Документ z0506-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2017, підстава - v0201874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.03.2011 N 554
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2011 р.
за N 506/19244
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 201 ( v0201874-17 ) від 16.02.2017 }
Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 13.01.2010 N 12

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про засади функціонування
ринку природного газу" ( 2467-17 ), Указу Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розподілу природного та нафтового газу", зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 29/17324, такі зміни: назву викласти в такій редакції: "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ"; у пункті 1 слова "природного та нафтового газу" замінити
словами "природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних
родовищ".
2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу,
затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за
N 29/17324, що додаються.
3. Управлінню ліцензування в установленому порядку
забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з
розподілу природного та нафтового газу на підставі ліцензій, що
видані в установленому порядку до набрання чинності цією
постановою, продовжують здійснювати таку діяльність до закінчення
встановлених у ліцензіях строків.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України -
керівник апарату В.Макуха
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
31.03.2011 N 554
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2011 р.
за N 506/19244

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розподілу природного та нафтового газу
( z0029-10 )
1. Назву викласти в такій редакції: "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних
родовищ".
2. У розділі I:
2.1. Пункт 1.1 після слів "Про захист економічної
конкуренції" доповнити словами "Про засади функціонування ринку
природного газу" ( 2467-17 ).
2.2. У пункті 1.2 слова "природного та нафтового газу"
замінити словами "природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ".
2.3. В абзаці дев'ятнадцятому пункту 1.3 слова "природний" та
"природного" виключити.
3. В абзацах третьому, шостому, сьомому, десятому,
шістнадцятому пункту 1.3 розділу I, підпунктах 2.2.1 і 2.2.2
пункту 2.2 розділу II слово "природного" виключити.
Начальник управління
ліцензування Ю.Антонюквгору