Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених
МОЗ України; Порядок, Форма, Інструкція від 29.03.2006179
Документ z0428-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.05.2011, підстава - z0558-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.03.2006 N 179
( z0427-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2006 р.
за N 428/12302

ПОРЯДОК
реєстрації живонароджених і мертвонароджених
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 24 ( z0116-08 ) від 24.01.2008
N 219 ( z0558-11 ) від 19.04.2011 }

Порядок реєстрації живонароджених та мертвонароджених (далі -
Порядок) є обов'язковим для усіх закладів охорони здоров'я на
території України незалежно від форми власності та
підпорядкування.
1. При надходженні вагітної до пологового будинку
(відділення) з повного 22-го тижня вагітності відомості про жінку
записуються у "Журнал обліку прийому вагітних, роділь і породіль"
(ф. N 002/о) ( za221-06 ). У випадках переривання вагітності, починаючи з повного 22-го
тижня, заповнюється первинна облікова документація, а саме:
"Історія пологів" (ф. N 096/о) ( va184282-99 ), "Журнал запису
пологів у стаціонарі" (ф. N 010/о) ( za221-06 ); на дітей, що
народились (живими і мертвими) - "Карта розвитку новонародженого"
(ф. N 097/о) ( va184282-99 ) та "Журнал обліку новонароджених у
відділенні (палаті)" (ф. N 102/о) ( za221-06 ). Усі народжені живими при вагітності менш ніж 22 тижні
підлягають виходжуванню, на них заповнюється "Карта розвитку
новонародженого" (ф. N 097/о) ( va184282-99 ) і здійснюється запис
в окремому "Журналі обліку новонароджених у відділенні (палаті)"
(ф. N 102/о) ( za221-06 ). Якщо вони прожили понад 7 повних діб
(168 годин після народження), відомості про них уносяться у
загальний "Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)" як
про живонароджених, які народились при передчасних пологах. На кожний випадок народження живої дитини, яка народилась у
терміні вагітності 22 тижні вагітності та більше, заповнюється
"Медичне свідоцтво про народження" (ф. N 103/о) ( z1150-06 ).
{ Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 219 ( z0558-11 ) від 19.04.2011 } У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я
"Медичне свідоцтво про народження дитини" ( z0266-95 ) не
заповнюється, а видається "Медична довідка про перебування дитини
під наглядом лікувального закладу" (ф. N 103-1/о) ( z1151-06 ).
Цей документ видає територіальний педіатричний заклад охорони
здоров'я, до якого звернулися з живою новонародженою дитиною, яка
народилась поза лікувальним закладом без надання медичної
допомоги. { Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 219 ( z0558-11 ) від
19.04.2011 } Трупи мертвонароджених або померлих протягом перших 168 годин
життя плодів, які народилися при терміні вагітності між 20 та
22 тижнем, підлягають антропометрії, результати якої заносяться до
форми N 097/о ( va184282-99 ). За необхідності проводять
патолого-анатомічний розтин їх, результати якого у вигляді другого
примірника "Протоколу патологоанатомічного дослідження трупа
плода, мертвонароджного, новонародженого, дитини першого року
життя" (ф. N 013-2/о) ( vb417282-04 ) підклеюється до первинної
облікової документації матері/дитини (ф. N 097/о). Трупи мертвонароджених або померлих новонароджених протягом
перших 168 годин, які народились при терміні вагітності 22 тижні
та більше незалежно від маси тіла, підлягають обов'язковому
патолого-анатомічному розтину. Примірник "Протоколу
патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого,
новонародженого, дитини першого року життя" (ф. N 013-2/о)
( vb417282-04 ) підклеюються до первинної документації дитини
(ф. N 097/о) ( va184282-99 ). Примірник "Протоколу патолого-анатомічного дослідження
посліду" (ф. N 013-1/о) ( va417282-04 ) у вищезазначених випадках
уноситься до "Історії пологів" (ф. N 096/о) ( va184282-99 ). На кожний випадок смерті в перинатальному періоді в порядку,
встановленому МОЗ, заповнюється "Лікарське свідоцтво про
перинатальну смерть" (ф.N 106-2/о) ( z0266-95 ). У разі смерті
новонародженого в перші 168 годин життя заповнюється "Медичне
свідоцтво про народження" (ф. N 103/о) ( z1150-06 ). Зазначені
первинні облікові документи реєструються у "Журналі обліку
випадків перинатальної смерті" (ф. N 153/о) ( za221-06 ). { Абзац
дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 219 ( z0558-11 ) від 19.04.2011 }
2. Реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану
підлягають: - народжені живими або мертвими з масою тіла 500 г і більше
(або якщо маса тіла при народженні невідома, з довжиною тіла 25 см
і більше, або при терміні вагітності 22 тижні і більше); - народжені живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при
багатоплідних пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і
більше; - плоди, що народилися живими до 22-го тижня вагітності
(тобто зростом менше ніж 25 см і масою тіла менше ніж 500 г) та
прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження) як
живонароджені при передчасних пологах. Реєстрація в органах реєстрації актів цивільного стану
випадків смерті в перинатальному періоді здійснюється тими
закладами охорони здоров'я, у яких відбувся випадок
мертвонародження або смерті новонародженого, згідно з вимогами
діючих нормативно-правових актів. У разі смерті новонародженого
здійснюється також реєстрація народження цієї дитини.
3. Звітність про зареєстрованих живонароджених та
мертвонароджених подається у встановленому порядку за формами,
затвердженими цим наказом (додаток 1). Інструкція щодо заповнення
звітних форм наведена в додатку 2.
Директор Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 24 ( z0116-08 ) від 24.01.2008 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 24 ( z0116-08 ) від 24.01.2008 }вгору