Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності
Фонд державного майна; Наказ, Форма від 03.02.2006197
Документ z0380-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2006 N 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2006 р.
за N 380/12254

Про затвердження форм надання відомостей
про об'єкти державної власності

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження Методики
проведення інвентаризації об'єктів державної власності",
від 14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження Положення
про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами) та
з метою формування, ведення та наповнення даних Єдиного реєстру
об'єктів державної власності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі форми (додаються): N 1-реєстр "Відомості про державні підприємства, їх
об'єднання, установи та організації, інші господарські
організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави,
та/або господарські організації, на балансі яких перебуває
державне майно"; N 1(зм)-реєстр "Зміни у відомостях про державні підприємства,
їх об'єднання, установи та організації, інші господарські
організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави,
та/або господарські організації, на балансі яких перебуває
державне майно"; N 2б "Відомості про державне майно"; N 2у "Інформація щодо державного майна"; N 2р "Інформація стосовно державного майна, щодо якого
прийнято управлінські рішення".
2. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та
прогнозування (Синенко О.І.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Лєдомську С.Ю.
Голова Фонду В.Семенюк
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Голова Державного комітету
статистики України  О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.02.2006 N 197

ВІДОМОСТІ
про державні підприємства, їх об'єднання,
установи та організації, інші господарські
організації, щодо яких здійснюються корпоративні
права держави, та/або господарські організації,
на балансі яких перебуває державне майно
за станом на ________________

------------------------------------------ |Подають |Термін подання | Форма N 1-реєстр |----------------+-----------------------| Один раз на п'ять років |органи державної|до 25 квітня року, | або позапланово |влади - Фонду |що настає за звітним, | |державного майна|або протягом 55 днів | |України |після закінчення | | |звітного кварталу | ------------------------------------------
_________________________________________________
(найменування організації - складача відомостей)
1. N з/п __________
2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______ 3. Повне найменування ______
4. Місцезнаходження ______________________________________________
5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ __________________________
6. Форма власності _______________________________________________
(код та назва форми власності згідно з КФВ)
7. Організаційно-правова форма господарювання ____________________
(код та назва
організаційно-правової
форми господарювання
згідно з КОПФГ)
8. Основний вид економічної діяльності ___________________________
(код та назва основного
виду економічної діяльності
згідно з КВЕД)
9. Дані про державну реєстрацію: дата ______________ N ___________
10. Орган державного управління __________________________________
(код та назва органу державного
управління згідно зі СПОДУ)
11. Головне підприємство _________________________________________
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ
та повне найменування)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Керівник,| Статус |Уключені |Уключені|Статус|Пору- | Номер |Проце-|Зміна |Кількість | Розмір | | його |(монопо- | до | до | щодо |шення,| та дата |дура |стану | філій, |державної| |реквізити| ліст, |переліку |переліку|прива-|зупи- |справи про|банк- |під- |відділень,|частки** | | |стратег)*|стратегів|монопо- |тиза- |нення,| банк- |рутст-|приєм-|представ- | | | | | | лістів |ції* |припи-| рутство |ва* |ства | ництв | | |---------| |---------+--------| |нення |----------| |(лік- | та інших |---------| |прізвище,| | дата | дата | |справи| дата | |віда- |відокрем- | % ** | | ім'я, | | | | |про | | |ція, | лених | | | по | | | | |банк- | | |рест- | підроз- | | |батькові | | | | |рут- | | |рукту-| ділів | | |---------| |---------+--------| |ство* |----------| |риза- | |---------| | посада | | номер | номер | | | номер | |ція) | | тис. | |---------| | | | | | | | | |гривень**| |телефон | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+--------+------+------+----------+------+------+----------+---------| | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |---------| |---------+--------| | |----------| | | |---------| | 13 | | 17 | 19 | | | 23 | | | | 28 | |---------| | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього юридичних осіб: _____________ (кількість).
_______________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру
об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду
державного майна України та Державного комітету статистики України
від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 04.05.2005 за N 465/10745. ** Тільки для господарських організацій, щодо яких
здійснюються корпоративні права держави.
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України О.Синенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.02.2006 N 197

ЗМІНИ
у відомостях про державні підприємства,
їх об'єднання, установи та організації,
інші господарські організації, щодо яких
здійснюються корпоративні права держави,
та/або господарських організацій,
на балансі яких перебуває державне
майно з _______________ до ________________

------------------------------------------- |Подають |Термін подання | Форма N 1(зм)-реєстр |------------------+----------------------| Квартальна, річна |органи державної |протягом 55 днів після| |влади - Фонду |закінчення звітного | |державного майна |кварталу або до | |України |25 квітня року, що | | |настає за звітним | -------------------------------------------
_________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)
------------------------------------------------------------------ | N з/п |Ідентифікаційний| Повне найменування юридичної особи | | | код ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------| | Додано юридичних осіб | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| | Вилучено юридичних осіб | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| | Зміни у відомостях | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Форма власності | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма господарювання | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Основний вид економічної діяльності | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Дані про державну реєстрацію | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Орган державного управління | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Головне підприємство | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Керівник, його реквізити | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Статус (монополіст, стратег)* | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Статус щодо приватизації* | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство* | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Процедура банкрутства* | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | ... | | | |----------------------------------------------------------------| |Зміна стану підприємства (ліквідація, реструктуризація) | |----------------------------------------------------------------| | | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |Кількість філій, відділень, представництв та інших відокремлених| |підрозділів | |----------------------------------------------------------------| | | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |Розмір державної частки** | |----------------------------------------------------------------| | | | | |--------+----------------+--------------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
За станом на _________ юридичних осіб: _________ (кількість),
у тому числі суб'єктів господарювання ______________ (кількість),
за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності ______
(кількість) та фінансові плани ______ (кількість).
________________________ ____________ ________________________
(посада керівника органу (підпис) (прізвище та ініціали)
державної влади)
_______________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру
об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду
державного майна України та Державного комітету статистики України
від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 04.05.2005 за N 465/10745. ** Тільки для господарських організацій, щодо яких
здійснюються корпоративні права держави.
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України О.Синенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.02.2006 N 197

ВІДОМОСТІ
про державне майно
за станом на ______________________

---------------------------------------------- |Подають |Термін подання | Форма N 2б |------------------------+-------------------| Один раз на рік або |юридичні особи - |протягом місяця | позапланово |органам державної влади |після закінчення | | |звітного кварталу | | |або року, що настає| | |за звітним | ----------------------------------------------
I. Відомості про юридичну особу
(балансоутримувача державного майна)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________________________
Повне найменування _______________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Загальний розмір земельної ділянки _______________________ (кв. м)
II. Відомості про державне майно
---------------------------------------------------------------------------- | N | Реєстровий номер |Код ЄДРПОУ** та назва |Код та назва структурної| |з/п| структурної |структурної компоненти | компоненти згідно | | | компоненти* | | з класифікатором | | | | | державного майна*** | |---+--------------------+------------------------+------------------------| | А | Б | В | Г | ----------------------------------------------------------------------------
яка включає:
------------------------------------------------------------------------------------ | N |Реєстровий|Назва| Місце-| Вар- |Дата |Розмір | Час-|Оз- | Дані про | |з/п| номер |майна|знаход-|тість |оста- |земель-| тина|нака| державну | | | майна* | | ження |майна |нньої | ної |майна|****| реєстрацію | | |----------| | майна | на |індек-|ділян- |(так)| | на право | | | Код та | | | дату |сації | ки/ | | | власності | | | назва | | |інвен-|основ-|площа | | | | | | майна | | |тари- | них |забу- | | |--------------------| | | відпо- | | |зації,|фондів|дови, | | | назва | | | відно до | | | тис. | |кв. м | | | документа | | | класи- | | | грн | | | | | | | | фікатора | | |------+------+-------| | |--------------------| | |державного| | |пер- | Дата |Розмір/| | | назва | дата |серія| | | майна*** | | |вісна |прове-| площа | | |органу,|видачі| та | | |----------| | |------|дення |обєкта,| | | який |доку- |номер| | | Інвен- | | |залиш-|інвен-|пог. м/| | | видав |мента |доку-| | | тарний | | |кова |тари- | кв. м | | | доку- | |мента| | | номер | | |------|зації | | | | мент | | | | | майна | | |екс- | | | | | | | | | | | | |пертна| | | | | | | | |---+----------+-----+-------+------+------+-------+-----+----+--------------------| | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | | |----------| | |------+------+-------| | |--------------------| | | 3 | | | 8 | 11 | 13 | | | 17 | 18 | 19 | | |----------| | |------| | | | |-------+------+-----| | | 4 | | | 9 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
III. Зведені дані щодо державного майна
Усього: структурних компонентів _____________________ (кількість);
майна ___ (кількість), залишковою вартістю ___ (тис. грн),
у тому числі: майна у цілому ________________ (кількість),
залишковою вартістю ____________ (тис. грн),
частин майна __________________ (кількість),
залишковою вартістю ____________ (тис. грн).
______________________ _______________ ______________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)
_______________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту
державної власності під час первинного внесення його до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не
повторюється на всій території України. ** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи
(філія, відділення, представництво та інший відокремлений
підрозділ), - проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та
повне найменування. *** Визначається відповідно до Класифікатора державного
майна. **** Відповідно до коду: 1 - майно, що не ввійшло до статутних фондів (пайових фондів)
господарських товариств; 2 - об'єкт передано в оренду в цілому;
2ч - об'єкт передано в оренду частково; 3 - об'єкт передано в
концесію; 3ч - об'єкт передано в концесію частково; 4 - об'єкт
передано в лізинг; 4ч - об'єкт передано в лізинг частково;
5 - об'єкт передано в заставу; 5ч - об'єкт передано в заставу
частково. У графі 12 заповнюються для земельних ділянок - розмір
земельної ділянки, кв. м; для будівель, споруд - площа забудови,
кв. м. Якщо об'єкт обліковується як частина майна, у графі 14
проставляється "так".
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України О.Синенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.02.2006 N 197

