Про затвердження Змін до деяких наказів
Мінрегіон України; Наказ від 12.05.2014134
Документ z0544-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.06.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2014  № 134


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2014 р.
за № 544/25321

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що додаються.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М.О.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Міністр екології та природних ресурсів України

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Заступник Міністра внутрішніх справ України -
керівник апарату

Виконуючий обов'язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій


О.Г. ОсауленкоМ.В. Пітцик

А.В. Мохник

О. МусійГ.В. ОсовийО.В. МірошниченкоМ.Ю. БродськийС. Дунас


В. Мущинін


С.І. ЧеботарА. Бойко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
12.05.2014  № 134


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2014 р.
за № 544/25321

ЗМІНИ
до деяких наказів

1. У Правилах охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 30 листопада 1995 року № 51, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1995 року за № 457/993:

1) пункт 2.21 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.21. Навантажувально-розвантажувальні роботи необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.015-78 і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051.»;

2) абзац другий пункту 3.5 глави 3 викласти в такій редакції:

«Місце звалювання дерев у радіусі 50 м повинно бути огороджено попереджувальними знаками відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а у разі необхідності - шлагбаумами.»;

3) пункт 8.3 глави 8 виключити.

У зв’язку з цим пункт 8.4 вважати пунктом 8.3;

4) у тексті цих Правил слово «робітник» в усіх відмінках замінити словом «працівник» у відповідних відмінках.

2. В абзаці першому пункту 1.4 розділу І Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470, слова «бюро технічної інвентаризації» замінити словами «суб’єктами господарювання, які проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна».

3. Пункт 1.2 розділу І Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602, викласти в такій редакції:

«1.2. Ці Правила поширюються на полігони, що діють, та нові полігони, прийняті в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.».

Начальник Управління
благоустрою територій
та комунального
обслуговування
М.О. Баріноввгору