Документ z0537-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2015  № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 537/26982

Про затвердження Змін до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 47, постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 345/22877, що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (Т. Матюх) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

О. МірошниченкоС.М. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
21.04.2015  № 440,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
21.04.2015  № 8-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 537/26982

ЗМІНИ
до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

„1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою пенсій особам, яким вони призначені відповідно до частини першої статті 49 Закону України „Про зайнятість населення” та Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” достроково до 01 січня 2015 року, та оплатою послуг за їх доставку (далі - особи, яким достроково призначена пенсія).”.

2. В абзаці другому пункту 2 слова „на підставі клопотання” виключити.

3. У пункті 3 слова „територіального органу” замінити словами „управління державної служби зайнятості в районі, місті, районі у місті або у місті та районі (далі - управління державної служби зайнятості)”.

4. В абзаці третьому пункту 8 слово „призначення” виключити.

5. У тексті Порядку слова „територіальний орган” в усіх відмінках та числах замінити словами „управління державної служби зайнятості” у відповідних відмінках та числах.

Заступник директора
Департаменту пенсійного
забезпечення
Міністерства соціальної
політики України

Т. Матюх

Директор Департаменту
зведеного бюджету
Пенсійного фонду УкраїниС. Дяченковгору