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майна
за станом на ________________

------------------------------------------- |Подають |Термін подання | Форма N 2у | | | Квартальна, річна |------------------+----------------------| |органи державної |протягом 55 днів після| |влади - Фонду |закінчення звітного | |державного майна |кварталу або до 25 | |України |квітня року, що настає| | |за звітним | -------------------------------------------
_________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)
Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно ______,
які включають:
------------------------------------------------------------------ | N | Код та |Кількість | Майно на дату інвентаризації/ | |з/п| назва |структур- | у тому числі частин майна** | | |структурної| них |-------------------------------------| | |компоненти*|компонен- | усього | у тому числі: | | | | тів | |--------------------| | | | | | код та назва майна*| | | | |----------------+--------------------| | | | |кіль- |залишкова| кіль- | залишкова | | | | |кість |вартість,| кість | вартість, | | | | | |тис. грн | | тис. грн | |---+-----------+----------+------+---------+--------+-----------| | | | |------+---------+--------+-----------| |---+-----------+----------+------+---------+--------+-----------| | | | |------+---------+--------+-----------| |---------------+----------+------+---------+--------+-----------| |Усього | |------+---------+--------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє
державне майно ______.
__________________________ __________ _________________________
(посада керівника органу (підпис) (прізвище та ініціали)
державної влади)
_______________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.
** Об'єкт обліковується як частина майна.
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України О.Синенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.02.2006 N 197

ІНФОРМАЦІЯ
стосовно державного майна, щодо якого
прийнято управлінські рішення
з _______________ до ________________

------------------------------------------------ |Подають |Термін подання | Форма N 2р |-----------------+----------------------------| Квартальна, річна |органи державної |протягом 55 днів після | |влади - Фонду |закінчення звітного кварталу| |державного майна |або до 25 квітня року, | |України |що настає за звітним | ------------------------------------------------
______________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстровий номер| Вартість | Дата |Розмір/ |Ознака| Управ-|Дата та номер| |з/п| об'єкта* | об'єкта |останньої | площа | щодо |лінське|документа, що| | | | на дату |індексації|об'єкта,|управ-|рішення| підтверджує | | | |інвентаризації,| основних |пог. м/ |лінсь-| | управлінське| | | | тис. грн | фондів | кв. м | кого | | рішення | | |----------------+---------------| | | ріше-| | | | | Назва об'єкта | первісна | | | ння**| | | | |----------------+---------------+----------| | | |-------------| | |Місцезнаходження| залишкова | Дата | | | | дата |номер| | | об'єкта |---------------|проведення| | | | | | | | | експертна | інвента- | | | | | | | | | | ризації | | | | | | |---+----------------+---------------+----------+--------+------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |----------------+---------------| | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |----------------+---------------+----------| | | | | | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | |---+-----------------------------------------------------------+-------+-------+-----| | |Балансоутримувач _________________________________________ | | | | | | (ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | | | | | та повне найменування) | | | | |---+-----------------------------------------------------------+-------+-------+-----| | |Структурна компонента ____________________________________ | | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | |---+-----------------------------------------------------------+-------+-------+-----| | |Майно** __________________________________________________ | | | | | | (реєстровий номер* та назва) | | | | |---+-----------------------------------------------------------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |----------------+---------------| | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |----------------+---------------+----------| | | | | | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Зведена інформація:
------------------------------------------------------------------------------------ |Управлінське| Прийнято управлінських рішень| Об'єкти, за якими прийнято | | рішення | | управлінські рішення | | |------------------------------+--------------------------------------| | |усьо-| у тому числі щодо | усього | у тому числі | | | го |------------------------| |-------------------------| | | |юриди-|струк-|майна|час-| | майна |частин майна| | | |чних |турних| |тин | | | | | | | осіб |компо-| |май-| | | | | | | |нентів| |на | | | | | |------------------------------+------------+------------+------------| | | кількість |кіль-|залиш-|кіль-|залиш-|кіль-|залиш-| | | |кість| кова |кість| кова |кість| кова | | | | | вар- | | вар- | | вар- | | | | |тість,| |тість,| |тість,| | | | | тис. | | тис. | | тис. | | | | | грн | | грн | | грн | |------------+------------------------------+-----+------+-----+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+------+------+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+------+------+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------| |Усього | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
________________________ _______________ ______________________
(посада керівника органу (підпис) (прізвище та ініціали)
державної влади)
_______________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту
державної власності під час первинного внесення його до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не
повторюється на всій території України. ** Якщо управлінське рішення прийнято щодо частини майна,
проставляються реєстровий номер і назва майна та в графі 11
проставляється "ч". *** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи
(філія, відділення, представництво та інший відокремлений
підрозділ), проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне
найменування.
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України О.Синенковгору