Документ z0400-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - z1532-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.03.2011 N 343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2011 р.
за N 400/19138
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1395 ( z1532-11 ) від 07.11.2011 }
Про внесення змін до Порядку заповнення
Декларації про майновий стан судді,
членів його сім'ї та осіб,
з якими він спільно проживає
або поєднаний спільним побутом

Відповідно до пункту 7 частини четвертої та частини п'ятої
статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ) та з метою удосконалення процедури декларування
майнового стану судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він
спільно проживає або поєднаний спільним побутом, Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку заповнення Декларації про майновий стан
судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або
поєднаний спільним побутом, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.10.2010 N 1289 ( z1349-10 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за
N 1349/18644, такі зміни: доповнити пункт 3 розділу II новим абзацом такого змісту: "Пункт 2 заповнюється декларантом за його бажанням."; доповнити пункт 2 розділу V новим абзацом такого змісту: "Інформація щодо місцезнаходження (країни, адреси) нерухомого
майна, що перебуває у власності судді, членів його сім'ї та осіб,
з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом,
заповнюється за його бажанням.".
2. Департаменту податкової, митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
(Чмерук М.О.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної судової
адміністрації України Р.Кирилюквгору