | | | | |"сі"-типу | | | | |стерильності | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Гібрид першого | F1 |створений за схемою відновлення | |покоління товарного| |фертильності або змішування із | |призначення | |застосуванням молдавського чи | | | |"сі"-типу стерильності або повного | | | |видалення волотей | ------------------------------------------------------------------вгору