Документ z0369-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
08.04.2008 N 72
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2008 р.
за N 369/15060

Про затвердження Змін до наказу
Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195

З метою поліпшення порядку застосування Вимог до
спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, затверджених
наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195 ( z1247-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за
N 1247/14514, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Вимог до спеціалізованих та експертних
організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України
від 26.05.2004 N 687, затверджених наказом Держгірпромнагляду від
03.09.2007 N 195 ( z1247-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 05.11.2007 за N 1247/14514 (далі - Вимоги), що
додаються.
2. Начальнику управління науково-технічного забезпечення
державного нагляду Больману Г.О.: подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України; довести цей наказ до відома начальників територіальних
управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.
3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Комітету Суслова Г.М.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України М.Г.Проданчук
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики О.С.Шнипко
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Заступник Голови Федерації
професійних спілок України С.Я.Українець
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
08.04.2008 N 72
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2008 р.
за N 369/15060

ЗМІНИ ДО ВИМОГ
до спеціалізованих та експертних організацій,
передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 687,
затверджених наказом Держгірпромнагляду
від 03.09.2007 N 195
( z1247-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 05.11.2007 за N 1247/14514

1. Пункт 2.3 розділу 2 викласти у такій редакції: "2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його
діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням,
придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в
експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним
обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи
заміною устаткування, він повинен створити необхідні умови для
проведення таких робіт фахівцями, які безпосередньо не беруть
участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні,
володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному
обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні
цього або аналогічного устаткування".
2. Пункт 2.4. розділу 2 вилучити. У зв'язку з цим підпункти
2.5-2.14 цього розділу вважати відповідно підпунктами 2.4-2.13.
3. Пункт 2.5 розділу 2 викласти у такій редакції: "2.5. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість згідно з
законодавством забезпечити відповідні гарантії своєї
відповідальності у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або
пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування".
4. Друге речення пункту 2.6 розділу 2 викласти у такій
редакції: "При цьому більшу частину обсягу експертних робіт мають
виконувати фахівці, робота для яких у цій організації є місцем
постійної роботи".
5. Друге речення пункту 2.7 розділу 2 викласти у такій
редакції: "Керівник відповідає за організацію технічного огляду та /або
експертного обстеження устаткування".
6. Пункт 2.11 доповнити абзацом такого змісту: "дотримання вимог Правил техногенної безпеки у сфері
цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та
на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007
N 557 ( z1006-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.09.2007 за N 1006/14273".
7. Абзац перший пункту 2.12 розділу 2 викласти в такій
редакції: "Робочі місця фахівців, які проводять огляди та випробування,
на яких є шкідливі та небезпечні для здоров'я фактори виробничого
середовища, повинні бути атестовані відповідно до Порядку
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442
( 442-92-п )".
8. Абзац сьомий пункту 2.13 розділу 2 викласти в такій
редакції: "положення про підрозділ суб'єкта господарювання, який буде
проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне
обстеження;".
9. В абзаці десятому пункту 2.13 розділу 2 слова "Вимоги до
структури і змісту" замінити на слова "Примірні зразки".
10. Розділ 4 доповнити новим пунктом 4.2 в такій редакції: "4.2. Суб'єкту господарювання, який має намір проводити
(проводить) експертне обстеження устаткування, що перебуває на
його балансі, допускається мати меншу кількість експертів
технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного
контролю, ніж зазначено в пункті 4.1 цих Вимог. У такому разі він має підтвердити достатність заявленої
кількості експертів технічних з промислової безпеки та/або
фахівців неруйнівного контролю для проведення експертного
обстеження устаткування, що перебуває на його балансі". У зв'язку з цим пункти 4.2 та 4.3 цього розділу вважати
відповідно пунктами 4.3 та 4.4.
11. У назві додатка до пункту 2.13 слова "Вимоги до структури
і змісту" замінити на слова "Примірні зразки".
12. В абзаці першому розділу I пункту 1 додатка до пункту
2.13 слово "має" замінити на слово "може".
13. В абзаці першому розділу II додатка до пункту 2.13 слово
"має" замінити на слово "може".
Начальник управління
науково-технічного
забезпечення державного
нагляду Г.Больманвгору