Документ z0417-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2014  № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 417/25194

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.В. Болотських
В. Акопян


О.А. МиколайчукС.В. Дунас

О. МусійГ.В. ОсовийО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
06.02.2014  № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 417/25194

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, використанням радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі - ДК 003:2010).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" (далі - ГОСТ 12.4.103-83).

1.4. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.5. Працівники, залучені до робіт з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання, забезпечуються ЗІЗ відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, та Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2007 року № 294, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за № 1256/14523.

1.6. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.7. Термін "до зносу" означає втрату експлуатаційних, захисних і гігієнічних властивостей ЗІЗ, що унеможливлює їх подальше застосування.

1.8. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до 5 разів - 1 шт., понад 5 разів - 2 шт. на зміну.

1.9. Матеріали, з яких виготовляються ЗІЗ, що призначені для захисту працівників від джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивного пилу (газу, рідини), повинні бути радіаційно-стійкими, забезпечувати ефективний захист у передбачуваних умовах експлуатації та мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Працівники, які працюють в умовах можливого термічного впливу електричної дуги, повинні забезпечуватись ЗІЗ від відповідних ризиків.

1.10. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ повинні мати спеціальні розпізнавальні знаки.

1.11. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

№ з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Підземні гірничі роботи в рудниках і шахтах з видобування руд, що містять радіоактивні речовини

1.1. Робітники

1

8112

Бункерувальник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзЗМиВСмМун100

12

Шкарпетки

РзМиЗТн

2

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

2

8113

Бурильник шпурів

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзМиСмМун100

12

Шкарпетки

РзМиЗ

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

6

Чоботи

ВМиРзСмМун100

6

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Білизна натільна утеплена

3МиТн

12

Каска захисна з протишумовими навушниками

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

3

7112

Вибуховик

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзМиСмМун100

12

Шкарпетки

РзМиЗ

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

12

Чоботи

ВМиРзСмМун100

6

Онучі

ЗМиТн

6

Фартух з нагрудником

ВнМиМп

12

Рукавички з крагами

РзВнМиМп

1

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Білизна натільна утеплена

3МиТн

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Пояс запобіжний

Черговий

4

9311

Газомірник

Костюм

РзМиЗВу

24

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

18

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

1

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

5

7111

Гірник на геологічних роботах

Костюм

РзМиВу

12

7111

Гірник на маркшейдерських роботах

Білизна натільна

РзМиЗ

12

9311

Робітник на геологічних роботах

Костюм

ВнРзМи

24Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМп

7 днів

Куртка утеплена

РзТнМи

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

6

7111

Гірник очисного забою

Куртка

РзМиЗ

9

Штани

РзМиЗ

6

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Костюм

РзВуМиМпЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнРзМиЗ

6

Рукавички з крагами

РзВуМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Під час проведення підривних робіт додатково:

Рукавиці

МиМпТр

12

7

7111

Гірник підземний

Куртка

РзМиВу

9

7111

Гірник з ремонту гірничих виробок

Штани

РзМиВу

6

7111

Оббирач гірничих виробок

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун15

9

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Каска захисна


До зносу

Підшоломник


24

Окуляри захисні закриті


До зносу

Вкладиші протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник


До зносу

При виконанні робіт при стовбурах в умовах сильного капежу
додатково:


Костюм

Вн

До зносу

8

7241

Гірничомонтажник підземний

Костюм

РзМиМпЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Костюм

РзВнМиМпЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

6

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

РзТнМи

24

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Каска захисна


До зносу

Підшоломник


24

Окуляри захисні закриті


До зносу

Вкладиші протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

9

8112

Грохотник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун200

12

Онучі

ЗМиТн

6

Костюм

ВнМиРз

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

РзТн20СмМун100

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

10

7243

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

11

7243

Дозиметрист

Костюм

РзМиВу3

6

3111

Технік-дозиметрист

Білизна натільна

РзМиЗ

6Чоботи

РзВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

МиВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМи

36

Штани утеплені

ТнМиЗ

24

Чоботи утеплені

Тн20МиЗСм

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

12

8112

Дозувальник

Куртка

РзМиЗ

9

Штани

РзМиЗ

6

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Костюм

ВнМиРз

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Каска захисна


До зносу

Підшоломник


24

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

13

7129

Дорожньо-колійний робітник

Куртка

РзМиВуЗ

9

Штани

РзМиВуЗ

6

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзВЗМиСмМун200

12

Шкарпетки

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнМиРз

24

Чоботи утеплені

Тн20МиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

14

7212

Електрогазозварник

Костюм зварника

ТоТрМиРз

12

7212

Електрозварник ручного зварювання

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ТрМиВМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички зварника

ТиТрМиМпРз

7 днів

Костюм зварника утеплений

ТнТрМиВу

24

Чоботи утеплені

Тн20ТрМи

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні для газозварювальних робіт

До зносу

Щиток захисний для електрозварника з кріпленням на каску

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протиаерозольний

РзЯа

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

15

7241

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики

Костюм

РзМиЭсЗВу

12

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Берет

ЗМи

24

7241

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

Білизна натільна

РзМиЗ

6

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Черевики

РзЗМиСмМун100

18

7241

Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування

Шкарпетки

ЗМиТн

3

7241

Слюсар-електромонтажник

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Рукавички

Ми

1

Плащ з капюшоном

Вн

12

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн30МиЗМун100

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

16

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм

РзМиЭсЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМиТн

2

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн30МиЗСмМун15

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Пояс запобіжний

Черговий

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Під час обслуговування пристовбурової механізації:

Костюм

РзВнМи

До зносу

17

7111

Забійник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВЗМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Костюм

ВнМиРз

6

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

18

7111

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

Костюм

РзМиВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

19

7222

Заточувальник

Костюм

МиВуРз

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Фартух з нагрудником

ВнМиМп

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

20

9411

Комірник

Костюм

МиВуРз

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Фартух з нагрудником

Вн

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

21

7111

Кріпильник

Куртка

РзМиЗВу

9

Штани

РзМиЗВу

6

Білизна натільна

ЗМиРз

6

Чоботи

ВМиСмМун15

6

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнМиРз

6

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Під час роботи в стовбурах шахт, шурфів, у пристовбурових вирубках додатково:

Костюм

МиВуРз

9

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

6

Куртка утеплена

ТнМиРз

12

Під час виконання робіт із заморожування додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

12

Штани утеплені

ТнМиРз

12

Валянки

Тн30МиРз

12

Калоші на валянки

ВМи

12

22

7241

Лаборант-радіометрист

Костюм

РзМиВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

23

8333

Лебідник

Костюм

РзМиВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВЗМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

24

7111

Люковий (гірничі роботи)

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВЗМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМп

7 днів

Костюм

ВнМиРз

6

Рукавиці

ВуМиМп

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

25

7112

Майстер-підривник

Костюм

РзВуМиЗ

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

6

Рукавички з крагами

РзМиВн

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

26

8113

Машиніст бурової установки

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

6

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзВнМиК50

2

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

27

8333

Машиніст вагоноперекидача

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзЗМи

12

Чоботи

ВМиЗСмМун25

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВуМп

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна


До зносу

Підшоломник


24

Окуляри захисні закриті


До зносу

Вкладиші протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

Саморятівник


До зносу

28

8111

Машиніст вібронавантажувальної установки

Куртка

РзМиВу

9

Штани

РзМиВу

6

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун25

9

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Костюм

РзВнМиЗ

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

29

8111

Машиніст гірничих виїмкових машин

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

30

8311

Машиніст дизель-поїзда

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиНмСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

ВнМиНм

7 днів

Костюм

ВнМиРз

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

31

8111

Машиніст екскаватора

Костюм

РзМиЗВу

12

8111

Помічник машиніста екскаватора

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Жилет сигнальний

Со

24

Чоботи

ВМиНмСмМун15

9

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиВу

0,5

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиЗРз

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

32

8311

Машиніст електровоза

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Костюм

ВнМиРз

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

33

8111

Машиніст конвеєра

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

34

8111

Машиніст навантажувальної машини

Костюм

РзМиВу

12

8111

Машиніст навантажувально-доставочної машини

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Костюм

РзВнМиЗ

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Пояс запобіжний

Черговий

35

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

6

Чоботи

ВМиЗСмМун15

9

Онучі

ЗМиТн

6

Куртка утеплена

ТнМиРзВу

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

36

8111

Машиніст підземних самохідних машин

Куртка

РзМиВу

9

Штани

РзМиВу

6

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиСмМун25

9

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

РзВнМиЗ

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Рукавиці з крагами

РзВуМиМп

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Пояс запобіжний

Черговий

37

8333

Машиніст підіймальної машини

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун25

12

Онучі

МиЗТн

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

38

8333

Машиніст скреперної лебідки

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун25

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиВу

7 днів

Костюм

ВнМиРз

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

39

8113

Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

6

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиВу

7 днів

Костюм

ВнРзМи

6

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Узимку додатково:

Штани утеплені

ТнМи

24

Валянки

Тн20

24

Калоші на валянки

ВМиСм

12

Підшоломник утеплений

Тн

24

40

7233

Монтажник гірничого устаткування

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСмМун100

6

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Костюм

ВнМиМп

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

41

8163

Моторист вентиляційної установки

Костюм

РзМиЗВу

24

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

Ми

6

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

42

9311

Наваловідбійник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

РзМиВСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Костюм

ВнМиЗРз

6

Чоботи

ВМиЗСмМун25

6

Онучі

ЗМиТн

6

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

43

7241

Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики)

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

44

8113

Оператор з геофізичного випробування корисних копалин

Костюм

РзМиВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

45

8112

Оператор пульта керування

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

24

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

МиВу

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

46

9311

Перекидальник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

ВуМиМп

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

47

9311

Постачальник кріпильних матеріалів у шахту (рудник)

Костюм

РзМиМпЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Під час роботи на поверхні узимку
додатково:Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Валянки

Тн30Ми3

48

Калоші на валянки

ВМи

12

48

8290

Пробовідбірник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

49

7111

Прохідник

Костюм

РзМиЗВу

9

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

6

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Костюм

ВнРзМиЗ

6

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Рукавиці з крагами

МиМпВуРз

1

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Під час проведення підривних робіт
додатково:

Рукавички

МиМпТр

12

Сумка ВР

12

Сумка ЗП

12

50

9311

Роздавальник вибухових матеріалів

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Рукавиці

МиМпВн

6

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

51

3231

Сестра медична

Костюм

РзМиЗ

24

3231

Фельдшер

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ВМиЗСмМун25

24

Шкарпетки

ЗМиТн

3

Рукавички

Ми

1

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

52

7111

Стовбурний (підземний)

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун25

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Костюм

РзВнМиЗ

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

53

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

Під час роботи на поверхні додатково:

Напівплащ

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Валянки

Тн20Ми

48

Калоші на валянки

ВМи

12

1.2. Керівники, професіонали, фахівці

54

1223.2

Виконавець робіт

Костюм

РзМиЗВу

12

2149.2

Інженер з налагодження й випробувань

Білизна натільна

РзМиЗ

12

2149.2

Провідний інженер з налагодження й випробувань

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

2149.2

Інженер з ремонту

Онучі

ЗМиТн

3

3115

Механік

Костюм

ВнМиЗРз

12

3115

Механік дільниці

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

3119

Технік

Куртка утеплена

ТнМиРз

24Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

55

2114.2

Геолог кар'єру, рудника, шахти

Костюм

РзМиЗВу

12

2114.2

Геофізик кар'єру, рудника, шахти

Білизна натільна

РзМиТнЗ

12

2147.2

Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти

Черевики

ВЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

56

1223.1

Головний інженер рудника (шахти)

Костюм

РзМиЗВу

12

1223.1

Заступник головного інженера рудника (шахти)

Білизна натільна

РзМиЗ

12

1222

Головний енергетик

Черевики

ВМиЗСмМун15

12

1222

Заступник головного енергетика

Шкарпетки

ЗМиТн

6

1222

Головний механік

Рукавички

МиМпВу

10 днів

1222

Заступник головного механіка

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

1312

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Каска захисна


До зносу

1312

Заступник директора (керівника) малого підприємства гірничодобувного

Підшоломник


24

1222.1

Директор з виробництва

Саморятівник


До зносу

1210

Директор шахти

1210

Заступник директора шахти

3117

Диспетчер гірничий

57

3113

Електромеханік

Костюм

РзМиЗВу

12

8119

Електромеханік гірничого устаткування

Білизна натільна

РзМиЗ

12

3113

Електромеханік дільниці

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

3113

Енергетик

Онучі

ЗМиТн

6

3113

Енергетик підземної дільниці

Костюм

ВнРзМиЗ

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

58

1229.7

Завідувач лабораторії

Костюм

РзМиЗВу

12

2149.2

Інженер з метрології

Білизна натільна

РзМиЗ

12

2149.2

Інженер з охорони навколишнього середовища

Черевики

ВЗМиСмМун15

12

2149.2

Інженер з охорони праці

Шкарпетки

ЗМиТн

4

3152

Інженер з технічного нагляду

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

3152

Інспектор гірничотехнічний

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

59

1222.2

Завідувач складу вибухових матеріалів

Костюм

РзМиЗВу

12

9411

Комірник

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ВЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМиРз

6

Рукавиці

МиМпВу

1

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

60

2147.2

Інженер з буріння (бурових робіт)

Костюм

РзМиЗВу

12

2147.2

Інженер з буровибухових (вибухових робіт)

Білизна натільна

РзМиЗ

12

2147.2

Інженер з гірничих робіт

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

2147.2

Маркшейдер

Онучі

ЗМиТн

3

2147.2

Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти

Костюм

ВнРзМиЗ

12

Рукавиці

МиВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМи

24

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Саморятівник

До зносу

61

2147.2

Інженер з вентиляції

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

3

Рукавиці

МиМпВу

1

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

62

2111.2

Інженер з радіаційної безпеки

Костюм

РзМиЗВу

6

2111.2

Інженер-радіолог

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМи

3

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

63

1222.2

Майстер виробничої дільниці

Костюм

РзМиЗВу

12

1222.2

Старший майстер виробничої дільниці

Білизна натільна

РзМиЗ

12

1222.2

Майстер гірничий

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

222.2

Майстер гірничий дільниці

Онучі

ЗМиТн

3

1222.2

Майстер гірничий дренажної шахти

Костюм

ВнМиЗРз

12

1222.2

Майстер гірничий підземної дільниці

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

64

1222.2

Начальник дільниці

Костюм

РзМиЗВу

12

1222.2

Заступник начальника дільниці

Білизна натільна

РзМиЗ

12

1222.2

Начальник зміни (промисловість)

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

1222.2

Начальник виробництва

Онучі

ЗМиТн

3

Костюм

ВнМиЗРз

12

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМи

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Саморятівник

До зносу

65

2412.2

Нормувальник гірничий на підземних роботах

Костюм

РзМиЗВу

12

3119

Хронометражист на підземних роботах

Білизна натільна

РзМиЗ

12

1222.2

Начальник відділу

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

МиМпВу

10 днів

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Саморятівник

До зносу

2. Відкриті гірничі роботи та шахтна поверхня

2.1. Робітники, безпосередньо зайняті в технологічних процесах, де сировина і матеріали містять радіоактивні речовини

66

8112

Бункерувальник

Костюм

РзМи3

12

Білизна натільна

ЗМи

12

Чоботи

ВМиРзЗСмМун15

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Напівплащ

Вн

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун15

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

67

9333

Вантажник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

РзМиСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Плащ з капюшоном

Вн

24

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Наплічники

РзМиЗ

6

Наколінники

МиМпЗ

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Під час роботи з вибуховими матеріалами:

Костюм

ВнМиЗРз

12

Рукавиці

ВуМиМп

1

Нарукавники

ВнМиЗ

6

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

68

8322

Водій автотранспортних засобів

Під час участі безпосередньо у розкривних роботах, перевезенні гірничої маси з кар'єрів та на гірничих відвалах:

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

МиЗСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Жилет сигнальний

Со

24

Під час роботи із суспензійними та емульсійними компонентами вибухових речовин додатково:

Рукавиці

РзВнМиК50

1

Рукавиці

ВнМиМп

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

3

Шапка утеплена

ТнМиЗ

24

69

8311

Водій дрезини

Костюм

РзМиЗВу

12

8311

Помічник водія дрезини

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

МиЗСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Килимок діелектричний

Эн

Черговий

Помічнику водія під час виконання робіт звалювальника додатково:

Плащ з капюшоном

ВуМиЗ

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиЗМун100

36

70

8334

Водій навантажувача

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

МиСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиМпВу

10 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

71

9311

Гірник

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

МиМпВу

7 днів

Напівплащ

Вн

12

Жилет сигнальний

Со

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

До зносу

72

7212

Електрогазозварник

Костюм зварника

ТоТрМиРз

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

ТрМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Плащ

Ву

12

Рукавички зварника

ТиТрМиМпРз

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні для газозварювальних робіт

До зносу

Щиток захисний для електрозварника з кріпленням на каску

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протиаерозольний

РзЯа

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

Підшоломник утеплений

ТнМиРз

24

73

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Плащ

Вн

Черговий

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Білизна натільна утеплена

ЗМиТн

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун15

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

6

74

7111

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Чоботи

ВМиЗСмМун15

24

Онучі

ЗМиТн

12

Рукавиці

МиВу

7 днів

Напівплащ

Вн

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

75

9322

Лампівник

Костюм

К20МиРз

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Рукавиці

ВнМиК20

1

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Окуляри захисні закриті

Зн

До зносу

76

8332

Машиніст автогрейдера

Костюм

РзМиВуЗ

12

8111

Машиніст бульдозера

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Рукавиці

ВнМиМп

1

Жилет сигнальний

Со

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

Зн

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун15

36

77

8111

Машиніст екскаватора

Костюм

РзМиВуЗ

12

8111

Помічник машиніста екскаватора

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Жилет сигнальний

Со

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

78

8333

Машиніст підіймальної машини

Костюм

РзМиЗ

12

8163

Моторист вентиляційної та аспіраційної установок

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

79

8311

Машиніст тепловоза

Костюм

РзМиВуЗ

12

8111

Помічник машиніста тепловоза

Білизна натільна

РзМиЗ

6

8111

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Килимок діелектричний

Эн

Черговий

Помічнику машиніста під час виконання робіт звалювальника додатково:

Плащ

Вy

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

80

8111

Машиніст конвеєра

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ЗМиСмМун100

24

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Рукавиці

ВнНмМи

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Білизна натільна утеплена

РзМиЗ

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

81

8113

Оператор з геофізичного випробування корисних копалин

Костюм

РзМиВуЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

Рз

До зносу

На вологих роботах
додатково:

Чоботи

ВМиЗСмМун15

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВнМи

1

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

82

9311

Постачальник кріпильних матеріалів у шахту

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Плащ

Вн

24

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

Рукавиці утеплені

ТнМи

3

83

7111

Стовбурний (поверхневий)

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМиТн

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун50

36

84

8331

Тракторист

Костюм

РзМиВуЗ

12

Берет

ЗМи

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ЗМиСмМун100

12

Онучі

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

7 днів

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

2.2. Керівники, професіонали, фахівці

85

1222.2

Начальник дільниці

Костюм

РзМиВуЗ

12

1222.2

Заступник начальника дільниці

Білизна натільна

РзМиЗ

12

1222.2

Майстер

Чоботи

ВМун15

12

3113

Енергетик

Онучі

ЗМи

6

3115

Механік

Рукавиці

Ми

7 днів

Плащ

Вн

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

86

3113

Електромеханік

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиСмМун15

18

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Плащ

Вн

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун15

36

87

1222.2

Начальник (завідувач) виробничої лабораторії

Халат

МиЗ

12

2113.2

Хімік-аналітик

Туфлі

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавички

ВМи

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

3. Підготовка та збагачення руд

3.1. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах із збагачення руд, що містять радіоактивні речовини

88

8112

Бункерувальник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиСмМун25

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

РзМи

7 днів

Рукавиці

ВнМиЗ

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Під час виконання робіт з гарячим агломератом додатково:

Костюм

ТиТрМиЗ

12

Черевики

ТпТрМиЗ

12

Шкарпетки

ЗМиТи

6

Рукавиці

ТиТрТпМи

7 днів

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах додатково:

Напівплащ

Вн

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

89

8112

Грохотник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ВЗМиСмМун200

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Під час виконання робіт на мокрому грохоченні додатково:

Костюм

ВуМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун100

12

Онучі

ЗМиТн

3

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

36

Штани утеплені

ТнМиРз

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці утеплені

ТнТхп

24

90

9311

Грохотник-шурувальник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМи

36

Штани утеплені

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

91

8112

Дозувальник

Костюм

РзМиЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

РзЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

92

8112

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

РзМи

7 днів

Рукавиці

ВнМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

РзТнМи

24

Штани утеплені

РзТнМи

24

Чоботи утеплені

ТнМи

36

93

9311

Завантажувач

Костюм

РзМиЗ

12

9311

Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

ТиТрМи

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Під час виконання робіт на гарячих дільницях додатково:

Костюм

ТиТрМи

12

Капелюх повстяний

Тн

12

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

94

9311

Контролер продукції збагачення

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавички

РзМи

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

95

9311

Сортувальник (збагачення руд)

Костюм

РзМиЗВу

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Чоботи

ВМиРзСмМун15

12

Онучі

ЗМиТн

6

Рукавиці

ВуМиМп

7 днів

Окуляри захисні закриті

До зносу

Каска захисна з протишумовими навушниками

До зносу

Підшоломник

24

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнМиРз

24

3.2. Робітники, зайняті в технологічних процесах дроблення, збагачення, брикетування, випалювання та агломерації

96

8153

Апаратник сепарування

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

РзМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

РзМиМпВу

7 днів

Рукавиці

К50Щ20МиВу

1

Рукавиці гумові

ВнМиЗ

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

На мокрому збагаченні:

Костюм

ВуМиЗ

12

Чоботи

РзМиВ

12

Онучі

ЗМи

6

На сухій сепарації додатково:

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

97

8151

Апаратник з приготування хімреагентів

Костюм

К20МиЗ

6

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Фартух з нагрудником

ЗВнК50Щ20Ми

6

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

К50Щ20

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

98

8154

Апаратник вилуговування

Костюм

К20Щ20РзМи

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВК50Щ20МиСм

12

Онучі

ЗМи

6

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавиці

ВнК20Щ20Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

99

8112

Грохотник

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

ЗМиСмМун200

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Під час виконання робіт на мокрому грохоченні додатково:

Костюм

МиЗВу

12

Чоботи

ВМиЗСмМун15

12

Онучі

ЗМи

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн30МиСмМун100

36

100

8112

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

МиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Рукавиці

ВнМи

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

101

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

12

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Під час обслуговування систем мастилозмащення додатково:

Рукавиці

НмМиВу

1

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

36

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

102

8111

Машиніст конвеєра

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Чоботи

ВМиРзМун15

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

Ми

7 днів

Рукавиці

К50Щ20МиВн

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

Рукавиці утеплені

Тн

6

103

8121

Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів

Костюм

РзМиВуЗ

12

Білизна натільна

РзМиЗ

6

Черевики

ЗМиСмМун100

12

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

РзМиВу

7 днів

Рукавиці

ЗВнМи

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

Рз

До зносу

Вкладиші протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку
додатково:

Куртка утеплена

ТнРзМи

24

Штани утеплені

ТнРзМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСмМун100

36

3.3. Керівники, професіонали, фахівці

104

1222.2

Майстер

Костюм

РзМиВуЗ

12

1222.2

Старший майстер

Білизна натільна

РзМиЗ

6

1232.2

Начальник дільниці

Черевики

ЗМиВСм

12

1232.2

Заступник начальника дільниці

Шкарпетки

ЗМи

6

Рукавиці

Ми

10 днів

Плащ

Вн

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

24

Респіратор протипиловий

Рз

До зн