Документ z0479-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2012, підстава - z1405-12

{Форма втратила чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 578 від 30.07.2012}

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2012 р.
за № 479/20792

{Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 578 від 30.07.2012}

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення облікової форми № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

1. Форма первинної облікової документації № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі – форма № 133-1/о), ведеться для реєстрації виданих форм № 133/о.

Форма № 133-1/о заповнюється уповноваженою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. У лівому верхньому кутку форми № 133-1/о зазначається найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я; найменування і місцезнаходження (поштова адреса) закладу, в якому заповнюється форма № 133-1/о, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

3. Форма № 133-1/о заповнюється державною мовою.

4. Графи форми № 133-1/о заповнюються чітко та повністю.

5. Журнал ведеться в паперовому та електронному вигляді.

6. Сторінки паперового варіанту журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою закладу охорони здоров’я.

7. Строк зберігання паперового варіанта форми № 133-1/о в закладі охорони здоров’я - 3 роки.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору