Документ z0473-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
11.04.2006 N 214
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2006 р.
за N 473/12347

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту
працівникам рибного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам рибного господарства (далі - Норми), що додаються.
2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,
Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям рибної промисловості, затверджені
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 20 лютого 1980 року N 43/П-2 ( v0043400-80 ).
3. Наказ увести в дію з 1 липня 2006 року.
4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду (Саварин М.В.) ужити заходів щодо внесення
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати наказ у черговому номері журналу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Голова державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Головний державний
Заступник Міністра аграрної
політики України С.І.Мельник
Голова Центрального комітету
профспілки працівників рибного
господарства України М.М.Петров
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Тьоткін
Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України О.О.Постоюк
Заступник директора Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці К.Н.Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
11.04.2006 N 214
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2006 р.
за N 473/12347

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
рибного господарства

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 року N 952 ( 952-2001-п ) "Про затвердження
Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту
працівників на 2001-2004 роки".
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
рибного господарства (незалежно від форм власності та
підпорядкування) і на фізичних осіб, які виконують роботи,
пов'язані з океанічним та морським рибальством, морськими рибними
портами, сітков'язальним виробництвом, переробкою риби й інших
водних живих ресурсів, холодильниками, тарним виробництвом, рибним
промислом на внутрішніх водоймах, товарним рибництвом,
відтворенням рибних запасів та інших водних живих ресурсів, а
також рибоводно-меліоративні роботи, охорону водних живих ресурсів
і регулювання рибальства.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, прийнятому наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 за N 375 ( vb375609-05,
vc375609-05 ). Класифікація та позначення захисних властивостей
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно
до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов
безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту
працюючих. Загальні вимоги і класифікація).
1.4. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ,
організацій рибного господарства, які виконують роботи, що
належать до інших видів економічної діяльності, повинні
забезпечуватися ЗІЗ згідно з чинним законодавством, а також
чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших
ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ,
організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок
їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким
власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний
забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що
відповідають вимогам чинних нормативних актів.
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони
праці, професійні спілки та служби охорони праці підприємств,
установ, організацій.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах,
організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними
уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів
і представників, а в разі відсутності професійних спілок -
уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
2. Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
рибного господарства
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування |Позначення | Строк | |з/п|Класифікатором | роботи | спецодягу, | захисних | носі- | | | професій | | спецвзуття та |властивос- | ння | | | ДК 003:2005 | | інших ЗІЗ | тей (тип, | (мі- | | |( vb375609-05 )| | |марка) ЗІЗ*| ся- | | |( vc375609-05 )| | | | ців) | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ | | РИБИ В ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНАХ АНТАРКТИКИ (ПІВДЕННІШЕ 40 ГРАД. ПІВДЕННОЇ ШИРОТИ) | | ПІВНІЧНОЇ І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИН АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, ТИХОГО ОКЕАНУ | | (ПІВНІЧНІШЕ 42 ГРАД. ПІВНІЧНОЇ ШИРОТИ) | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 1 |7422.2 |Бондар |Під час виконання | | | | | | | бондарних | | | | |8340.2 |Матрос | робіт і ремонту | | | | | | | тари: | | | | | | |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | | | |Костюм рибальський| Нж | 5,5 | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для рибалок | | | | | | | | Вн, Тн | 8 | | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Білизна тепла | Тн | 8 | | | | |(2 пари) | | | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 8 | | | | |Нарукавники | Вн | 4 | | | | |прогумовані | | | | | | |Онучі вовняні | Тн | 6 | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | | | |Шапка-вушанка | | 24 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 2 |8340.2 |Боцман |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | |1221.2 |Майстер з добування |Костюм рибальський| Нж | 3,5 | | | |риби | | | | | |8340.2 |Матроси всіх |Костюм утеплений | | | | | |найменувань, окрім |для | | | | | |матросів-водолазів, |рибалок | Вн, Тн | 8 | | | |матросів, | | | | | | |зайнятих обробкою |Светр | Тн | 16 | | | |риби, |напіввовняний | | | | | |прибиранням приміщень |Білизна тепла (2 | Тн | 8 | | | | |пари) | | | | |7224.2 |Тесляр судновий |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 6 | | |7124.2 |Столяр судновий |Нарукавники | Вн | 4 | | | | |прогумовані | | | | |7411.2 |Приймальник-здавальник|Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | |харчової продукції |трикотажні | Ми |10 днів| | | |(виробництво | | | | | | |м'ясних та рибних |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | | |продуктів) | | | | | | | |Онучі вовняні | Тн | 6 | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | | На промислових | | | | | | | суднах: | | | | | | |Чоботи гумові | | | | | | |жиростійкі | | | | | | |замість чобіт | Нж, Сж | 8 | | | | |шкіряних | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 3 | 5123 |Буфетник судновий |Халат бавовняний | З | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | 5123 |Офіціант судновий |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні (2 шт.) | З | 8 | | | | |Фартух (2 шт.) | З, Ми | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 4 | 3433 |Бухгалтер |Костюм бавовняний | | | | | | |або | | | | |2411.2 |Бухгалтер |халат бавовняний | З, Ми | 12 | | | |(з дипломом |Куртка бавовняна з| | | | | |спеціаліста) |утепленою | | | | |2412.2 |Інженер з організації |прокладкою | Тн | 16 | | | |праці | | | | | |2149.2 |Інженер з підготовки |Черевики шкіряні | Ми, См | 16 | | | |виробництва | | | | | | 3439 |Інспектор | | | | | |2444.2 |Перекладач | | | | | | 4121 |Рахівник | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 5 |7216.2 |Водолаз |Комбінезон | З, Ми | 8 | | | | |бавовняний | | | | |7216.2 |Матрос-водолаз |Плащ прогумований | | | | | | |з капюшоном | Вн, Ми | 24 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 16 | | | | |високі | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Рукавички шкіряні | Ми, Тн | 4 | | | | |Кожушок | Тн | 48 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 16 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | | | | |Шапка-вушанка зі | | | | | | |шкіряним | | | | | | |верхом | | 32 | | | | |Шапка в'язана | | 8 | | | | | Вовняна білизна: | | | | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |Рейтузи | Тн | 16 | | | | |Феска | Тн | 16 | | | | |Рукавички | Тн | 4 | | | | |Панчохи | Тн | 8 | | | | |Шкарпетки | Тн | 4 | | | | |Панчохи хутряні | Тн | 16 | | | | |Рукавиці | Тн | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до пункту 5. Вовняна білизна надається в особисте користування| |кожному водолазу й надівається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на| |великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в | |подвійному комплекті. | | Примітка 2 до пункту 5. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у | |воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів. | | Примітка 3 до пункту 5. Водолазам легкого спорядження під час спускання у | |воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи, кеди| |- на термін до зносу. | |---------------------------------------------------------------------------------| | 6 | 3141 |Гідроакустик |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1226.2 |Начальник радіостанції|Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |1226.2 |Начальник суднового |прокладкою | Тн | 16 | | | |пункту | | | | | | |радіоконтролю |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | 4223 |Радіооператор |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | |7243.2 |Радіотехнік |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | |8340.2 |Електрорадіонавігатор |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Шапка в'язана | | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 7 |1237.1 |Головний технолог |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |2143.2 |Інженер-енергетик |Куртка бавовняна з| | | | | |(електрик) |утепленою | | | | |2412.2 |Інженер з нормування |прокладкою | Тн | 16 | | | |праці | | | | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 8 |7212.2 |Електрогазозварник |Костюм бавовняний | | | | | |судновий |з вогне- | | | | | | |захисним | Тр | 8 | | | | |просоченням | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергові| | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |брезентові | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Шапка в'язана | | 8 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | 9 |1226.2 |Завідувач складу |Під час виконання | | | | | | | робіт у | | | | |1226.2 |Начальник постачання | сховищах | | | | | | | продовольства: | | | | | 3142 |Підшкіпер |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | | | |Нарукавники | Вн | 8 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |10 |2145.2 |Інженер спеціального |Під час добування | | | | | |флоту | риби: | | | | | | |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 8 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Рукавички гумові | Вн |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |11 | 3152 |Інспектор з безпеки |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |мореплавання | | | | | | 3142 |Капітан-наставник |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |1222.2 |Начальник експедиції |прокладкою | Тн | 16 | | | |(промислової) |Плащ гумовий | Вн, З, Ми | 16 | | |1222.2 |Начальник району |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |12 |8340.2 |Камбузник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Фартух | Вн, Ми | 8 | | | | |прогумований | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |13 |1226.2 |Капітан |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1226.1 |Капітан-директор |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | |1226.2 |Помічник капітана |рибалок | Вн, Тн | 16 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |14 | 9132 |Кастелянка |Халат бавовняний | З | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | 6121 |Санітар ветеринарної |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | |медицини | | | | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні (2 шт.) | З | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |15 | 9411 |Комірник |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | | | |Нарукавники | Вн | 8 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |16 | 9322 |Підсобний робітник |Під час виконання | | | | | | | на складі | | | | | | | транспортних | | | | | | | робіт: | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | | | |Нарукавники | Вн | 8 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |17 |2221.2 |Лікар судновий |Халат медичний | З, Ми | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | 3231 |Сестра медична |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |2230.2 |Фельдшер на морських і|прокладкою | Тн |Чергова| | | |річкових | | | | | | |суднах |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні (2 шт.) | З | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |18 |8251.2 |Оператор друкарського |Напівкомбінезон | | | | | |устаткування |бавовняний | З, Ми | 8 | | |8251.2 |Друкар по жерсті |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |19 |1221.2 |Майстер з оброблення |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | | |риби | | | | | |8340.2 |Матрос трюмний |Костюм рибальський| Нж | 8 | | | 9322 |Оброблювач |Костюм утеплений | | | | | |морепродуктів |для | | | | |7411.2 |Оброблювач риби |рибалок | Вн, Тн | 8 | | |7411.2 |Оброблювач морського |Светр | Тн | 16 | | | |звіра |напіввовняний | | | | | | |Білизна тепла | Тн | 8 | | | | |(2 пари) | | | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 8 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | | | |Нарукавники | Вн | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Онучі вовняні | Тн | 9 | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | | Для матроса | | | | | | | трюмного | | | | | | | під час роботи в | | | | | | | трюмі | | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергові| | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См |Чергові| | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |20 |8340.2 |Матрос |Під час прибирання| | | | | 9132 |Прибиральник | виробничих | | | | | |виробничих | приміщень: | | | | | |приміщень |Халат бавовняний | З | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | | |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні (2 шт.) | З | 8 | | | | | Для прибирання | | | | | | | місць | | | | | | | загального | | | | | | | користування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 8 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |21 |8264.2 |Машиніст із прання та |Халат бавовняний | З | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | |ремонту спецодягу |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 8 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |22 |8163.2 |Машиніст компресора |Напівплащ з | Вн | 24 | | | |для |плащтканини | | | | | |подавання повітря |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | | |водолазам | | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | |Кожушок | Тн | 32 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 16 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Рукавиці теплі | Тн | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |23 |8340.2 |Кочегар судна |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Костюм рибальський| Нж |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Сітка кочегарська | Тр | 8 | | | | |(3 шт.) | | | | | | |Окуляри козиркові | | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |24 | 6153 |Машиніст |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |рибопромислових | | | | | | |машин і механізмів |Костюм рибальський| Нж |Черго- | | | |(відкрите море) | | | вий | | |8124.2 |Машиніст вантажних |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | |механізмів | | | | | |8251.2 |Машиніст вибіркової |Рукавиці | Ми | 1 | | | |машини |брезентові | | | | |8161.2 |Машиніст двигунів |Окуляри козиркові | | До | | | |внутрішнього | | | зносу | | | |згоряння | | | | | |8340.2 |Машиніст | | | | | | |рибоборошняної | | | | | | |установки | | | | | |8223.2 |Машиніст лакувальних | | | | | | |машин | | | | | | |(бляшано-банкове та | | | | | | |тубне | | | | | | |виробництва) | | | | | |8163.2 |Машиніст насосних | | | | | | |установок | | | | | |8163.3 |Машиніст рибопідіймача| | | | | |8252.2 |Машиніст різальних | | | | | | |машин | | | | | |8163.2 |Машиніст холодильних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |25 | 3141 |Механік із суднових |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |систем | | | | | |2359.2 |Механік-наставник |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | 3115 |Механік виробництва |рибалок | Вн, Тн | 12 | | | 3141 |Механік груповий флоту|Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | |(з флоту) | | | | | | 3115 |Механік дизельної та |Рукавиці | Ми |20 днів| | | |холодильної |брезентові | | | | | |установок |Шапка в'язана | | 8 | | | 3115 |Механік з підіймальних| | | | | | |установок | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |перевантажувальних | | | | | | |машин | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |радіонавігаційної | | | | | | |системи | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |рефрижераторних | | | | | | |установок | | | | | |8340.2 |Машиніст помповий | | | | | | |(донкерман) | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |26 |8340.2 |Моторист (машиніст) |Напівкомбінезон | | | | |8163.2 |Моторист (машиніст) |бавовняний | З, Ми | 8 | | | |рефрижераторних |Сорочка бавовняна | З, Ми | 8 | | | |установок | | | | | |8163.3 |Моторист |Костюм утеплений | | | | | |електродвигунів |для | | | | |8340.2 |Моторист самостійного |рибалок | Вн, Тн | 12 | | | |керування судновим |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | |двигуном | | | | | |8340.2 |Моторист трюмовий |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | 9322 |Моторист-мастильник |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | 3113 |Електромеханік |Рукавиці | Ми |20 днів| | | |загально- |комбіновані | | | | | |суднового | Для | | | | | |електроустаткування | електромеханіків | | | | | | | та | | | | | 3113 |Електромеханік | електриків | | | | | | | суднових (усіх | | | | |7241.2 |Електрик судновий | найменувань) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником | Вн, Ми | До | | | | | | | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |27 | 5123 |Кухар судновий |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Фартух бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |(2 шт.) | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Ковпак бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |(3 шт.) | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |28 |1223.2 |Начальник лабораторії |Халат бавовняний | З | 8 | | | |з контролю виробництва|Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |2211.2 |Бактеріолог |прокладкою | Тн | 16 | | |7243.1 |Дозиметрист |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | 3119 |Лаборант (ветеринарна |Шапка-вушанка | | 16 | | | |медицина) | | | | | | 3211 |Технік-лаборант | | | | | | |(біологічні | | | | | | |дослідження) | | | | | |2113.2 |Хімік (в лабораторії) | | | | | | 4121 |Обліковець | | | | | | 4190 |Табельник | | | | | | | | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |29 |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |судновий | | | | | |7233.1 |Слюсар-монтажник |Куртка бавовняна з| | | | | |судновий |утепленою | | | | |7233.1 |Слюсар-судноремонтник |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергові| | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |30 |7233.1 |Токар судновий |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Сорочка бавовняна | З, Ми | 8 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка до підрозділу 2.1. Членам суднових команд, які несуть зовнішню| |вахту, слід видавати: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Кожушок | Тн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Шапка-вушанка | |Чергова| | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См |Чергові| | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ | | РИБИ В МОРСЬКИХ РАЙОНАХ, НЕ ВКАЗАНИХ У ПІДРОЗДІЛІ 2.1 | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 Добувні, пошукові та науково-дослідні судна | |---------------------------------------------------------------------------------| |31 |7422.2 |Бондар |Під час виконання | | | | | | | бондарних | | | | |8340.2 |Матрос | робіт і ремонту | | | | | | | тари: | | | | | | |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 8 | | | | |Нарукавники | Вн | 4 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |32 |8340.2 |Боцман |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1221.2 |Майстер з добування |Костюм рибальський| Нж | 3 | | | |риби | | | | | |8340.2 |Матроси всіх |Чоботи гумові | Нж, Сж | 9 | | | |найменувань, |жиростійкі | | | | | |окрім |Рукавички | | | | | |матросів-водолазів, |бавовняні | | | | | |матросів, | | | | | | |зайнятих обробкою |трикотажні | Ми |15 днів| | | |риби, | | | | | | |прибиранням приміщень |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | |7224.2 |Тесляр судновий |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | | |7124.2 |Столяр судновий |Зюйдвестка | З | 8 | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |33 | 3141 |Гідроакустик |Напівкомбінезон | | | | |1226.2 |Начальник радіостанції|бавовняний | З, Ми | 8 | | |1226.2 |Начальник суднового |Галоші | Эн |Чергові| | | |пункту |діелектричні | | | | | |радіоконтролю |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | 4223 |Радіооператор | | | | | |7243.2 |Радіотехнік | | | | | |8340.2 |Електрорадіонавігатор | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |34 |1226.2 |Капітан |Костюм рибальський| Нж | 8 | | |1226.1 |Капітан-директор |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | |1226.2 |Помічник капітана |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | 3142 |Шкіпер |трикотажні | Ми | 2 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 8 | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |35 | 3142 |Капітан-наставник |Костюм бавовняний | З, Ми | 16 | | | 3142 |Капітан груповий |Чоботи шкіряні | Ми, См | 16 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми | 1,5 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |36 | 9411 |Комірник |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Чоботи кирзові |Ми, См | 16 | | | | |Нарукавники | Вн | 8 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |37 | 6152 |Приймальник |Костюм рибальський| Нж | 8 | | | |плавзасобів | | | | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 4 | | | | |рибальські | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 16 | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |38 |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |судновий | | | | | |7233.1 |Слюсар-монтажник |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | |судновий | | | | | |7233.1 |Слюсар-судноремонтник |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |39 |7233.1 |Токар судновий |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Сорочка бавовняна | З, Ми | 8 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до підрозділу 2.2.1. У південних районах замість чобіт шкіряних і| |чобіт жиростійких видаються чоботи гумові рибальські на 12 місяців та онучі| |бавовняні на 9 місяців. | | Примітка 2 до підрозділу 2.2.1. Члени берегових бригад, які зайняті| |обслуговуванням промислових суден у період міжрейсових стоянок, отримують| |спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами,| |передбаченими в даному підрозділі для відповідних професій. | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.2 Приймально-транспортні, рефрижераторні, буксирні, нафтоналивні, | | технічні, портові, навчальні судна, судна і плавзасоби для органів | | рибоохорони. Плавучі заводи (бази), плавучі холодильники та плавучі крани | |---------------------------------------------------------------------------------| |40 | 3142 |Багермейстер |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | 3142 |Помічник багермейстера|Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | |8340.2 |Боцман |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |41 |7422.2 |Бондар |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | |7224.2 |Тесляр судновий |Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | |7124.2 |Столяр судновий |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |42 |1237.1 |Головний технолог |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |2412.2 |Інженер з нормування |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | |праці | | | | | |2143.2 |Інженер-енергетик |Рукавички | | | | | |(електрик) |бавовняні | | | | |1222.2 |Начальник цеху |трикотажні | Ми |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |43 |8340.2 |Днювальний |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Фартух білий (2 | З, Ми | 8 | | | | |шт.) | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |44 |8340.2 |Електрорадіонавігатор |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником | Вн, Ми | До | | | | | | | зносу | | | | |Сорочка бавовняна | З, Ми | 8 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Шапка в'язана | | 16 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |45 | 3113 |Електромеханік |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |загальносуднового | | | | | | | |Фартух | | | | | |електроустаткування |прогумований | | | | | 3113 |Електромеханік |з нагрудником | Вн, Ми | До | | | | | | | зносу | | |7241.2 |Електрик судновий |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | |8163.3 |Моторист |Рукавички | Эн |Чергові| | | |електродвигунів |діелектричні | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |46 |1226.2 |Завідувач складу |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | |1226.2 |Начальник постачання |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | 3142 |Підшкіпер | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |47 |2145.2 |Інженер спеціального |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |флоту | | | | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Рукавички гумові | Вн |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |48 |1226.2 |Капітан |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1226.1 |Капітан-директор |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | |1226.2 |Помічник капітана |рибалок | Вн, Тн | 16 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | | | | | | |трикотажні | Ми, Тн | 1,5 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |49 |8333.3 |Лебідник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |8340.2 |Стерновий (керманич) |Чоботи кирзові | Ми, См | 16 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |50 |8251.2 |Оператор друкарського |Напівкомбінезон | | | | | |устаткування |бавовняний | З, Ми | 8 | | |8251.2 |Друкар по жерсті |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |51 |1221.2 |Майстер з оброблення |Костюм рибальський| Нж | 3,5 | | | |риби | | | | | | 9322 |Оброблювач |Чоботи кирзові | Ми, См | 8 | | | |морепродуктів | | | | | |7411.2 |Оброблювач риби |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |брезентові | | | | |7411.2 |Оброблювач морського | Під час роботи | | | | | |звіра | | | | | |7411.2 |Оброблювач крабів |на рибоприймальних| | | | | | | і | | | | |7411.2 |Приймальник-здавальник| рибообробних | | | | | |харчової продукції | суднах: | | | | | |(виробництво |Нарукавники | Вн | 4 | | | |м'ясних та рибних |прогумовані | | | | | |продуктів) |Чоботи гумові | | | | | | |рибальські | | | | | | |замість чобіт | В, Сж | 6 | | | | |кирзових | | | | | | |Рукавички | Ми |15 днів| | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |52 | 6153 |Машиніст |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |рибопромислових | | | | | | |машин і механізмів |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | |(відкрите море) | | | | | |8124.2 |Машиніст вантажних |Рукавиці | Ми |20 днів| | | |механізмів |брезентові | | | | |8161.2 |Машиніст двигунів |Окуляри козиркові | | До | | | |внутрішнього | | | зносу | | | |згоряння | | | | | |8340.2 |Машиніст | | | | | | |рибоборошняної | | | | | | |установки | | | | | |8223.2 |Машиніст лакувальних | | | | | | |машин | | | | | | |(бляшано-банкове та | | | | | | |тубне | | | | | | |виробництва) | | | | | |8163.2 |Машиніст насосних | | | | | | |установок | | | | | |8163.3 |Машиніст рибопідіймача| | | | | |8252.2 |Машиніст різальних | | | | | | |машин | | | | | |8163.2 |Машиніст холодильних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |53 | 3141 |Механік із суднових |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |систем | | | | | | 3115 |Механік виробництва |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | 3115 |Механік дизельної та |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |холодильної |брезентові | | | | | |установок | | | | | | 3115 |Механік з підіймальних| | | | | | |установок | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |перевантажувальних | | | | | | |машин | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |радіонавігаційної | | | | | | |системи | | | | | | 3115 |Механік | | | | | | |рефрижераторних | | | | | | |установок | | | | | |8340.2 |Машиніст помповий | | | | | | |(донкерман) | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |54 |1222.2 |Начальник лабораторії |Халат бавовняний | З, Ми | 8 | | | |з контролю виробництва|Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |2211.2 |Бактеріолог | | | | | |7243.1 |Дозиметрист | | | | | | 3227 |Лаборант (ветеринарна | | | | | | |медицина) | | | | | | 3211 |Технік-лаборант | | | | | | |(біологічні | | | | | | |дослідження) | | | | | |2113.2 |Хімік (у лабораторії) | | | | | | 4121 |Обліковець | | | | | | 4190 |Табельник | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка до підрозділу 2.2.2. Членам суднових команд промислового і транс-| |портного флоту, зайнятим завантаженням і вивантаженням рибної продукції в охолод-| |жених трюмах, необхідно додатково видавати: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Светр | Тн | 24 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Рукавиці утеплені | | | | | | |прогумовані | Ми, Тн | 1,5 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Шкарпетки вовняні | Ми, Тн | 6 | | | | |Валянки | Тн 30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | | Під час | | | | | | | завантаження | | | | | | | рибної продукції | | | | | | | без упаковки: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми |Черго- | | | | | | | вий | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка до підрозділу 2.2. Членам суднових команд, які несуть зовнішню| |вахту, необхідно видавати: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Кожушок | Тн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Шапка-вушанка | |Чергова| | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См |Чергові| | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.3 СУДНА КРАБОЛОВНИХ ФЛОТИЛІЙ | |---------------------------------------------------------------------------------| |55 |8340.2 |Матрос |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 8 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 9 | | | | |Чоботи гумові | Нж, Сж | 8 | | | | |жиростійкі | | | | | | |Рукавички | Ми |7 днів | | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавички гумові | Вн |10 днів| | | | |Нарукавники | Ми | 4 | | | | |Наколінники | Ми | 2 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |56 |8340.2 |Моторист (машиніст) |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Костюм рибальський| Нж |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для рибалок | | | | | | | | Вн, Тн | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | | |Рукавички | Ми |20 днів| | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |57 | 3142 |Шкіпер |Костюм брезентовий| Вн | 8 | | | 3142 |Підшкіпер |Костюм утеплений | | | | | | |для рибалок | | | | | | | | Вн, Тн | 12 | | | | |Чоботи гумові | Нж, Сж | 8 | | | | |жиростійкі | | | | | | |Рукавички | Ми |15 днів| | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 8 | | | | |Рукавички гумові | Вн |15 днів| |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до підрозділу 2.3. Членам екіпажів суден краболовних флотилій, не| |вказаним у даному підрозділі, спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального| |захисту видаються за нормами, передбаченими для відповідних спеціальностей під-| |розділів 2.1 і 2.2 залежно від районів промислу. | | Примітка 2 до підрозділу 2.3. Членам суднових команд, які несуть зовнішню| |вахту, слід видавати: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Кожушок | Тн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Шапка-вушанка | |Чергова| | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См |Чергові| | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.4 ПРИБЕРЕЖНИЙ ЛОВ | |---------------------------------------------------------------------------------| |58 | 9213 |Рибалка кефального |Костюм рибальський| Нж | 12 | | | |господарства | | | | | |1222.2 |Начальник тоні |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | | |рибальські | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 24 | | | | |Фартух | Вн, Ми |Черго- | | | | |прогумований | | вий | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 12 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |59 | 6152 |Рибалка прибережного |Костюм рибальський| Нж | 12 | | | |лову | | | | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | | |рибальські | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 24 | | | | | Під час обробки | | | | | | | риби | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух | Вн, Ми |Черго- | | | | |прогумований | | вий | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 12 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до пункту 59. Залежно від умов праці замість костюма рибальського| |та фартуха прогумованого можуть видаватися: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 12 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн | 24 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми |Черго- | | | | | Під час ведення | | вий | | | | | підлідного | | | | | | | лову додатково: | | | | | | |Кожушок | Тн | 48 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 12 | | | | |Шапка-вушанка | | 48 | | | | |Рукавиці теплі | Тн | 6 | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 2 до пункту 59. Залежно від умов праці замість кожушка можуть вида-| |ватися: | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 12 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн | 24 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |60 |1221.2 |Майстер з добування |Плащ прогумований | Вн, Ми | 24 | | | |риби | | | | | |1226.2 |Начальник пункту |Чоботи гумові | В, Сж | 24 | | | |(рибоприймального) |рибальські | | | | | | | | | | | | 3212 |Технік-рибовод | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |61 | 6152 |Машиніст |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |рибопромислових | | | | | | |машин і механізмів |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |(внутрішні та | | | | | | |прибережні води) |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.5 ПІДВОДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА АПАРАТИ | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.5.1 Підводні лабораторії | |---------------------------------------------------------------------------------| |62 | 3142 |Капітан підводного |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |апарата |бавовняний | | | | |1226.2 |Помічник капітана |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | 3115 |Механік |Рукавиці | Ми | 4 | | | | |комбіновані | | | | | 3113 |Електромеханік |Светр вовняний | Тн | 12 | | | |підводного | | | | | | |апарата |Рейтузи вовняні | Тн | 12 | | |2149.2 |Інженер з |Феска вовняна | Тн | 12 | | | |підводно-технічних | | | | | | |робіт |Рукавички вовняні | Тн | 6 | | | | |Панчохи вовняні | Тн | 6 | | | | |Шкарпетки вовняні | Тн | 6 | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 16 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Шапка-вушанка | | 48 | | | | |В екваторіальних і| | | | | | | тропічних водах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Комплект для | | | | | | |рибалок, які | | | | | | |працюють в умовах | Тк | 12 | | | | |тропіків | | | | | | |Напівчеревики з | | | | | | |текстильним верхом| З, Ми | 12 | | | | |Під час технічного| | | | | | | обслуговування | | | | | | | підводних | | | | | | | апаратів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний | | | | | | |з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | К 20 |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Під час прибирання| | | | | | | місць | | | | | | | загального | | | | | | | користування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Халат бавовняний | З |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Чоботи гумові | В, См |Чергові| | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |63 |2221.2 |Лікар судновий |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | 5123 |Кухар судновий |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Светр вовняний | Тн | 12 | | | | |Рейтузи вовняні | Тн | 12 | | | | |Феска вовняна | Тн | 12 | | | | |Рукавички вовняні | Тн | 6 | | | | |Панчохи вовняні | Тн | 6 | | | | |Шкарпетки вовняні | Тн | 6 | | | | |Лікарю додатково: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | |Кухарю додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний | З, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Фартух бавовняний | З, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Ковпак бавовняний | З |Черго- | | | | | | | вий | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.5.2 Підводні апарати | |---------------------------------------------------------------------------------| |64 | 3142 |Капітан підводного |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |апарата |бавовняний | | | | | 3115 |Механік |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | |2149.2 |Інженер з |Рукавиці | Ми | 4 | | | |підводно-технічних |комбіновані | | | | | |робіт |Светр вовняний | Тн | 12 | | | | |Феска вовняна | Тн | 12 | | | | |Рукавички вовняні | Тн | 6 | | | | |Панчохи вовняні | Тн | 6 | | | | |Шкарпетки вовняні | Тн | 6 | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | | | |рибалок | Вн, Тн | 16 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Шапка-вушанка | | 48 | | | | |В екваторіальних і| | | | | | | тропічних водах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Комплект для | | | | | | |рибалок, які | | | | | | |працюють в умовах | Тк | 12 | | | | |тропіків | | | | | | |Напівчеревики з | | | | | | |текстильним верхом| З, Ми | 12 | | | | |Під час технічного| | | | | | | обслуговування | | | | | | |підводних апаратів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний | | | | | | |з кислотозахисним | | | | | | |просоченням | К 20 |Черго- | | | | |Фартух | | вий | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до підрозділу 2.5. Вовняна білизна надається в особисте користу-| |вання кожному члену екіпажу підводної лабораторії та підводного апарата й одяга-| |ється тільки на час занурення на борту підводної лабораторії чи підводного апара-| |та, а також у водолазному спорядженні. Під час робіт на великих глибинах і в| |особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті. | | Примітка 2 до підрозділу 2.5. Чергові засоби індивідуального захисту реко-| |мендується надавати не менше ніж два комплекти оптимальних розмірів на кожний| |екіпаж підводної лабораторії та підводного апарата. | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.6 МОРСЬКІ РИБНІ ПОРТИ | |---------------------------------------------------------------------------------| |65 | 3142 |Багермейстер |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | 3142 |Багермейстер-капітан |Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | | 3142 |Помічник багермейстера|Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |66 |2211.2 |Бактеріолог |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |2212.2 |Біохімік |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |2211.2 |Гідробіолог |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | |2114.2 |Гідролог | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | |1237.1 |Головний синоптик |узимку додатково: | | | | |1237.1 |Головний теплотехнік |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |1237.1 |Головний технолог |прокладкою | Тн | 36 | | |2111.2 |Інженер-радіолог |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | |2112.2 |Океанолог |прокладкою | Тн | 36 | | | 3111 |Технік-океанолог |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |67 |8340.2 |Береговий боцман |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |8340.2 |Береговий матрос |Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |68 |8290.3 |Випробувач металевих |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |канатів та | | | | | | |ланцюгів |Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |69 |8334.2 |Водій електро- та |Куртка брезентова | Вн, Ми | 12 | | | |автовізка | | | | | |8321.2 |Водій мототранспортних|Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |засобів | | | | | |8334.2 |Водій навантажувача |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |8334.2 |Водій самохідних |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |механізмів |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |70 |7216.2 |Водолаз |Комбінезон | З, Ми | 8 | | | | |бавовняний | | | | |1237.1 |Головний водолазний |Плащ прогумований | | | | | |фахівець |з | | | | | 3141 |Водолазний фахівець |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | |2149.2 |Інженер з |Чоботи шкіряні | Ми, См | 16 | | | |підводно-технічних |високі | | | | | |робіт |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | |1226.2 |Майстер водолазних |Рукавиці шкіряні | Ми, Тн | 4 | | | |робіт | | | | | | | |Кожушок | Тн | 48 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 16 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | | | | |Шапка-вушанка зі | | | | | | |шкіряним | | | | | | |верхом | | 32 | | | | |Шапка в'язана | | 16 | | | | | Вовняна білизна: | | | | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |Рейтузи | Тн | 16 | | | | |Феска | Тн | 16 | | | | |Рукавички | Тн | 4 | | | | |Панчохи | Тн | 8 | | | | |Шкарпетки | Тн | 4 | | | | |Панчохи хутрові | Тн | 16 | | | | |Рукавиці | Тн | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до пункту 70. Вовняна білизна надається в особисте користування| |кожному водолазу й одягається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на| |великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвій-| |ному комплекті. | | Примітка 2 до пункту 70. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у| |воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів. | | Примітка 3 до пункту 70. Водолазам легкого спорядження під час спускання у | |воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи, | |кеди - на термін до зносу | |---------------------------------------------------------------------------------| |71 | 3141 |Гідроакустик |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1237.1 |Головний |Куртка бавовняна з| | | | | |електрорадіонавігатор |утепленою | | | | |8340.2 |Електрорадіонавігатор |прокладкою | Тн | 16 | | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Шапка в'язана | | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |72 |2213.2 |Інженер-гідротехнік |Плащ прогумований | | | | | | |з | | | | |8163.2 |Наглядач |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | | |гідротехнічних споруд | | | | | |8163.2 |Оглядач гідротехнічних|Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |об'єктів | | | | | | 6152 |Приймальник |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |плавзасобів | | | | | | 3152 |Старший інспектор з |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |гідроспоруд |комбіновані | | | | | 3152 |Інспектор | На зовнішніх | | | | | |гідротехнічний | роботах | | | | |1223.2 |Виконавець |узимку додатково: | | | | | |днопоглиблювальних | | | | | | |робіт |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | |8163.2 |Водороздавальник порту|прокладкою | Тн | 36 | | |1223.2 |Командир землесоса, |Штани бавовняні з | | | | | |земснаряда, |утепленою | | | | | |дноочищувального |прокладкою | Тн | | | | |снаряда | | | | | | 3142 |Лоцман |Шапка-вушанка | | 36 | | |1222.2 |Майстер з ремонту |Валянки | Тн 30 | 32 | | | |гідроспоруд | | | | | |8332.1 |Машиніст землесосного |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | |плавучого |валянки | | | | | |несамохідного снаряда | | | | | |1226.2 |Начальник вахти | | | | | | |лоцманської | | | | | | 3212 |Технік-гідротехнік | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |73 |1229.1 |Головний державний |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |реєстратор | | | | | | |суден |Костюм утеплений | | | | | | |для | | | | |1226.1 |Головний капітан |рибалок | Вн, Тн | 16 | | |1226.1 |Головний штурман |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | |2149.2 |Державний реєстратор |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |суден |комбіновані | | | | | 3152 |Капітан портового |Шапка-вушанка | | 16 | | | |нагляду | | | | | |1226.2 |Капітан порту | | | | | | |(морського) | | | | | |1226.2 |Начальник портового | | | | | | |нагляду | | | | | |1226.1 |Начальник порту | | | | | | |(морського, | | | | | | |річкового, рибного | | | | | | |тощо) | | | | | |1226.2 |Начальник пристані | | | | | |1226.2 |Начальник причалу | | | | | |1226.2 |Начальник пункту | | | | | | |(заготівельного, | | | | | | |навантажувально- | | | | | | |розвантажувального, | | | | | | |портового, | | | | | | |рибоприймального, | | | | | | |суднового, | | | | | | |навчально- | | | | | | |тренувального тощо) | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |74 |1237.1 |Головний електрик |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |1237.1 |Головний |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |електромеханік | | | | | |1222.1 |Головний енергетик |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |75 | 9322 |Готувач |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |сіткоматеріалів | | | | | | 3422 |Експедитор |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |транспортний | | | | | |8273.3 |Завантажувач- |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |вивантажувач |комбіновані | | | | | |харчової продукції | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | |7233.2 |Слюсар |узимку додатково: | | | | | |аварійно-відбудовних | | | | | | |робіт |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | 9322 |Ремонтувальник |прокладкою | Тн | 36 | | | |сітковиробів | | | | | |7241.2 |Монтер судноплавної |Штани бавовняні з | | | | | |обстановки |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |76 |2114.2 |Девіатор |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Чоботи гумові | В, См | 16 | | | | |Онучі байкові | Тн | 4 | | | | |Рукавички вовняні | Тн | 8 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |77 | 9142 |Дезінфектор |Костюм | Вн, Ми | 12 | | | | |прогумований | | | | |8154.2 |Дезактиваторник |Чоботи гумові | В, См | 6 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |78 |2149.2 |Диспетчер з флоту |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | 3119 |Диспетчер порту |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | |2149.2 |Інженер-диспетчер з | | | | | | |руху флоту | | | | | | |(у флоті) | | | | | | 4133 |Інформатор | | | | | | |судноплавної | | | | | | |обстановки | | | | | |8340.2 |Бригадир поста | | | | | | |судноплавної | | | | | | |обстановки | | | | | | 4133 |Оператор | | | | | | |диспетчерського руху | | | | | | |та | | | | | | |навантажувально- | | | | | | |розвантажувальних | | | | | | |робіт на | | | | | | |автомобільному | | | | | | |(морському, річковому)| | | | | | |транспорті | | | | | |8340.2 |Постовий робітник | | | | | | |судноплавної | | | | | | |обстановки | | | | | | 4133 |Старший оператор | | | | | | |диспетчерсь- | | | | | | |кого руху флоту | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |79 | 3141 |Електромеханік |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |груповий флоту | | | | | | |(з флоту) |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | 3113 |Електромеханік маяка |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |80 | 3113 |Електромеханік |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | 3113 |Електромеханік |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |груповий | | | | | | |перевантажувальних |Рукавички | Эн |Чергові| | | |машин |діелектричні | | | | |7241.2 |Електромеханік з |Галоші | Эн |Чергові| | | |ліфтів |діелектричні | | | | | 3113 |Електромеханік з |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |підіймальних |комбіновані | | | | | |установок | | | | | |7241.2 |Електромеханік | На зовнішніх | | | | | |торговельного та | роботах | | | | | |холодильного |узимку додатково: | | | | | |устаткування | | | | | |7241.1 |Електромонтер з |Куртка бавовняна з| | | | | |ремонту |утепленою | | | | | |та обслуговування |прокладкою | Тн | 36 | | | |електроустаткування |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | |8340.2 |Крановий електрик |прокладкою | Тн | 36 | | |7241.2 |Слюсар-електрик з |Шапка-вушанка | | 32 | | | |ремонту | | | | | | |електроустаткування |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |81 |2149.2 |Інженер з |Плащ прогумований | | | | | |аварійно-рятувальних |з | | | | | |робіт |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | |2149.2 |Інженер з боротьби з |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |аварійними | | | | | | |розливами нафти й |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |нафтопродуктів | | | | | | |у морі |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | |2145.2 |Інженер із | На зовнішніх | | | | | |суднопідіймальних | роботах | | | | | |робіт |узимку додатково: | | | | |2145.2 |Інженер з технічної |Куртка бавовняна з| | | | | |діагностики |утепленою | | | | | |котельного і |прокладкою | Тн | 36 | | | |турбінного устатку- | | | | | | |вання |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | |2145.2 |Інженер-механік з |прокладкою | Тн | 36 | | | |флоту | | | | | | |груповий |Шапка-вушанка | | 32 | | |2145.2 |Інженер спеціального |Валянки | Тн 30 | 48 | | | |флоту | | | | | |8163.3 |Оператор очисних |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | |споруд |валянки | | | | | 4190 |Спостерігач за | | | | | | |забрудненням | | | | | | |природного середовища | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |82 | 3449 |Інспектор державний з |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |маломірних суден |Чоботи кирзові | Ми, См | 8 | | | 3152 |Інспектор з безпеки |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |мореплавання |комбіновані | | | | | 3152 |Інспектор з охорони | На зовнішніх | | | | | |праці | роботах | | | | | 3152 |Інспектор з |узимку додатково: | | | | | |розслідування аварій | | | | | | |суден |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | 3152 |Інспектор-капітан |прокладкою | Тн | 36 | | | 3152 |Інспектор підіймальних|Штани бавовняні з | | | | | |споруд |утепленою | | | | | 3152 |Інспектор портового |прокладкою | Тн | 36 | | | |нагляду | | | | | |7233.1 |Перевірник судновий |Шапка-вушанка | | 32 | | |8163.2 |Суднопропускник |Валянки | Тн 30 | 48 | | | 3142 |Шкіпер рейду |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | | | 3142 |Шкіпер | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |83 |2221.2 |Лікар пункту охорони |Халат медичний | З, Ми | 8 | | | |здоров'я |(2 шт.) | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Светр | Тн | 16 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні (2 шт.) | З | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |84 |8333.2 |Ліфтер |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |85 |1226.2 |Майстер |Плащ прогумований | | | | | |аварійно-рятувальних, |з | | | | | |суднопідіймальних, |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | | |підводно- | | | | | | |технічних та інших |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |спеціальних | | | | | | |робіт |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |1226.2 |Майстер бази |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |технічного |комбіновані | | | | | |обслуговування флоту | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | |1226.2 |Майстер |узимку додатково: | | | | | |навантажувально- | | | | | | |розвантажувальних |Куртка бавовняна з| | | | | |робіт |утепленою | | | | |1226.2 |Майстер надувних |прокладкою | Тн | 36 | | | |рятувальних | | | | | | |засобів |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | |1226.2 |Майстер портових |прокладкою | Тн | 36 | | | |майстерень | | | | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |86 |1222.2 |Майстер з експлуатації|Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |та ремонту | | | | | | |машин і механізмів |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |1222.2 |Майстер з ремонту |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |технологічного |комбіновані | | | | | |устаткування | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | |1222.2 |Майстер з ремонту |узимку додатково: | | | | | |транспорту | | | | | |7233.2 |Слюсар з ремонту |Куртка бавовняна з| | | | | |технологічних |утепленою | | | | | |установок |прокладкою | Тн | 36 | | |7233.2 |Слюсар з такелажу й |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | |вантажозахватних |прокладкою | Тн | 36 | | | |пристроїв | | | | | | 3115 |Технік з механізації |Шапка-вушанка | | 32 | | | |трудомістких процесів |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |87 |8340.2 |Матрос пожежний |Костюм бавовняний | | | | | | |з вогне- | | | | |1226.2 |Начальник пожежного |захисним | Тр | 8 | | | |катера |просоченням | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |брезентові | | | | | | |Каска захисна | | До | | | | | | | зносу | | | | |Протигаз |Промисловий| До | | | | | | | зносу | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |88 |8340.2 |Матрос-рятівник |Плащ прогумований | | | | |8333.2 |Машиніст вантажного |з капюшоном | Вн, Ми | 24 | | | |причалу | | | | | |8340.2 |Машиніст помповий |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |(донкерман) | | | | | |8163.3 |Машиніст рибопідіймача|Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |7233.2 |Машиніст сухих докових|Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |установок |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |89 |8122.2 |Машиніст |Плащ прогумований | | | | | |завантажувальних |з | | | | | |механізмів |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | |8159.2 |Машиніст мостового |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |перевантажувача |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | |8333.2 |Машиніст |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |перевантажувачів |комбіновані | | | | |8333.2 |Машиніст підіймача | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |90 |8333.2 |Механізатор |Куртка брезентова | Вн, Ми | 12 | | | |(докер-механізатор) | | | | | | |комплексної бригади на|Брюки бавовняні | З, Ми | 12 | | | |навантажувально- | | | | | | |розвантажувальних |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |роботах | | | | | | | |Калоші гумові | В, Ми, См | 12 | | | | |Наспинники | |Чергові| | | | |Наплічники | |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Шлем бавовняний | З |Черго- | | | | | | | вий | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |91 | 3115 |Механік груповий |Плащ прогумований | | | | | |перевантажувальних |з капюшоном | | | | | |машин | | Вн, Ми | 24 | | | |(навантажувально- | | | | | | |розвантажувальних |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |механізмів) | | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | 3115 |Механік з кранового |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |господарства |комбіновані | | | | | | | | | | | | 3115 |Механік з підіймальних| На зовнішніх | | | | | |установок | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |92 | 3141 |Механік груповий флоту|Плащ прогумований | | | | | |(з флоту) |з | | | | | 3115 |Механік ізотермічних |капюшоном | Вн, Ми | 24 | | | |вагонів | | | | | | |для перевезення живої |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |риби | | | | | | 3115 |Механік маяка |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | 3141 |Механік портового |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |флоту |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |93 |7233.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |автоматизованих |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | |вагон-вагів | | | | | |7241.1 |Налагоджувальник |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | |приладів, |комбіновані | | | | | |апаратури та систем | На зовнішніх | | | | | |автоматичного | роботах | | | | | |контролю, регулювання |узимку додатково: | | | | | |та керування | | | | | | |(налагоджувальник КВП |Куртка бавовняна з| | | | | |та автоматики) |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |94 | 5169 |Охоронник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |95 | 9332 |Прийомоздавальник |Плащ прогумований | | | | | |вантажу та |з капюшоном | | | | | |багажу | | Вн, Ми | 24 | | | 4131 |Тальман |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 32 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |96 |8162.2 |Чистильник |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним | | | | | | |просоченням | Ву, Ми | 12 | | | | |Фартух гумовий з | | | | | | |нагрудником | Ву | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Нарукавники гумові| Вн, Ми |Чергові| | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Протигаз шланговий| ПШ-2 |Черго- | | | | | | | вий | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.7 СІТКОВ'ЯЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ, | | ТАКЕЛАЖУ І ПАРУСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ | |---------------------------------------------------------------------------------| |97 |8264.2 |Варник апрету |Костюм бавовняний | | | | |8264.2 |Заготівник хімічних |з кислотозахисним | | | | | |розчинів та |просоченням або | | | | | |фарб |халат | | | | |7421.2 |Просочувальник |бавовняний з | | | | | |пиломатеріалів |кислото- | | | | | |та виробів з деревини |захисним | К 20 | 12 | | | | |просоченням | | | | |8264.3 |Віджимач |Фартух | | | | | |(виробництво текстилю)|прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |98 | 9332 |Зв'язувальник сіток |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |99 | 9322 |Вигрібальник костриці |Халат бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | З, Пм | 12 | | | | |тканини | | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |100|8262.2 |В'язальник | Під час | | | | | | | виготовлення | | | | |8262.2 |Сіткоплетільник |дерев'яних знарядь| | | | | | | лову: | | | | | 6152 |Виробник знарядь лову |Фартух бавовняний | | | | | | |з нагрудником | | | | |7432.2 |Контролер сітковиробів| | З, Ми | 6 | | | | |Для виготовлювачів| | | | | | | сіткових знарядь | | | | | | | лову та | | | | | | |в'язальників сіток| | | | | | | додатково: | | | | | | |Халат бавовняний | | | | | | |(для жінок) | З | 12 | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний | | | | | | |(для чоловіків) | З, Ми | 12 | | | | |Рукавички | Ми |1 (під | | | | |бавовняні | | час | | | | | | |роботи | | | | | | |з кап- | | | | | | |роном) | | | | |Рукавички | Ми |10 днів| | | | |бавовняні | | (під | | | | | | | час | | | | | | |роботи | | | | | | |з полі-| | | | | | |стиро- | | | | | | | лом | | | | | | | тощо) | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |101|8231.2 |Заготівник такелажу |Під час заготовки | | | | | |інженерного |такелажу, підбір і| | | | | |майна | гужиків: | | | | | | | | | | | | 9322 |Підсобний робітник |Костюм брезентовий| Вн | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |102|8264.2 |Фарбувальник |Під час фарбування| | | | | |(виробництво текстилю)| та | | | | | | | просочування | | | | |8152.2 |Просочувальник паперу |сіткоматеріалів та| | | | | |та тканини | ниток | | | | | | | консервувальними | | | | |8264.2 |Оператор | складами: | | | | | |просочувального |Костюм брезентовий| Вн | 12 | | | |устаткування | | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |103|8261.2 |Оператор чесального | Під час чищення | | | | | |устаткування | обладнання | | | | | | | чесальних, | | | | | | | крутильних і | | | | |8261.2 |Оператор |підготовчих машин,| | | | | |чесально-в'язального | | | | | | |устаткування | укладання, | | | | | | | пакування та | | | | |8262.3 |Чистильник |лагодження сіток: | | | | | |устаткування | | | | | | 9322 |Укладальник- |Халат бавовняний з| | | | | |пакувальник |пилонепроникної | | | | | | |тканини | З, Пм | 12 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |104|8264.2 |Відварник | Під час | | | | | | | відварювання | | | | | | | пряжі: | | | | | | |Костюм бавовняний | | | | | | |з водо- | | | | | | |відштовхувальним | | | | | | |просоченням | Вн, Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |105|8261.3 |Обчісувальник |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |барабанів |бавовняний | | | | |8261.2 |Оператор |Респіратор | Газопило- | До | | | |розпушувально- | | захисний | зносу | | | |тіпального агрегату |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |106|8264.2 |Сушильник |Фартух бавовняний | | | | | |(виробництво текстилю)|з | | | | | | |нагрудником | З, Ми | 12 | | |8261.2 |Оператор сушильного |Туфлі на повстяній| |Чергові| | | |устаткування |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Примітка 1 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам підприємств риб-| |ного господарства України, які не вказані в галузевих нормах названих вище під-| |розділів, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального за-| |хисту надаються під час роботи: на суднобудівних та судноремонтних підприємствах| |- за нормами, установленими для працівників суднобудівних та судноремонтних підп-| |риємств відповідно морського і річкового флоту; у морських рибних портах - за| |нормами, установленими для працівників портів морського транспорту; на жерстяно-| |банкових заводах (фабриках) - за нормами жерстянобанкового виробництва; на бере-| |гових холодильниках - за нормами холодильної промисловості; на виробництві та ре-| |монті тари - за нормами деревообробного виробництва. | | Примітка 2 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам, перерахованим у| |пунктах 111, 116 підрозділу 2.8 "Обробка риби та інших водних живих ресурсів", а| |також вагарям, комірникам холодильних і морозильних камер, вантажникам холодиль-| |ника, морозильних камер рефрижератора, камери попереднього охолодження дефросте-| |ра, робітникам швидкоморозильного апарата та льодосховища (льоду з поверхневих| |водних об'єктів) підрозділу 2.9 "Холодильники та холодильні установки" даних норм| |(див. нижче), замість штанів бавовняних з утепленою прокладкою може надаватися| |костюм утеплений для рибалок з тим самим терміном носіння. | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8 ОБРОБКА РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.1 Обробка риби на плавучих заводах (базах) та берегових рибообробних | | підприємствах | |---------------------------------------------------------------------------------| |107|8271.3 |Апаратник |На жирових заводах| | | | | |вітамінізації жиру | під час | | | | |8271.2 |Апаратник гідролізу |переробки жирів і | | | | | |жиру й | печінки: | | | | | |печінки |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | |8271.2 |Апаратник |Черевики шкіряні | Сж | 12 | | | |опромінювання жиру | | | | | |8275.2 |Апаратник рафінації |Рукавички | | | | | |жирів |бавовняні | | | | | |та олій |трикотажні | Ми | 1 | | |8154.1 |Апаратник |Рукавички гумові | Вн | 1 | | | |екстрагування | | | | | |8271.2 |Варник харчової | У вітамінних | | | | | |сировини та | цехах: | | | | | |продуктів (виробництво|Халат бавовняний | З | 12 | | | |м'ясних та | | | | | | |рибних продуктів) |Черевики шкіряні | Сж | 12 | | |8275.2 |Машиніст |Рукавички | | | | | |подрібнювальних |бавовняні | | | | | |установок (харчова |трикотажні | Ми | 1 | | | |промисловість) | | | | | |8340.2 |Машиніст |Рукавички гумові | Вн | 1 | | | |рибоборошняної | | | | | | |установки | | | | | |8153.2 |Сепараторник біомаси | | | | | |7411.2 |Сушильник харчової | | | | | | |продукції | | | | | | |(м'ясні та рибні | | | | | | |продукти) | | | | | |8275.3 |Холодильщик харчової | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | |108|8271.1 |Апаратник стерилізації|Фартух | | | | | |консервів |прогумований з | | | | | |(виробництво м'ясних |нагрудником | Вн, Ми | 6 | | | |та рибних | | | | | | |продуктів) |Черевики на | | | | | | |дерев'яній | | | | |8221.3 |Термостатник |підошві | З, Тп | 6 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |109|8275.2 |Бланшувальник |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 9 | | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн, Тн |20 днів| | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |110|7422.2 |Бондар-закупорювач |Фартух | | | | | |(виробництво харчової |прогумований з | | | | | |продукції) |нагрудником | Вн | 6 | | | | | | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 9 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |111|8271.2 |Машиніст |Фартух | | | | | |закупорювальних |прогумований з | | | | | |машин (виробництво |нагрудником | Вн, Ми | 6 | | | |м'ясних та | | | | | | |рибних консервів) |Чоботи гумові | В, Сж | 9 | | |8275.3 |Заливальник продуктів |Нарукавники | Вн | 3 | | | |консервування |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | 9322 |Укладальник- |бавовняні | | | | | |пакувальник |трикотажні | Ми |10 днів| | | | | | | | | | | | У зимовий час | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |112|8271.2 |Контролер харчової |Фартух | | | | | |продукції |прогумований з | | | | | |(виробництво м'ясних |нагрудником | Вн | 4 | | | |та рибних | | | | | | |продуктів) |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | 9411 |Вагар |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |113|8290.2 |Маркувальник |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |114|8271.2 |Обжарювальник харчових|Фартух | | | | | |продуктів (виробництво|прогумований з | | | | | |м'ясних та |нагрудником | Вн | 6 | | | |рибних продуктів) | | | | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 9 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |115|7411.2 |Оброблювач риби |Під час виливання,| | | | | | | викидання | | | | | | | риби, миття | | | | | | | харчової | | | | | | | сировини, | | | | | | |матеріалів, тари: | | | | | | |Костюм рибальський| Нж | 6 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 9 | | | | |рибальські | | | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн, Тн |20 днів| | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 24 | | | | |Рукавички гумові | Вн |15 днів| | | | |Під час виливання | | | | | | | рибо- | | | | | | | насосними | | | | | | | установками: | | | | | | |Костюм рибальський| Нж | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | | | Під час | | | | | | | розморожування, | | | | | | | обробки-різання | | | | | | | риби вручну, | | | | | | | розбирання- | | | | | | | сортування, | | | | | | | наколювання, | | | | | | | нанизування, | | | | | | | посолу: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 6 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн, Тн |20 днів| | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| | | | | Під час | | | | | | | обробки-різання | | | | | | | риби на машинах: | | | | | | |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 6 | | | | |Нарукавники | Вн | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |15 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |116|7411.2 |Сортувальник у |На сухих роботах: | | | | | |виробництві | | | | | | |харчової промисловості|Фартух | | | | | |(м'ясні та рибні |прогумований з | | | | | |продукти) |нагрудником | Вн, Ми | 12 | | | 9322 |Укладальник продуктів |Рукавички гумові | | | | | |консервування |на теплій | | | | | | |основі | Вн |20 днів| | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| | | | |На мокрих роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 9 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Усім у зимовий час| | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 16 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |117|7411.2 |Сушильник харчової |Нарукавники | Вн | 6 | | | |продукції |прогумовані | | | | | |(м'ясні та рибні |Рукавички | | | | | |продукти) |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми | 1 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |118|8271.2 |Оператор коптильної |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |установки |бавовняний | | | | | 3115 |Механік |Черевики шкіряні | Сж | 12 | | |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |119| 9322 |Підсобний робітник |Під час протирання| | | | | | | банок, | | | | | | |накладання кришок:| | | | | | |Фартух | | | | | | |клейончастий з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 6 | | | | |Нарукавники | Вн | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |120|7411.2 |Приймальник-здавальник|Плащ брезентовий | Вн, Ми |Черго- | | | |харчової продукції | | | вий | | | |(виробництво |Рукавиці | Ми | 1 | | | |м'ясних та рибних |комбіновані | | | | | |продуктів) | У зимовий час | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова| | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См |Чергові| | | | |валянки | | | | | | | У разі | | | | | | | використання | | | | | | | гужового | | | | | | | транспорту | | | | | | | в зимовий час | | | | | | | додатково: | | | | | | |Кожух | Тн |Черго- | | | | | | | вий | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |121| 9333 |Вантажник | Під час | | | | | | | навантаження - | | | | | | | розвантаження | | | | | | | живої риби, | | | | | | | роботи на | | | | | | | живорибних | | | | | | | базах: | | | | | | |Костюм рибальський| Нж | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.2 Обробка крабів | |---------------------------------------------------------------------------------| |122|8221.2 |Апаратник стерилізації|Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | 9411 |Вагар |нагрудником | Вн, Ми | 4 | | |8271.2 |Контролер харчової |Черевики шкіряні | Сж | 8 | | | |продукції | | | | | | |(виробництво м'ясних |Рукавички | | | | | |та рибних |бавовняні | | | | | |продуктів) |трикотажні | Ми |10 днів| | |7233.2 |Слюсар з ремонту | | | | | | |технологічних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |123|8271.2 |Варник харчової |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |сировини та | | | | | | |продуктів (виробництво|Куртка бавовняна з| | | | | |м'ясних та |утепленою | | | | | |рибних продуктів) |прокладкою | Тн | 8 | | |8333.3 |Лебідник |Плащ прогумований | Вн, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 8 | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |124|7411.2 |Сортувальник у |Костюм рибальський| Нж | 5,5 | | | |виробництві | | | | | | |харчової промисловості|Халат бавовняний | З | 8 | | | |(м'ясні та | | | | | | |рибні продукти) |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 8 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн |20 днів| | | | |Напальники гумові | Вн |10 днів| | | | | У зимовий час | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |125|7411.2 |Оброблювач крабів | Під час | | | | | | |відчеплення крабів| | | | | | |та їх рознесення, | | | | | | | оброблення | | | | | | | та рознесення | | | | | | | крабів, | | | | | | | крабових ніжок: | | | | | | |Костюм рибальський| Нж | 5,5 | | | | |Костюм утеплений | | | | | | |для рибалок | Вн, Тн | 8 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 4 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 8 | | | | |Нарукавники | Вн | 4 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн |10 днів| | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | | | | |Зюйдвестка | З | 8 | | | | | Під час миття, | | | | | | | сортування | | | | | | | та укладання | | | | | | | крабового | | | | | | | м'яса, миття | | | | | | | харчової | | | | | | | сировини, | | | | | | |матеріалів, тари: | | | | | | |Костюм рибальський| Нж | 5,5 | | | | |Халат бавовняний | З | 8 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн, Ми | 8 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 8 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн |20 днів| | | | |Напальники гумові | Вн |10 днів| | | | | У зимовий час | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |126|7411.2 |Приймальник-здавальник|Костюм рибальський| Нж | 8 | | | |харчової продукції |Куртка бавовняна з| | | | | |(виробництво |утепленою | | | | | |м'ясних та рибних |прокладкою | Тн | 8 | | | |продуктів) | | | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 8 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 4 | | | | |Чоботи гумові | В, Сж | 8 | | | | |Рукавички гумові | | | | | | |на теплій | | | | | | |основі | Вн |10 днів| | | | |Нарукавники | Вн | 4 | | | | |клейончасті | | | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми |10 днів| |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.3 Обробка морського звіра | |---------------------------------------------------------------------------------| |127|7411.2 |Оброблювач морського |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |звіра | | | | | |8271.2 |Варник харчової |Фартух | | | | | |сировини та |прогумований з | | | | | |продуктів (виробництво|нагрудником | Вн | 6 | | | |м'ясних | | | | | | |та рибних продуктів) |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 12 | | |8275.2 |Машиніст |Нарукавники | Вн | 6 | | | |подрібнювальних |прогумовані | | | | | |установок (харчова |Рукавиці | Ми |20 днів| | | |промисловість) |брезентові | | | | |7411.2 |Засолювач шкур | На зніманні, | | | | | | | посолі шкур, | | | | |8265.2 |Машиніст віджимального| струганні сала й | | | | | |устаткування (шкіряне | віджиманні: | | | | | |та | | | | | | |шкіросировинне |Костюм | | | | | |виробництво) |прогумований | | | | |7441.2 |Міздрильник шкур |(замість костюму | | | | |8265.2 |Пресувальник шкур |бавовняного) | Вн | 12 | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.4 Обробка морських продуктів | |---------------------------------------------------------------------------------| |128|8152.2 |Апаратник випарювання |Під час очищення, | | | | | | | сушіння | | | | |7411.2 |Сушильник харчової | агару, агароїду | | | | | |продукції | | | | | | |(м'ясні та рибні |Халат бавовняний | З | 12 | | | |продукти) | | | | | | 9322 |Оброблювач |Фартух | | | | | |морепродуктів |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |129|8152.2 |Апаратник варіння |Під час розливання| | | | | | | агарового | | | | |8154.2 |Вапногасильник | бульйону, | | | | | | | віджимання | | | | | 9322 |Оброблювач | морських | | | | | |морепродуктів | водоростей на | | | | | | | пресах, різання | | | | | | | агарового | | | | | | | холодцю, варіння | | | | | | | желатину | | | | | | |Костюм | Вн | 12 | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 9 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |130|8271.2 |Варник харчової |Костюм | Вн |Черго- | | | |сировини та |прогумований | | вий | | | |продуктів (виробництво|Чоботи гумові | В, См | 12 | | | |м'ясних | | | | | | |та рибних продуктів) |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |131| 9322 |Оброблювач |Фартух | | | | | |морепродуктів |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | | Під час хімічної | | | | | | | обробки | | | | | | | морської капусти | | | | | | | тільки: | | | | | | |Костюм | Вн, Ми | 12 | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 6 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |132|7411.2 |Вибільник агарового |Костюм | Вн | 12 | | | |холодцю |прогумований | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |133|7411.2 |Сортувальник у |Під час сортування| | | | | |виробництві | | | | | | |харчової продукції | морепродуктів: | | | | | |(м'ясні та рибні | | | | | | |продукти) |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 12 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми | 1 | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.5 Утилізація відходів | |---------------------------------------------------------------------------------| |134|8152.2 |Апаратник випарювання |Під час екстракції| | | | | | | жиру, | | | | |8154.1 |Апаратник | приготування | | | | | |екстрагування | рибного | | | | |8290.2 |Зливальник- | борошна: | | | | | |розливальник | | | | | |8340.2 |Машиніст |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |рибоборошняної |бавовняний | | | | | |установки |Черевики шкіряні | Сж | 6 | | | 9322 |Пресувальник рибного |Рукавички | | | | | |борошна |бавовняні | | | | |8153.2 |Сепараторник біомаси |трикотажні | Ми |20 днів| | | | |Рукавички гумові | Вн |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |135|8271.2 |Варник харчової | Під час варіння | | | | | |сировини та | клейового | | | | | |продуктів (виробництво| бульйону, | | | | | |м'ясних та | приготування | | | | | |рибних продуктів) | рибного борошна: | | | | | | |Костюм | Вн | 12 | | | | |прогумований | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, Сж | 12 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми | 1 | | | | |Ковпак або косинка| | | | | | |бавовняні | З | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн |20 днів| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |136| 9322 |Підсобний робітник |Під час збирання і| | | | | | | транспортування | | | | | | | відходів, | | | | | | | прибирання | | | | | | | виробничих | | | | | | | приміщень: | | | | | | |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Нарукавники | Вн | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці | Ми |20 днів| | | | |брезентові | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.9 ХОЛОДИЛЬНИКИ ТА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ | |---------------------------------------------------------------------------------| |137| 9411 |Вагар | Під час роботи в | | | | | | | холодильних і | | | | | | | морозильних | | | | | | | камерах: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |138| 9333 |Вантажник | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | холодильника, | | | | | | |морозильних камер,| | | | | | | рефрижератора, | | | | | | | камери | | | | | | | попереднього | | | | | | | охолодження | | | | | | | дефростера: | | | | | | |Куртка брезентова | З, Ми | 12 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 18 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |139|7242.2 |Електромонтер з |Під час ремонту та| | | | | |обслуговування | обслуговування | | | | | |електроустановок | вантажних | | | | | | | підйомників | | | | | | | холодильника: | | | | | | |Комбінезон | З, Ми | 6 | | | | |бавовняний | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 9 | | | | |Галоші | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Рукавички | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |140|7241.1 |Електромонтер з | Під час | | | | | |ремонту та | обслуговування | | | | | |обслуговування |холодильних камер:| | | | | |електро- | | | | | | |устаткування |Комбінезон | З, Ми | 6 | | | | |бавовняний | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 9 | | | | |Рукавички | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Галоші | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Протигаз |Промисловий| До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |141|8163.3 |Заготівник льоду | Під час роботи | | | | | | | на льодозаводі: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Плащ | Ву |Черго- | | | | |непромокальний | | вий | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 18 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми, Тхп | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |142|8333.2 |Ліфтер | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | ліфта | | | | | | | холодильника: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 16 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |143|1222.2 |Майстер | Під час роботи у | | | | | | | морозильному | | | | | | | відділенні: | | | | | | |Костюм або | | | | | | |комбінезон | | | | | | |бавовняні | З, Ми | 6 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 9 | | | | |Берет | З | 6 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Протигаз (два |Промисловий| До | | | | |комплекти) | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |144|8163.2 |Машиніст холодильних |Костюм або | | | | | |установок |комбінезон | | | | | | |бавовняні | З, Ми | 6 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 9 | | | | |Берет | З | 6 | | | | |напіввовняний | | | | | | |Галоші | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | |Протигаз (два |Промисловий| До | | | | |комплекти) | | зносу | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | холодильно- | | | | | | | газового | | | | | | | агрегату: | | | | | | |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 24 | | | | |Рукавиці | Ми | 6 | | | | |брезентові | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |145|8271.2 |Оператор |Куртка брезентова | З, Ми | 12 | | | |швидкоморозильних | | | | | | |апаратів |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 18 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |146|8275.3 |Холодильщик харчової | Під час | | | | | |продукції | обслуговування | | | | | | | холодильника, | | | | | | |морозильних камер,| | | | | | | рефрижератора, | | | | | | | камери | | | | | | | попереднього | | | | | | | охолодження | | | | | | | дефростера: | | | | | | |Куртка брезентова | З, Ми | 12 | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 18 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | Під час мокрого | | | | | | | заморожування та | | | | | | | льодосольовою | | | | | | | сумішшю: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Фартух бавовняний | Вн | 6 | | | | |з | | | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним просоченням з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні з | | | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним | | | | | | |просоченням | Ву, Ми | 6 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | | | | |Під час набивання | | | | | | | льоду та солі в | | | | | | | кишені | | | | | | | охолоджувальних | | | | | | | складів: | | | | | | |Фартух | Ву, Ми | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми, Тхп | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | Під час роботи з | | | | | | | рідким аміаком: | | | | | | |Фартух бавовняний | | | | | | |з кислотозахисним | | | | | | |просоченням з | Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Комбінезон і шолом| | | | | | |бавовняні з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | Яж | 12 | | | | |Рукавички гумові |К 20, Щ 20 | 3 | | | | |кислотолугостійкі | | | | | | |Чоботи гумові |К 20, Щ 20 | 12 | | | | |кислотолугостійкі | | | | | | |Респіратор | Газопило- |Черго- | | | | | | захисний | вий | | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові| | | | | На зовнішніх | | | | | | |роботах з аміаком | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |147| 9132 |Прибиральник |Під час прибирання| | | | | |виробничих приміщень | холодильної і | | | | | | |морозильної камер:| | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |148|7241.2 |Слюсар-електрик з |Під час ремонту та| | | | | |ремонту | обслуговування | | | | | |електроустаткування | вантажних | | | | | | | підйомників | | | | | | | холодильника: | | | | | | |Комбінезон | З, Ми | 6 | | | | |бавовняний | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 9 | | | | |Галоші | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Рукавички | Эн | До | | | | |діелектричні | | зносу | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |149|7233.1 |Слюсар-ремонтник | Під час ремонту | | | | | | | холодильного | | | | | | | устаткування в | | | | | | | камерах: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 20 | 24 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 6 | | | | |валянки | | | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Фартух | Вн | 6 | | | | |прогумований | | | | | | |Протигаз |Промисловий| До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |150| 3419 |Товарознавець | Під час роботи в | | | | | | | холодильній | | | | | | | камері: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.10 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ | |---------------------------------------------------------------------------------| |151|7221.2 |Бандажник |Фартух із | | | | | | |суцільнокрійним | | | | |7422.2 |Бондар |нагрудником | Щ 20 | 6 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, Сж | 8 | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів| | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |152| 9333 |Вантажник |Куртка брезентова | Вн, Ми | 12 | | | | |Брюки бавовняні | З, Ми | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Калоші гумові | В, См | 12 | | | | |Наспинники | |Чергові| | | | |Наплічники | |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |брезентові | | | | | | |Шлем бавовняний | З |Черго- | | | | | | | вий | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 18 | | | | |Шапка-вушанка | | 18 | | | | |Валянки | Тн 30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |153|8211.3 |Верстатник |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |бляшано-банкового | | | | | | |устаткування |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | |7423.2 |Верстатник |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | |деревообробних | | | | | | |верстатів |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | | |8211.1 |Верстатник широкого | | | | | | |профілю | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |154|8223.3 |Знімач-змивальник фарб|Халат або | | | | | |і лаків |напівкомбінезон | | | | | | |з сорочкою | З, Ми | 12 | | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Головний убір | З | До | | | | | | | зносу | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |155|7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |устаткування | | | | | | |бляшано-банкового |Чоботи кирзові | Ми, См | 8 | | | |виробництва | | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |156|7422.2 |Обсмолювач бочок |Костюм бавовняний | | | | | | |з вогне- | | | | | | |захисним | Тп 400 | 8 | | | | |просоченням | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |брезентові | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |157|7422.2 |Столяр |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | |7124.2 |Тесляр |Чоботи кирзові | Ми, См | 8 | | | 9322 |Підсобний робітник |Рукавиці | Ми | 1,5 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |158| 9322 |Сушильник жерсті |Куртка брезентова | Вн, Ми | 12 | | | | |Брюки бавовняні | З, Ми | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |брезентові | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.11 ВІДТВОРЕННЯ РИБНИХ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ. ТОВАРНЕ РИБНИЦТВО | |---------------------------------------------------------------------------------| |159|2211.2 |Гідробіолог |Костюм | Вн | 12 | | | | |прогумований | | | | |1237.1 |Головний рибовод |Плащ прогумований | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | |2211.2 |Іхтіолог |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | | |рибальські | | | | |2211.2 |Іхтіопатолог |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | |1221.2 |Завідувач господарства| На зовнішніх | | | | | |(ставового, | роботах | | | | | |рибоводного) |узимку додатково: | | | | | | | | | | | | 6151 |Рибовод |Куртка бавовняна з| | | | | |(кваліфікований |утепленою | | | | | |робітник) |прокладкою | Тн | 24 | | |2211.2 |Рибовод (професіонал) |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |160|1237.1 |Головний гідротехнік |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | |2213.2 |Інженер-гідротехнік |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | 3152 |Старший інспектор з |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | |гідроспоруд | | | | | | 3212 |Технік-гідротехнік | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |161| 6151 |Машиніст машин та |Костюм бавовняний | З, Ми | 8 | | | |механізмів | | | | | | |внутрішніх водоймищ |Костюм рибальський| Нж |Черго- | | | | | | | вий | | |8163.3 |Машиніст рибопідіймача|Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | 6152 |Машиніст |Рукавиці | Ми | 1 | | | |рибопромислових |брезентові | | | | | |машин та механізмів | На зовнішніх | | | | | |(внутрішні | роботах | | | | | |та прибережні води) |узимку додатково: | | | | |8332.2 |Річковий робітник на |Куртка бавовняна з| | | | | |експлуатації та |утепленою | | | | | |обслуговуванні |прокладкою | Тн | 24 | | | |несамохідних плавучих | | | | | | |снарядів |Штани бавовняні з | | | | | |та інших плавучих |утепленою | | | | | |засобів |прокладкою | Тн | 24 | | | | | | | | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.12 ОХОРОНА ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА | |---------------------------------------------------------------------------------| |162| 3449 |Інспектор державний з |Плащ гумовий | Вн |Черго- | | | |конвенційного | | | вий | | | |рибальства |Чоботи кирзові | Ми, См |Чергові| | | | | | | | | | 3449 |Інспектор державний | На зовнішніх | | | | | |рибоохорони | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |163|2211.2 |Іхтіолог |Костюм | Вн | 12 | | | | |прогумований | | | | |2211.2 |Іхтіопатолог |Плащ прогумований | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | | 6151 |Рибовод |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | |(кваліфікований |рибальські | | | | | |робітник) |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | |2211.2 |Рибовод (професіонал) | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |164| 6151 |Рибовод | Під час | | | | | |(кваліфікований | супроводжування | | | | | |робітник) | вантажів у | | | | | | | живорибних | | | | | | | залізничних | | | | | | | вагонах та | | | | | | | живорибних | | | | | | | машинах: | | | | | | |Плащ гумовий | Вн | | | | | |Чоботи кирзові | Ми, См | | | | | |Під час виконання | | | | | | | робіт | | | | | | | у холодну пору | | | | | | | року | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |165|8332.2 |Річковий робітник на |Під час виконання | | | | | |експлуатації та | рибоводно- | | | | | |обслуговуванні | меліоративних | | | | | |несамохідних плавучих |робіт, у промірних| | | | | |снарядів | партіях: | | | | | |та інших плавучих |Плащ прогумований | Вн |Черго- | | | |засобів | | | вий | | | 9311 |Робітник на |Чоботи гумові | В, Сж | 12 | | | |геофізичних роботах |рибальські | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | | | | |Валянки | Тн 30 | 36 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |166|8312.2 |Сигналіст |Плащ прогумований | Вн |Черго- | | | | | | | вий | | |8340.2 |Сигналіст боновий | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | |8340.2 |Доглядач вогнів |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 24 | | | | |Шапка-вушанка | | 24 | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2.13 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РИБНОГО | | ГОСПОДАРСТВА | |---------------------------------------------------------------------------------| |167|8221.2 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |вакуум-сушильної | | | | | | |установки |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |168|8152.1 |Апаратник випарювання |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Фартух із | Вн, Щ 20 |Черго- | | | | |суцільнокрійним | | вий | | | | |нагрудником | | | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |169|8154.2 |Апаратник регенерації |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву, Ми | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |170|8153.2 |Апаратник фільтрації |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Фартух із | | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | Ву, Щ 20 |Черго- | | | | |прогумований | | вий | | | | |Черевики юхтові | З, Ми, Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |171|7414.2 |Буртоукладач |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Плащ бавовняний з | | | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним | | | | | | |просоченням | Ву, З, Ми |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |172|7412.2 |Вальцювальник сировини|Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |та напівфабрикатів |Фартух із | Щ 20 | 6 | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | | | | | | |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавички | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Респіратор | | До | | | | |протипиловий | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |173| 9322 |Вибивальник м'якої |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |тари | | | | | | | |Черевики юхтові | Ми, См | 12 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | | | | |Респіратор | | До | | | | |протипиловий | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |174| 9322 |Готувач харчової |Фартух із | | | | | |сировини |суцільнокрійним | | | | | 9322 |Готувач харчової |нагрудником | Щ 20 | 12 | | | |сировини та |прогумований | | | | | |матеріалів |Черевики юхтові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Респіратор | | До | | | | |протипиловий | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |175| 9322 |Дозувальник харчової |Під час дозування,| | | | | |продукції | розливання та | | | | | | | змішування | | | | | | | харчових | | | | | | | продуктів: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із | Щ 20 | 12 | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички | Ми | 3 | | | | |трикотажні | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Респіратор | |Черго- | | | | |протипиловий | | вий | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |176|8273.3 |Завантажувач- |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |вивантажувач | | | | | | |харчової продукції |Фартух із | Вн, Щ 20 |Черго- | | | | |суцільнокрійним | | вий | | | | |нагрудником | | | | | | |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Респіратор | |Черго- | | | | |протипиловий | | вий | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка та штани з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | | | | |Валянки | Тн 30 | 16 | | | | |Калоші гумові на | В, См | 12 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |177|8290.2 |Зливальник- |Під час розливання| | | | | |розливальник | харчових | | | | | | | продуктів: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із | | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | Щ 20 | 12 | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички | Ми | 3 | | | | |трикотажні | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |178| 9411 |Комірник | Під час | | | | | | | відпускання | | | | | | | бензину і | | | | | | | мастильних | | | | | | | матеріалів: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Нм | 6 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | | Під час роботи з | | | | | | | етилованим | | | | | | | бензином | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В, Нм | 24 | | | | |Нарукавники гумові| Вн, Нм | 24 | | | | |Рукавички гумові | Нм | 12 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |179|7233.2 |Контролер матеріалів, |Під час приймання,| | | | | |металів, | сортування і | | | | | |напівфабрикатів та |бракування брудних| | | | | |виробів | та промаслених | | | | | | | великих деталей: | | | | | | |Фартух бавовняний | | | | | | |з кисло- | | | | | | |тозахисним | К 20 |Черго- | | | | |просоченням | | вий | | | | |Рукавиці | Ми | 4 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |180|8159.1 |Лаборант хімічного | Під час роботи з | | | | | |аналізу | етилованим | | | | | | | бензином: | | | | | | |Фартух гумовий з | Ву | 24 | | | | |нагрудником | | | | | | |Нарукавники гумові| Ву | 24 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 12 | | | | |Окуляри захисні |Герметичні | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |181|8331.2 |Майстер- |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |налагоджувальник з | | | | | | |технічного |Рукавиці | Ми | 6 | | | |обслуговування |комбіновані | | | | | |машинно-тракторного |Окуляри захисні |Герметичні | 6 | | | |парку | | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |182|8275.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |подрібнювальних | | | | | | |установок (харчова |Черевики юхтові | Ми, См | 12 | | | |промисловість) | | | | | | | |Рукавиці | Ми |Чергові| | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захиний | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |183|8152.2 |Машиніст мийних машин | Під час миття та | | | | | | | очищення чанів, | | | | | | | цистерн, камер, | | | | | | | бочок, ванн, | | | | | | | обладнання: | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водовідшто- | | | | | | |вхувальним | | | | | | |просоченням | Вн, Ми | 12 | | | | |Фартух гумовий з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Нарукавники гумові| Вн, Ми |Чергові| | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захиний | зносу | | | | |Протигаз шланговий| ПШ-2 |Черго- | | | | | | | вий | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |184|8163.2 |Машиніст насосних |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |установок | | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |185|8290.2 |Машиніст пакувальної |Фартух бавовняний | З, Ми | 12 | | | |машини | | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |186|8333.2 |Машиніст |Комбінезон | З, Ми | 12 | | | |перевантажувачів |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Шапка-вушанка | | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |187|8273.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |розмелювального | | | | | | |устаткування |Фартух із | Щ 20 | 12 | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |188|7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | |устаткування | | | | | | |у виробництві харчової|Галоші | Эн |Чергові| | | |продукції |діелектричні | | | | | | |Рукавички | Эн |Чергові| | | | |діелектричні | | | | | | | У вологих та | | | | | | | запилених | | | | | | | цехах: | | | | | | |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Черевики юхтові | З, Ми, См | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |Чергові| | | | |Респіратор | Газопило- | До | | | | | | захисний | зносу | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |189|8154.2 |Нейтралізаторник |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із | Щ 20 | 6 | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики юхтові | З, Ми, Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | | | | |Протигаз | |Черго- | | | | |фільтрувальний | | вий | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |190|8278.3 |Оброблювач | Під час миття та | | | | | |технологічних | очищення чанів, | | | | | |місткостей і тари | цистерн, камер, | | | | | | | бочок, ванн, | | | | | | | обладнання: | | | | | | |Комбінезон | Ву, Щ 20 | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух із | Щ 20 | 6 | | | | |суцільнокрійним | | | | | | |нагрудником | | | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми |Чергові| | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор |Газопило- | До | | | | | |захисний | зносу | | | | |Протигаз шланговий| ПШ-2 |Черго- | | | | | | | вий | | | | | Під час | | | | | | | підготування | | | | | | |пляшок та ящиків: | | | | | | |Фартух бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | | Під час | | | | | | | підготування | | | | | | | бочкотари: | | | | | | |Костюм бавовняний | З, Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |Чергові| | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |191|7422.2 |Обсмолювач бочок |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву, Ми | 6 | | | | |Рукавички | | | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |192|8290.2 |Оформлювач готової |Фартух бавовняний | З, Ми | 12 | | | |продукції | | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |193| 4133 |Провідник із | Під час | | | | | |супроводжування | супроводжування | | | | | |вантажів | вантажів у | | | | | | | залізничних | | | | | | |вагонах з харчовою| | | | | | | продукцією: | | | | | | |Кожух | Тн |Черго- | | | | | | | вий | | | | |Валянки | Тн 30 |Чергові| | | | |Калоші гумові на | В, См | 24 | | | | |валянки | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |194| 9142 |Дезінфектор Підсобний | Під час | | | | | 9322 |робітник | дезінфекції, | | | | | | | дезінсекції й | | | | | | | дератизації | | | | | | | складських і | | | | | | | виробничих | | | | | | |приміщень, а також| | | | | | | залізничних | | | | | | |вагонів, суден та | | | | | | | інших об'єктів: | | | | | | |Комбінезон і шолом| | | | | | |бавовняні із | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | З, Яа, Ят | 12 | | | | |Білизна натільна | З, Ми | 6 | | | | |Чоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці | К 20, Ми | 44 | | | | |кислотозахисні | | | | | | |Респіратор | Газопило- |Черго- | | | | | | захисний | вий | | | | |Окуляри захисні | Закриті з |Чергові| | | | | | непрямою | | | | | | На зовнішніх |вентиляцією| | | | | | роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з| | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | |Під час приймання,| | | | | | | сортування і | | | | | | |бракування брудних| | | | | | | та промаслених | | | | | | | великих деталей: | | | | | | |Фартух бавовняний | Нм |Черго- | | | | |з кисло- | | вий | | | | |тозахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Рукавиці | Ми, Нм | 4 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+----------------------+------------------+-----------+-------| |195| 9322 |Укладальник- |Фартух бавовняний | З, Ми | 12 | | | |пакувальник | | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Під час виконання | | | | | | | закупорювальних | | | | | | | робіт: | | | | | | |Фартух | Вн, Ми | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички | Ми | 3 | | | | |бавовняні | | | | | | |трикотажні | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | До | | | | | | | зносу | -----------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Згідно з ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук" (ССБП. Одяг
спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук.
Класифікація).
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору