Документ z0449-98, поточна редакція — Редакція від 01.12.2009, підстава - z1017-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 117 від 10.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 липня 1998 р.
vd980610 vn117 за N 449/2889

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам сільського та водного господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
N 169 ( z1017-09 ) від 12.10.2009 }

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98
"Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної
наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду
остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам сільського та водного
господарства та про доцільність їх затвердження, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам сільського та водного господарства (надалі -
Типові норми), що додаються. 2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року. 3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не
застосовуються на території України: "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам сельского и водного хозяйства", затверджені постановою
Державного комітету СРСР із праці й соціальних питань і Президії
ВЦРПС від 18 серпня 1980 р. N 241/П-9, доповнені й змінені
постановою цих органів від 24 липня 1985 р. N 237/П-7, від
21 серпня 1985 р. N 289/П-8 і від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12.
4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України
та Державним комітетом України по водному господарству вжити таких
заходів: 4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств,
установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити
подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання
Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх
розповсюдженням. 4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм
власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими
особами й працівниками. 5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.)
подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному
управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для
включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку
даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Комітету по нагляду
за охороною праці України
10.06.98 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 449/2889
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
Галузь застосування
Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і
організації сільськогосподарського виробництва незалежно від форм
власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні
обов'язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний
одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ). Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним
органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів
індивідуального захисту працівникам сільського та водного
господарства. Засоби захисту видаються працівникам згідно з
установленими нормами й строками носіння. Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва,
цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця
працівників сільського й водного господарств, професії й посади,
що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також
несприятливими температурними умовами або із забрудненням. Типовими нормами охоплюються основні види діяльності
підприємств сільськогосподарського виробництва: рослинництво,
тваринництво, птахівництво, ветеринарія, креолінове виробництво,
водне господарство, комишитові заводи. Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують
сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами
діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається
нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів
діяльності. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту
понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів
і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із
представниками профспілкових органів, за рішенням трудового
колективу підприємства. Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для визначення
потреби і забезпечення працівників належними засобами
індивідуального захисту.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Код |Професійна назва| Найменування спецодягу, |Позначення |Строк |Примітки п/п |згідно з |роботи |спецвзуття та інших засобів|захисних |носіння | |класифі- | | індивідуального захисту |властивостей|(місяців)| |катором | | |(тип, марка)| | |професій | | |ЗІЗ* | | |(ДК 003- | | | | | |95) | | | | | —————+——————————+————————————————+———————————————————————————+————————————+—————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Рослинництво ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 | 3416 |Заготівельник | При збиранні отруйних | | | | |продуктів і | лікарських рослин: | | | | |сировини |Халат бавовняний | З | 24 | | | |Фартух прогумований | Ву, З | 6 | | | |Ковпак бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п.1.2. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2 | 1222.2 |Майстер | При роботі на паровій | | | | | | морилці коконів: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | Ву, З |Черговий | | | |просоченням | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ву, Ми | 6 | 3 | 9212 |Об'їжджувач |Плащ бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | Ву, З |Черговий | | | |просоченням | | | 4 | 8163.3 |Оператор полів |Комбінезон бавовняний з | | | | |зрошування та |водовідштовхувальним | Ву, З |Черговий | | |фільтрації |просоченням | | | | | |Чоботи гумові | В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Ву, Ми | 4 | 5 | 9132 |Прибиральник |Костюм бавовняний | З | 12 | | |виробничих | | | | | |приміщень | | | | 6 | 9211 |Робітник на | При роботі в дошнику при | | | | |низькокваліфі- | квашенні капусти: | | | | |кованих ручних |Комбінезон бавовняний з | | | | |роботах у |водовідштовхувальним | | | | |сільському |просоченням | Ву, З |Черговий | | |господарстві |Чоботи гумові | В, З | 12 | | | | При роботі на гренажному| | | | | | заводі: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З | 12 | | | |Респіратор | Газопилоз.|До зносу | | | | При роботі на соломокоп-| | | | | | нувачі і молотьбі: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 4 | | | |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | |Респіратор |Пилозах. |До зносу | | | |Навушники |Протишум. |До зносу | | | | При роботі на механі- | | | | | | зованому зерноочисному | | | | | | пункті: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | |Респіратор |Пилозах. |До зносу | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* | Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* | Тн, З | 36 | | | | При приготуванні розчи- | | | | | | нів пестицидів, заправці| | | | | | розчинами пестицидів | | | | | | ємностей і машин, засто-| | | | | | суванні пестицидів, вип-| | | | | | робуванні пестицидів у | | | | | | польових умовах: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Яж, Ву, З | 12 | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Яж, Ву, З | 6 | | | |Шолом бавовняний | З | 12 | | | |Чоботи гумові |Яж, З | 24 | | | |Рукавички гумові | Яж | 4 | | | |Нарукавники | З |Чергові | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |пилонепроникної тканини** | Пм, З | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Зимою, додатково. ** При сухому протравленні насіння замість комбінезона бововняного з кислотозахисним просоченням. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | При вогневому сушінні | | | | | | тютюну в сушарках: | | | | | |Костюм бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 3 | | | | При дробленні, | | | | | | змішуванні і висіванні | | | | | | мінеральних добрив: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З |Черговий | | | |Рукавички гумові | Ят, Ми |Чергові | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | | При пасинкуванні і | | | | | | вершкуванні тютюну, | | | | | | ламанні, низанні тютюно-| | | | | | вого листка, рубанні і | | | | | | в'язанні в снопики | | | | | | махорки: | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням | Ву, З | 12 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | | При посіві й | | | | | | прополюванні рису: | | | | | |Чоботи гумові | В, З | 12 | | | | При ручному збиранні й | | | | | | сортуванні овочів: | | | | | |Фартух прогумований | Ву, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 6 | | | | При ручному косінні в | | | | | | заболочених місцях: | | | | | |Чоботи гумові | В, З | 12 | | | | При роботі у парниковому| | | | | | господарстві на | | | | | | біопаливі: | | | | | |Фартух бавовняний | З | 24 | | | |Черевики з термостійкою | Тп, З |Чергові | | | |підошвою | | | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 9 | | | | При роботі на паровій | | | | | | морилці коконів: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням | Ву, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | При виготовленні торфо- | | | | | | перегнійних горщечків: | | | | | |Фартух клейончастий з | | | | | |нагрудником | Вн, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 3 | | | | При виявленні сарани | | | | | | в плавнях річок та озер:| | | | | |Чоботи гумові | В, З | 24 | | | |Шолом бавовняний з | | | | | |накомарником із марлі | Бн, З | 6 | | | | При вязанні, підвішуван-| | | | | | ні і зніманні тютюнових | | | | | | гаванок та гірлянд ма- | | | | | | хорки, при зволожуванні,| | | | | | укладанні, сортуванні | | | | | | тютюну і махорки: | | | | | |Костюм бавовняний | З | 12 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | | При збиранні чаю: | | | | | |Напівкомбінезон бавовняний | | | | | |з водовідштовхувальним | | | | | |просоченням | Ву, З | 12 | | | |Нарукавники хлорвінілові | З | 6 | | | | При обмолоті отруйних | | | | | | лікарсько-технічних | | | | | | культур: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 2 | | | |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | |Шолом брезентовий | | | | | |(для барабанщика) | Пн, З |Черговий | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | | При обробці плодових ку-| | | | | | льтур садівництва і при | | | | | | обрізанні дерев, чагар- | | | | | | ників і виноградних лоз:| | | | | |Напівкомбінезон бавовняний | Ми, З | 12 | | | |Фартух бавовняний | Ми, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 6 | | | |Костюм із щільної тканини | | | | | |замість фартуха | | | | | |бавовняного* |Мп, Ми, З | 24 | | | |Куртка лавсано-віскозна | | | | | |з утеплювальною | | | | | |прокладкою** | Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При обробці чагарників обліпихи. ** Зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | При очищенні льонотрести | | | | | | й сушінні хмелю: | | | | | |Фартух бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 6 | | | |Респіратор |Пилозах. |До зносу | | | | При очищенні буряків: | | | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням | Ву | 24 | | | | При упаковці, калібровці,| | | | | | митті й дробленні плодів:| | | | | |Фартух бавовняний | З |Черговий | | | |з нагрудником | | | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 3 | | | | При обмолоті луб'яних | | | | | | культур і на ворохоочис- | | | | | | нику бавовни-сировини: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | | |Респіратор * |Пилозах. |До зносу | | | | При роботі у теплиці: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Фартух бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 4 | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | |Головний убір | З | 6 | 7 | 9152 |Сторож |Плащ бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З |Черговий | 8 | 3119 |Технік | При виявленні сарани в | | | | | | плавнях річок і озер: | | | | | |Чоботи гумові | В | 24 | | | |Шолом бавовняний з | | | | | |накомарником із марлі |Бн, З | 6 | 9 | 8331.2 |Тракторист- |Костюм бавовняний з | | | | |машиніст сільсь-|пилонепроникної тканини |Пн, З | 12 | | |когосподарського|Навушники |Протишум. |До зносу | | |виробництва |Блуза і головний убір | | | | | |(2 комплекти)** | З | 24 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | | | При роботі на електрот- | | | | | | ракторі, додатково: | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При роботі на ворохоочиснику, додатково. ** Для жінок. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | При роботі на комбайнах, | | | | | | додатково: | | | | | |Шолом брезентовий | | | | | |(для барабанщика) |Пм, З | 12 | | | | При роботі на соломокоп- | | | | | | нувачі і молотьбі: | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 4 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу| | | |Респіратор |Пилозах. |До зносу | | | |Навушники |Протишум. |До зносу | | | | При зовнішніх роботах на | | | | | | тракторі зимою, | | | | | | додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплюва-| | | | | |льною прокладкою або костюм| | | | | |утеплений для механізаторів| | | | | |сільського господарства |Тн, З | 36 | | | |Валянки* |Тн30, З | 48 | | | | При роботі на дощувальних| | | | | | поливних машинах, меха- | | | | | | нізмах і насосних стан- | | | | | | ціях на стічних водах, | | | | | | додатково: | | | | | |Плащ непромокальний** |Вн, З |Черговий | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | |Шолом непромокальний |Вн, З |До зносу | | | | При поливі сільськогоспо-| | | | | | дарських культур: | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ву, Ми | 4 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | 10 | 8331.2 |Тракторист- |Костюм бавовняний з | | | | |машиніст |пилонепроникної тканини |Пм, З | 12 | | |сільськогоспо- |Блуза і головний убір | | | | |дарського вироб-|(2 комплекти)*** | З | 24 | | |ництва, зайнятий|Шолом бавовняний з | | | | |вапнуванням і |пилонепроникної тканини |Пм, З |До зносу | | |внесенням добрив|Чоботи гумові |В, З | 24 | | |у грунт |Фартух прогумований |Ву, З | 6 | | | |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | | |Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При роботі на тракторі зимою на транспортних роботах і в полі. ** Замість плаща непромокального чергового може видаватись костюм для трактористів-машиністів при роботі на поливних машинах на 12 місяців. *** Для жінок. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Постійно зайнятим на цих | | | | | | роботах зимою, додатково:| | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою | Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою або | | | | | |костюм утеплений для | | | | | |механізаторів сільського | | | | | |господарства | Тн, З | 36 | 11 | 3119 |Хронометражист | При випробуванні сільсь- | | | | | | когосподарської техніки в| | | | | | польових умовах: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | |Чоботи гумові | В, З | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Тваринництво, птахівництво і ветеринарія ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 12 | 8154.2 |Автоклавник | При приготуванні і варін-| | | | |(гідролізне | ні середовища, розчинів: | | | | |виробництво та |Халат бавовняний | З | 12 | | |перероблення су-|Фартух бавовняний з | | | | |льфідних лугів) |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Щ20, Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |Щ20, В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | 13 | 2211.2 |Біолог, який | При роботі в лабораторних| | | | |працює з живими | кімнатах (мікроскопія, | | | | |культурами збуд-| серологічні гістологічні | | | | |ників сибірки, | дослідження) в умовах | | | | |бруцельозу, | звичайного режиму: | | | | |сапу, туберку- |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |льозу, лептоспі-|Ковпак або косинка бавов- | | | | |розу, сальмо- |няні (2 шт.) | З | 12 | | |неллозу, пасте- |Рушник | З |Черговий | | |рельозу, рожі, | При роботі в лаборато- | | | | |ящура, чуми, | ріях, на експерименталь- | | | | |лейкозу, анае- | них базах в умовах | | | | |робних та інших | закритого режиму (із са- | | | | |бактеріальних, | нітарним пропускником): | | | | |вірусних інфек- |Халат протичумного зразка | | | | |цій або з мате- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |ріалами, зараже-|Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |ними збудниками |Панчохи (шкарпетки) | | | | |цих інфекцій, а |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |також з патоген-|Косинка протичумного зразка| | | | |ними грибами, |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |токсинами і |Тапочки шкіряні | З | 6 | | |ектопаразитами |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат- | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 14 | 7413.2 |Бригадир на |Халат бавовняний | З | 12 | | |дільницях основ-|Чоботи гумові |В, З | 12 | | |ного виробництва|Головний убір | З | 6 | | |(молочне | | | | | |виробництво) | | | | 15 | 9332 |Возій, зайнятий |Костюм бавовняний | З | 12 | | |на підвозі рід- |Фартух бавовняний з | | | | |ких кормів |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 4 | 16 | 9322 |Годувальник |Фартух бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | | | |Плащ прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Головний убір | З | 6 | 17 | 6121 |Гуртівник, |Плащ непромокальний |Вн |Черговий | | |старший |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 18 | | |гуртівник |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | | Зимою, додатково: | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | |Рукавиці теплі |Тн | 12 | 18 | 9142 |Дезінфектор |Халат бавовняний | З | 12 | | |ветеринарно- |Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | |бактеріологічних|Чоботи гумові |В, З | 12 | | |і інших лабора- |Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | |торій з розріза-|Нарукавники | З | 12 | | |ння трупів дох- | | | | | |лих тварин, з | | | | | |догляду за під- | | | | | |дослідними тва- | | | | | |ринами, ветінс- | | | | | |пекції на заліз-| | | | | |ничному транс- | | | | | |порті і в біо- | | | | | |промисловості | | | | 19 | 6121 |Дояр |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Жилет утеплений із віско- | | | | | |зно-лавсанової тканини |Тн, З | 24 | | | |Головний убір | З | 6 | 20 | 7241.1 |Електромонтер з |Халат бавовняний | З |Черговий | | |ремонту та обс- |Ковпак бавовняний | З |Черговий | | |луговування еле-|Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | | |ктроустаткуван- |Калоші діелектричні | Эн |Чергові | | |ня, зайнятий на | | | | | |роботах у стери-| | | | | |льних боксах і | | | | | |лабораторних | | | | | |кімнатах із ре- | | | | | |монту спеціаль- | | | | | |ного обладнання | | | | 21 | 3475 |Жокей |Костюм бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | | | |Чоботи кирзові |Ми, Мп, З | 24 | 22 | 1229.7 |Завідувач від- | При роботі в лабораторних| | | | |ділу та інших | кімнатах (мікроскопія, | | | | |підрозділів | серологічні гістологічні | | | | |ветеринарних | дослідження) в умовах | | | | |науково-дослід- | звичайного режиму: | | | | |них інститутів, |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |станцій, який |Ковпак або косинка | | | | |працює з живими |бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |культурами збуд-|Рушник | З |Черговий | | |ників сибірки, | При роботі в лаборато- | | | | |бруцельозу, са- | ріях, на експерименталь- | | | | |пу, туберкульо- | них базах в умовах | | | | |зу, лептоспіро- | закритого режиму (із | | | | |зу, сальмонелло-| санітарним пропускником):| | | | |зу, пастерельо- |Халат протичумного зразка |Бм, З | 12 | | |зу, рожі, ящура,|(2 шт.) | | | | |чуми, лейкозу, |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |анаеробних та |Панчохи (шкарпетки) | | | | |інших бактеріа- |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |льних, вірусних |Косинка протичумного зразка| | | | |інфекцій або з |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |матеріалами, за-|Тапочки шкіряні | З | 6 | | |раженими збудни-|Рушник | З |Черговий | | |ками цих інфек- | При роботі в стерильному | | | | |цій, а також з | боксі: | | | | |патогенними гри-|Халат бавовняний | З |Черговий | | |бами, токсинами |Косинка або ковпак | | | | |й ектопаразитами|бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат- | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 23 | 1237.2 |Завідувач лабо- | При роботі в лабораторних| | | | |раторії (науко- | кімнатах (мікроскопія, | | | | |во-дослідної, | серологічні гістологічні | | | | |підготовки ви- | дослідження) в умовах | | | | |робництва), який| звичайного режиму: | | | | |працює з живими |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |культурами збуд-|Ковпак або косинка | | | | |ників сибірки, |бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |бруцельозу, |Рушник | З |Черговий | | |сапу, туберку- | При роботі в лаборато- | | | | |льозу, лептоспі-| ріях, на експерименталь- | | | | |розу, сальмоне- | них базах в умовах | | | | |ллозу, пастере- | закритого режиму (із са- | | | | |льозу, рожі, | нітарним пропускником): | | | | |ящура, чуми, |Халат протичумного зразка | | | | |лейкозу, анае- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |робних та інших |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |бактеріальних, |Панчохи (шкарпетки) | | | | |вірусних інфек- |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |цій або з мате- |Косинка протичумного зразка| | | | |ріалами, зара- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |женими збудника-|Тапочки шкіряні | З | 6 | | |ми цих інфекцій,|Рушник | З |Черговий | | |а також з пато- | При роботі в стерильному | | | | |генними грибами,| боксі: | | | | |токсинами й |Халат бавовняний | З |Черговий | | |ектопаразитами |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 24 | 6124 |Звірівник |Халат бавовняний |З | 12 | | | |Фартух прогумований |Ву, З | 6 | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З | 6 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці шкіряні |Ми, Мп | 12 | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплюва-| | | | | |льною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 25 | 2111.2 |Інженер-радіо- |Халат бавовняний | З | 12 | | |фізик |Фартух з нагрудником із | | | | | |полівінілхлоридного | | | | | |пластику |Рз, З |Черговий | | | |Панчохи пластикові із | | | | | |плівки Р80-277 або Р80-193 |Рз, З | 12 | | | |Нарукавники із полівініл- | | | | | |хлоридного пластику |Рз, З | 12 | | | |Рукавички нейритові |Рз | 3 | 26 | 2113.2 |Інженер-радіо- |Халат бавовняний | З | 12 | | |хімік |Фартух з нагрудником із | | | | | |полівінілхлоридного | | | | | |пластику |Рз, З |Черговий | | | |Панчохи пластикові із | | | | | |плівки Р80-277 або Р80-193 |Рз, З | 12 | | | |Нарукавники із полівініл- | | | | | |хлоридного пластику |Рз, З | 12 | | | |Рукавички нейритові |Рз | 3 | 27 | 9332 |Конюх |Фартух бавовняний | З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | 28 | 6121 |Кролівник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Фартух прогумований |Ву, З | 6 | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З | 6 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 29 | 3227 |Лаборант | При роботі в лабораторних| | | | |(ветеринарія), | кімнатах (мікроскопія, | | | | |який працює з | серологічні гістологічні | | | | |живими культура-| дослідження) в умовах | | | | |ми збудників | звичайного режиму: | | | | |сибірки, бруце- |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |льозу, сапу, ту-|Ковпак або косинка | | | | |беркульозу, леп-|бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |тоспірозу, саль-|Рушник | З |Черговий | | |монеллозу, пас- | При роботі в лаборато- | | | | |терельозу, рожі,| ріях, на експерименталь- | | | | |ящура, чуми, | них базах в умовах | | | | |лейкозу, анае- | закритого режиму (із | | | | |робних та інших | санітарним пропускником):| | | | |бактеріальних, |Халат протичумного зразка | | | | |вірусних інфек- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |цій або з мате- |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |ріалами, зараже-|Панчохи (шкарпетки) | | | | |ними збудниками |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |цих інфекцій, а |Косинка протичумного зразка| | | | |також із патоге-|(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |нними грибами, |Тапочки шкіряні | З | 6 | | |токсинами й |Рушник | З |Черговий | | |ектопаразитами | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 30 | 3227 |Лаборант (вете- |Халат бавовняний | З | 12 | | |ринарія) ветла- |Ковпак або косинка | З | 12 | | |бораторії, лабо-|бавовняні | | | | |раторії ветсан- | | | | | |експертизи, ла- | | | | | |бораторії з дос-| | | | | |лідження шкір- | | | | | |хутросировини, | | | | | |епізоотичних | | | | | |загонів | | | | 31 | 3227 |Лаборант (вете- |Халат бавовняний | З | 12 | | |ринарія) цеху |Чоботи гумові |В, З | 24 | | |біопромисловості|Ковпак або косинка | | | | |з обробки тва- |бавовняні | З | 12 | | |рин-продуцентів,| | | | | |сироваткових ви-| | | | | |робництв, каран-| | | | | |тинів, ізолято- | | | | | |рів, виробництв | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток, а | | | | | |також з виготов-| | | | | |лення діагнос- | | | | | |тичних і вакцин-| | | | | |них препаратів | | | | 32 | 3114 |Лаборант-радіо- |Халат бавовняний | З | 12 | | |метрист |Фартух з нагрудником із | | | | | |полівінілхлоридного | | | | | |пластику |Рз, З |Черговий | | | |Панчохи пластикові із | | | | | |плівки Р80-277 або Р80-193 |Рз, З | 12 | | | |Нарукавники із полівініл- | | | | | |хлоридного пластику |Рз, З | 12 | | | |Рукавички нейритові |Рз | 3 | 33 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ний ветінспекції|Ковпак або косинка | | | | |на залізничному |бавовняні | З | 12 | | |транспорті, вет-| | | | | |лабораторії, | | | | | |лабораторії вет-| | | | | |санекспертизи, | | | | | |лабораторії з | | | | | |дослідження | | | | | |шкірхутросиро- | | | | | |вини, епізоотич-| | | | | |них загонів | | | | 34 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ний загонів пос-|Плащ непромокальний |Вн, З | 36 | | |тійно діючих |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З |Чергові | | |протиящурних |Ковпак бавовняний | З | 12 | | |експедицій | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплюва-| | | | | |льною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 35 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ний радгоспів та|Безрукавка утеплена |Тн, З | 24 | | |інших сільсько- |Фартух прогумований |Ву, З | 24 | | |господарських |Чоботи гумові або калоші | | | | |підприємств, ве-|гумові |В, З | 24 | | |теринарних і ве-|Рукавички гумові |Бм, Вн | 6 | | |теринарно-сані- | | | | | |тарних станцій | | | | | |(станцій з боро-| | | | | |тьби з хворобами| | | | | |тварин), ветери-| | | | | |нарних поліклі- | | | | | |нік, лікарень, | | | | | |дільниць і пунк-| | | | | |тів, прикордон- | | | | | |них і охоронно- | | | | | |карантинних вет-| | | | | |пунктів і лабо- | | | | | |раторій, оглядо-| | | | | |вих ветпунктів | | | | | |на скотопрогін- | | | | | |них трактах, з | | | | | |обробки і догля-| | | | | |ду за тваринами-| | | | | |продуцентами си-| | | | | |біркових і пре- | | | | | |ципітувальних | | | | | |сироваток в | | | | | |біопромисловості| | | | 36 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ний радіологіч- |Фартух з нагрудником із | | | | |них відділів |полівінілхлоридного | | | | |ветеринарних |пластику |Рз, З |Черговий | | |лабораторій |Панчохи пластикові із | | | | | |плівки Р80-277 або Р80-193 |Рз, З | 12 | | | |Нарукавники із полівініл- | | | | | |хлоридного пластику |Рз, З | 12 | | | |Рукавички нейритові |Рз | 3 | | | |Окуляри або маска із | | | | | |свинцьованого скла | - |До зносу | 37 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ний цеху біопро-|Чоботи гумові |В, З | 24 | | |мисловості з об-|Ковпак або косинка | | | | |робки тварин- |бавовняні | З | 12 | | |продуцентів, си-| | | | | |роваткових ви- | | | | | |робництв, каран-| | | | | |тинів, ізолято- | | | | | |рів, виробництв | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток, а | | | | | |також з виготов-| | | | | |лення діагнос- | | | | | |тичних і вакцин-| | | | | |них препаратів | | | | 38 | 2223.2 |Лікар ветеринар-| При роботі в лабораторних| | | | |ний, який працює| кімнатах (мікроскопія, | | | | |з живими культу-| серологічні гістологічні | | | | |рами збудників | дослідження) в умовах | | | | |сибірки, бруце- | звичайного режиму: | | | | |льозу, сапу, |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |туберкульозу, |Ковпак або косинка | | | | |лептоспірозу, |бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |сальмонеллозу, |Рушник | З |Черговий | | |пастерельозу, | При роботі в лаборато- | | | | |рожі, ящура, | ріях, на експерименталь- | | | | |чуми, лейкозу, | них базах в умовах закри-| | | | |анаеробних та | того режиму (із санітар- | | | | |інших бактеріа- | ним пропускником): | | | | |льних, вірусних |Халат протичумного зразка | | | | |інфекцій або з |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |матеріалами, |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |зараженими збуд-|Панчохи (шкарпетки) | | | | |никами цих |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |інфекцій, а |Косинка протичумного зразка| | | | |також із патоге-|(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |нними грибами, |Тапочки шкіряні | З | 6 | | |токсинами й |Рушник | З |Черговий | | |ектопаразитами | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою | Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респі- | | | | | | раторних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 39 | 8221.3 |Мийник посуду й |Халат бавовняний | З | 12 | | |ампул |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |Вн, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Вн, Ми | 12 | 40 | 7341.2 |Монтажист | При приготуванні й | | | | | | варінні середовища, роз- | | | | | | чинів, при зніманні | | | | | | шкур, розробленні туш: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | 41 | 6129 |Наїзник |Костюм бавовняний | З | 12 | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з утеплю- | | | | | |вальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з утеплюва-| | | | | |льною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 42 | 2223.1 |Науковий спів- | При роботі в лабораторних| | | | |робітник (вете- | кімнатах (мікроскопія, | | | | |ринарія), який | серологічні гістологічні | | | | |працює з живими | дослідження) в умовах | | | | |культурами збуд-| звичайного режиму: | | | | |ників сибірки, |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |бруцельозу, |Ковпак або косинка | | | | |сапу, туберку- |бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |льозу, лептоспі-|Рушник | З |Черговий | | |розу, сальмоне- | При роботі в лаборато- | | | | |ллозу, пастере- | ріях, на експерименталь- | | | | |льозу, рожі, | них базах в умовах | | | | |ящура, чуми, | закритого режиму (із | | | | |лейкозу, анае- | санітарним пропускником):| | | | |робних та інших |Халат протичумного зразка | | | | |бактеріальних |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |вірусних інфек- |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |цій або з мате- |Панчохи (шкарпетки) | | | | |ріалами, зараже-|бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |ними збудниками |Косинка протичумного зразка| | | | |цих інфекцій, а |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |також з патоген-|Тапочки шкіряні | З | 6 | | |ними грибами, |Рушник | З |Черговий | | |токсинами й | При роботі в стерильному | | | | |ектопаразитами | боксі: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних (секцій- | | | | | | них) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |Ву, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 43 | 6121 |Оператор машин- |Халат бавовняний | З | 12 | | |ного доїння |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Жилет утеплений із віскоз- | | | | | |но-лавсанової тканини |Тн, З | 24 | | | |Головний убір | З | 6 | 44 | 6122 |Оператор |Халат бавовняний | З | 12 | | |птахофабрик та |Черевики шкіряні | З | 12 | | |механізованих |Головний убір | З | 6 | | |ферм | | | | 45 | 6121 |Оператор свинар-|Халат бавовняний з водовід-| | | | |ських комплексів|штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | |та механізованих|Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | |ферм |Чоботи гумові |В, З | 12 | 46 | 6121 |Оператор тварин-|Халат бавовняний | З | 12 | | |ницьких комплек-|Чоботи гумові |В, З | 12 | | |сів та механізо-| | | | | |ваних ферм | | | | 47 | 9211 |Препаратор | При роботі в лабораторних| | | | |(ветеринарний), | кімнатах (мікроскопія, | | | | |який працює з | серологічні гістологічні | | | | |живими культура-| дослідження) в умовах | | | | |ми збудників | звичайного режиму: | | | | |сибірки, бруце- |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | |льозу, сапу, ту-|Ковпак або косинка | | | | |беркульозу, леп-|бавовняні (2 шт.) | З | 12 | | |тоспірозу, саль-|Рушник | З |Черговий | | |монеллозу, пас- | При роботі в лаборато- | | | | |терельозу, рожі,| ріях, на експерименталь- | | | | |ящура, чуми, | них базах в умовах закри-| | | | |лейкозу, анае- | того режиму (із санітар- | | | | |робних та інших | ним пропускником): | | | | |бактеріальних |Халат протичумного зразка | | | | |вірусних інфек- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |цій або з мате- |Білизна натільна (2 пари) | З | 12 | | |ріалами, зараже-|Панчохи (шкарпетки) | | | | |ними збудниками |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |цих інфекцій, а |Косинка протичумного зразка| | | | |також з патоген-|(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |ними грибами, |Тапочки шкіряні | З | 6 | | |токсинами й |Рушник | З |Черговий | | |ектопаразитами | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні | З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний | З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник | З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і респіра-| | | | | | торних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 48 | 9211 |Препаратор |Халат бавовняний | З | 12 | | |(ветеринарний) |Чоботи гумові |В, З | 24 | | |цеху біопромис- |Ковпак або косинка | | | | |ловості з оброб-|бавовняні | З | 12 | | |ки тварин-проду-| | | | | |центів, сироват-| | | | | |кових вироб- | | | | | |ництв, каранти- | | | | | |нів, ізоляторів,| | | | | |виробництв си- | | | | | |біркових і пре- | | | | | |ципітувальних | | | | | |сироваток, а | | | | | |також з виготов-| | | | | |лення діагнос- | | | | | |тичних і вакцин-| | | | | |них препаратів | | | | 49 | 9211 |Препаратор | При постійній роботі: | | | | |ветеринарний | в розтинальних (секцій- | | | | | | них) приміщеннях на | | | | | | розрізанні трупів піддос-| | | | | | лідних тварин, заражених | | | | | | збудниками інфекційних | | | | | | хвороб, що вказані в | | | | | | пункті 13, а також робіт-| | | | | | никам, що обслуговують | | | | | | трупоспалювальні печі: | | | | | |Комбінезон бавовняний | | | | | |(2 шт.) | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Ковпак бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники клейончасті |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рукавиці гумові |Вн | 12 | | | |Безрукавка тепла |Тн, З | 24 | | | |Рушник | З |Черговий | | | | у віваріях - з догляду за| | | | | | піддослідними тваринами, | | | | | | зараженими патогенними | | | | | | мікробами, вірусами, | | | | | | грибами й токсинами: | | | | | |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Фартух прогумований або | | | | | |клейончастий |Ву, З | 24 | | | |Рукавички гумові |Бм, Вн |Чергові | | | |Нарукавники клейончасті |Бм, Ву, З | 12 | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Шолом зимовий* |Тн, З | 48 | | | | При роботі на митті | | | | | | посуду і в автоклавних | | | | | | приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Косинка бавовняна | З | 12 | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 50 | 6121 |Провідник із | При супроводженні худоби | | | | |супроводження | по залізниці: | | | | |тварин |Плащ непромокальний |Вн |Черговий | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 18 | | | |Кожух |Тн, З |Черговий | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | | Зимою, додатково: | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | |Рукавиці теплі |Тн | 12 | 51 | 6122 |Птахівник |Халат бавовняний | З | 12 | | | | При обслуговуванні | | | | | | птахопоголів'я, | | | | | | додатково: | | | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | 52 | 2211.2 |Рибовод |Фартух бавовняний з | | | | |(професіонал) |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |В, Мп, Ми | 6 | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Плащ прогумований |Ву, З |Черговий | 53 | 9211 |Робітник на | При відгодівлі великої | | | | |низькокваліфіко-| рогатої худоби на барді і| | | | |ваних ручних | жомі: | | | | |роботах у |Халат бавовняний | З | 12 | | |сільському |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |господарстві | При роботі на біоочис- | | | | | | них спорудах гноєтрупос- | | | | | | палювальних печей: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З | 24 | | | |Ковпак бавовняний | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Рукавиці брезентові |Ти, Мп, Ми | 6 | | | | При догляді й обробці | | | | | | тваринних сироваткових | | | | | | виробництв, карантинів, | | | | | | ізоляторів, цехів з виго-| | | | | | товлення діагностичних | | | | | | і вакцинних препаратів: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми, Мп | 12 | | | | При приготуванні і | | | | | | варінні середовища, | | | | | | розчинів, при зніманні | | | | | | шкур, розробленні туш: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | | | При консервуванні пантів:| | | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Нарукавники бавовняні з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | | При роботі в утильцеху: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Чуні гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 12 | | | | При роботі в інкубаторії:| | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні | З | 12 | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | | При роботі на яйцескладі:| | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | При роботі в кормоцеху: | | | | | |Комбінезон бавовняний | З | 12 | | | |Ковпак бавовняний | З | 12 | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | | При обслуговуванні | | | | | | птахопоголів'я: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | |Респіратор* |Пилозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні* |Закриті |Чергові | | | | При догляді й обробці | | | | | | тварин-продуцентів сибір-| | | | | | кових і бруцельозних | | | | | | преципітувальних | | | | | | сироваток: | | | | | |Халат бавовняний | З | 6 | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 24 | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | |Рукавички гумові |Вн | 12 | | | |Шолом бавовняний | З | 24 | | | |Калоші гумові |В, З | 24 | | | | При засолюванні каракулю | | | | | | і смушку: | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З | 12 | | | |Рукавички гумові |К20 | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При сортуванні та пересадці птиці, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 54 | 6129 |Робітник по | При обслуговуванні худоби| | | | |догляду за | на вигонах і відгінних | | | | |тваринами | пасовищах при цілорічному| | | | | | випасанні: | | | | | |Плащ бавовняний з водовід- | | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 24 | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Кожух |Тн | 36 | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Валянки |Тн30 | 36 | | | | При роботі на відгінних | | | | | | пасовищах, додатково: | | | | | |Кожух на бригаду |Тн | 48 | | | | При обслуговуванні худоби| | | | | | на відгінних пасовищах | | | | | | замість плаща бавовняного| | | | | | може видаватись плащ | | | | | | із прогумованої тканини |Ву, З | 24 | 55 | 6121 |Санітар | При постійній роботі: | | | | |ветеринарний | в розтинальних (секцій- | | | | | | них) приміщеннях на роз- | | | | | | різанні трупів піддослід-| | | | | | них тварин, заражених | | | | | | збудниками інфекційних | | | | | | хвороб, що вказані в | | | | | | пункті 13, а також робіт-| | | | | | никам, що обслуговують | | | | | | трупоспалювальні печі: | | | | | |Комбінезон бавовняний | | | | | |(2 шт.) | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Ковпак бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники клейончасті |Ву, З |Чергові | | | |Рукавички гумові |Вн | 12 | | | |Безрукавка тепла |Тн, З | 24 | | | |Рушник | З |Черговий | | | | у віваріях - з догляду за| | | | | | піддослідними тваринами, | | | | | | зараженими патогенними | | | | | | мікробами, вірусами, | | | | | | грибами й токсинами: | | | | | |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 24 | | | |Фартух прогумований або | | | | | |клейончастий |Ву, З | 24 | | | |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | | |Нарукавники клейончасті |Бм, Ву, З | 12 | | | |Рушник | З |Черговий | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Шолом зимовий* |Тн, З | 48 | | | | При митті посуду і при | | | | | | роботі в автоклавних | | | | | | приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний (2 шт.) | З | 12 | | | |Косинка бавовняна | З | 12 | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 56 | 6121 |Санітар ветери- |Халат бавовняний | З | 12 | | |нарний ветерина-|Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | |рно-бактеріоло- |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |гічних і інших |Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | |лабораторій з |Нарукавники | З | 12 | | |розрізання тру- | | | | | |пів дохлих тва- | | | | | |рин, з догляду | | | | | |за піддослідними| | | | | |тваринами, вет- | | | | | |інспекції на | | | | | |залізничному | | | | | |транспорті і в | | | | | |біопромисловості| | | | 57 | 6121 |Санітар ветери- |Халат бавовняний | 3 | 12 | | |нарний ветінс- |Ковпак або косинка | | | | |пекції на заліз-|бавовняні | 3 | 12 | | |ничному тран- | | | | | |спорті, ветлабо-| | | | | |раторії, лабора-| | | | | |торії ветсанекс-| | | | | |пертизи, лабора-| | | | | |торії з дослід- | | | | | |ження шкірхутро-| | | | | |сировини, епізо-| | | | | |отичних загонів | | | | 58 | 6121 |Санітар ветери- |Комбінезон прогумований |Ву, З | 24 | | |нарний дезінфек-|Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | |ційних загонів, |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |дезопромстанцій |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | |і дезопромпунк- |Рукавички гумові технічні |Вн |Чергові | | |тів, ветеринар- |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |но-санітарних |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |загонів | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | |Валянки з калошами |Тн30, Вн, З |Чергові | 59 | 6121 |Санітар ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний загонів |Плащ непромокальний |Вн, З | 36 | | |постійно діючих |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З |Чергові | | |протиящурних |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |експедицій | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 60 | 6221 |Санітар ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний радгоспів|Безрукавка утеплена |Тн, З | 24 | | |та інших сільсь-|Фартух прогумований |Ву, З | 24 | | |когосподарських |Чоботи гумові або калоші | | | | |підприємств, |гумові |В, З | 24 | | |ветеринарних і |Рукавички гумові |Бм, Вн | 6 | | |ветеринарно-са- | | | | | |нітарних станцій| | | | | |(станцій з боро-| | | | | |тьби з хворобами| | | | | |тварин), ветери-| | | | | |нарних поліклі- | | | | | |нік, лікарень, | | | | | |дільниць і пунк-| | | | | |тів, прикордон- | | | | | |них і охоронно- | | | | | |карантинних вет-| | | | | |пунктів і лабо- | | | | | |раторій, оглядо-| | | | | |вих ветпунктів | | | | | |на скотопрогін- | | | | | |них трактах, з | | | | | |обробки і догля-| | | | | |ду за тваринами-| | | | | |продуцентами | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток в | | | | | |біопромисловості| | | | 61 | 6121 |Санітар ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний цеху біо-|Чоботи гумові |В, З | 24 | | |промисловості з |Ковпак або косинка | | | | |обробки тварин- |бавовняні |З | 12 | | |продуцентів, си-| | | | | |роваткових ви- | | | | | |робництв, каран-| | | | | |тинів, ізолято- | | | | | |рів, виробництв | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток, а та-| | | | | |кож з виготовле-| | | | | |ння діагностич- | | | | | |них і вакцинних | | | | | |препаратів | | | | 62 | 6121 |Санітар ветери- | При роботі в лабораторних| | | | |нарний, який | кімнатах (мікроскопія, | | | | |працює з живими | серологічні гістологічні | | | | |культурами збуд-| дослідження) в умовах | | | | |ників сибірки, | звичайного режиму: | | | | |бруцельозу, |Халат бавовняний (2 шт.) |З | 12 | | |сапу, туберку- |Ковпак або косинка | | | | |льозу, лептоспі-|бавовняні (2 шт.) |З | 12 | | |розу, сальмоне- |Рушник |З |Черговий | | |ллозу, пастере- | При роботі в лаборато- | | | | |льозу, рожі, | ріях, на експерименталь- | | | | |ящура, чуми, | них базах в умовах закри-| | | | |лейкозу, анае- | того режиму (із санітар- | | | | |робних та інших | ним пропускником): | | | | |бактеріальних |Халат протичумного зразка | | | | |вірусних інфек- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |цій або з мате- |Білизна натільна (2 пари) |З | 12 | | |ріалами, зараже-|Панчохи (шкарпетки) | | | | |ними збудниками |бавовняні (3 пари) |З | 12 | | |цих інфекцій, а |Косинка протичумного зразка| | | | |також з патоген-|(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |ними грибами, |Тапочки шкіряні |З | 6 | | |токсинами й |Рушник |З |Черговий | | |ектопаразитами | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні |З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Бм, Ву |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат- | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Бм, Ву, З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і | | | | | | респіраторних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 63 | 6121 |Свинар |Халат бавовняний з водовід-| | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 12 | | | |Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Головний убір |З | 6 | 64 | 7233.1 |Слюсар-ремонт- |Халат бавовняний |З |Черговий | | |ник, зайнятий на|Ковпак бавовняний |З |Черговий | | |роботах в стери-| | | | | |льних боксах і | | | | | |лабораторних | | | | | |кімнатах з ре- | | | | | |монту спеціаль- | | | | | |ного обладнання | | | | 65 | 6121 |Оператор вівчар-| При механізованій стрижці| | | | |ських комплексів| овець і кіз: | | | | |і механізованих |Фартух бавовняний з | | | | |ферм |нагрудником |З |Черговий | | | |Нарукавники бавовняні або | | | | | |прогумовані |З |Чергові | | | | При заточці різальних пар| | | | | | стригальних машинок та їх| | | | | | регулюванні: | | | | | |Фартух брезентовий з | | | | | |нагрудником |Мп, З |Черговий | 66 | 6121 |Тваринник |Халат бавовняний |З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Жилет утеплений із | | | | | |віскозно-лавсанової тканини|Тн, З | 24 | | | |Головний убір |З | 6 | | | | При обслуговуванні худоби| | | | | | на вигонах і відгінних | | | | | | пасовищах при цілорічному| | | | | | випасанні: | | | | | |Плащ бавовняний з водовід- | | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 24 | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | | | |Кожух |Тн | 36 | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Валянки |Тн30 | 36 | | | | При роботі на відгінних | | | | | | пасовищах, додатково: | | | | | |Кожух на бригаду |Тн | 48 | | | | При обслуговуванні худоби| | | | | | на відгінних пасовищах | | | | | | замість плаща бавовняного| | | | | | може видаватись плащ | | | | | | із прогумованої тканини |Ву, З | 24 | 67 | 6121 |Тваринник, |Халат бавовняний |З | 12 | | |зайнятий підвоз-|Рукавиці комбіновані |Ми | 4 | | |кою і роздачею |Плащ непромокальний з водо-| | | | |кормів, прибира-|відштовхувальним просочен- | | | | |нням гною та |ням або плащ прогумований | | | | |іншими роботами |подовжений* |Ву, З | 24 | | |в приміщенні |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | | |ферми і станцій | Зимою, додатково: | | | | |штучного заплід-|Куртка бавовняна з | | | | |нення |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При випасі худоби, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 68 | 3227 |Технік ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний ветінс- |Ковпак або косинка | | | | |пекції на заліз-|бавовняні |З | 12 | | |ничному транс- | | | | | |порті | | | | 69 | 3227 |Технік ветери- |Комбінезон прогумований |Ву, З | 24 | | |нарний дезінфек-|Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | |ційних загонів, |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |дезопромстанцій |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | |і дезопромпунк- |Рукавички гумові технічні |Вн |Чергові | | |тів, ветеринар- |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |но-санітарних |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |загонів | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | |Валянки з калошами |Тн20, Вн, З |Чергові | 70 | 3227 |Технік ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний загонів |Плащ непромокальний |Вн, З | 36 | | |постійно діючих |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З |Чергові | | |протиящурних | На зовнішніх роботах | | | | |експедицій | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 71 | 3227 |Технік ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний з обробки|Безрукавка утеплена |Тн, З | 24 | | |і догляду за |Фартух прогумований |Ву, З | 24 | | |тваринами-проду-|Чоботи гумові або калоші | | | | |центами сибірко-|гумові |В, З | 24 | | |вих і преципіту-|Рукавички гумові |Бм, Вн | 6 | | |вальних сирова- | | | | | |ток в біопромис-| | | | | |ловості | | | | 72 | 3227 |Технік ветери- |Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний цеху біо-|Чоботи гумові |В, З | 24 | | |промисловості з |Ковпак або косинка | | | | |обробки тварин- |бавовняні |З | 12 | | |продуцентів, | | | | | |сироваткових | | | | | |виробництв, ка- | | | | | |рантинів, ізоля-| | | | | |торів, виробни- | | | | | |цтв сибіркових і| | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток, а та-| | | | | |кож з виготовле-| | | | | |ння діагностич- | | | | | |них і вакцинних | | | | | |препаратів | | | | 73 | 6129 |Тренер коней |Костюм бавовняний |З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | 74 | 3227 |Фельдшер ветери-|Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний ветінс- |Ковпак або косинка | | | | |пекції на заліз-|бавовняні |З | 12 | | |ничному транс- | | | | | |порті | | | | 75 | 3227 |Фельдшер ветери-|Комбінезон прогумований |Ву, З | 24 | | |нарний дезінфек-|Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | |ційних загонів, |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |дезопромстанцій |Фартух прогумований |Ву, З |Черговий | | |і дезопромпунк- |Рукавички гумові технічні |Вн |Чергові | | |тів, ветеринар- |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |но-санітарних |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |загонів | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | |Валянки з калошами |Тн30, Вн, З |Чергові | 76 | 3227 |Фельдшер ветери-|Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний загонів |Плащ непромокальний |Вн, З | 36 | | |постійно діючих |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З |Чергові | | |протиящурних |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |експедицій | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Валянки |Тн30 | 48 | 77 | 3227 |Фельдшер ветери-|Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний радгоспів|Безрукавка утеплена |Тн, З | 24 | | |та інших сільсь-|Фартух прогумований |Ву, З | 24 | | |когосподарських |Чоботи гумові або калоші | | | | |підприємств, ве-|гумові |В, З | 24 | | |теринарних і ве-|Рукавички гумові |Бм, Вн | 6 | | |теринарно-сані- | | | | | |тарних станцій | | | | | |(станцій з боро-| | | | | |тьби з хворобами| | | | | |тварин), ветери-| | | | | |нарних поліклі- | | | | | |нік, лікарень, | | | | | |дільниць і пунк-| | | | | |тів, прикордон- | | | | | |них і охоронно- | | | | | |карантинних вет-| | | | | |пунктів і лабо- | | | | | |раторій, оглядо-| | | | | |вих ветпунктів | | | | | |на скотопрогін- | | | | | |них трактах, | | | | | |з обробки і дог-| | | | | |ляду за тварина-| | | | | |ми-продуцентами | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток в | | | | | |біопромисловості| | | | 78 | 3227 |Фельдшер ветери-|Халат бавовняний |З | 12 | | |нарний цеху |Чоботи гумові |В, З | 24 | | |біопромисловості|Ковпак або косинка | | | | |обробки тварин- |бавовняні |З | 12 | | |продуцентів, си-| | | | | |роваткових ви- | | | | | |робництв, каран-| | | | | |тинів, ізолято- | | | | | |рів, виробництв | | | | | |сибіркових і | | | | | |преципітувальних| | | | | |сироваток, а та-| | | | | |кож з виготовле-| | | | | |ння діагностич- | | | | | |них і вакцинних | | | | | |препаратів | | | | 79 | 3227 |Фельдшер ветери-| При роботі в лабораторних| | | | |нарний, який | кімнатах (мікроскопія, | | | | |працює з живими | серологічні гістологічні | | | | |культурами збуд-| дослідження) в умовах | | | | |ників сибірки, | звичайного режиму: | | | | |бруцельозу, |Халат бавовняний (2 шт.) |З | 12 | | |сапу, туберку- |Ковпак або косинка | | | | |льозу, лептоспі-|бавовняні (2 шт.) |З | 12 | | |розу, сальмоне- |Рушник |З |Черговий | | |ллозу, пастере- | При роботі в лаборато- | | | | |льозу, рожі, | ріях, на експеримента- | | | | |ящура, чуми, | льних базах в умовах | | | | |лейкозу, анае- | закритого режиму (із | | | | |робних та інших | санітарним пропускником):| | | | |бактеріальних, |Халат протичумного зразка | | | | |вірусних інфек- |(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |цій або з мате- |Білизна натільна (2 пари) |З | 12 | | |ріалами, зараже-|Панчохи (шкарпетки) | | | | |ними збудниками |бавовняні (3 пари) | З | 12 | | |цих інфекцій, а |Косинка протичумного зразка| | | | |також з патоген-|(2 шт.) |Бм, З | 12 | | |ними грибами, |Тапочки шкіряні |З | 6 | | |токсинами й |Рушник |З |Черговий | | |ектопаразитами | При роботі в стерильному | | | | | | боксі: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Фартух прогумований або | | | | | |поліетиленовий |Ву, З |Черговий | | | |Тапочки шкіряні |З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | | При зараженні піддослід- | | | | | | них тварин і контролі | | | | | | біологічних препаратів у | | | | | | віваріях: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Косинка або ковпак | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані |Ву, З |Чергові | | | |Калоші гумові |В, З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | |Безрукавка тепла або куртка| | | | | |бавовняна з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн |Чергова | | | | При розтині трупів | | | | | | заражених піддослідних | | | | | | тварин і взятті пат - | | | | | | матеріалу для досліджень | | | | | | у розтинальних | | | | | | (секційних) приміщеннях: | | | | | |Халат бавовняний |З |Черговий | | | |Ковпак або косинка | | | | | |бавовняні |З |Чергові | | | |Калоші гумові |Ву, З |Чергові | | | |Фартух прогумований |В, З |Черговий | | | |Нарукавники прогумовані або| | | | | |поліетиленові |Ву, З |Чергові | | | |Рушник |З |Черговий | | | | При роботі з культурами | | | | | | збудників сапу і | | | | | | респіраторних інфекцій: | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При роботі в осередках | | | | | | розповсюдження кліщів і | | | | | | інших небезпечних для | | | | | | людини комах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |Бн, З | 12 | | | |Чоботи гумові |Бн, В, З | 12 | | | |Сітка захисна для голови |Бн, З |До зносу | | | |Рукавички гумові |Бн, Вн | 12 | 80 | 6121 |Чабан | При обслуговуванні худоби| | | | | | на вигонах і відгінних | | | | | | пасовищах при цілорічному| | | | | | випасанні: | | | | | |Плащ бавовняний з водовід- | | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З | 24 | | | |Чоботи кирзові |Мп, Ми, З | 24 | | | |Кожух |Тн | 36 | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 24 | | | |Валянки |Тн30 | 36 | | | | При ручній стрижці овець | | | | | | і кіз: | | | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |нагрудником |З |Черговий | | | |Нарукавники бавовняні або | | | | | |прогумовані |З |Чергові | | | | При заточці різальних пар| | | | | | стригальних машинок і їх | | | | | | регулюванні: | | | | | |Фартух брезентовий з | | | | | |нагрудником |Мп, З |Черговий | | | | При роботі на відгінних | | | | | | пасовищах, додатково: | | | | | |Кожух на бригаду |Тн | 48 | | | |Замість кожуха може | | | | | |видаватись бекеша подовжена|Тн | 48 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Станції і пункти штучного запліднення сільськогосподарських тварин ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 81 | 2213.2 |Зоотехнік з |Халат бавовняний (білий) |З | 12 | | |племінної справи|Халат бавовняний (темний) |З | 12 | | | |Ковпак бавовняний |З | 12 | | | |Черевики шкіряні |З | 12 | | | | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Шолом зимовий |Тн |Черговий | 82 | 3116 |Лаборант хіміч- |Халат бавовняний |З | 12 | | |ного аналізу, |Рукавички гумові |Яж, Вн |Чергові | | |зайнятий на |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |роботі з рідким |Черевики шкіряні |З | 12 | | |азотом | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Шолом зимовий |Тн |Черговий | 83 | 2223.2 |Лікар ветеринар-|Халат бавовняний (білий) |З | 12 | | |ний |Ковпак бавовняний |З | 12 | | | |Черевики шкіряні |З | 12 | | | | Зимою, додатково: | | | | | |Куртка з утеплювальною | | | | | |прокладкою |Тн, З |Чергова | | | |Шолом зимовий |Тн |Черговий | 84 | 9132 |Прибиральник |Халат бавовняний (темний) |З | 12 | | |виробничих |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |приміщень, |Чоботи гумові |Вн, З | 12 | | |зайнятий на | Зимою, додатково: | | | | |станції |Куртка з утеплювальною | | | | |штучного |прокладкою |Тн, З |Чергова | | |запліднення |Шолом зимовий |Тн |Черговий | 85 | 3213 |Технік з племін-|Халат бавовняний (білий) |З |Черговий | | |ної справи зі |Халат бавовняний (темний) |З | 12 | | |штучного заплід-|Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | |нення і взяття |Ковпак бавовняний |З | 12 | | |сперми від |Чоботи гумові |Вн, З | 24 | | |плідників | При роботі з рідким | | | | | | азотом, додатково: | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Вн |Чергові | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4. Держінспекція з якості сільгосппродуктів ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 86 | 3152 |Інспектор | При оцінці якості кар- | | | | |державний | топлі і плодоовочів на | | | | |із закупівлі та | холодильниках (агрономи, | | | | |якості сільсько-| товарознавці): | | | | |господарських |Халат бавовняний |З | 12 | | |продуктів | При оцінці якості | | | | | | худоби, птиці, м'яса, | | | | | | молока, шкіряно-хутряної | | | | | | сировини, кишкової і | | | | | | вторинної сировини, тех- | | | | | | нічних культур на льоно- | | | | | | пенькозаводах, цукрових | | | | | | заводах і інших підприєм-| | | | | | ствах і приймальнозаготі-| | | | | | вельних базах (зоотехнік,| | | | | | лікар ветеринарний і | | | | | | агроном): | | | | | |Халат бавовняний |З | 12 | | | |Рукавички гумові |Вн | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— { Розділ 5 "Водне господарство" виключено на підставі Наказу
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 169 ( z1017-09 ) від 12.10.2009 }
_____________________________________________________________________________________________ 5. Креолінове виробництво ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 100 | 8152.2 |Апаратник |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | |варіння |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | 101 | 8290.3 |Пробовідбірник |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | 102 | 8290.2 |Промивальник- |Костюм бавовняний з кисло- | | | | |пропарювач |тозахисним просоченням |К20, Ву, З |Черговий | | |цистерн |Чоботи шкіряні на | | | | | |дерев'яних цвяхах |К20, З |Чергові | | | |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | | |Протигаз |Промисловий |Черговий | 103 | 9211 |Робітник на | При роботі в креоліновому| | | | |низькокваліфі- | цеху: | | | | |кованих ручних |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | |роботах у |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | |сільському |Чоботи гумові |В, З | 12 | | |господарстві |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | | | При виробці мила ТИМ: | | | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | | | При виробці | | | | | | дезінсекталіну: | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | 104 | 7233.2 |Слюсар з ремонту| При ремонті апаратурного | | | | |сільськогоспо- | обладнання: | | | | |дарських машин |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | |та устаткування |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | 105 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник| При ремонтних роботах в | | | | | | сховищах: | | | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6. Комишитові заводи ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 106 | 9332 |Візник |Фартух брезентовий |Мп, Ми, З | 9 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | 107 | 8331.2 |Машиніст машин |Куртка брезентова |Мп, З | 12 | | |для заготівлі |Штани брезентові |Мп, З | 12 | | |очерету |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | | |Чоботи кирзові |Мп, З | 18 | 108 | 9211 |Робітник на | При завантаженні і | | | | |низькокваліфіко-| вивантаженні очерету: | | | | |ваних ручних |Куртка брезентова |Мп, Ми, З | 12 | | |роботах у |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | |сільському |Плащ брезентовий |Мп, Ми, З |Черговий | | |господарстві |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | | При обрізуванні матів на | | | | | | пилі: | | | | | |Нарукавники бавовняні |Мп, З | 6 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 3 | | | | При розбиранні сирцю, | | | | | | подаванні, різанні, руба-| | | | | | нні, збиранні очерету: | | | | | |Фартух брезентовий |Мп, Ми, З | 9 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | | | При заготовлюванні | | | | | | гачків: | | | | | |Фартух брезентовий |Мп, Ми, З | 9 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | | |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 109 | 8333.3 |Транспортуваль- |Фартух брезентовий |Мп, Ми, З | 9 | | |ник (обслугову- |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | |вання механіз- |Окуляри захисні |Закриті |Чергові | | |мів) | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 8. Загальні професії працівників підприємств і організацій сільського і водного господарств ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 110 | 8154.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |З | 12 | | |регенерації |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З | 6 | | | |Черевики шкіряні |З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | 111 | 6123 |Бджоляр |Халат бавовняний |З | 24 | | | |Запобіжна сітка |Бн |До зносу | 112 | 9332 |Візник |Плащ бавовняний з водовід- | | | | | |штовхувальним просоченням |Ву, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | 113 | 8324.2 |Водій автомобіля| Додатково до норм, | | | | |3, 2, 1-го кла- | встановлених для водіїв | | | | |су, зайнятий на | автомобілів усіх марок | | | | |роботі на вете- | вантажних і спеціальних | | | | |ринарних спецма-| автомашин по галузевих | | | | |шинах (установки| нормах: | | | | |для дезінфекції |Фартух прогумований |Ву, З | 12 | | |і дезінсекції |Рукавички гумові |Вн | 12 | | |типу ДУК і ВДН) |Чоботи кирзові |З | 12 | 114 | 8324.2 |Водій автомобіля| При виконанні фумігацій- | | | | |3, 2, 1-го класу| них робіт: | | | | |(важкі вантажні |Костюм бавовняний з | | | | |автомобілі з |кислотозахисним просоченням|К20, З | 12 | | |великою вантажо-|Чоботи гумові або черевики | | | | |підйомністю та |шкіряні |В, З | 12 | | |вантажні |Плащ непромокальний з кап- | | | | |автомобілі) |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | | При роботі на автозаправ-| | | | | | ній машині: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Нм, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | | | |Чоботи гумові* |Нм, З | 12 | | | |Нарукавники гумові* |Нм, З | 24 | | | |Рукавички гумові* |Нм, Вн | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 115 | 7221.2 |Коваль ручного |Фартух брезентовий з | | | | |кування |нагрудником |Мп, Ми, З | 6 | | | |Рукавиці брезентові | | | | | |комбіновані |Мп, Ми | 3 | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | 116 | 4131 |Комірник, |Фартух прогумований з | | | | |зайнятий |нагрудником |Нм, Ву, З | 6 | | |відпуском |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | | |бензину і |Чоботи гумові* |Нм, З | 24 | | |мастильних |Нарукавники гумові* |Нм, З | 24 | | |матеріалів |Рукавички гумові* |Нм, Вн | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При роботі з етилованим бензином, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 117 | 4131 |Комірник, |Костюм бавовняний з кисло- | | | | |зайнятий на |тозахисним просоченням |Нм, З | 12 | | |торговій |Черевики шкіряні |З | 12 | | |нафтобазі агро- |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | |промислового |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | |комплексу |Протигаз шланговий |Промислов. |Черговий | | | |Плащ із непромокальної | | | | | |тканини |Вн, З |Черговий | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | 118 | 4131 |Комірник, зайня-|Комбінезон з пилонепроник- | | | | |тий прийманням, |ної тканини |Ят, З | 12 | | |відпуском, збе- |Фартух прогумований з | | | | |ріганням, паку- |нагрудником |Яж, Ят, З | 6 | | |ванням, фасуван-|Чоботи гумові |Яж, Ят, З | 24 | | |ням і сортуван- |Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 4 | | |ням, транспорту-|Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | |ванням, заванта-|Шолом бавовняний |Пм, З | 12 | | |женням і розван-|Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |таженням пести- |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | |цидів і агрохі- | |непрямою | | | |мікатів | |вентиляцією | | | | | При завантаженні і роз- | | | | | | вантаженні на зовнішніх | | | | | | роботах зимою, додатково:| | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Чоботи гумові |Яж, Ят, З | 12 | 119 | 7233.2 |Контролер мате- | При прийманні, сортуванні| | | | |ріалів, металів,| і бракуванні брудних та | | | | |напівфабрикатів | промаслених великих | | | | |та виробів | деталей: | | | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Нм, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 4 | 120 | 9332 |Кучер |Плащ бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | 121 | 3211 |Лаборант | При виконанні фумігацій- | | | | |(біологічні | них робіт: | | | | |дослідження) |Костюм бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|К20, З | 12 | | | |Чоботи гумові або черевики | | | | | |шкіряні |В, З | 12 | | | |Плащ непромокальний з кап- | | | | | |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 122 | 3116 |Лаборант хіміч- |Фартух гумовий з | | | | |ного аналізу, |нагрудником |Ву, З | 24 | | |зайнятий на |Нарукавники гумові |Вн, З | 24 | | |роботі з етило- |Рукавички гумові |Вн | 12 | | |ваним бензином |Окуляри захисні |Герметичні |До зносу | 123 | 8331.2 |Майстер-налагод-|Костюм бавовняний |З | 12 | | |жувальник з |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 6 | | |технічного |Окуляри захисні |Герметичні | 6 | | |обслуговування | | | | | |машинно-трактор-| | | | | |ного парку | | | | 124 | 8163.2 |Машиніст холоди-|Комбінезон бавовняний |З | 12 | | |льних устав, |Чоботи кирзові |З | 24 | | |зайнятий обслу- |Рукавиці брезентові |Мп, Ми | 6 | | |говуванням холо-| | | | | |дильно-газового | | | | | |агрегату | | | | 125 | 8223.2 |Мийник-сушильник| При митті тракторів і | | | | |металу | сільськогосподарських | | | | | | машин та їх деталей: | | | | | |Фартух бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням |Нм, Вн, З | 6 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Рукавички гумові |Нм, Вн |Чергові | | | | При митті автомобілів, що| | | | | | працюють на етилованому | | | | | | бензині: | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Нм, Вн, З | 24 | | | |Рукавички гумові |Нм, Вн | 24 | | | | При митті деталей у | | | | | | ваннах: | | | | | |Фартух бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням з | | | | | |нагрудником |Нм, Вн, З | 6 | | | |Рукавички гумові |Нм, Вн |Чергові | | | |Нарукавники бавовняні з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Нм, Вн, З | 6 | 126 | 7214.2 |Монтажник з мон-|Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 3 | | |тажу сталевих та|Пояс запобіжний |ТУ36-2103-84|До зносу | | |залізобетонних | Зимою, додатково: | | | | |конструкцій, |Куртка бавовняна з | | | | |зайнятий монта- |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергова | | |жем устав з |Штани бавовняні з | | | | |вітродвигунами |утеплювальною прокладкою |Тн, З |Чергові | | | |Валянки |Тн30 |Чергові | 127 | 8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний |З | 12 | | |електродвигунів,|Калоші діелектричні |Эн, З |Чергові | | |зайнятий |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | |обслуговуванням | | | | | |дизельної | | | | | |електростанції | | | | 128 | 1226.2 |Начальник бази |Костюм бавовняний з кисло- | | | | |(виробничого |тозахисним просоченням |Нм, З | 12 | | |обслуговування, |Черевики шкіряні |З | 12 | | |резерву, здава- |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | |льної), зайнятий|Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | |на торговій |Протигаз шланговий |Промислов. |Черговий | | |нафтобазі |Плащ із непромокальної | | | | |агропромислового|тканини |Вн, З |Черговий | | |комплексу | При зовнішніх роботах | | | | | | зимою, додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | 129 | 1222.2 |Начальник загону| При виконанні фумігацій- | | | | | | них робіт: | | | | | |Костюм бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням |К20, З | 12 | | | |Чоботи гумові або черевики | | | | | |шкіряні |В, З | 12 | | | |Плащ непромокальний з кап- | | | | | |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | 130 | 8159.2 |Оператор |Костюм бавовняний з кисло- | | | | |товарний, |тозахисним просоченням |Нм, З | 12 | | |зайнятий на |Черевики шкіряні |З | 12 | | |торговій |Рукавиці комбіновані |Ми | 2 | | |нафтобазі агро- |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | |промислового |Протигаз шланговий |Промислов. |Черговий | | |комплексу |Плащ із непромокальної | | | | | |тканини |Вн, З |Черговий | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 131 | 9322 |Підсобний |Комбінезон з пилонепроник- | | | | |робітник, |ної тканини |Ят, З | 12 | | |зайнятий прийма-|Фартух прогумований з | | | | |нням, відпуском,|нагрудником |Яж, Ят, З | 6 | | |зберіганням, |Чоботи гумові |Яж, Ят, З | 24 | | |пакуванням, фа- |Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 4 | | |суванням і сор- |Рукавиці комбіновані |Ми | 12 | | |туванням, транс-|Шолом бавовняний |Пм, З | 12 | | |портуванням, |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |завантаженням і |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | |розвантаженням | |непрямою | | | |пестицидів і | |вентиляцією | | | |агрохімікатів | Робітникам при заванта- | | | | | | женні і розвантаженні при| | | | | | зовнішніх роботах зимою, | | | | | | додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | | |Чоботи гумові |Яж, Ят, З | 12 | 132 | 9322 |Підсобний |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | |робітник, зайня-| | | | | |тий на доріжках | | | | | |іподрому | | | | 133 | 2213.1 |Науковий співро-| При розробці і випробува-| | | | |бітник (агроно- | нні нових засобів і спо- | | | | |мія, зоотехнія, | собів боротьби зі шкідни-| | | | |лісівництво) | ками і хворобами сільсь- | | | | | | когосподарських рослин: | | | | | |Халат бавовняний |З | 12 | | | |Рукавички гумові |Вн |Чергові | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | |Комбінезон бавовняний з ки-| | | | | |слотозахисним просоченням* |К20, З |Черговий | | | |Чоботи гумові* |Вн, З | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * В польових умовах, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 134 | 9211 |Робітник на ни- | При дезінфекції, дезін- | | | | |зькокваліфікова-| секції і дератизації | | | | |них ручних робо-| складських, тваринницьких| | | | |тах у сільському| і виробничих приміщень, а| | | | |господарстві | також теплиць, парників, | | | | | | залізничних вагонів, | | | | | | суден і інших об'єктів: | | | | | |Комбінезон і шолом бавов- | | | | | |няні із пилонепроникної | | | | | |тканини |Яа, Ят, З | 12 | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Рукавиці кислотозахисні КР |К20 | 4 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | |Комбінезон і шолом бавов- | | | | | |няні з кислотозахисним | | | | | |просоченням замість | | | | | |комбінезону бавовняного з | | | | | |пилонепроникної тканини* |К20, З | 12 | | | |Фартух прогумований* |Вн, З | 6 | | | |Респіратор* |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні* |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою** |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою** |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При роботі з рідкими пестицидами і небезпечними агрохімікатами, додатково. ** При зовнішніх роботах, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | При прийманні, сортуванні| | | | | | і бракуванні брудних та | | | | | | промаслених великих | | | | | | деталей: | | | | | |Фартух бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням |Нм, З |Черговий | | | |Рукавиці комбіновані |Нм | 4 | | | | При виконанні фумігацій- | | | | | | них робіт: | | | | | |Костюм бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням |К20, З | 12 | | | |Чоботи гумові або черевики | | | | | |шкіряні |В, З | 12 | | | |Плащ непромокальний з кап- | | | | | |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | При нагляді і експертизі | | | | | | підкарантинних матеріа- | | | | | | лів, а також при захисті | | | | | | рослин із застосуванням | | | | | | пестицидів: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |пилонепроникної тканини |Ят, Пм, З | 12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 4 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | | При укладанні дерну: | | | | | |Наколінники |Мп, Ми, З | 6 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 3 | | | | При обробці тварин і зни-| | | | | | щенні комах-переносників | | | | | | хвороб пестицидами в | | | | | | рідкій, сипкій і | | | | | | аерозольній формах: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Яж,Ят,Яа, З | 12 | | | |Шолом сукняний |Пм, З | 24 | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |кислотозахисним просоченням|Яж,Ят,Яа, З | 6 | | | |Чоботи гумові |Яж, З | 24 | | | |Рукавички гумові |Яж, Вн | 4 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | | При роботі з аміачною | | | | | | водою: | | | | | |Комбінезон бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву, З | 12 | | | |Фартух прогумований з | | | | | |нагрудником |Ву, З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | | При роботі з рідким | | | | | | аміаком: | | | | | |Фартух бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням з | | | | | |нагрудником |Яж, З | 6 | | | |Комбінезон і шолом бавов- | | | | | |няні з кислотозахисним | | | | | |просоченням |Яж, З | 12 | | | |Рукавички гумові | | | | | |кислото-лугостійкі |К20, Щ20, Вн| 3 | | | |Чоботи гумові | | | | | |кислото-лугостійкі |К20,Щ20,Вн,З| 12 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | | При роботах із сигналіза-| | | | | | ції при авіаобробці | | | | | | посівів: | | | | | |Комбінезон і шолом бавов- | | | | | |няні із пилонепроникної | | | | | |тканини |Ят, Пм, З | 12 | | | |Чоботи гумові |В, З | 12 | | | |Плащ з каптуром з кислото- | | | | | |захисним просоченням |Яж, Ят, З | 36 | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |непрямою | | | | | |вентиляцією | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 135 | 7231.2 |Слюсар з ремонту|Фартух гумовий з | | | |автомобілів, |нагрудником |Нм, З | 24 | |зайнятий при |Рукавички гумові |Нм | 24 | |ремонті автомо- | | | | | |білів, що пра- | | | | | |цюють на етило- | | | | | |ваному бензині | | | | 136 | 7233.1 |Слюсар-ремонт- |Костюм бавовняний |З | 12 | | |ник, зайнятий |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 6 | | |обслуговуванням | | | | | |і ремонтом маши-| | | | | |нно-тракторного | | | | | |парку в польових| | | | | |умовах | | | | 137 | 7233.2 |Слюсар з ремонту|Комбінезон бавовняний |Пм, З | 12 | | |сільськогоспода-|Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 2 | | |рських машин та |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |устаткування, |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | |зайнятий при | |непрямою | | | |ремонті | |вентиляцією | | | |машин, ємностей | При зовнішніх роботах | | | | |і спеціальної | зимою, додатково: | | | | |апаратури, що |Куртка бавовняна з | | | | |використовуються|утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | |для обпилення і |Штани бавовняні з | | | | |обприскування |утеплювальною прокладкою |Тн, З | 36 | | |рослин пестици- | | | | | |дами | | | | 138 | 2213.2 |Старший спеціа- | При виконанні фумігацій- | | | | 2145.2 |ліст (агроном, | них робіт: | | | | |інженер з експ- |Костюм бавовняний з кисло- | | | | |луатації машин- |тозахисним просоченням |К20, З | 12 | | |но-тракторного |Чоботи гумові або черевики | | | | |парку) |шкіряні |В, З | 12 | | | |Плащ непромокальний з кап- | | | | | |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | 139 | 7124.2 |Тесляр |Фартух бавовняний |З | 6 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп, Ми | 3 | | | |Пояс запобіжний |ТУ36-2103-84|Черговий | 140 | 3119 |Технік | При виконанні фумігацій- | | | | | | них робіт: | | | | | |Костюм бавовняний з кисло- | | | | | |тозахисним просоченням |К20, З | 12 | | | |Чоботи гумові або черевики | | | | | |шкіряні |В, З | 12 | | | |Плащ непромокальний з кап- | | | | | |туром з плівковим покриттям|Вн, З | 36 | | | |Берет сукняний |З | 24 | | | |Рукавички гумові, рукавиці | | | | | |брезентові, кислотозахисні | | | | | |КР |К20, Вн, Ми | 6 | | | |Респіратор |Газозах. |Черговий | | | |Окуляри захисні |Герметичні |Чергові | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | | | |Штани бавовняні з | | | | | |утеплювальною прокладкою* |Тн, З | 36 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * При зовнішніх роботах зимою, додатково. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Норми розділу 8 поширюються також на працівників
станцій із захисту зелених насаджень.вгору